Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Henke Eliasson

Medlem
 • Antal inlägg

  99
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig

Om Henke Eliasson

 • Medlemstitel
  Användare
 1. Funktionen var inte klar när jag stötte på problem.. ^^ Detta blev resultatet: function fMenuPicChanger(a) { var vOldID = document.formMenuStatus.activeMenu.value; var vNewID = a; var vBGPathName = "tdImageID_"; if (vOldID != "0") { document.getElementById(vBGPathName+(vOldID-1)).background = "images/104x28-menu_blurShade.gif"; } document.getElementById(vBGPathName+vOldID).background = "images/104x28-menu_blurShade.gif"; document.getElementById(vBGPathName+vNewID).background = "images/104x28-menu_active.gif"; if (vNewID != "0") { document.getElementById(vBGPathName+(vNewID-1)).background = "images/104x28-menu_blur.gif"; } document.formMenuStatus.activeMenu.value = vNewID; }
 2. Löste det själv kort efter att jag skrivit inlägget.. Ersatte: vBGNewPath.background = "images/104x28-menu_blurShade.gif"; Med: document.getElementById(vBGNewPath).background = "images/104x28-menu_blurShade.gif"; Tack ändå!
 3. Hej! Har problem med följande kod.. <script> <!--// function fMenuPicMO(a) { var vOldID = document.formMenuStatus.activeMenu.value; var vNewID = a; var vBGNewPath = "tdImageID_" + vNewID; vBGNewPath.background = "images/104x28-menu_blurShade.gif"; document.formMenuStatus.activeMenu.value = vNewID; } //--> </script> Problemet är med "vBGNewPath.background" att den inte hittar värdet. Skriver jag "tdImageID_1.background" (t.ex.) manuellt, så hittar den.. Variabeln "vNewID" har fått nummervärdet. Någon lösning eller ideér på detta..? finns det någon slags objectName(vBGNewPath)-funktion i JS som kan hämta värdet? / Henke
 4. Tackar, fungerade med: sqlUser = "SELECT ID, colUsername, colPassword FROM tblLogin Where LCase(colUsername) = " & LCase(FixaTecken(HTMLTecken(Request.Form("username")))) MVH // Henke
 5. Hej! Jag har följande fungerande SQL-sträng: Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sqlUser = "SELECT ID, colUsername, colPassword FROM tblLogin Where colUsername = " & LCase(FixaTecken(HTMLTecken(Request.Form("username")))) rsUser.Open sqlUser, dbConnect, adOpenStatic, adLockOptimistic Problemet är att om colUsername är 'Test' i databasen vill jag att det i SQL-strängen ska ändras till 'test' (precis som LCase) Vet att man kan göra en loop av hela columnen och på så sätt använda UCase alt. LCase, men vill helst sortera upp det direkt i SQL-strängen. Några ideér nån? Tavk på förhand // Henke
 6. Fungerar inte med det heller.. :/ MVH // Henke
 7. Hej! Har det inte löst sig så testa åtgärderna på denna sida, Microsofts lösning på problem med ditt felmeddelande: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;SV;q295297 MVH // Henke
 8. Hej! Antar att du har ett inmatningsformulär för att ändra datan..?! På sidan som tar hand om denna informationen bygger du en koll efter dubletter innan du sparar informationen. Kan göra det på lite olika sätt men sortera ut den redan i SQL-satsen. T.ex. SQL = "SELECT [gamingnick kolumnen] FROM [tabellen] WHERE [gamingnick kolumnen] = '" & [inmatade värdet] & "'" Ta sedan med en If-sats redan på ifall det fanns en dubblett eller inte.. If [sql-kopplingen].EOF = TRUE Then 'Det fanns inga dubletter, spara datan Else 'Det fanns dublett, skicka tillbaka till inmatningsformulär End If MVH // Henke [inlägget ändrat 2002-09-10 23:19:57 av Henke Eliasson]
 9. Hej! Vad gäller " så kan man korta ner strängarna lite. T.ex: response.write("class=" + chr(34) + "rubrikcell2" + chr(34)) kan även skrivas: response.write("class=""rubrikcell2""") "" blir nämligen " efter att koden lästs igenom på servern.. MVH // Henke
 10. Lägg en If-sats runt <% If Session("Start") = "" Then Session.Timeout = 30 Session("Start") = Now End If %> MVH // Henke
 11. Hej! Vet inte riktigt vad du försöker göra.. Men Session_OnStart körs då en Session sätts (inte skrivs ut) Session.Timeout = 30 Session("Start") = Now Borde du inte kunna skippa global.asa och köra koden ovanför direkt där du skriver ut sessionen? <% Session.Timeout = 30 Session("Start") = Now %> <%=Session("start")%> MVH // Henke
 12. Kan testa med att installera om IISen. Kontrollpanelen / Lägg till ta bort program / Windows komponenter / Kryssa ur IIS / Verkställ / Kryssa i IIS / Verkställ MVH // Henke
 13. Hej! Exempel: var testString = "testar"; Hur gör jag i JS för att bara ta ut de 4 sista tecken ur 'testString'? I VB hade man gjort följande: Right(testString,4) MVH // Henke
 14. Hej! Låt länken till paus-knappen addera en query-string t.ex. sida2.asp?pause=1 If Request.QueryString("pause") <> "1" Then 'Kör bildspelskoden som laddar om sidan End If Bara länken 'sida2.asp' = 'sida2.asp?pause=0' d.v.s du behöver inte skriva ut den QuerySträngen när bildspelet ska gå. MVH // Henke
 15. Använd följande funktion: '---------------------------------------------------- ' * ConvertLinks * ' Fixa så att länkar blir länkade i HTML-koden. ' Nedanstånde kod kommer från www.ojmnet.com '---------------------------------------------------- Function ConvertLinks(svalue) svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "http://") svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "https://") svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "ftp://") svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "news://") svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "mailto:") ConvertLinks = svalue End Function Function ConvertLinksHREF(svalue, sHREF) Dim iPos1, iPos2, sTemp, sTemp1, sTemp2, sTemp1Mail iPos2 = 1 iPos1 = InStr(1, svalue, sHREF, 1) Do While iPos1 > 0 iPos2 = FindLinkEnd(svalue, iPos1 + Len(sHREF)) If iPos2 > 0 Then sTemp1 = Mid(svalue, iPos1, iPos2 - iPos1) If Left(sTemp1, 7) = "mailto:" Then sTemp1Mail = Right(sTemp1, Len(sTemp1) - 7) sTemp2 = "<a href=" & Chr(34) & sTemp1 & Chr(34) & " target=" & Chr(34) & "_blank" & Chr(34) & " OnMouseOver=" & Chr(34) & "window.status=" & Chr(39) & "Maila: " & sTemp1Mail & Chr(39) & "; return true;" & Chr(34) & " OnMouseOut=" & Chr(34) & "window.status=" & Chr(39) & Chr(39) & "; return true;" & Chr(34) & ">" & sTemp1Mail & "</a>" Else sTemp2 = "<a href=" & Chr(34) & sTemp1 & Chr(34) & " target=" & Chr(34) & "_blank" & Chr(34) & " OnMouseOver=" & Chr(34) & "window.status=" & Chr(39) & "Besök: " & sTemp1 & Chr(39) & "; return true;" & Chr(34) & " OnMouseOut=" & Chr(34) & "window.status=" & Chr(39) & Chr(39) & "; return true;" & Chr(34) & ">" & sTemp1 & "</a>" End If svalue = Left(svalue, iPos1 - 1) & sTemp2 & Mid(svalue, iPos2) iPos2 = iPos1 + Len(sTemp2) + 1 Else iPos2 = iPos1 + Len(sHREF) End If iPos1 = InStr(iPos2, svalue, sHREF, 1) Loop ConvertLinksHREF = svalue End Function Function FindLinkEnd(svalue, iPos1) Dim iPos2, i, iLen, iTempPos Dim sValidChars sValidChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890-.@/~?!&#%\=_()*" iLen = iPos1 + Len(Mid(svalue, iPos1)) - 1 iPos2 = -1 For i = iPos1 To iLen iTempPos = InStr(1, sValidChars, Mid(svalue, i, 1), 1) If iTempPos = 0 Then If i < iPos1 + 4 Then iPos2 = -1 Else iPos2 = i End If Exit For End If Next If iPos2 = 0 Then iPos2 = Len(svalue) + 1 End If FindLinkEnd = iPos2 End Function Anrop: ConvertLinks(DinSträng) MVH // Henke
×
×
 • Skapa nytt...