Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

robban82

Medlem
 • Antal inlägg

  5
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. OK! Har du något exempel på hur jag kan lösa med min kod? [inlägget ändrat 2009-07-12 13:24:36 av robban82]
 2. Med skriptet nedan kan jag anpassa bredd och höjd på en bild automatiskt: bild.aspx?img=varberg.jpg&w=250&h=200 Men jag skulle vilja att det räckte att man skrev: bild.aspx?img=varberg.jpg&w=250 Att den med andra ord automatiskt läser in höjden på originalbilden och anpassar den proportionerligt mot den bredd man vill ha. Går det? <%@Import Namespace="System.Drawing.Imaging" %> <script language="VB" runat="server"> Function ThumbnailCallback() as Boolean Return False End Function Sub Page_Load(sender as Object, e as EventArgs) 'Read in the image filename to create a thumbnail of Dim imageUrl as String = Request.QueryString("img") 'Read in the width and height Dim imageHeight as Integer = Request.QueryString("h") Dim imageWidth as Integer = Request.QueryString("w") 'Make sure that the image URL doesn't contain any /'s or \'s If imageUrl.IndexOf("/") >= 0 Or imageUrl.IndexOf("\") >= 0 then 'We found a / or \ Response.End() End If 'Add on the appropriate directory imageUrl = "artikelbilder/" & imageUrl Dim fullSizeImg as System.Drawing.Image fullSizeImg = System.Drawing.Image.FromFile(Server.MapPath(imageUrl)) 'Do we need to create a thumbnail? Response.ContentType = "image/jpeg" If imageHeight > 0 and imageWidth > 0 then Dim dummyCallBack as System.Drawing.Image.GetThumbNailImageAbort dummyCallBack = New System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort(AddressOf ThumbnailCallback) Dim thumbNailImg as System.Drawing.Image thumbNailImg = fullSizeImg.GetThumbnailImage(imageWidth, imageHeight, dummyCallBack, IntPtr.Zero) thumbNailImg.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg) 'Clean up / Dispose... ThumbnailImg.Dispose() Else fullSizeImg.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg) End If 'Clean up / Dispose... fullSizeImg.Dispose() End Sub </script>
 3. Gjorde ingen skillnad. Fortfarande "Inga artiklar"
 4. Vad är GUID-elementet?
 5. Hejsan! Vad är det som är galet med den kod? Står bara "Inga artiklar" i feeden. Får inga felmeddelanden heller. <!#include file="inc_db.asp" > <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"> <channel> <title>Senaste 10 artiklarna</title> <link>http://www.blablabla.se</link> <description>Senaste 10 artiklarna</description> <language>sv-se</language> <% SQL = "SELECT * from artiklar LIMIT 10" Set RS = Connection.Execute(SQL) Do until RS.EOF RS.Write("<item>") RS.Write("<title><%=RS("rubrik")%</title>") RS.Write("<link>http://www.blablabla.se</link>") RS.Write("<description><%=RS("ingress")%></description>") RS.Write("<guid><%=RS("rubrik")%></guid>") RS.Write("</item>") RS.MoveNext Loop RS.Close Set RS = Nothing %> </channel> </rss> <!#include file="inc_db2.asp" >
×
×
 • Skapa nytt...