Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

mathiasa

Medlem
 • Antal inlägg

  38
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Hej! Jag har precis försökt få ihop en "andradator" av lite prylar som blev över efter en uppgradering men lyckas inte få igång den, och skulle behöva lite hjälp och råd. Problemet är att när jag trycker igång apparaten så går bara nätagget och cpu-fläkten igång....men sedan händer inget mer! Moderkort, processor, minne och grafikkort har suttit och fungerat ihop tidigare! - Jag har nu startat upp burken med enbart grafikkort i moderkortet [Asrock P4i65g] (och givetvis ström, minne & processor) och processorfläkten och nät-aggregatet går. För övrigt händer ingenting. Jag provade med ett annat grafikkort också med samma resultat. - Om jag har ström till CD-spelaren så går denna att öppna när den INTE är inkopplad till IDE port. När jag kopplar in den via IDE så är den död!!! - Skärmen står i stand-by läge när jag startar upp burken. Den blinkar till med grön lampa precis när jag trycker igång, men återgår till orange direkt och visar ingenting. - Jag provade sedan att plocka ur och sätta i batteriet på moderkortet, men fortfarande samma "döda" resultat! Om jag försöker starta upp utan CD/DVD eller HDD...visst ska jag väl komma in till BIOS i alla fall? Är det någon som har några förslag på hur jag skall få igång burken som för tillfället har ovan nämnda mystiska fel, så skulle jag vara MYCKET tacksam, så jag inte vet vad jag ska ta mig till här näst!
 2. Jag skall uppgradera min dator med processor, moderkort och minne, och eftersom jag inte är allt för insatt (men ändå givetvis vill göra det bästa valet) skulle jag behöva lite hjälp i val av processor. Jag spelar inte några större spel. Bild-, ljud- och videobehandling lär väl vara det mest krävande jag kommer att använda datorn till. Jag har två förslag på processorer i samma prisklass, vilken bör jag välja? Intel Core 2 Duo E4500 Klockfrekvens: 2,2GHz Cache: 2MB Busshastighet: 800MHz Intel Core 2 Duo E6300 Klockfrekvens: 1,86GHz Cache: 2MB Busshastighet: 1066MHz Skulle det göra stor skillnad att hoppa upp lite i prisklass (vilket jag helst inte vill göra) och välja en: Intel Core 2 Duo E6300 Klockfrekvens: 2,33GHz Cache: 4MB Busshastighet: 1333MHz Är det några viktiga saker jag bör tänka på i valet av moderkort (föutom att busshastigheten supporteras)? Jag skulle vara mycket tacksam för era synpunkter!
 3. Tackar så mycket för din hjälp! Mycket värdefullt när man börjar rota i denna "djungel" =)
 4. Jag kommer byta ut även moderkort och minne, så jag tänkte att dessa kommer anpassas efter vilken processor jag väljer. Om jag förstår rätt, är det då så att E6300 vore det bättre valet för min del? E4500 lanserades 2007 medan E6300 lanserades 2006, men det kanske inte är några väsentligare förändringar p.g.a. detta!? Är det några viktiga saker jag bör tänka på i valet av moderkort (föutom att busshastigheten stämmer överens)?
 5. Hej! Jag skall uppgradera min dator och eftersom jag inte är allt för insatt (men ändå vill göra det bästa valet) skulle jag behöva lite hjälp i val av processor. Jag lär inte klocka osv., inte heller spela några större spel. Bild-, ljud- och videobehandling lär väl vara det mest krävande jag kommer använda den till. Jag har två förslag på processorer i samma prisklass, vilken bör jag välja? Intel Core 2 Duo E4500 Klockfrekvens: 2,2GHz Cache: 2MB Busshastighet: 800MHz Intel Core 2 Duo E6300 Klockfrekvens: 1,86GHz Cache: 2MB Busshastighet: 1066MHz Jag skulle vara mycket tacksam för era synpunkter! /M
 6. Hej! Jag har stött på ett problem och skulle behöva lite bra tips för att komma vidare. Jag har celler som innehåller tider i formatet 'Time' (37:30:55). Jag får dock problem när det kommer till negativa tider, vilket fallet är ibland. T.ex. 12:00:00 - 15:30:00 skulle ju jag önska gav resultatet -3:30:00, men det blir bara ######. Vet någon hur jag kan göra för att kunna hantera dessa "negativa tider"? /M
 7. Ett litet tillägg till min fråga... Numret som jag vill matcha mot en lista ser ut enl. 22456-01. I listan som jag vill matcha detta nummer mot står bara den första 5-siffriga kombinationen och det är endast denna jag vill åt (i detta exempel 22456 för träff). Finns det något smidigt sätt att "tackla" detta problem? MVH /M -------------------------------------- Tidigare inlägg: Hej! Jag har en kolumn med nummer som jag vill "köra" mot en lång lista med nummer. Det jag skulle behöva är en formel enl.: OM(A1 [finns med i listan D1:D200] ;1;0) -------------------------------------- [inlägget ändrat 2007-10-11 15:32:02 av mathiasa]
 8. Hej! Jag har en kolumn med nummer som jag vill "köra" mot en lång lista med nummer. Det jag skulle behöva är en formel enl.: OM(A1 [finns med i listan D1:D200] ;1;0) Jag skulle vara mycket tacksam om någon har ett förslag som skulle lösa mitt problem! MVH /M
 9. Funkar ju hur bra som helst! Tackar så mycket för denna värdefulla information! /M
 10. Hej! Jag har en lista där jag har stött på lite problem och skulle uppskatta om någon hade ett bra tips på hur jag kan lösa mitt problem. I kolumn A står "koder" på formen 29987-2. I vissa celler står flera koder i samma cell avskilda med ett komma och ett mellanslag (kan se ut enl. 29987-2, 78854-2, 85563-2). Finns det något smart sätt att separera dessa, så att om det är flera koder i en cell, så flyttas den andra koden ut till kolumn B, den tredje koden till kolumn C..... osv. så att det bara blir en "kod" per cell? MVH /M [inlägget ändrat 2007-10-05 10:55:58 av mathiasa]
 11. Ojojoj, jag måste fått en släng av dyslexi!!! Jag läste aktiverad på båda och tyckte givetvis att detta var underligt! Jag tackar för hjälpen och ber om ursäkt för ouppmärksamhet;) /M
 12. Hej! För ett tag sedan köpte jag ett nytt grafikkort och installerade detta. Nu såg jag (med hjälp av "analysprogrammet" EVEREST) föjande: Integrerad grafikkrets: Grafikkortstyp Intel Extreme Graphics 2 Grafikkortsstatus Avaktiverad AGP Kontroller: AGP version 3.00 AGP status Aktiverad AGP enhet nVIDIA GeForce 6200 AGP AGP Aperture storlek 64 MB Stödda AGP hastigheter 1x, 2x, 4x, 8x Nuvarande AGP hastighet 8x Fast-Write Stöds, Aktiverad Side Band Addressing Stöds, Aktiverad Skall det vara så att både mitt grafikkort (på en AGP plats) och det integrerade BÅDA skall vara aktiverade? Om inte, hur avaktiverar jag det integrerade? MVH /M
 13. Hej, Jag skulle vara grymt tacksam om någon hade en invite över till mig!!! Det hade varit kul att testa! m.adolph@hotmail.com =) /M
 14. Hej! Jag har ett projekt som gör mig tokig. Något är fel i koden och jag lyckas inte komma på vad det kan vara!!! Om någon skulle vilja ta en liten titt och se vad som kan vara fel gjort, så skulle jag vara otroligt tacksam, (sitter snart och tuggar på tangentbodet!). Jag har en ListBox med en kombination (t.ex. SPN190) som jag vill "filtrera" en textfil med. Jag klickar på en sökknapp 'cmdFind' för att öppna och filtrera en vald textfil, för att sedan skriva ut hela den aktuella raden i en ListView 'lvResults'. Problemet är att inget kommer upp i lvResults...! Inget resultat alls!!! Textfilen ser ut enl: SPN190 PGNF004 4 2 0,125 0 rpm/bit Engine Speed SPN513 PGNF004 3 1 1 -125 % Actual Engine - Percent Torque SPN512 PGNF004 2 1 1 -125 % Driver's Demand Engine - Percent Torque MVH /M Private Sub cmdFind_Click() On Error GoTo ErrorHandler If lstCombo.ListCount = 0 Then MsgBox "Please enter some combinations to search for", vbExclamation Exit Sub End If With objCD .CancelError = True .DialogTitle = "Open File" .Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt" .ShowOpen InitCombos If Len(.Filename) > 0 Then FindCombo .Filename End If End With Exit Sub ErrorHandler: End Sub '------------------------------------------------------- 'ListBox to strCombos() array. Private Sub InitCombos() Dim intLoop As Long ReDim strCombos(0 To lstCombo.ListCount - 1) As String For intLoop = 0 To lstCombo.ListCount - 1 strCombos(intLoop) = lstCombo.List(intLoop) Next intLoop End Sub '-------------------------------------------------------------- 'Checks if a combination exists in the array. Private Function ComboInList(Combination As String) As Boolean Dim lonLoop As Long, lonUB As Long Dim strToComp As String strToComp = LCase$(Left$(Combination, 6)) lonUB = SafeUBString(strCombos()) For lonLoop = 0 To lonUB If LCase$(strCombos(lonLoop)) = strToComp Then ComboInList = True Exit For End If Next lonLoop End Function '------------------------------------------------------------------------ 'The actual sub that will search the file for the combinations in strCombos(). Private Sub FindCombo(FilePath As String) Dim intFF As Long Dim strLine As String Dim lonSpacePos As Long Dim strLineFull As String Dim strArray() As String Dim PGNPos As Long Dim Resolution As Long Dim Offset As Long Dim PGNNumber As String Dim lonLineCounter As Long Dim intI As Long Dim SPNNumber As String Dim DataLength As Long Dim Unit As String Dim Description As String Dim mItem As Variant 'belongs to lvResults With lvResults .ListItems.Clear 'Get available file handle. intFF = FreeFile 'Open file. Open FilePath For Input As #intFF 'Clear any previous items. .ListItems.Clear 'Keep looping until we get to End Of File (EOF). Do While Not EOF(intFF) 'Get the current line from file and put it into strLine. Line Input #intFF, strLine strLineFull = strLine If Len(strLine) > 0 Then 'Make sure it isn't an empty line. 'Get text from start to before the first space 'This will give us the combination. lonSpacePos = InStr(1, strLine, " ") If lonSpacePos > 0 Then strLine = Mid$(strLine, 1, lonSpacePos - 1) 'We now have the combination in strLine. 'Check if it is in the list. If ComboInList(strLine) Then 'ComboInList is a function strArray = Split(strLineFull, " ") If UBound(strArray) > 7 Then For intI = 8 To UBound(strArray) strArray(7) = strArray(7) & " " & strArray(intI) Next intI End If SPNNumber = Right(strArray(0), 4) PGNNumber = Right(strArray(1), 4) PGNPos = CInt(strArray(2)) DataLength = CInt(strArray(3)) Resolution = CInt(strArray(4)) Offset = CInt(strArray(5)) Unit = CInt(strArray(6)) Description = CInt(strArray(7)) 'Get the result in the ListView lvResults Set mItem = .ListItems.Add() 'mItem.Text = Right$(strArray(0), 4) mItem.Text = strArray(0) 'mItem.SubItems(1) = Right$(strArray(1), 4) mItem.SubItems(1) = strArray(1) mItem.SubItems(2) = strArray(2) mItem.SubItems(3) = strArray(3) mItem.SubItems(4) = strArray(4) mItem.SubItems(5) = strArray(5) mItem.SubItems(6) = strArray(6) mItem.SubItems(7) = strArray(7) End If End If End If Loop Close #intFF End With End Sub
 15. Hej igen! SUPERAntiSpyware hittade ingenting. Jag tycker de två HiJackThis-loggarna ser ganska snarlika ut. Skärmsläckaren som jag tidigare pratade om är Windows egna där loggan sakta flyttas runt mot en svart bakgrund. Jag vet inte riktigt hur jag ser "vad som är godkänt av brandväggen". Jag har inte gjort några egna inställningar här så det borde vara någon slags standard. Om jag startar upp datorn utan nätverkskabeln "lyckades" jag inte få upp cpu-nivån i 100% efter några försök, men det luriga är ju att det ibland fungerar även med denna i så jag vet inte hur mycket detta säger. När jag startade upp datorn i felsäkert läge så verkade den också hålla sig på låga och bra nivåer. Det andra användarkonton används aldrig, vi är äldrig inne och jobbar där. Det enda som används är de två olika "mina dokument" mapparna. Då borde väl en HiJackThis-log härifrån vara ointressant!? Jag körde Deckard's System Scanner och fick följande loggar: [log]Deckard's System Scanner v20070411.38 Extra logfile - please post this as an attachment with your post. -------------------------------------------------------------------------------- -- System Information ---------------------------------------------------------- Microsoft Windows XP Home Edition (build 2600) SP 2.0 Architecture: X86; Language: Swedish CPU 0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz Percentage of Memory in Use: 67% Physical Memory (total/avail): 510.8 MiB / 168.07 MiB Pagefile Memory (total/avail): 1249.45 MiB / 966.08 MiB Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1995.77 MiB A: is Removable (No Media) C: is Fixed (NTFS) - 58.59 GiB total, 47.77 GiB free. D: is Fixed (NTFS) - 127.71 GiB total, 62.26 GiB free. E: is CDROM (No Media) F: is CDROM (No Media) -- Security Center ------------------------------------------------------------- AUOptions is scheduled to auto-install. Windows Internal Firewall is enabled. FW: Telia Säker Surf 6.15 v6.15 (F-Secure Corporation) AV: Telia Säker Surf 6.15 v6.15 (F-Secure Corporation) -- Environment Variables ------------------------------------------------------- ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users APPDATA=C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data CLASSPATH=.;C:\Program\Java\jre1.5.0_11\lib\ext\QTJava.zip CommonProgramFiles=C:\Program\Delade filer COMPUTERNAME=MATHIAS-WX9OG99 ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe FP_NO_HOST_CHECK=NO HOMEDRIVE=C: HOMEPATH=\Documents and Settings\Mathias LOGONSERVER=\\MATHIAS-WX9OG99 NUMBER_OF_PROCESSORS=1 OS=Windows_NT Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program\Delade filer\Adobe\AGL;C:\Program\QuickTime\QTSystemPATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 2 Stepping 4, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL=15 PROCESSOR_REVISION=0204 ProgramFiles=C:\Program PROMPT=$P$G QTJAVA=C:\Program\Java\jre1.5.0_11\lib\ext\QTJava.zip SESSIONNAME=Console SystemDrive=C: SystemRoot=C:\WINDOWS TEMP=C:\DOCUME~1\Mathias\LOKALA~1\Temp TMP=C:\DOCUME~1\Mathias\LOKALA~1\Temp USERDOMAIN=MATHIAS-WX9OG99 USERNAME=Mathias USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Mathias windir=C:\WINDOWS -- User Profiles --------------------------------------------------------------- Mathias (admin) Yvonne (new local, admin) -- Add/Remove Programs --------------------------------------------------------- --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Anti-Spyware Scanner" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Anti-Spyware" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Anti-Virus Client Security Installer" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Anti-Virus" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure DAAS" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Diagnostics" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure E-mail Scanning" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure FWES" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure GUI" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Help" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Internet Shield" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure Management Agent" --> "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\fsuninst.exe" /UninstRegKey:"F-Secure TNB" --> C:\Program\Nero\Nero 7\nero\uninstall\UNNERO.exe /UNINSTALL --> C:\WINDOWS\UNNeroBackItUp.exe /UNINSTALL --> C:\WINDOWS\UNNeroMediaHome.exe /UNINSTALL --> C:\WINDOWS\UNNeroShowTime.exe /UNINSTALL --> C:\WINDOWS\UNNeroVision.exe /UNINSTALL --> C:\WINDOWS\UNRecode.exe /UNINSTALL --> RunDll32 C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program\InstallShield Installation Information\{7B9AE66C-2A8F-4FB2-85D7-416AFFAE8408}\setup.exe" -l0x9 --> rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf ACDSee 9 Photo Manager --> MsiExec.exe /I{B2D41883-3BFC-4BA0-A2F6-5A2C9836C238} Ad-Aware SE Professional --> C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\UNWISE.EXE C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\INSTALL.LOG Adobe Bridge 1.0 --> MsiExec.exe /I{B74D4E10-1033-0000-0000-000000000001} Adobe Common File Installer --> MsiExec.exe /I{8EDBA74D-0686-4C99-BFDD-F894678E5B39} Adobe Flash Player 9 ActiveX --> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9b.exe -uninstallDelete Adobe Help Center 1.0 --> MsiExec.exe /I{E9787678-1033-0000-8E67-000000000001} Adobe InDesign CS2 --> msiexec /I{7F4C8163-F259-49A0-A018-2857A90578BC} Adobe Photoshop CS2 --> msiexec /I {236BB7C4-4419-42FD-0409-1E257A25E34D} Adobe Reader 8 - Svenska --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1053-7B44-A80000000000} Adobe Shockwave Player --> C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\Install.log Adobe Stock Photos 1.0 --> MsiExec.exe /I{786C5747-1033-0000-B58E-000000000001} Betway.com --> C:\Program\betway\UNWISE.EXE C:\Program\betway\INSTALL.LOG BitComet 0.77 --> C:\Tillbehör\BitComet\uninst.exe ConvertXtoDVD 2.1.10.208 --> "C:\Tillbehör\ConvertXtoDVD\unins000.exe" Creative Audio Console --> RunDll32 C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program\InstallShield Installation Information\{7B9AE66C-2A8F-4FB2-85D7-416AFFAE8408}\setup.exe" -l0x9 /remove DC++ 0.698 --> "C:\Tillbehör\DC++\uninstall.exe" DivXG400 --> "C:\WINDOWS\IPUI_DivXG400.exe" /U /D DVD Ripper Platinum 4 --> C:\Tillbehör\Xilisoft\DVD Ripper Platinum 4\Uninstall.exe Easy CD-DA Extractor 10 --> "C:\WINDOWS\Easy CD-DA Extractor\uninstall.exe" "/U:C:\tillbehör\Easy CD-DA Extractor 10\irunin.xml" EPSON programvara för skrivare --> C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /R EVEREST Home Edition v2.20 --> "C:\Tillbehör\EVEREST Home Edition\unins000.exe" Hijackthis 1.99.1 --> "C:\tillbehör\Hijackthis\unins000.exe" HijackThis 1.99.1 --> C:\tillbehör\Hijackthis\HijackThis.exe /uninstall Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe" J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11 --> MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0150110} Lavasoft Reghance 2.1 --> C:\Program\LAVASO~1\UNWISE.EXE C:\Program\LAVASO~1\INSTALL.LOG Lupas Rename 2000 v5.0 Release --> "C:\Tillbehör\Lupas Rename 2000\unins000.exe" Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe" Microsoft Office Standard Edition 2003 --> MsiExec.exe /I{9112041D-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe" Microsoft Web Publishing Wizard 1.53 --> RunDll32 ADVPACK.DLL,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wpie3x86.inf,WebPostUninstall Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition --> "C:\Program\Microsoft Visual Studio\Common\Setup\1033\Setup.exe" MinSläkt V3.3 --> MsiExec.exe /I{EB21E587-1289-4E3C-B74E-9B326AA2C821} Nero 7 Premium --> MsiExec.exe /I{F14B8ECC-BDA0-4987-9201-D7B7DBE11053} NVIDIA Drivers --> C:\WINDOWS\System32\nvudisp.exe UninstallGUI Paradise Poker --> C:\TILLBE~1\PARADI~1\UNWISE.EXE C:\TILLBE~1\PARADI~1\INSTALL.LOG Personal 4.5.2 --> "C:\Program\Personal\bin\persinst.exe" -u QuickTime --> MsiExec.exe /I{F07B861C-72B9-40A4-8B1A-AAED4C06A7E8} SereneScreen Marine Aquarium 2.6 --> "C:\Tillbehör\Marine Aquarium 2.6\unins000.exe" Snabbkorrigering för Windows XP (KB914440) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914440$\spuninst\spuninst.exe" Soft Data Fax Modem with SmartCP --> C:\Program\CONEXANT\CNXT_MODEM_PCI_VEN_14F1&DEV_2F20&SUBSYS_200014F1\HXFSETUP.EXE -U -IPDRSLSM5K.inf Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB893756) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893756$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896358) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896358$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896423) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896423$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896424) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896424$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB896428) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896428$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899587) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899587$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB899591) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899591$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB900725) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900725$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901017) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901017$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB901214) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901214$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB902400) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB902400$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB904706) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904706$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905414$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB905749) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905749$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB908519) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908519$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB911562) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911562$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB911927) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911927$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB912919) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB912919$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB913580) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913580$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB914388) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914388$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB914389) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914389$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917344) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917344$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917422) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917422$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB917953) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917953$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB918118) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB918439) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918439$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB919007) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB919007$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920213) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920213$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920670) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920670$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920683) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920683$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB920685) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920685$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB922819) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922819$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923191$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923414$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923689) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923689$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923694) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923694$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923789) --> C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\genuinst.exe C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\KB923789.inf Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923980) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923980$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924191$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924270) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924270$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924496) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924496$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB924667) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924667$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB925902) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925902$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB926255) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926255$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB926436) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926436$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB927779) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927779$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB927802) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927802$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB928090) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928090$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB928255) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928255$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB928843) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928843$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB930178) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB930178$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB931261) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931261$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB931784) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931784$\spuninst\spuninst.exe" Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB932168) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB932168$\spuninst\spuninst.exe" Stadskartan --> C:\Program\Stadkart\UNWISE.EXE C:\Program\Stadkart\INSTALL.LOG SUPERAntiSpyware Free Edition --> MsiExec.exe /X{CDDCBBF1-2703-46BC-938B-BCC81A1EEAAA} Telia Säker Surf --> C:\Program\Telia\TELIAS~1\Common\fsbwih.exe /uninstall Texas Calculatem 4 with "AutoRead" --> "C:\tillbehör\TexasCalculatem\unins000.exe" TuneUp Utilities 2007 --> MsiExec.exe /I{C8BB4912-12D9-42AE-B571-E580D8CD1B5B} Update Service --> C:\Program\Sony Ericsson\Update Service\uninst.exe Uppdatering för Windows XP (KB894391) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB894391$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB898461) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB900485) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900485$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB904942) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904942$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB908531) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908531$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB910437) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB910437$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB911280) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911280$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB916595) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB916595$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB920872) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920872$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB922582) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922582$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB929338) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929338$\spuninst\spuninst.exe" Uppdatering för Windows XP (KB931836) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931836$\spuninst\spuninst.exe" Winamp (remove only) --> "C:\Program\Winamp\UninstWA.exe" Windows Media Format 11 runtime --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe" WinRAR archiver --> C:\Program\WinRAR\uninstall.exe XviD 1.2.-127 +SMP Alpha uninstall --> "C:\Tillbehör\XviD\unins000.exe" -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-04-23 at 20:23:56 --------- [/log] Och: [log]Deckard's System Scanner v20070411.38 Run by Mathias on 2007-04-23 at 20:20:09 Computer is in Normal Mode. -------------------------------------------------------------------------------- -- System Restore -------------------------------------------------------------- Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point. -- Last 5 Restore Point(s) -- 97: 2007-04-23 18:20:18 UTC - RP97 - Deckard's System Scanner Restore Point 96: 2007-04-23 10:22:38 UTC - RP96 - Systemkontrollpunkt 95: 2007-04-20 15:10:53 UTC - RP95 - Systemkontrollpunkt 94: 2007-04-19 09:11:34 UTC - RP94 - Systemkontrollpunkt 93: 2007-04-18 06:53:43 UTC - RP93 - Systemkontrollpunkt -- First Restore Point -- 1: 2007-03-02 17:29:31 UTC - RP1 - Systemkontrollpunkt Backed up registry hives. Performed disk cleanup. -- HijackThis (run as Mathias.exe) --------------------------------------------- Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 20:22:41, on 2007-04-23 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\Messenger\msmsgs.exe C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe D:\Downloads\dss.exe C:\TILLBE~1\HIJACK~1\Mathias.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eniro.se/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Tillbehör\BitComet\tools\BitCometBHO.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Spyware\blockpopups.htm O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15026/CTSUEng.cab O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://www.calibergames.com/ctl/kingcomie.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1172857502968 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1172859638906 O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586-jc.cab O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15028/CTPID.cab O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe -- File Associations ----------------------------------------------------------- All associations okay. -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------- R0 FSFW (F-Secure Firewall Driver) - c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys R1 SASDIFSV - c:\program\superantispyware\sasdifsv.sys R1 SASKUTIL - c:\program\superantispyware\saskutil.sys R2 F-Secure Filter (F-Secure File System Filter) - c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsfilter.sys R2 F-Secure Gatekeeper - c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsgk.sys R2 F-Secure Recognizer (F-Secure File System Recognizer) - c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsrec.sys R2 irda (IrDA Protocol) - c:\windows\system32\drivers\irda.sys R2 mdmxsdk - c:\windows\system32\drivers\mdmxsdk.sys R3 emupia (E-mu Plug-in Architecture Driver) - c:\windows\system32\drivers\emupia2k.sys R3 HSF_DPV - c:\windows\system32\drivers\hsf_dpv.sys R3 HSFHWBS2 - c:\windows\system32\drivers\hsfhwbs2.sys R3 irsir (Microsoft Serial Infrared Driver) - c:\windows\system32\drivers\irsir.sys R3 pcouffin (VSO Software pcouffin) - c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys R3 pfc (Padus ASPI Shell) - c:\windows\system32\drivers\pfc.sys R3 Rasirda (WAN Miniport (IrDA)) - c:\windows\system32\drivers\rasirda.sys R3 winachsf - c:\windows\system32\drivers\hsf_cnxt.sys S3 ggsemc (Sony Ericsson USB Flash Driver) - c:\windows\system32\drivers\ggsemc.sys S3 hap17v2k (Creative P17V HAL Driver) - c:\windows\system32\drivers\hap17v2k.sys S3 SASENUM - c:\program\superantispyware\sasenum.sys S3 SE27bus (Sony Ericsson Device 039 Driver driver (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\se27bus.sys S3 SE27mdfl (Sony Ericsson Device 039 USB WMC Modem Filter) - c:\windows\system32\drivers\se27mdfl.sys S3 SE27mdm (Sony Ericsson Device 039 USB WMC Modem Driver) - c:\windows\system32\drivers\se27mdm.sys S3 SE27mgmt (Sony Ericsson Device 039 USB WMC Device Management Drivers (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\se27mgmt.sys S3 se27nd5 (Sony Ericsson Device 039 USB Ethernet Emulation SEMC39 (NDIS)) - c:\windows\system32\drivers\se27nd5.sys S3 SE27obex (Sony Ericsson Device 039 USB WMC OBEX Interface) - c:\windows\system32\drivers\se27obex.sys S3 se27unic (Sony Ericsson Device 039 USB Ethernet Emulation SEMC39 (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\se27unic.sys -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled -------------------- R2 BackWeb Plug-in - 7836882 (Telias säkerhetstjänster) - c:\program\telia\telias~1\backweb\7836882\program\servic~1.exe R2 fsbwsys - "c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe" R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter (FSGKHS) - "c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\fsgk32st.exe" R2 FSMA (F-Secure Management Agent) - "c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\common\fsma32.exe" R2 Irmon (Infrared Monitor) - c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs R2 UxTuneUp (TuneUp Design Expansion) - c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs R3 FSDFWD (F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon) - "c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\fwes\program\fsdfwd.exe" S3 NBService - c:\program\nero\nero 7\nero backitup\nbservice.exe -- Scheduled Tasks ------------------------------------------------------------- 2007-04-23 09:16:39 588 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled scanning task.job<SCHEDU~1.JOB> 2007-04-20 17:33:34 382 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\1-Click Maintenance.job<1-CLIC~1.JOB> -- Files created between 2007-03-23 and 2007-04-23 ----------------------------- 2007-04-20 10:00:06 0 dr------- C:\Documents and Settings\LocalService\Favoriter<FAVORI~1> 2007-04-16 13:17:06 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\FxsTmp 2007-04-16 13:16:39 11264 --a------ C:\WINDOWS\system32\fxssend.exe 2007-04-16 13:16:39 31744 --a------ C:\WINDOWS\system32\fxsroute.dll 2007-04-16 13:16:39 135168 --a------ C:\WINDOWS\system32\fxsclntR.dll 2007-04-16 13:16:39 111104 --a------ C:\WINDOWS\system32\fxscfgwz.dll 2007-04-11 21:35:59 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com<SUPERA~1.COM> 2007-04-11 21:35:36 0 d-------- C:\Program\SUPERAntiSpyware<SUPERA~1> 2007-04-11 21:35:36 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\SUPERAntiSpyware.com<SUPERA~1.COM> 2007-04-10 21:55:07 0 d-------- C:\Program\CONEXANT 2007-04-09 09:10:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Lokala instllningar<LOKALA~2> 2007-04-06 23:22:42 0 d--h----- C:\WINDOWS\PIF 2007-04-06 10:02:54 0 d-------- C:\WINDOWS\Cache 2007-04-04 11:03:37 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Apple Computer<APPLEC~1> 2007-04-02 17:59:14 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Lavasoft 2007-04-02 17:55:34 0 d-------- C:\Program\Lavasoft RegHance<LAVASO~1> 2007-04-02 17:54:34 0 d-------- C:\Program\Lavasoft 2007-03-31 10:46:19 774144 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll 2007-03-31 10:46:16 180224 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll 2007-03-27 17:31:12 0 d-------- C:\Program\Stadkart 2007-03-26 21:13:13 56832 --a------ C:\WINDOWS\system32\ECBTEG.DLL 2007-03-26 21:13:13 182 --a------ C:\WINDOWS\system32\EBPPORT.DAT 2007-03-26 21:13:13 70924 --a------ C:\WINDOWS\system32\EBPMON2.DLL 2007-03-26 21:13:12 34304 --a------ C:\WINDOWS\system32\EBPCHP.DLL 2007-03-26 21:13:12 0 d-------- C:\Program\EPSON 2007-03-26 21:07:04 25856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys 2007-03-25 18:42:25 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\cbt 2007-03-25 18:42:24 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Personal 2007-03-25 18:42:23 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Netscape 2007-03-25 18:42:21 0 d-------- C:\Program\Personal 2007-03-23 15:41:42 47360 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\pcouffin.sys 2007-03-23 15:41:42 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Vso 2007-03-23 15:41:42 47360 --a------ C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\pcouffin.sys 2007-03-23 15:41:42 87608 --a------ C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\ezpinst.exe 2007-03-23 15:41:40 0 d-------- C:\Program\vso -- Find3M Report --------------------------------------------------------------- 2007-04-16 13:17:09 319468 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh01D.dat 2007-04-16 13:17:09 49878 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc01D.dat 2007-04-11 21:35:14 0 d-------- C:\Program\Delade filer\Wise Installation Wizard<WISEIN~1> 2007-04-11 13:07:55 0 d---s---- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Microsoft<MICROS~1> 2007-04-10 21:40:54 0 d-------- C:\Program\Creative 2007-04-09 09:18:25 0 d--h----- C:\Program\InstallShield Installation Information<INSTAL~1> 2007-04-04 10:38:45 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\AVG7 2007-04-03 21:22:21 0 d-------- C:\Program\IKEA HomePlanner<IKEAHO~1> 2007-04-03 21:21:51 0 d-------- C:\Program\Delade filer\InstallShield<INSTAL~1> 2007-04-03 21:12:36 0 d-------- C:\Program\TuneUp Utilities 2007<TUNEUP~1> 2007-03-25 18:42:23 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Mozilla 2007-03-23 15:41:49 34 --a------ C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\pcouffin.log 2007-03-23 15:41:42 1144 --a------ C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\pcouffin.inf 2007-03-23 15:41:42 7824 --a------ C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\pcouffin.cat 2007-03-20 17:39:46 0 d-------- C:\Program\Web Publish<WEBPUB~1> 2007-03-20 17:39:39 0 d-------- C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared<MICROS~1> 2007-03-20 17:39:28 0 d-------- C:\Program\Delade filer\DESIGNER 2007-03-17 15:45:59 292864 --a------ C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll 2007-03-13 10:02:02 0 d-------- C:\Program\Sony Ericsson<SONYER~1> 2007-03-08 17:39:13 577536 --a------ C:\WINDOWS\system32\user32.dll 2007-03-08 17:39:13 40960 --a------ C:\WINDOWS\system32\mf3216.dll 2007-03-08 17:39:13 281600 --a------ C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll 2007-03-08 17:38:05 1843584 --a------ C:\WINDOWS\system32\win32k.sys 2007-03-07 09:44:05 0 d-------- C:\Program\ewido anti-spyware 4.0<EWIDOA~1.0> 2007-03-06 12:22:51 34308 --a------ C:\WINDOWS\system32\Chip.dll 2007-03-06 10:34:29 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Help 2007-03-05 22:24:27 0 d-------- C:\Program\Winamp 2007-03-05 17:52:26 0 d-------- C:\Program\Apple Software Update<APPLES~1> 2007-03-05 17:36:52 0 d-------- C:\Program\Delade filer<DELADE~1> 2007-03-05 17:28:23 0 d-------- C:\Program\QuickTime<QUICKT~1> 2007-03-05 17:20:05 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\TuneUp Software<TUNEUP~1> 2007-03-05 14:37:58 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Ahead 2007-03-04 21:19:18 0 d-------- C:\Program\betway 2007-03-04 18:57:27 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\ACD Systems<ACDSYS~1> 2007-03-04 18:57:00 0 d-------- C:\Program\Delade filer\ACD Systems<ACDSYS~1> 2007-03-04 18:56:50 0 d-------- C:\Program\ACD Systems<ACDSYS~1> 2007-03-04 18:38:16 0 d-------- C:\Program\Delade filer\Ahead 2007-03-04 18:31:30 0 d-------- C:\Program\Nero 2007-03-04 11:07:16 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Adobe 2007-03-04 00:53:36 0 d-------- C:\Program\Delade filer\Adobe 2007-03-03 22:12:31 0 d-------- C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared<ADOBES~1> 2007-03-03 12:49:29 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Sun 2007-03-03 12:49:03 0 d-------- C:\Program\Java 2007-03-03 12:47:59 0 d-------- C:\Program\Delade filer\Java 2007-03-03 00:33:32 0 d-------- C:\Program\Windows Media Connect 2<WINDOW~4> 2007-03-03 00:27:20 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Macromedia<MACROM~1> 2007-03-02 23:45:08 0 d-------- C:\Program\Delade filer\System 2007-03-02 22:19:22 409600 --a------ C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll 2007-03-02 22:19:22 86016 --a------ C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll 2007-03-02 22:19:18 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Creative 2007-03-02 21:34:59 262883 --a------ C:\WINDOWS\IPUI_DivXG400.exe<IPUI_D~1.EXE> 2007-03-02 21:32:55 2560 --a------ C:\WINDOWS\system32\BitCometRes.dll<BITCOM~1.DLL> 2007-03-02 21:24:39 0 d-------- C:\Program\Messenger<MESSEN~1> 2007-03-02 20:46:57 0 d-------- C:\Program\Movie Maker<MOVIEM~1> 2007-03-02 20:44:50 0 d-------- C:\Program\Windows NT<WINDOW~1> 2007-03-02 20:42:34 250032 -rahs---- C:\ntldr 2007-03-02 20:15:27 0 d-------- C:\Program\Delade filer\ODBC 2007-03-02 20:15:25 0 d-------- C:\Program\Delade filer\SpeechEngines<SPEECH~1> 2007-03-02 20:15:04 62 --ahs---- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\desktop.ini 2007-03-02 19:45:31 0 d--h----- C:\Program\WindowsUpdate<WINDOW~2> 2007-03-02 19:41:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\F-Secure 2007-03-02 19:38:12 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\PEX 2007-03-02 19:32:02 0 d-------- C:\Program\Telia 2007-03-02 19:29:21 0 d-------- C:\Documents and Settings\Mathias\Application Data\Identities<IDENTI~1> 2007-03-02 19:25:37 0 d-------- C:\Program\microsoft frontpage<MICROS~1> 2007-03-02 19:25:13 0 -rahs---- C:\MSDOS.SYS 2007-03-02 19:25:13 0 -rahs---- C:\IO.SYS 2007-03-02 19:25:13 0 --a------ C:\CONFIG.SYS 2007-03-02 19:25:13 0 --a------ C:\AUTOEXEC.BAT 2007-03-02 19:24:13 0 d-------- C:\Program\Onlinetjänster<ONLINE~1> 2007-03-02 19:23:20 0 d-------- C:\Program\Delade filer\Services 2007-03-02 19:23:11 0 d-------- C:\Program\Delade filer\MSSoap 2007-03-02 19:23:02 21700 --a------ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat<EMPTYR~1.DAT> 2007-03-02 19:22:07 0 d-------- C:\Program\MSN Gaming Zone<MSNGAM~1> 2007-02-05 22:20:15 185344 --a------ C:\WINDOWS\system32\upnphost.dll 2007-02-03 13:38:04 4 ---hs---- C:\dllimp_regmsft985<DLLIMP~1> -- Registry Dump --------------------------------------------------------------- [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe" "MSMSGS"="\"C:\\Program\\Messenger\\msmsgs.exe\" /background" "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="\"C:\\Program\\Delade filer\\Ahead\\Lib\\NMBgMonitor.exe\"" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run] "F-Secure Manager"="\"C:\\Program\\Telia\\Telias sakerhetstjanster\\Common\\FSM32.EXE\" /splash" "F-Secure TNB"="\"C:\\Program\\Telia\\Telias sakerhetstjanster\\TNB\\TNBUtil.exe\" /CHECKALL /WAITFORSW" "F-Secure Startup Wizard"="\"C:\\Program\\Telia\\Telias sakerhetstjanster\\FSGUI\\FSSW.EXE\" /reboot" "NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\System32\\NvCpl.dll,NvStartup" "nwiz"="nwiz.exe /install" "NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\System32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" "CTHelper"="CTHELPER.EXE" "CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program\\Java\\jre1.5.0_11\\bin\\jusched.exe\"" "NeroFilterCheck"="C:\\Program\\Delade filer\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe" "QuickTime Task"="\"C:\\Program\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL] "Installed"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI] "Installed"="1" "NoChange"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS] "Installed"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start-meny^Program^Autostart^Personal.lnk] "path"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Start-meny\\Program\\Autostart\\Personal.lnk" "backup"="C:\\WINDOWS\\pss\\Personal.lnkCommon Startup" "location"="Common Startup" "command"="C:\\Program\\Personal\\bin\\Personal.exe " "item"="Personal" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG7_CC] "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run" "item"="avgcc" "hkey"="HKLM" "command"="C:\\Program\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe /STARTUP" "inimapping"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task] "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run" "item"="qttask" "hkey"="HKLM" "command"="\"C:\\Program\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime" "inimapping"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks] "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload] "WPDShServiceObj"="{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}" [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE" [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "DisableRegistryTools"=dword:00000000 HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders] "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost] LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0 NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0 rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0 imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0 termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0 HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0 DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0 WudfServiceGroup REG_MULTI_SZ WUDFSvc\0\0 HKLM\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost *netsvcs* UxTuneUp -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-04-23 at 20:23:56 --------- [/log] Tack så mycket för din hjälp Cecilia /M
×
×
 • Skapa nytt...