Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

bowmore999

Medlem
  • Antal inlägg

    2
  • Gick med

  • Senaste besök

  1. Vi ska också dra igång kalenderfunktionen på allvar på firman, men det stora problemet jag har upptäckt är hur man sätter rättigheter, och då speciellt om man t ex vill att en person (i receptionen)ska kunna ha läs/skrivrättighet i allas kalendrar utöver den som äger kalendern. Man vill ju inte behöva logga in på alla 100 användare för att ge denna rättighet. Jag har hört att det finns program för detta, men har inte fått något att fungera. Mvh CH
  2. Hej, har också ett liknande problem som är direkt relaterat till messenger, men min dator startar om vid inloggningen. Felsäkert går bra men jag kan ej avinstallera messenger därifrån. Filerna winstall.exe och gotgo.exe har jag tagit bort. Har ni några mer förslag? Bifogar här en Hijack-log. [log] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:59:57, on 2006-12-04 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.markslojd.com/'>http://www.markslojd.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.markslojd.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\Program\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Desktop Search Capture - {7c1ce531-09e9-4fc5-9803-1c2956615786} - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIE.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program\Delade filer\Roxio Shared\System\EngUtil.exe" O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\point32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] "C:\Program\CA\eTrustITM\realmon.exe" -s O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\Documents and Settings\joma1\winstall.exe O4 - HKLM\..\Run: [ipWins] C:\Program\ipwins\ipwins.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [svg_file_op1] FileOps.exe -r "C:\Program\Delade filer\Adobe\SVG Viewer 3.0\Uninstall" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bmi_lsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bmi_lsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bmi_lsp.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab O16 - DPF: {188B49C7-CC5B-4722-8BCC-939B52234ECB} (WipcoreClient.FamilyListBox) - http://www.markslojd.se/admin/ActiveX/WipcoreClientFamilyListBox.CAB O16 - DPF: {1C15A3A6-ADDA-4665-A97F-0340DDD78EA4} (WipcoreClient.AttributesValue) - http://www.markslojd.se/admin/ActiveX/WipcoreClientAttributeList.CAB O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by117fd.bay117.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {595FEB81-CCDC-411D-9E77-5121B8ACE0ED} (WipcoreClient.TreeView) - http://preview1.wipcore.se/swedlux/admin/ActiveX/WipcoreClientTreeView.CAB O16 - DPF: {5985D840-8BBA-43D7-9200-8BEEF8F8F5C7} (WipcoreClient.FeaturedSection) - http://www.markslojd.se/admin/ActiveX/WipcoreClientFeaturedItems.CAB O16 - DPF: {68D6A751-190A-46CA-A4E0-5D4188360939} (WipcoreClient.ContentFeature) - http://www.markslojd.se/admin/ActiveX/WipcoreClientContentFeature.CAB O16 - DPF: {81E5C00E-47D2-447F-B973-77F0CC0591CB} (WipcoreClient.DateTime) - http://develop35.wipcore.se/admin//ActiveX/WipcoreClientDateTime.CAB O16 - DPF: {8696CF7E-E302-47CD-A072-E2A1856FB2E5} (WipcoreClient.TabStrip) - http://preview1.wipcore.se/swedlux/admin/ActiveX/WipcoreClientTabStrip.CAB O16 - DPF: {950FC142-E182-4B0A-8C19-049212A6B223} (WipcoreClient.EditASPCode) - http://www.markslojd.se/admin/ActiveX/WipcoreClientEditASPCode.CAB O16 - DPF: {AD6AAF0A-62B9-4C6D-9037-58C1853A0858} (WipcoreClient.WYSIWYG) - http://preview1.wipcore.se/Swedlux/Admin/ActiveX/WipcoreClientWYSIWYG.CAB O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {D0120CD4-CB37-4A60-AA40-6EF267001802} (WipcoreClient.ImageMapTool) - http://preview1.wipcore.se/Swedlux/Admin/ActiveX/WipcoreClientTemplateImageMap.CAB O16 - DPF: {EC6C6329-4ED9-49CD-869F-84837D7CBD6E} (WipcoreClient.AttributeTree) - http://www.markslojd.se/admin/ActiveX/WipcoreClientAttributeTree.CAB O16 - DPF: {FC4056EA-EBC6-4F78-98E4-B172E7A1EBBB} (WipcoreClient.MenuFeature) - http://www.markslojd.se/admin/ActiveX/WipcoreClientMenuFeature.CAB O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Markslojd.se O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = Markslojd.se O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Markslojd.se O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = Markslojd.se O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL O20 - Winlogon Notify: Sebring - C:\WINDOWS\System32\LgNotify.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth-programvara\bin\btwdins.exe O23 - Service: DameWare Mini Remote Control (DWMRCS) - DameWare Development LLC - C:\WINDOWS\SYSTEM32\DWRCS.EXE O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iTechnology iGateway 4.0 (iGateway) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program\CA\SharedComponents\iTechnology\igateway.exe O23 - Service: eTrust ITM RPC Service (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program\CA\eTrustITM\InoRpc.exe O23 - Service: eTrust ITM Realtime Service (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program\CA\eTrustITM\InoRT.exe O23 - Service: eTrust ITM Job Service (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program\CA\eTrustITM\InoTask.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: Mcte9daca - Unknown owner - (no file) O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Wipcore Cluster Manager 3.3 (WipcoreClusterManager3) - Wipcore AB - C:\Program\Wipcore\Wipcore Information System 3.4\Cluster\WipcoreClusterService.exe O23 - Service: WipcorePollService - - c:\program\wipcore\wipcore information system 3.4\wippoll\service\wipcorepollservice.exe [/log]
×
×
  • Skapa nytt...