Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

hanzi

Medlem
 • Antal inlägg

  39
 • Gick med

 • Senaste besök

Om hanzi

 • Medlemstitel
  Användare

Profil

 • Ort
  FALKÖPING
 1. Det är också en variant. Behöver dock kunna styra innehållet mer än bara genom vilken sida som visas så kommunikationen behöver vara kontinuerlig. Där blir Ajax bra. Men tack för inputs.
 2. Ok, tack för ditt svar. Då har jag något att börja med. Jag kommer ha full kontroll på utvecklingen av de sidor som ska visas. Initialt låter det som att ajax-anrop är den lösningen som blir bäst även om den kanske kräver lite extra arbete för att få riktigt bra.
 3. Håller på att utveckla ett system där man ska kunna växla mellan olika webbfönster i ett externt webbfönster. Tanken är att använda en projektor som andraskärm och att man inte ska behöva gå in och skriva adresser till olika webbplatser när man ska byta visningsvy. Istället ska man välja vilken webbsida som visas genom att klicka på länkarna / knappar / bilder på en sida som styr den sidan som projiceras. Det är minst fyra olika sidor som det ska växlas mellan, men kan bli ännu fler. Hur löser man det smidigast? Systemet kommer att programmeras i PHP.
 4. Sitter med ett bekymmer, nämligen så att jag har ett antal checkboxar som användaren kan klicka i. När användaren klickat i är det meningen att de ska bli omöjliga att klicka ur när man uppdaterat. Inledningsvis fungerar det, men andra gången man uppdaterar sidan blir alternativet urklickat i alla fall. Vad är det som är fel? Här är koden: <INPUT TYPE=hidden NAME="ID" VALUE="<% =rs("ID") %>"> <INPUT TYPE="checkbox" VALUE="1" NAME="val_<% =rs("ID") %>" <% IF rs("val") = "1" THEN %>CHECKED DISABLED<% ELSE %><% END IF %>><% =rs("namn") %> <BR> Koden ligger i en loop som hämtar ett antal rader där användaren kan välja ett eller flera alternativ. Koden som uppdaterar ser ut så här: arrId = Split(Trim(Request.Form("id")&" "),",") For i=lBound(arrId) To uBound(arrId) strId = Trim(arrId(i)&" ") arrval = Trim(Request.Form("val_"& strId)&" ") updateSQL = "UPDATE listan SET val = '"& arrval &"' WHERE ID = " & strID & ";" Connud.Execute(updateSQL) Next Någon som kan se vad som är fel?
 5. Har suttit hela kvällen med ett problem utan att ens komma nära en lösning. Jag vill att mina användare av en sida ska kunna ladda upp sin excelfil innehållande olika data och automatiskt få datan exporterad till en mySql databas. Alltså: 1. Användare laddar upp en fil som kan heta vad som helst, typ vinylskivor.xlc 2. Användaren öppnar filen och exporterar datan till en MySql-databas, alternativt 2. Ett skript öppnar filen automatiskt och exporterar datan till en MySql-databas. 3. Användaren kan sen ladda upp en ny fil, typ cdskivor.xlc, och upprepa proceduren hur många gånger som helst. Någon som har en bra idé? Något speceillt stöd som webhotellet måste ha?
 6. Nu behöver jag lite inputs. Nämligen så att jag måste lista dubbletter i en databas (bara dubbletter). Det jag vill få fram är vilket ID dubletterna har och vilket värde. Exempelvis om jag har en databas med följande värden: 1 Emma 2 Stina 3 Anna 4 Sofie 5 Anna 6 Kajsa Så ska svaret bli: 3 - Anna, 5 - Anna. Jag har testat med COUNT(värde) as antalhits, GROUP BY värde och några funktioner till. I bästa fall så har jag lyckats att räkna förekomsten av unika värden, det vill säga ett av värderna Anna har försvunnit. Lite grötigt i huvudet just nu, men finns det någon som har lite koll på detta?
 7. Tack Jonas, försökte mig på en liknande lösning men lyckades inte få det att fungera. Testar med din uppställning i morgon och hoppas att det fungerar. Tack!
 8. I princip samtliga kolumner kommer att hämtas. Urvalet användaren ska kunna göra är exempelvis datum. Söka på alla inlägg från 2011, eller en specifik månad eller utan kriterier, det vill säga samtliga. Nästa urval är kategori eller samtliga kategorier. Den här är ju enkel om det bara är den, då kan man ju köra samtliga som "0" annars har varje kategori sitt eget ID-nummer. Ett annat kriterium är om det finns en bild kopplad till dokumentet eller inte. Om inget val görs ska samtliga dokument visas. Om det bara är ett kriterium som val görs ska samtliga dokument från det kriteriet visas. Om flera kriterier görs ska endast de dokument som stämmer in på samtliga kriterier visas. Själva poängen är att användaren ska kunna välja sina kriterier vid ett tillfälle och inte en i taget.
 9. Behöver välja vilken information jag vill ha ut ur en databas med olika kriterier, exempelvis postningsdatum, användare, typ av text, och status på texten. Tänkte filtrera allt i en funktion så att användaren inte ska behöva filtrera flera gånger för att få fram sitt urval. Hur sätter man upp strängen som öppnar databasen på bästa sätt då? Om användaren exempelvis inte väljer något kriterium på postningsdatum ska ju alla datum väljas medan söksträngen fortfarande ska ta hänsyn till övriga kriterier. Enda sättet jag kommer på just nu är att sätta upp en lång radda med IF-satser så att den på det sättet får ut rätt söksträng men det känns som att det borde finnas bättre sätt. Har förstått att jag kan vara otydlig med vad jag menar i mina frågeställningar så hoppas du som kan hjälpa mig har lite tålamod och läser lite mellan raderna vad jag menar! Tacksam för skyndsamt svar!
 10. Klar, fungerade nästan på en gång! Tack för hjälpen Cluster, i3o6 och Jonas B!
 11. Tack för hjälpen. Nu är den här kvällen räddad också. Förstår inte varför det ska vara sån skillnad på checkbox och de övriga funktionerna i ett formulär. Den klarar ju av att hålla isär när det kommer från textformulär eller select option. Vad i funktionen checkbox är det som gör att det inte går? Jag kommer testa i3o6´s första alternativ och fungerar inte det som jag tänkt mig får det bli en uppdatering för varje rad. Det kan dock bli omständigt för användaren då det kan bli upp till hundra rader att hantera.
 12. Nu fungerar det inte. Anledningen till att jag använder array är att jag vill uppdatera flera rader samtidigt i databasen. Varje rad innehåller ett antal textrutor, tre stycken Checkbox och två stycken Select option. Textrutorna och Select Option är inga problem, men checkboxarna ställer till det hela tiden. Kör jag updateSQL satsen utan den data som checkboxarna innehåller fungerar det helt perfekt. Det här är inte den riktiga koden, men principen är densamma: Formuläret: <FORM METHOD=post ACTION=update.asp> <% Do until rs.EOF %> <INPUT TYPE=hidden VALUE="<% =rs("ID") %>" NAME="ID"> <INPUT TYPE=text VALUE="<% =rs("bilmarke") %>" NAME="bilmarke" SIZE=15> <INPUT TYPE=text VALUE="<% =rs("bilmodell") %>" NAME="bilmodell" SIZE=15> <INPUT TYPE=text VALUE="<% =rs("bilaffar") %>" NAME="bilaffar" SIZE=15> <INPUT TYPE=text VALUE="<% =rs("kontaktperson") %>" NAME="kontaktperson" SIZE=15> <INPUT TYPE=checkbox VALUE="1" NAME="box1"> <SELECT NAME="fargval"> <OPTION VALUE="0">Välj färg <OPTION VALUE="1">Röd <OPTION VALUE="2">Blå <OPTION VALUE="3">Grön </SELECT> <INPUT TYPE=checkbox VALUE="1" NAME="box2"> <INPUT TYPE=checkbox VALUE="1" NAME="box3"> <SELECT NAME="status"> <OPTION VALUE="0">Välj status <OPTION VALUE="1">Publicera <OPTION VALUE="2">Arkivera <OPTION VALUE="3">Klar för publicering </SELECT> <% rs.MoveNext Loop %> <INPUT TYPE=submit> </FORM> Bekymrar er inte om sambanden mellan de olika formulärtyperna, jag vill bara illustrera formuläret så realistiskt som möjligt. Anledningen till att Formuläret startas och slutas utanför Loop-slingan är för att själva poängen är att flera rader ur databasen ska uppdateras samtidigt. Uppdateringsfunktionen så: <% ID = Request.Form("ID") bilmarke = Request.Form("bilmarke") bilmodell = Request.Form("bilmodell") bilaffar = Request.Form("bilaffar") kontaktperson = Request.Form("kontaktperson") box1 = Reqeust.Form("box1") fargval = Request.Form("fargval") box2 = Reqeust.Form("box2") box3 = Reqeust.Form("box3") status = Request.Form("status") arrID = Split(ID,", ") arrbilmarke = Split(bilmarke,", ") arrbilmodell = Split(bilmodell,", ") arrbilaffar = Split(bilaffar,", ") arrkontaktperson = Split(kontaktperson,", ") arrbox1 = Split(box1,", ") arrfargval = Split(fargval,", ") arrbox2 = Split(box2,", ") arrbox3 = Split(box3,", ") arrstatus = Split(status,", ") For x = 0 To Ubound(arrID) If arrbox1(x) = "1" THEN Else arrbox1(x) = "0" End If If arrbox2(x) = "1" THEN Else arrbox2(x) = "0" End If If arrbox3(x) = "1" THEN Else arrbox3(x) = "0" End If Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") updateSQL = "UPDATE exempel SET bilmarke = '"& arrbilmarke(x) &"',bilmodell = '"& arrbilmodell(x) &"',bilaffar = '"& arrbilaffar(x) &"',kontaktperson = '"& arrkontaktperson(x) &"',fargval = '"& arrfargval(x) &"',box1 = '"& arrbox1(x) &"',box2 = '"& arrbox2(x) &"', box3 = '"& arrbox3(x) &"', status = '"& arrstatus(x) &"' WHERE ID = " & arrID(x) & ";" Conn.Execute(updateSQL) Next %> Jag ser ju själv att det blir problem med If-satserna när jag sen kör allt i en array, ska de sitta någon annanstans? Tacksam för skyndsam hjälp!
 13. Det är avskalat så att jag bara presenterar den väsentligaste koden.
 14. Jag gjorde en If-sats som du tipsade om och då fungerar det. Men det känns som att det egentligen finns en annan lösning som innebär mindre kod, men så länge det fungerar så är det ju bra. Tack för hjälpen!
 15. Jag har testat med att låta box1 och box2 vara både INT och VARCHAR i databasen, fungerar på samma sätt, dvs uppdateringen fungerar när båda är förbockade men fungerar ej om en eller båda kryssrutorna inte är förbockade.
×
×
 • Skapa nytt...