Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Aktuellspeedway.se

Medlem
 • Antal inlägg

  149
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  2

Aktuellspeedway.se vann dagen: 5 februari 2014

Aktuellspeedway.se hade det mest gillade innehållet!

Om Aktuellspeedway.se

 • Medlemstitel
  Aktiv

Kontaktinformation

 • Hemsida
  http://Aktuellspeedway.se
 1. Rewrite Url Wordpress

  Problemet nu är att jag har regeln RewriteRule ^serietabell/([a-zA-Z0-9\-]+)/$ index.php?page_id=75&league=$1&season=2017 [R=301,L] Detta skrivs om i webbläsaren till http://se.aktuellspeedway.eu/serietabell/?league=elitserien&season=2017 page_id=75 = Sida för serietebell.
 2. Rewrite Url Wordpress

  Nu börjar jag förstå vad som händer.... Någon som vet om man kan "stänga av" wordpress permalinks för enbart sidor?
 3. Rewrite Url Wordpress

  Nu har jag gjort några ändringar så nu ser .htaccess ut såhär RewriteRule ^serietabell22/([a-zA-Z0-9\-]+)/$ index.php?page_id=75&league=$1&season=2017 [R=301,L] <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] # add a trailing slash to /wp-admin RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^ - [L] RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L] RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L] RewriteRule . index.php [L] </IfModule> Resultaten blir då att urlen skrivs om från /elitserien/ till /?league=elitserien&season=2017 Vad är det jag missar?
 4. Rewrite Url Wordpress

  Var dessvärre jag som var slarvig när jag skrev. Även ^serietabell/elitserien/ skickas bara vidare till ^serietabell/ istället. vill ju att elitserien ska stå kvar då det är till stor vikt för sidans visning. Inte skicka vidare adressen till grund adressen. Vill ha adressen användarvänlig kort och gott, men verkar inte gå att få till det i wp.
 5. Rewrite Url Wordpress

  Kör jag tex denna RewriteRule ^serietabell/([a-zA-Z0-9\-]+)/$ index.php?page_id=75&league=$1&season=2017 [L] då skickas tex ^serietabell/elitserien vidare till ^serietabell/ Vad ska göras för att få det att stanna på ^serietabell/elitserien?
 6. Rewrite Url Wordpress

  Någon som vet vad som krävs för att få rewrite rules som man lägger direkt i .htaccess att funka? Har testat allt känns det som men inget fungerar.
 7. Köra PHP funktion i en annan funktion

  Nu satt den... Stort tack för hjälpen. Precis det jag missat.
 8. Köra PHP funktion i en annan funktion

  Tack så mycket! Nu börjar det närma sig vad jag vill åstadkomma. Dock skrivs fortfarande inte själva databas datan ut, så får pila lite med det.
 9. Köra PHP funktion i en annan funktion

  Funktionen heatbyheat(), den funktionen funkar som planerat. global $con; $doc = new DOMDocument('1.0'); $root = $doc->createElement('html'); $root = $doc->appendChild($root); $head = $doc->createElement('head'); $head = $root->appendChild($head); $title = $doc->createElement('title'); $title = $head->appendChild($title); $css_text=' a{color:#4682B4;text-decoration:none;} a:hover{color:#4682B4;text-decoration:underline;} table { border-collapse:separate; border:solid black 1px; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; width:100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background: white; font-size:14px; } table th { background: linear-gradient(#2F4F4F, #708090); border-left:solid black 0px; border-top:solid black 0px; color:white; padding:3px; padding-bottom:8px; border-left:solid black 0px; border-top:solid black 0px; } table td { border-left:solid black 0px; border-top:solid black 0px; padding: 4px; background: #F8F8FF; } table th:first-child { -moz-border-radius: 5px 0 0 0 !important; background-color: blue; border-top: none; } table th:last-child { -moz-border-radius: 0 5px 0 0 !important; background-color: blue; border-top: none; } table tr:last-child td:first-child { -moz-border-radius: 0 0 0 5px !important; } table tr:last-child td:last-child { -moz-border-radius: 0 0 5px 0 !important; } table tr:hover td { background-color: #F5F5F5 } td:first-child, th:first-child { border-left: none; } tr td{text-align:center;} .text-left {text-align:left !important;width:40% !important} .bold {font-weight:bold;font-size:16px;text-align:left !important;padding:6px; background: linear-gradient(#4682B4, #B0C4DE);color:white;} .bold_sum {font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center !important;padding:6px;background: linear-gradient(#4682B4, #B0C4DE);color:white;} .td_sum {text-align:center;font-weight:bold;background:#B0C4DE !important;width:50px;} .red {background:#DEA5A3 !important;text-align:center;font-weight:bold;border:1px SOLID black !important;-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px#000000;box-shadow: inner 0 0 5px #000000;} .blue {background:#99CCFF !important;text-align:center;font-weight:bold;border:1px SOLID black !important;-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px#000000;box-shadow: inner 0 0 5px #000000;} .white {background:#FFFFFF !important;text-align:center;font-weight:bold;border:1px SOLID black !important;-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px#000000;box-shadow: inner 0 0 5px #000000;} .yellow {background:#FFFF99 !important;text-align:center;font-weight:bold;border:1px SOLID black !important;-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px#000000;box-shadow: inner 0 0 5px #000000;} .green {background:#8FBC8F !important;text-align:center;font-weight:bold;border:1px SOLID black !important;-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px#000000;box-shadow: inner 0 0 5px #000000;} .black {background:#A9A9A9 !important;text-align:center;font-weight:bold;border:1px SOLID black !important;-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px#000000;box-shadow: inner 0 0 5px #000000;} '; $style = $doc->createElement('style', $css_text);//Create new <style> tag with the $domAttribute = $doc->createAttribute('type');//Create the new attribute 'type' $domAttribute->value = 'text/css';//Add value to attribute $style->appendChild($domAttribute);//Add the attribute to the style tag $head->appendChild($style);//Add the style tag to document $text = $doc->createTextNode('live.aktuellspeedway.se'); $text = $title->appendChild($text); $body = $doc->createElement('body'); $body = $root->appendChild($body); $table = $doc->createElement('table'); $domAttribute = $doc->createAttribute('class'); $domAttribute->value = 'scorecard'; $table->appendChild($domAttribute); $body->appendChild($table); $tr = $doc->createElement('tr'); $table->appendChild($tr); $th = $doc->createElement('th', "$heatname"); $tr->appendChild($th); $tdAttribute = $doc->createAttribute('colspan'); $tdAttribute->value = 6; $th->appendChild($tdAttribute); $result = mysqli_query($con,'SELECT DriverID, '.$points.', '.$bonus.', '.$color.', '.$grind.', CASE WHEN '.$points.'=8 THEN 9 WHEN '.$points.'=7 THEN 8 WHEN '.$points.'=6 THEN 7 WHEN '.$points.'=5 THEN 6 WHEN '.$points.'=4 THEN 5 WHEN '.$points.'=3 THEN 4 WHEN '.$points.'=2 THEN 3 WHEN '.$points.'=1 THEN 2 WHEN '.$points.'=0 THEN 1 WHEN '.$points.'="N" THEN -1 ELSE 0 END as finish, f_namn, e_namn, url FROM resultat LEFT JOIN DATA_drivers ON DriverID=driver_id WHERE MatchID='.$match.' && '.$grind.'>0 ORDER BY finish DESC, '.$points.' ASC') or die(mysqli_error()); while($rad = mysqli_fetch_array($result)) { $tr = $doc->createElement('tr');$table->appendChild($tr); $td = $doc->createElement('td'); $img_src="http://www.aktuellspeedway.se/wp-content/themes/hueman/assets/asra/helm/".$rad[3].".png"; $img = $doc->createElement('img');$td->appendChild($img); $domAttribute = $doc->createAttribute('src'); $domAttribute->value = $img_src; $img->appendChild($domAttribute); $tr->appendChild($td); $td = $doc->createElement('td'); $domAttribute = $doc->createAttribute('class'); $domAttribute->value = 'text-left'; $td->appendChild($domAttribute); $name="".$rad[6]." ".$rad[7].""; $a_href="http://www.aktuellspeedway.se/forare/".$rad[8]."/"; $a = $doc->createElement('a', $name); $domAttribute = $doc->createAttribute('href'); $domAttribute->value = $a_href; $a->appendChild($domAttribute); $td->appendChild($a); $tr->appendChild($td); $td = $doc->createElement('td', "Startspår $rad[4]");$tr->appendChild($td); $td = $doc->createElement('td', "$rad[1]");$tr->appendChild($td); $td = $doc->createElement('td', "$rad[2]");$tr->appendChild($td); } Men funktionen heatbyheat() skapar 1 heat och sen ska jag använda createlive() för att skapa 25 heat, med andra ord loopa heatbyheat() global $con; $result = mysqli_query($con,"SELECT `schema` FROM schedule WHERE MatchID='".$matchID."'"); while($rad = mysqli_fetch_array($result)){ $heatschema=$rad[0];} $schema = explode(".", $heatschema); $forare = explode("-", $schema[2]); $antal_heat=$schema[1]; $antal_lag=$schema[0]; $colspan=$antal_heat+2; $antal_forare=$forare[0]; $extra_heat=$forare[1]; echo "<hr>"; IF($matchID>0){echo "<B>MatchID</B>:".$matchID."";}else{echo "Ingen match aktiverad";} echo "<br>"; IF($antal_lag==""){echo "Match ".$matchID." är inte konfigurerad";}else{ heatbyheat("SH1","CH1","BH1","PH1","H1","PH1","H1","Heat 1",$matchID); heatbyheat("SH2","CH2","BH2","PH2","H2","PH1+PH2","H1+H2","Heat 2",$matchID); heatbyheat("SH3","CH3","BH3","PH3","H3","PH1+PH2+PH3","H1+H2+H3","Heat 3",$matchID); heatbyheat("SH4","CH4","BH4","PH4","H4","PH1+PH2+PH3+PH4","H1+H2+H3+H4","Heat 4",$matchID); heatbyheat("SH5","CH5","BH5","PH5","H5","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5","H1+H2+H3+H4+H5","Heat 5",$matchID); heatbyheat("SH6","CH6","BH6","PH6","H6","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6","H1+H2+H3+H4+H5+H6","Heat 6",$matchID); heatbyheat("SH7","CH7","BH7","PH7","H7","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7","Heat 7",$matchID); heatbyheat("SH8","CH8","BH8","PH8","H8","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8","Heat 8",$matchID); heatbyheat("SH9","CH9","BH9","PH9","H9","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9","Heat 9",$matchID); heatbyheat("SH10","CH10","BH10","PH10","H10","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10","Heat 10",$matchID); heatbyheat("SH11","CH11","BH11","PH11","H11","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11","Heat 11",$matchID); heatbyheat("SH12","CH12","BH12","PH12","H12","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12","Heat 12",$matchID); heatbyheat("SH13","CH13","BH13","PH13","H13","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13","Heat 13",$matchID); heatbyheat("SH14","CH14","BH14","PH14","H14","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14","Heat 14",$matchID); heatbyheat("SH15","CH15","BH15","PH15","H15","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15","Heat 15",$matchID); heatbyheat("SH16","CH16","BH16","PH16","H16","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16","Heat 16",$matchID); heatbyheat("SH17","CH17","BH17","PH17","H17","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17","Heat 17",$matchID); heatbyheat("SH18","CH18","BH18","PH18","H18","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18","Heat 18",$matchID); heatbyheat("SH19","CH19","BH19","PH19","H19","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18+PH19","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19","Heat 19",$matchID); heatbyheat("SH20","CH20","BH20","PH20","H20","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18+PH19+PH20","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20","Heat 20",$matchID); heatbyheat("SH21","CH21","BH21","PH21","H21","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18+PH19+PH20+PH21","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21","Heat 21",$matchID); heatbyheat("SH22","CH22","BH22","PH22","H22","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18+PH19+PH20+PH21+PH22","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22","Heat 22",$matchID); heatbyheat("SH23","CH23","BH23","PH23","H23","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18+PH19+PH20+PH21+PH22+PH23","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23","Heat 23",$matchID); heatbyheat("SH24","CH24","BH24","PH24","H24","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18+PH19+PH20+PH21+PH22+PH23+PH24","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24","Heat 24",$matchID); heatbyheat("SH25","CH25","BH25","PH25","H25","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7+PH8+PH9+PH10+PH11+PH12+PH13+PH14+PH15+PH16+PH17+PH18+PH19+PH20+PH21+PH22+PH23+PH24+PH25","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11+H12+H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25","Heat 25",$matchID); $doc->save('live'.$match.'.html'); } Detta anropas ju då sen av createlive($match1); createlive($match2);
 10. Köra PHP funktion i en annan funktion

  Jag har funktionen heatbyheat(), den skapar en html tabell som senare ska skrivas till en html fil. Sen med hjälp av funktionen createlive() vill jag köra heatbyheat() 25 ggr och sen skapa html filen. createlive ser då således ut såhär createlive(){ heatbyheat() heatbyheat() heatbyheat() heatbyheat() $doc->save('live'.$match.'.html'); } Någon som har idè om hur man får det att funka. $doc verkar inte kunna samla in datan den ska skriva från funktionerna. Lägger jag $doc->save('live'.$match.'.html'); i heatbyheat() funktionen funkar det prima, men då blir det logiskt sett bara 1 heat som skrivs ut och inte alla 25.
 11. Köra PHP funktion i en annan funktion

  Verkar som att jag får sälva den delen att funka, men sen genereras det "Fatal error: Call to a member function heatbyheat()" "Fatal error: Call to a member function save()" Felet ligger väl förmodligen någon annanstans
 12. Köra PHP funktion i en annan funktion

  Är det möjligt att köra en funktion i en annan funktion? Med risk för att krångla till det ska jag ändå försöka förklara vad jag försöker åstadkomma. I korthet har jag ett PHP script som skapar en HTML-sida, denna HTML sidan används sen i vårat livescore system för att minska anslutningar till databasen. Då det gäller sporten speedway ska 20 heat skrivas ut. Hittills har jag uppnått 1 heat och det är den huvudsaklig funktionen som jag då vill skriva ut 20 ggr. Koden som jag nu har är (har tagit bort delar som inte är väsentliga, jag vill altså kunna köra createliveo och spara alla "heaten" till samma dokument function heatbyheat(){ >funktionen< $doc->save('live'.$match.'.html'); } function createlive($matchID) { global $con; heatbyheat("SH1","CH1","BH1","PH1","H1","PH1","H1","Heat 1",$matchID); heatbyheat("SH2","CH2","BH2","PH2","H2","PH1+PH2","H1+H2","Heat 2",$matchID); heatbyheat("SH3","CH3","BH3","PH3","H3","PH1+PH2+PH3","H1+H2+H3","Heat 3",$matchID); heatbyheat("SH4","CH4","BH4","PH4","H4","PH1+PH2+PH3+PH4","H1+H2+H3+H4","Heat 4",$matchID); heatbyheat("SH5","CH5","BH5","PH5","H5","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5","H1+H2+H3+H4+H5","Heat 5",$matchID); heatbyheat("SH6","CH6","BH6","PH6","H6","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6","H1+H2+H3+H4+H5+H6","Heat 6",$matchID); heatbyheat("SH7","CH7","BH7","PH7","H7","PH1+PH2+PH3+PH4+PH5+PH6+PH7","H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7","Heat 7",$matchID); ....OSV.... }
 13. Hämta data

  Är det möjligt att göra ett script som hämtar data från databasen tex var 5:e min och läggeri tex en html sida istället för att varje besökare för sig ska kopplas upp mot databasen och hämta samma information?
 14. Epost i aktivitetsfältet?

  Någon som har koll på hur man fäster E-post appen i aktivitetsfältet och dessutom kör det i fönsterläge istället? Hade det tidigare men efter att ha återställt datorn idag får jag inte till det som det vart tidigare.
 15. Har skapat en sida med ett php script. Via urlen /sverige/elitserien/serietabell/2016/ hämtar jag med hjälp av .htaccess nation, serie och år. Men i WP måste jag ju dessutom styra till rätt sida med permalänken. Som det är nu har jag som permalänk fått uppge just den urlen. Men jag vill ju kunna ändra nation, serie eller år. och således ha en permalänk likt. /*/*/serietabell/*/ För att nå till sidan "serietabell" Svårt att förklara men hoppas någon förstår, fråga gärna om ni inte förstår så försöker jag igen.
×