Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

eddie66

Medlem
 • Antal inlägg

  95
 • Gick med

 • Senaste besök

Allt postat av eddie66

 1. har du möjligtviss något exempel som jag kan ta del av? är nämligen inte så bra på array tyvärr. har dock lyckats hämta ut alla mappar med nedan kod, så jag får ut alla mapp namn. har letat på nätet men det finns inte så många bra svar på det jag söker. tacksam för all hjälp! <% Whichfolder=server.mappath("..\img\") &"/" Dim fs, f, f1, fc Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.GetFolder(Whichfolder) Set fc = f.subfolders For Each f1 in fc %> <%=f1.name%> <br> <% Next Set f = Nothing Set fs = Nothing Set fc = Nothing %>
 2. hej jag har letat efter ett script som hämtar mapp namn slumpvis, under en specifik mapp. sedan ska scriptet hämta 3 filer från denna slumpvalda mappen, slumpvis också. det enda jag hittade var nedan kod som hämtar en slump fil under en specifik mapp. anledningen är att jag vill visa 3 bilder på min hemsida, olika bilder varje gång någon besöker sidan. jag har olika mappar med olika bilder och därför måste denna sida slumpa fram först en mapp och sedan slumpa fram 3 filer under den slumpvalda mappen. är det någon som känner till någon bra kod eller kan hjälpa mig med denna kod? markera med fet stil så kanske ni förstår bättre. mvh eddie <% Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fold = fso.GetFolder(Server.MapPath("../img/[b]här ska den hämta en slumpvald mapp[/b]/images/[b]här ska den hämta 3 slump bilder[/b]")) Set fileset = fold.files fileCount = fileset.count if fileCount > 0 then counter = 1 randomize fileToPick = clng((rnd * fileCount) + 0.5) for each file in fileset if counter < fileToPick then counter = counter + 1 else randomFile = file.name exit for end if next response.write randomFile else response.write "Empty folder." end if set fileset = nothing set fold = nothing set fso = nothing %>
 3. inte helt säker på vad du menar men tanken är att sidan ska visa alla bilder som finns i mappen som står angivet i Set folderObject = fso.GetFolder(Server.MapPath("..\img\" & request.QueryString("plats") & "\thumbnails\")) sen ska file.name ska hämta namn på varje fil som finns i denna mapp så att jag kan visa dessa i img taggen. eftersom jag får sökvägen till mappen i fso.getfolder så borde jag väl kunna skriva ut namnen på filerna som finns i denna mapp. eller tänker jag fel? OBS! request.QueryString hämtar namn på parent mapp ex newyork, innan mappen thumbnails. hoppas du förstår vad jag menar ;-)
 4. hej Jag har gjort en sida och har fastnat något ;-) Sidan hämtar alla filer(bilder) som finns i en mapp och helt enkelt rada upp dessa. kan inte få rätt när jag vill att bilden ska visas med hjälp av img taggen. hela sökvägen hämtar jag längre upp i sidan men får inte rätt på koden som ska stå i img taggen för att bilderna ska visas korrekt på sidan. skickar med hela koden iaf. har testat att skriva ut hela sökvägen manuellt och då funkar det när man går in på just den mappen men jag vill kunna gå in i vilken mapp som helst och då ska sidan själv välja rätt mapp att hämta ifrån. lite svårt att förklara men jag hoppas någon förstår vad jag menar . markerar var det är fel! tacksam för hjälp. //eddie <html> <head> <title>:: Välkommen till Lalo.nu ::</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/styles.css"> <link href="../css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <center> <body LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0" MARGINWIDTH="0" MARGINHEIGHT="0"> <% Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set folderObject = fso.GetFolder(Server.MapPath("..\img\" & request.QueryString("plats") & "\thumbnails\")) Set filesObject = folderObject.Files %> <table width="773" height="434" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td colspan="3"><!--#include file="top2.inc" --></td> </tr> <tr> <td width="77" rowspan="2" class="greyframe">&nbsp;</td> <td width="631" valign="top"> <table border="0" align="center" cellpadding="10" cellspacing="0"> <tr> <td colspan="4" align="center" class="rubriksvart">!</td> </tr> <% cnt = 0 For Each file In filesObject cnt = cnt + 1 if cnt = 5 then cnt = 1 if cnt = 1 then Response.write "<tr>" %> <td> <table width="130" height="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="imgtabelborder"> <tr> <td align="center" valign="top" background="../bild/litegul.jpg">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td height="150" align="center" class="picbox">[b]<img src="<%=file.Name%>" border="0" alt="<%=file.Name%>">[/b]</td> </tr> <tr> <td class="text">&nbsp;</td> </tr> </table> </td> <% if cnt = 4 then Response.Write "</tr>" end if Next Set fileObject = Nothing Set folderObject = Nothing Set fso = Nothing %> </table> </td> <td width="77" rowspan="2" class="greyframe">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td height="30" class="greyframe"><%=sokvag%></td> </tr> </table> </body> </center> </html>
 5. anledningen till TR i cellen är till för att skapa ny rad när jag har kommit till den fjärde bilden. jag vill ha 4 bilder/rad och sen ny rad. jag har lagt upp det så att sidan skriver ut sökvägarna till bilderna, ligger i en databas nämligen. det konstiga med detta är att det funkade innan jag var tvungen att formatera min dator. ;-) men jag tackar för tipset, ska testa din kod o hoppas på det bästa.
 6. hej jag försöker att visa x antal bilder på min sida, dock så får jag dubbelt av varje bild i tabellen som skapas. tabellen ska visa 4 bilder per rad och sedan skapa en ny rad. just nu så har jag enbart en bild som ska visas men loopen körs och den visar samma bild 2ggr i tabellen. är det någon som vet varför? connection kod Set Connect = server.createObject("ADODB.Connection") Connect.connectionstring = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\newsite\data\myworld.mdb;" sidan som ska visa mina bilder <html> <head> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin function NewWindow(mypage, myname, w, h, scroll) { var winl = (screen.width - w) / 2; var wint = (screen.height - h) / 2; // OBS! ingen radbrytning i texten nedan winprops = 'height='+h+',width='+w+',top='+wint+',left='+winl+',scrollbars='+scroll+',resizable' //slut på område utan radbrytning win = window.open(mypage, myname, winprops) if (parseInt(navigator.appVersion) >= 4) { win.window.focus(); } } // End --> </script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>Untitled Document</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css"> <% '=request.querystring("plats") enbart test %> <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <% Connect.open Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblbilder, tblplats where SemesterIDRef = " & request.querystring("plats") RecSet.open SQL, Connect 'request.querystring("plats") %> <center> <body LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0" MARGINWIDTH="0" MARGINHEIGHT="0"> <table width="773" height="434" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td colspan="3"><!--#include file="top.inc" --></td> </tr> <tr> <td width="77" rowspan="2" class="greyframe">&nbsp;</td> <td width="631" valign="top"> <table border="0" align="center" cellpadding="10" cellspacing="0"> <tr> <td colspan="4" align="center" class="rubriksvart"><%=recset("plats")%>!</td> </tr> <td> <% cnt = 0 Do until RecSet.EOF cnt = cnt + 1 if cnt = 5 then cnt = 1 if cnt = 1 then Response.write "<tr>" %> </td> <td> <table width="130" height="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="imgtabelborder"> <tr> <td align="center" valign="top" background="bild/litegul.jpg">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td height="100"><a href="galleristor.asp?ID=<%=recset("ID")%>" target="_blank" onClick="NewWindow(this.href,'name','470','370','no');return false;"><img src="<%=recset("sokvag")%>" border="0"></a></td> </tr> <tr> <td class="text"><%=recset("bildkommentar")%></td> </tr> </table> </td> <% if cnt = 4 then Response.Write "</tr>" end if RecSet.MoveNext loop %> </table> </td> <td width="77" rowspan="2" class="greyframe">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td height="30" class="greyframe"><%=sokvag%></td> </tr> </table> <% RecSet.close set RecSet = nothing Connect.close set connect = nothing %> </body> </center> </html>
 7. värden finns det alltid. tack för din tid, jag fick hjälp av Micke_skåne samtidigt och det funkar nu.
 8. lyssande, funkar perfekt. tack för hjälpen och poäng till dig.
 9. slut resultatet ska vara vanlig siffror. jag är dålig på detta med olika typer av data. jag har klistrar in hela koden fram till if satsen så att ni ser och förhoppningen kan ni se felet :-) hur menar du att jag skulle se till att få dessa "strängar" till samma typ, den ena hämtar jag direkt från recset och det andra värdet från föregående sida?
 10. värdena är vanliga siffror i grund och botten. jag la in dom i variabler men den går in i if satsen i vilket fall som helst. jag kopierar hela koden fram till if satsen så att du ser. <% Connect.open Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblpersonaluppgifter where personalid = " & request.QueryString("anvid") RecSet.Open SQL, Connect, 1, 2 selkontor = Request.Form("selkontor") tblkontorref = recset("tblkontorref") if selkontor <> tblkontorref then response.Write trim(Request.Form("selkontor")) response.Write trim(RecSet("tblkontorref")) response.End 'response.Redirect("http://www.idg.se") 'flyttdatum = date() else flyttdatum = RecSet("FlyttDatumKontor") end if
 11. hej jag undrar om ni kan förklara varför nedan kod inte funkar som det ska. när selkontor och tblkontorref är samma så går den in i if satsen och skriver ut date i min db(acess). är dom olika så går den in och då blir det rätt. men jag vill bara att den ska gå in i if satsen om dessa 2 är olika, om ni förstår vad jag menar. Jag inget annat i min kod som hänvisar till Flyttdatumkontor, så det ska ju inte vara problem där. jag har även kollat vilka värden som finns i selkontor samt tblkontorref, och dom är rätt. kan någon hjälpa mig ? tack på förhand. if Request.Form("selkontor") <> recset("tblkontorref") then RecSet("FlyttDatumKontor") = date() end if
 12. hmm nä :-) jag måste vara helt insnöad i min kod för jag märkte det inte. hittade tom ett lite stavfel till. funkar nu iaf. tack för att du gjorde mig uppmärksam på mitt eget fel. tack för din tid.
 13. hmm av misstag så tog jag bort Recset.open sql, connect,1,2 i den koden jag kopierade in här. dock så har jag den i min kod som jag kör annars. testade o skriva ut min sql och fick detta som verkar rätt. SELECT * From tblforsaljning where forsaljningsdataum = #2008-02-25# and kontoridref=3 tanken är att om sql inte hittar försäljning för detta datum samt för detta kontor så ska den lägga till information, annars hoppar den tillbaka med ett fel medd. vad tror du är fel?
 14. eddie66

  sql fel

  kan någon möjligtviss svara vad som är fel på min kod? jag försöker spara ny data på min acess db, jag vill kolla så att det inte finns försäljning(kr) på det specifika datumet samt för det kontoret innan jag lägger till datan. detta fel medd får jag. Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1. /page/addforsaljning.asp, line 23 min kod ser du här, line 23 är RecSet.Open SQL, Connect, 1, 2 : if request.Form("startMonth") < 10 then siffmonth = 0 end if if request.Form("startDay") < 10 then siffday = 0 end if if request.Form("radiobutton") = "1" then dat = date() else dat= request.form("startYear") & "-" & siffmonth & request.form("startMonth") & "-" & siffday & request.form("startDay") end if Connect.open Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblforsaljning where forsaljningsdataum = #" & trim(dat) & "# and kontoridref=" & Clng(request.form("selkontor")) if not RecSet.EOF then RecSet.close set RecSet = nothing response.redirect "forsaljningreg.asp?done=2" end if RecSet.AddNew 'här lägger jag till sen någon som har någon ide? tack på förhand. [inlägget ändrat 2008-02-22 16:19:43 av eddie66]
 15. ja sorry men jag har inte förklarat denna del. som du ser så skapar jag en excel fil av denna information som visas på denna sida också. dock så fick jag fel medd jag pratar om innan jag skrev till denna kod. även om jag tar bort allt som har att göra med skapandet av excel filen så får jag fel när recordset är tomt. vilket är väldigt konstigt. ser du eller får du något fel hos dig på detta?
 16. den hävisar till rad 0 hela tiden. eftersom jag utöver denna info får som jag skrev ovan så måste det vara att recordsetet är tomt. ja if satsen tog jag bort sen för inget fungerade men den låg innan jag körde DO UNTIL RECSET.EOF.
 17. jag tog bort if satsen för att få sidan att fungera tillsv, men du förstår nog hur jag tänkte. försökte göra som du sa men fick fel med av något slag, kopierar hela koden här istället. <!--#include file="../ext/configtxt.asp" --><!--#include file="../ext/checklogin.asp" --> <!--#include file="../ext/config.asp" --> <html> <head> <title><%=theTitlebar%></title> <link rel="stylesheet" href="../css/styles.css" type="text/css"> </head> <% if request.Form("startMonth") or request.form("finishMonth") < 10 then siffmonth = 0 end if if request.Form("startDay") or request.form("finishDay") < 10 then siffday = 0 end if 'start date datstart = request.form("startYear") & "-" & siffmonth & request.form("startMonth") & "-" & siffday & request.form("startDay") 'end date datend = request.form("finishYear") & "-" & siffmonth & request.form("finishMonth") & "-" & siffday & request.form("finishDay") Connect.open Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblforsaljning, tblkontor where forsaljningsdatum between #" & trim(datstart) & "# and #" & trim(datend) & "#" & "and kontoridref=" & CLng(request.form("selkontor")) & "and tblforsaljning.kontoridref = tblkontor.kontorid" RecSet.Open SQL, Connect 'i = RecSet.recordcount '------------------------------------------------------------------------------ 'ändra årtal minus 1 'lastyearstart = trim(request.form("startYear")) - 1 'lastyearend = trim(request.form("finishYear")) - 1 'start date 'datstart1 = lastyearstart & "-" & siffmonth & request.form("startMonth") & "-" & siffday & request.form("startDay") 'end date 'datend1 = lastyearend & "-" & siffmonth & request.form("finishMonth") & "-" & siffday & request.form("finishDay") 'hämta värdet från föregående år 'Set RecSet2= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'SQL = "SELECT * From tblforsaljning where forsaljningsdatum between #" & trim(datstart1) & "# and #" & trim(datend1) & "#" & "and kontoridref=" & CLng(request.form("selkontor")) '& "and tblforsaljning.kontoridref = tblkontor.kontorid" 'RecSet2.Open SQL, Connect 'här räknar vi ut procent andel som har ökat eller minskat 'nyaminusgamla = Recset("dagenstotal") / Recset2("dagenstotal") 'rattprocent = nyaminusgamla - 1 'andelprocentdagenstotal = rattprocent * 100 ' start creat xls file_being_created= "resultat.xls" ' create a file system object set fso = createobject("scripting.filesystemobject") ' create the text file - true will overwrite any previous files ' Writes the db output to a .xls file in the same directory Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("../../db/" & file_being_created), true) ' All non repetitive html on top goes here act.WriteLine("<html><body>") act.WriteLine("<table border=""1"">") act.WriteLine("<tr>") act.WriteLine("<th nowrap>" & RecSet("namn") & "</th>") act.WriteLine("</tr>") act.WriteLine("<tr>") act.WriteLine("<th nowrap>Datum</th>") act.WriteLine("<th nowrap>Dagens Total</th>") act.WriteLine("<th nowrap>Labour</th>") act.WriteLine("<th nowrap>Waste</th>") act.WriteLine("<th nowrap>Kuponger</th>") act.WriteLine("</tr>") %> <body background="../images/bg_page.gif" link="#C4C5A9"> <table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td background="../images/1x1.gif"><img src="../images/1x1.gif" width="1" height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td background="../images/1x1.gif" width="1"><img src="../images/1x1.gif" width="1" height="1"></td> <td valign="top"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" background="../images/bg_select.gif" class="statisktxtvit"><%=session("user")%></td> <td align="right" background="../images/bg_select.gif"><span class="statisktxtvit"><%=theway%></span></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" bgcolor="#C4C5A9"> <tr bgcolor="#C4C5A9"> <td height="70" class="storrurik"> Intern information</td> </tr> </table> <!--#include file="../ext/meny.asp" --> <table width="100%" border="0" cellspacing="20" cellpadding="0"> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="top"> <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr bordercolor="#A9AB87" bgcolor="#C4C5A9"> <td height="20" bgcolor="#C4C5A9" bordercolor="#C4C5A9"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="gronrubrik"><img src="../images/gph_tri_table.gif" width="11" height="12" align="absmiddle">Försäljning för <%=RecSet("namn")%> mellan <%=datstart%> och <%=datend%> id <%=recset("kontoridref")%></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr bordercolor="#A9AB87"> <td valign="top" height="160"><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"> <tr> <td width="14%" class="txtbold">Datum:</td> <td width="14%" class="txtbold">DagensTotal:</td> <td width="11%" class="txtbold">Labour:</td> <td width="11%" class="txtbold">Waste:</td> <td width="16%" class="txtbold">Kuponger.</td> <td width="9%"> </td> <td width="10%"><%=lastyearstart%> <%=lastyearend%></td> <td width="15%"> </td> </tr> <!--här loopas resultatet--> <% do until RecSet.EOF Act.WriteLine("<tr>") act.WriteLine("<td align=""right"">" & recset("forsaljningsdatum") & "</td>" ) act.WriteLine("<td align=""right"">" & recset("dagenstotal") & "</td>" ) act.WriteLine("<td align=""right"">" & recset("labour") & "</td>") act.WriteLine("<td align=""right"">"& recset("waste") & "</td>") act.WriteLine("<td align=""right"">"& recset("kuponger") & "</td>") act.WriteLine("</tr>") %> <tr> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("forsaljningsdatum")%></td> <td class="vanligrubriktxt" title="procent är tanken"><%=Recset("dagenstotal")%></td> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("labour")%></td> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("waste")%></td> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("kuponger")%></td> <td colspan="3"> </td> </tr> <% RecSet.MoveNext loop %> </table> <% ' All non repetitive html on top goes here act.WriteLine("</table></body></html>") ' close the object (excel) act.close ' Writes a link to the newly created excel in the browser 'response.write "<a href='resultat.xls'>Resultat</a> (.xls) has been created on " & now() & "<br>" %> <Div class="vanligrubriktxt">Hämta resultatet i excel format! <a href="../../db/resultat.xls"><img src="../images/pageico/icon-ms-excel.gif" alt="Tryck & välj spara!" width="15" height="15" border="0"></a></Div> totalt kupong <%=kupong%></td> </tr> </table> <br></td> </tr> </table> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="19"> <tr> <td background="../images/bg_select.gif"> <div align="center" class="statisktxtvit"><%=theCopytext%></div> </td> </tr> </table> </td> <td valign="top" background="../images/1x1.gif" width="1"><img src="../images/1x1.gif" width="1" height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="1" align="center"> <tr> <td background="../images/1x1.gif"><img src="../images/1x1.gif" width="1" height="1"></td> </tr> </table> </body> <% RecSet.close set RecSet = nothing 'RecSet2.close 'set RecSet2 = nothing Connect.close set connect = nothing %> </html> [inlägget ändrat 2008-02-18 16:37:00 av eddie66]
 18. ok skickar med koden som hämtar data från db(acess). sen på min sida så loopar jag bara igenom och skapar en ny rad för varje recordset. problemet är när det inte finns data i min db, då får jag det fel medd som jag beskrev i föregående inlägg. behöver du ha någon mer kod än så? hoppas du kan hitta felet. :-) if request.Form("startMonth") or request.form("finishMonth") < 10 then siffmonth = 0 end if if request.Form("startDay") or request.form("finishDay") < 10 then siffday = 0 end if 'start date datstart = request.form("startYear") & "-" & siffmonth & request.form("startMonth") & "-" & siffday & request.form("startDay") 'end date datend = request.form("finishYear") & "-" & siffmonth & request.form("finishMonth") & "-" & siffday & request.form("finishDay") Connect.open Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblforsaljning, tblkontor where forsaljningsdatum between #" & trim(datstart) & "# and #" & trim(datend) & "#" & "and kontoridref=" & CLng(request.form("selkontor")) & "and tblforsaljning.kontoridref = tblkontor.kontorid" RecSet.Open SQL, Connect loopen ser ut så här <% do until RecSet.EOF %> <tr> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("forsaljningsdatum")%></td> <td class="vanligrubriktxt" title="procent är tanken"><%=Recset("dagenstotal")%></td> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("labour")%></td> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("waste")%></td> <td class="vanligrubriktxt"><%=Recset("kuponger")%></td> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <% RecSet.MoveNext loop %>
 19. hej när min sql sats är tom så får jag ändå fel medd på min sida även om jag har en kontroll av recset som nedan. if recset.eof then response.write("finns inget") else kör loopen.... fel medd jag får är att recset är tomt enligt medd här ADODB.Field error '80020009' Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. jag har testar lite olika varianter för att kontrollera om recset innehåller något men får ovan fel medd hela tiden. har testat med att kolla antal recordcount, if not RecSet.EOF then..., if isnull()... men inget funkar vet någon hur jag löser detta problem? tack på förhand!
 20. kollade på dom sidorna men det var inte mycket till hjälp i detta fallet. mitt problem är inte fel datum format utan hur jag ska få ut mer data från min db med hjälp av en sql sats eller två. jag vet inte hur det skulle funka helt enkelt. ovan kod är ett försök att lösa mitt eget problem men eftersom jag måste loopa igenom recset2 också så blir det lite problem i den tabellen där jag redan loopar igenom med den första recset. om du har tid kanske du kan slå ett öga på min kod igen :-)
 21. hej har ett mindre problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. jag har nedan kod som funkar perfekt. if request.Form("startMonth") or request.form("finishMonth") < 10 then siffmonth = 0 end if if request.Form("startDay") or request.form("finishDay") < 10 then siffday = 0 end if 'start date datstart = request.form("startYear") & "-" & siffmonth & request.form("startMonth") & "-" & siffday & request.form("startDay") 'end date datend = request.form("finishYear") & "-" & siffmonth & request.form("finishMonth") & "-" & siffday & request.form("finishDay") Connect.open Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblforsaljning, tblkontor where forsaljningsdatum between #" & trim(datstart) & "# and #" & trim(datend) & "#" & "and kontoridref=" & CLng(request.form("selkontor")) & "and tblforsaljning.kontoridref = tblkontor.kontorid" RecSet.Open SQL, Connect jag loopar igenom db och skriver ut en ny rad för varje dag på min sida. dock så vill jag även kunna hämta försäljning som är gjord samma datum men för ett år sedan. sen gör jag en uträkning så att jag kan få fram om jag har ökat eller minskat i procent jämfört med förra året. resultatet av denna ekvation vill jag skriva ut för varje dag också. ska hända i samma loop som skrivs ut och som fungerar, om ni förstår vad jag menar. jag gjorde ett litet test med nedan kod och det funkar på första raden men sen så blir det samma procent på resterande dagar. jag vet att det är en dålig kod och därför undrar jag om ni har ett annat förslag eller ni kanske kan hjälpa mig att få denna kod att fungera. tack på förhand 'ändra årtal minus 1 lastyearstart = trim(request.form("startYear")) - 1 lastyearend = trim(request.form("finishYear")) - 1 'start date datstart1 = lastyearstart & "-" & siffmonth & request.form("startMonth") & "-" & siffday & request.form("startDay") 'end date datend1 = lastyearend & "-" & siffmonth & request.form("finishMonth") & "-" & siffday & request.form("finishDay") 'hämta värdet från föregående år Set RecSet2= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblforsaljning where forsaljningsdatum between #" & trim(datstart1) & "# and #" & trim(datend1) & "#" & "and kontoridref=" & CLng(request.form("selkontor")) '& "and tblforsaljning.kontoridref = tblkontor.kontorid" RecSet2.Open SQL, Connect 'här räknar vi ut procent andel som har ökat eller minskat nyaminusgamla = Recset("dagenstotal") / Recset2("dagenstotal") rattprocent = nyaminusgamla - 1 andelprocentdagenstotal = rattprocent * 100
 22. tack tack allt funkar nu!
 23. lyssande, funkar perfekt. tack för infot
 24. hej jag undrar om ni kan hjälpa mig med min sql sats som jag inte får att fungera. jag vill hämta data från min acess db mellan 2 datum. i db har jag datum kolumn med kort datum ex 2008-05-05. innan jag kör nedan sql så får användare välja datum på förregående sida och sen så lägger jag ihop det olika delarna så att jag får samma datum format som db. sen vill jag även hämta namnet på det kontor det gäller i slutet av sql-satsen eftersom jag enbart har en referense siffra i första tabellen. jag får fel medd att det är sql satsen men jag vet inte vad som är fel. har ni förslag? tack på förhand! if request.Form("startMonth") or request.form("finishMonth") < 10 then siffmonth = 0 end if if request.Form("startDay") or request.form("finishDay") < 10 then siffday = 0 end if 'start date datstart = request.form("startYear") & "-" & siffmonth & request.form("startMonth") & "-" & siffday & request.form("startDay") 'end date datend = request.form("finishYear") & "-" & siffmonth & request.form("finishMonth") & "-" & siffday & request.form("finishDay") Connect.open Set RecSet= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * From tblforsaljning, tblkontor where forsaljningsdatum between" & trim(datstart) & "and" & trim(datend) & "and kontoridref=" & request.form("selkontor") RecSet.Open SQL, Connect
 25. lysande, funkar perfekt. ännu en fullträff av dig. tack tack:thumbsup:
×
×
 • Skapa nytt...