Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Username

Medlem
 • Antal inlägg

  52
 • Gick med

 • Senaste besök

Om Username

 • Medlemstitel
  Användare

Profil

 • Kön
  Man
 • Intressen
  CAD
 1. Hej! Jag behöver hjälp med en formel i Excel. Så här: Input - 4 veckor. - 0 - 100 % - Förbrukat/Tillgodo/Tillgänglig % Jag har 4 veckor tillgodo, startar på 0 % tid, får nå 100 %. Vecka 1 använder jag 25 % tid. Vecka 2 använder jag 50 % tid. Vecka 3 vill jag Excel ska säga: du får förbruka 12,5 % tid Vecka 4 vill jag Excel ska säga du har kvar 12,5 % tid. Ändras såklart om jag anger 0 % tid vecka 3 då jag får svar: du har 25 % tid kvar. Är det möjligt?
 2. Hej! Jag undrar om Excel kan göra följande... 1. Ange 1, 2 eller 3. (inmatning 2) 2. 2 Ok, ange A,B eller C. (inmatning C) 3. C Ok, ange X,Y eller Z. (inmatning Z) Ok, resultat av dina val är "beräkning". Svar från Excel som "Ok, du angav... " är naturligtvis inte viktigt utan bara för att förtydliga frågan.
 3. Tack! Jag läser om IGEL och servern ska stå lokalt enligt dem. Deras affärsidé förstår jag inte riktigt. Jag kan väl använda Windows fjärrskrivbord i egen regi om jag har en superduper server som klarar att köra våra program 25+ samtidigt? Jag har däremot inte fått svar på frågan om vilken server som skulle klara det från någon av mjukvaruleverantörerna.
 4. Hej. Jag har en ide´om att släppa alla laptops på företaget till förmån för tunna klienter. Vi kör tunga CAD-program och undrar helt enkelt vilken sorts server som kan klara av att drifta ca 25 användare samtidigt. Fördelarna är enorma vad gäller uppdatering av program och det självklara i att endast kommandon och grafik belastar linan. Någon som har erfarenhet av detta med riktigt tung grafik och stora filer?
 5. Nej, det går inte. Hittar inga poster för innehållsteckning står det. I det länkade objektet har jag valt en färdig rubrik, sparat och uppdaterat allt.
 6. Jag har ett Word-dokument med inlänkade dokument, (andra Wordfiler). Nu vill jag ha en innehållsförteckning baserade på rubrikerna i dem. Det får jag inte att fungera, går det inte?
 7. Hej, jag har skrivit om samma kod på smallBASIC det är riktigt. Vad jag förstått kan den inte köras i Microsoft Basic utan i en tidigare variant. Som jag skriver där kanske matematiken är fel fast det tror jag inte utan den är skriven till en kompilator jag inte känner till. http://smallbasic.so...et/?q=node/1250
 8. Felmeddelanden för rad, RAD: 40 CLS: PRINT "DATA ENTRY" entry FEL: Statement DATA must be on the left side (the first keyword of the line) RAD: 140 DEF FNPS (T) = EXP (16.6536-4030.183/T+235)) : saturated vapour pressure, kPa FEL: Missing ´(´ Testat i Microsoft Small Basic samt SmallBASIC 0.11.5
 9. Behöver hjälp med den här koden, den vill inte köras, eftersom jag inget kan om Basic tänkte jag fråga här. Kod nedan: Clothing, clo CLO Metabolic rate, met MET External work, met WME Air temperature, °C TA Mean radiant temperature, °C TR Relative air velocity, m/s VEL Relative humidity, % RH Partial water vapour pressure, Pa PA 10 Computer program (BASIC) for calculation of 20 Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) 30 in accordance with International Standard, ISO 7730 40 CLS: PRINT "DATA ENTRY" data entry 50 INPUT " Clothing (clo) "; CLO 60 INPUT " Metabolic rate (met) " MET 70 INPUT " External work, normally around 0 (met) " WME 80 INPUT " Air temperature (°C) " TA 90 INPUT " Mean radiant temperature (°C) " TR 100 INPUT " Relative air velocity (m/s) " VEL 110 INPUT " ENTER EITHER RH OR WATER VAPOUR PRESSURE BUT NOT BOTH" 120 INPUT " Relative humidity (%) " RH 130 INPUT " Water vapour pressure (Pa) " PA 140 DEF FNPS (T) = EXP (16.6536-4030.183/T+235)) : saturated vapour pressure, kPa 150 IF PA = 0 THEN PA = RH * 10 * FNPS (TA) : water vapour pressure, Pa 160 ICL = .155 * CLO : thermal insulation of the clothing in m2K/W 170 M = MET * 58.15 : metabolic rate in W/m2 180 W = WME * 58.15 : external work in W/m2 190 MW = M – W : internal heat production in the human body 200 IF ICL u .078 THEN FCL = 1 + 1.29 * ICL ELSE FCL = 1.05 + 0.645 * ICL : clothing area factor 210 HCF = 12.1 * SQR (VEL) : heat transf. coeff. by forced convection 220 TAA = TA + 273 : air temperature in Kelvin 230 TRA = TR + 273 : mean radiant temperature in Kelvin 240 -----CALCULATE SURFACE TEMPERATURE OF CLOTHING BY ITERATION --- 250 TCLA = TAA + (35.5-TA) / (3.5 * ICL + .1) : first guess for surface temperature of clothing 260 P1 = ICL * FCL : calculation term 270 P2 = P1 * 3.96 : calculation term 280 P3 = P1 * 100 : calculation term 290 P4 = P1 * TAA : calculation term 300 P5 = 308.7 - .028 * MW + P2 * (TRA/100) * 4 310 XN = TLCA / 100 320 XF = XN 330 N = 0 : N: number of iterations 340 EPS = .00015 : stop criteria in iteration 350 XF = (XF + XN)/2 360 HCN =2.38 * ABS (100 * XF – TAA) ^ .25: heat transf. coeff. by natural convection 370 IF HCF>HCN THEN HC = HCF ELSE HC = HCN 380 XN = (P5 + P4 * HC – P2 * XF ^ 4) / (100 + P3 * HC) 390 N = N + 1 400 IF N > 150 THEN GOTO 550 410 IF ABS (XN – XF) > EPS GOTO 350 420 TCL = 100 * XN - 273 : surface temperature of the clothing 430 --------------------------------HEAT LOSS COMPONENTS ----------------------------------- 440 HL1 = 3.05 * .001 (5733-6.99 * MW-PA) : heat loss diff. through skin 450 IF MW > 58.15 THEN HL2 = .42 * (MW – 58.15) ELSE HL2 = 0! : heat loss by sweating (comfort) 460 HL3 = 1.7 * .00001 * m * (5867-PA) : latent respiration heat loss 470 HL4 = .0014 * m * (34 - TA) : dry respiration heat loss 480 HL5 = 3.96 * FCL * (XN^4 – (TRA/100^4) : heat loss by radiation 500 --------------------------------CALCULATE PMV AND PPD ----------------------------------- 510 TS = .303 * EXP (- .036 * m) + .028 : thermal sensation trans coeff 520 PMV = TS * (MW – HL1 – HL2 – HL3 – HL4 – HL5 –HL6) : predicted mean vote 530 PPD = 100 – 95 * EXP (- .03353 * PMV ^ 4 - .2179 * PMV^ 2) : predicted percentage dissat. 540 GOTO 570 550 PMV = 999999! 560 PPD = 100 570 PRINT:PRINT "OUTPUT" : output 580 PRINT " Predicted Mean Vote (PMV): " :PRINT USING "# # . #": PMV 590 PRINT " Predicted Percent of Dissatisfied (PPD): " :PRINT USING "# # # . #": PPD 600 PRINT: INPUT "NEXT RUN (Y/N)"; RS 610 IF (RS = "Y" OR RS = "y") THEN RUN 620 END Det är inte Visual Basic, bara Basic.
 10. Ställ dig i orginisern och dra vyn till den ritning du vill ha den på.
 11. Kan inte se bilder som skickats till mig via Skype. "bilden är otillgänglig" eller nåt står det där bilden borde vara. Senaste uppdatering från Skype hjälpte inte.
 12. Skrivfel av mig, tabellen heter Projects.
 13. Tabell: Project ID | Project Name | Owner | etc... 1 | P1 | Namn1 2 | P2 | Namn2 Fråga: qryProjectDatum SELECT [Project Hours].Project, [Project Hours].Employee, [Project Hours].[Date Worked], [Project Hours].[Work Description], [Project Hours].[billable Hours], [Project Hours].[Work Code], Projects.Owner, Projects.Ordernr, Projects.Projektnummer, Customers.Company, Customers.[Last Name], Customers.[First Name], Customers.Address, Customers.City, Customers.[ZIP/Postal Code], Customers.Kundnummer, Customers.[state/Province] FROM (Customers RIGHT JOIN Projects ON Customers.[iD] = Projects.[Customer]) LEFT JOIN [Project Hours] ON Projects.[iD] = [Project Hours].[Project] WHERE ((([Project Hours].[Date Worked]) Between [Formulär]![frmReports]![txtdatefrom] And [Formulär]![frmReports]![txtDateTo])); Ger mig en etta istället för Namn1 tex.
 14. Hej, har en Access-fråga som ska plocka ett visst fält i en tabell, svaret bli istället ID:t för det fältet. Det står alltså en siffra istället för ett namn. ??
 15. Fixat, blev perfekt. Tack
×
×
 • Skapa nytt...