Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

MH_resurrected

Medlem
 • Antal inlägg

  578
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  9

MH_resurrected vann dagen: 11 mars

MH_resurrected hade det mest gillade innehållet!

Om MH_resurrected

 • Medlemstitel
  Flitig
 1. Makro för att loopa igenom celler och kopiera innehåll

  Här har du en fuling som jag påbörjade tidigare idag. Orkar inte snygga till den eftersom Micke har postat en betydligt elegantare och flexiblare lösning. Men det kan ju vara lättare att förstå om du får se två varianter eftersom vi tänkt ungefär likadant. Dessutom kan du kolla om du får samma resultat (om du tar bort -3 på rad 11). Lustigt att Ingen av oss tänkte på att summera C2:G6 för att hitta ett säkerhets - exit-värde för målrad/printrad. Ja, ja Sub loooper() Dim rStartKällCell As Range Dim iRad As Integer Dim iMålRad As Integer Dim iKolNr As Integer Dim i As Integer iMålRad = 2 Set rStartKällCell = Worksheets("Fakta").[b1] For iRad = 1 To 5 For iKolNr = 1 To 5 For i = 1 To rStartKällCell.Offset(iRad, iKolNr).Value Worksheets("Schema").Cells(iMålRad, 1).Value = _ Worksheets("Fakta").[a10].Value Worksheets("Schema").Cells(iMålRad, 2).Value = _ Worksheets("Fakta").[A1].Offset(iRad, 0) Worksheets("Schema").Cells(iMålRad, 3).Value = _ Worksheets("Fakta").[b1].Offset(iRad, 0) Worksheets("Schema").Cells(iMålRad, 4).Value = _ Worksheets("Fakta").[b1].Offset(, iKolNr) iMålRad = iMålRad + 1 Next i Next iKolNr Next iRad End Sub
 2. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Läste ditt excelblad igen och såg att du hade tänkt på den sista listan också. Så här kan du du ändrar koden för vad den skall göra när den inte hittar ListaX+1. Då görs motsvarigheten till att ställa sig i cellen med ListaX och tycka på Ctrl+nerpil. Om den hamnar på sista raden så stängs makrot av (då är Lista X tom). Annars "fejkar" man att det finns en cell med ListaX+1 en rad under den cell man hamnar i Sub hitta() Dim i As Integer Dim rListStart As Range Dim rListSlut As Range Dim rDataOmråde As Range For i = 1 To 32 With Worksheets("Lista").Range("B:B") Set rListStart = .Find(what:="lista " & i, after:=Range("b4"), SearchDirection:=xlNext) If rListStart Is Nothing Then Exit Sub Set rListSlut = .Find(what:="lista " & (i + 1), after:=Range("b4"), SearchDirection:=xlNext) If rListSlut Is Nothing Then Set rListSlut = rListStart.End(xlDown) If rListSlut.Row = Worksheets("Lista").Rows.Count Then Exit Sub Else Set rListSlut = rListSlut.Offset(1, 0) End If End If If rListSlut.Row - rListStart.Row > 1 Then Set rDataOmråde = Worksheets("Lista").Range(rListStart.Offset(1, -1), rListSlut.Offset(-1, 7)) rDataOmråde.Copy Worksheets("G" & Format(i, "#")).Range("A30") End If End With Next i End Sub
 3. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Du kan testa något i den här stilen. Obs att den inte kollar om Bladet G? finns innan den kopierar. Om du vill kan du skapa G-flikarna innan du kopierar. Men tyvärr har inte VBA något smidigt sätt att kolla om ett blad existerar. Det går naturligtvis, men du får köra något slags specialare via "on error" eller liknande. Googla om du är sugen på det. Eftersom Makrot definierar slutet på en lista med hjälp av nästa ListanX text så måste det finnas en tom ListanX text på slutet. Fundera på om du inte vill göra något slags VBA-motsvarighet till [Ctrl]+ nedpil istället för sök. Sub hitta() Dim i As Integer Dim rListStart As Range Dim rListSlut As Range Dim rDataOmråde As Range 'Starta Lopen med något slags säkerhetsmaximum (32) så att den inte kan skena för vilt ' söker i kolumn B efter texten Lista+looptalet (som startpunkt samt 'Lista+looptalet+1 som avslut. när den inte hittar mer avbryts det For i = 1 To 32 With Worksheets("Lista").Range("B:B") Set rListStart = .Find(what:="lista " & i, after:=Range("b4"), SearchDirection:=xlNext) If rListStart Is Nothing Then Exit Sub Set rListSlut = .Find(what:="lista " & (i + 1), after:=Range("b4"), SearchDirection:=xlNext) If rListSlut Is Nothing Then Exit Sub 'Om det finns minst en rad data så kopieras dataområdet. ' Antas ligga en rad under och ett steeg till vänster om den första "Lista x"-texten ' en rad över och 7 steg till höger om "Lista x+1"-texten ' dataområdet Kopieras till A30 på fliken Gx If rListSlut.Row - rListStart.Row > 1 Then Set rDataOmråde = Worksheets("Lista").Range(rListStart.Offset(1, -1), rListSlut.Offset(-1, 7)) rDataOmråde.Copy Worksheets("G" & Format(i, "#")).Range("A30") End If End With Next i End Sub
 4. Slå ihop alla Office-forum inklusive VBA från systemutveckling? Eller i alla fall Excel+VBA (Med några antika undantag handlar de flesta VBA trådar om Excel) Hmm, det känns som om vi backar bandet. Vi kanske skall kolla webbarkiven och se hur Eforums kategorier såg ut innan volymerna tvingade fram uppdelningar Förra årtusendet är kanske lite för grovt: https://web.archive.org/web/19981111191530/http://eforum.idg.se:80/ Men 2004? Med tanke på volymerna så fungerade de grövre grupperna bra. https://web.archive.org/web/20040331002554/http://www.eforum.idg.se:80/
 5. Makro för att byta namn på kalkylblad

  **ED- läste din fråga igen och insåg att jag missförstått vad du ville. Jag har krånglat till det i onödan- det här räcker för att korta ner det aktiva bladets namn:** Sub KortaNerNamn() If Len(ActiveSheet.Name) > 6 Then ActiveSheet.Name = Left(ActiveSheet.Name, Len(ActiveSheet.Name) - 6) End If End Sub **ED** Något att utgå ifrån. Observera att det blir fel om dina "stympade" namn blir identiska, typ: abcdefg111111 abcdefg222222 Sub stympanamn() Dim kalkylblad As Worksheet For Each kalkylblad In ActiveWorkbook.Worksheets If Len(kalkylblad.Name) > 6 Then kalkylblad.Name = Left(kalkylblad.Name, Len(kalkylblad.Name) - 6) End If Next kalkylblad End Sub
 6. Hur får jag ihop formeln?

  Man kan göra "nästlade" OM-satser. Dvs du kollar ett villkor, om det stämmer anger du värdet, annars kollar du nästa OM osv. Det här är med dina gränser som det står i posten (dvs mellan 4-5 timmar och 6-7 timmar är obestämda). Ändra gränserna som du vill ha det =OM(P4<=4;0;OM(OCH(P4>=5;P4<=6);0,5;OM(OCH(P4>=7;P4<=9);1;"Ej bestämt"))) Alternativ om du tycker att de här gränserna är mer ok =OM(P4<5;0;OM(OCH(P4>=5;P4<7);0,5;OM(OCH(P4>=7;P4<=9);1;"Ej bestämt"))) En annan variant är att köra staplade om-satser istället. Dvs du kollar varje villkor separat. Om det är sant så anger du värdet, annars ingenting, sen klistrar du ihop villkoren. Eftersom varje OM-sats körs separat så blir det lättare att hålla reda på paranteser osv, men villkoren måste vara ömsesidigt uteslutande. =OM(P4<5;0;"")&OM(OCH(P4>=5;P4<7);0,5;"")&OM(P4>=7;1;"") alternativt skrivsätt: =SAMMANFOGA(OM(P4<5;0;"");OM(OCH(P4>=5;P4<7);0,5;"");OM(P4>=7;1;"")) En smidig variant är att använda LETARAD med "ungefärligt"=sant. Antingen med en hjälptabell i excelbladet, eller med hjälptabellen inskriven i formeln. Problemet är att det blir rätt begripligt om du inte är van vid LETARAD Så här blir kompaktvarianten =LETARAD(P4;{0\0;5\0,5;7\1;9,1\"över 9"};2;SANT) Du kan även lägga in hjälp-tabellen i t.ex X4:Y7 0 0 5 0,5 7 1 9,1 "över 9" Så blir formeln: =LETARAD(P4;$X$4:$Y$7;2;SANT) Fördelen är att du tydligt kan ange i excelbladet vad gränser och värden är. Och om du t.ex behöver ändra 0,5 till 0,45 någon gång så gör du det i hjälptabellen utan att röra formlerna Kort sagt. Det går att lösa på en massa sätt... Som meningslös bonus får du en variant som bara fungerar med heltal över0 (eftersom jag misstänker att du funderat på en liknande lösning): =VÄLJ(P4;0;0;0;0;0,5;0,5;1;1;1)
 7. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Något sånt här? Det står xxx där jag ändrat. Kom på att jag borde märka upp lite sent så det är inte konsekvent Sub CopyCell() ' 'Kopiera cell ' Dim rMinStartCell As Range Dim iStartRad As Integer Dim rSökOmråde As Range Dim rFunnenCell As Range Dim iFunnenPåRad As Integer 'xxx Dim iParadKolumn1 Dim iParadKolumn2 Dim iParadKolumn3 Dim rParadKällCell As Range Dim rParadMålCell As Range ' "Tag bort lösenord" 'anger att den valda cellen är = din variabel MinStartcell '(man vill helst undvika selection i koden, 'det kan röra till det) Set rMinStartCell = Selection 'Avsluta om fler än en cell är valda If rMinStartCell.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 'Ange Vilka kolumner (kolumnnummer) som som skall "paras" och kopieras, ' beroende på vilken kolumn som den valda cellen finns i ' fyll på med fler CASE om det behövs ' Select Case används istället för flera IF satser när du vill ' göra olika saker som beroende på värdet av en variabel Select Case rMinStartCell.Column Case 19 iParadKolumn1 = 21 iParadKolumn2 = 22 iParadKolumn3 = 27 '' Case 16 'kolumn P->v '' iParadKolumn = 22 End Select 'xxx Sök rätt på en cell med värde. Avsluta om det inte finns eller om den funna filen ligger på rad 1-5 With rMinStartCell.EntireColumn Set rFunnenCell = .Find(what:="*", After:=rMinStartCell, SearchDirection:=xlPrevious) If rFunnenCell Is Nothing Then Exit Sub If (rFunnenCell.Row <= 5) Then Exit Sub End With ' Plockar ut radnumret för startcellen. iStartRad = rMinStartCell.Row ' Kollar vilken rad som det hittade värdet finns på iFunnenPåRad = rFunnenCell.Row ' anger att vald cells värde = hittad cells värde rMinStartCell.Value = rFunnenCell.Value 'Kör upp till 3 "kopplad" kolumner om det finns en koppling If Not IsEmpty(iParadKolumn1) Then Cells(iStartRad, iParadKolumn1).Value = Cells(iFunnenPåRad, iParadKolumn1) End If If Not IsEmpty(iParadKolumn2) Then Cells(iStartRad, iParadKolumn2).Value = Cells(iFunnenPåRad, iParadKolumn2) End If If Not IsEmpty(iParadKolumn3) Then Cells(iStartRad, iParadKolumn3).Value = Cells(iFunnenPåRad, iParadKolumn3) End If 'Selection.EntireRow.Value = Selection.EntireColumn.Find(what:="*", After:=Selection, SearchDirection:=xlPrevious).EntireRow.Value ' Ovan ska användas på CopyRow ' If (Worksheets("Startsida").Cells(32, 3).Value = 1) Then Call Startsekvens ' If (Worksheets("Startsida").Cells(32, 3).Value > 1) Then Call Startsekvens2 ' "Lås Blad" End Sub
 8. Skapa organisationsschema i Excel

  Finns egentligen inget bra i Excel. Om du inte behöver ha någonting kopplat så kan du använda SmartArt. https://support.office.com/sv-se/article/skapa-organisationsschema-9b51f667-11b7-4971-a757-a08a36684ee6?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE INFOGA->illustrationer->smartart Välj lämplig hierarkiskt diagram. Fördelen jämfört med att rita som du gjort är att du kan skapa dina hierarkier i t.ex WORD. Använd en punktlista och lägg varje rad på rätt nivå med hjälp av tabbtangenten. Sen klistrar du in det i Smart-Arts textfönstret (punkt 3.b i länken). Men, du länkar ju ingenting, så du måste fortfarande redigera i smart-arts textfönstret (tab flyttar ner och Shift+tabb flyttar upp en rad pyramiden). Å andra sidan kan du byta färger, utseende osv med ett klick. Det där ju svårare med din manuella figur Så här skulle rålistan i word kunna se ut för ditt exempel (skall vara en punktlista, inte tabell ): P1 L1 AA1 TA1 AA2 TA21 TA22 L2 AB1 TB1 AB2 TB2 AB3 TB3 TB4 L3 AC1 TC1 TC2 Men om du skulle skapa det här som en tabell i Excel så kan du inte Klistra in den i textrutans (eller, det kan du, men allt hamnar på samma nivå). Så, Smartart är egentligen ett powerpointverktyg som på många sätt ganska korkat. Passar bra för att presentera yviga idéer men inte för att länka och presentera data Om du vill koppla celltexten till cellvärden är det nästan enklare att använda det flödeschema du redan byggt och sedan koppla texten i varje byggkloss till en cell. Dvs du markerar t.ex figuren P1, sen ställer du dig i Formelfältet och skriver in =$A$2. Då kommer texten i figurP1 ändras när du ändrar innehållet i A2. Om firman byter VD så är det bara att ändra tex i A2, men om strukturen ändras måste du fixa figuren manuellt. https://support.office.com/sv-se/article/visa-innehållet-i-en-cell-eller-i-ett-cellområde-i-ett-grafikobjekt-dynamiskt-e2e7a629-5662-42d6-9295-06d112c2099f Kort sagt. det finns inget bra.
 9. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Du måste nästan klistra in hela din kod. Jag har dumpat för mycket ovanför, svårt att veta vad du använder och varför det blir fel. Om du vill hålla det enkelt så måste du ha flera iParadKolumn variabler och sedan hantera dem separat iParadKolumn1=19 iParadKolumn2=27 se makrot "test3" från den 2:a mars
 10. Letarad med sökväg

  1. Din sammanfoga är fel. Om data står som de gör i ditt exempel så skall det vara: SAMMANFOGA("'";A1;"[";A2;"]";A3;"'";A4) 2. För att excel skall förstå att du skapat en adress så måste du använda INDIREKT INDIREKT(SAMMANFOGA("'";A1;"[";A2;"]";A3;"'";A4)) 3. (det tråkiga). Av någon anledning fungerar inte indirekt mot stängda arbetsböcker. Så, om du stänger sportdatabasen så kommer den här formeln fortfarande att ge rätt svar: =LETARAD(VECKODAG(O16);'F:\Mina Dokument\XLS\[Sportdatabasen.xlsx]kalender'!$L$10:$M$16;2) Medan den här ger ett felmeddelande. =LETARAD(VECKODAG(O16);INDIREKT(SAMMANFOGA("'";A1;"[";A2;"]";A3;"'";A4));2) Tråkigt men, så är det.
 11. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Nej, C# är inte min grej. Men det har i alla fall funnits duktiga kodare på det här forumet. Om du inte vill hålla på att loopa igenom arrayer så är det enklaste att skapa flera variabler med dina parade kolumner iParadKolumn1, 2,3 i mitt exempel nedan. Om du vill ha olika antal kopplade kolumner beroende på vald kolumn så får du helt enkelt göra en IF-sats som kollar om det finns ett parat kolumn-nummer innan du kopierar (Obs att du måste avsluta IF-satserna med END- IF när du kör på mer än en rad. ENrads-Metoden vi använde tidigare är en fuling som egentligen inte borde vara tillåten). Eftersom det är enklast att titta om en variabel är tom så blir det lite bakvänt. Det blir nästan dubbel negation när man frågar "Om variabeln Inte är tom" I exemplet nedan så finns det bara 2 parade kolumner för P-kolumnen (16). Så den kopierar dessa värden. När den kommer till IF-satsen för iParadKolumn3 så är variabeln iParadKolumn3 tom och resten av IF hoppas över. Sub test3() Dim iParadKolumn1 Dim iParadKolumn2 Dim iParadKolumn3 Dim rFunnenCell As Range Select Case ActiveCell.Column Case 14 iParadKolumn1 = 4 iParadKolumn2 = 5 iParadKolumn3 = 6 Case 16 iParadKolumn1 = 21 iParadKolumn2 = 22 End Select With Selection.EntireColumn Set rFunnenCell = .Find(what:="*", After:=Selection, SearchDirection:=xlPrevious) If rFunnenCell Is Nothing Then Exit Sub If (rFunnenCell.Row <= 5) Then Exit Sub End With Selection.Value = rFunnenCell.Value If Not IsEmpty(iParadKolumn1) Then Cells(Selection.Row, iParadKolumn1).Value = Cells(rFunnenCell.Row, iParadKolumn1) End If If Not IsEmpty(iParadKolumn2) Then Cells(Selection.Row, iParadKolumn2).Value = Cells(rFunnenCell.Row, iParadKolumn2) End If If Not IsEmpty(iParadKolumn3) Then Cells(Selection.Row, iParadKolumn3).Value = Cells(rFunnenCell.Row, iParadKolumn3) End If End Sub
 12. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Om du vill hålla det kompaktare och mer likt tidigare så kan du göra ungefär så här. Du söker som tidigare vanligt men avslutar om rad<6: Sub test2() Dim iparadKolumn Dim rFunnenCell As Range Select Case ActiveCell.Column Case 1 iparadKolumn = 4 Case 16 iparadKolumn = 22 ' osv End Select With Selection.EntireColumn Set rFunnenCell = .Find(what:="*", After:=Selection, SearchDirection:=xlPrevious) If rFunnenCell Is Nothing Then Exit Sub If (rFunnenCell.Row <= 5) Then Exit Sub End With Selection.Value = rFunnenCell.Value Cells(Selection.Row, iparadKolumn).Value = Cells(rFunnenCell.Row, iparadKolumn) End Sub
 13. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Det är inte glasklart hur du vill ha saker kopplade, men du borde kunna använda det här som grund. Jag har försökt bryta isär alla funktioner och försökt skriva kommentarer så det ser mer ut än vad det är. Option Explicit Sub test() Dim rMinStartCell As Range Dim iStartRad As Integer Dim rSökOmråde As Range Dim rFunnenCell As Range Dim iFunnenPåRad As Integer Dim iParadKolumn As Integer Dim rParadKällCell As Range Dim rParadMålCell As Range 'anger att den valda cellen är = din variabel MinStartcell '(man vill helst undvika selection i koden, 'det kan röra till det) Set rMinStartCell = Selection ' Plockar ut radnumret för startcellen ' eftersom det används på flera ställen. iStartRad = rMinStartCell.Row 'Avsluta om den valda cellen befinner sig på rad 1-5 If iStartRad <= 5 Then Exit Sub 'Avsluta om fler än en cell är valda If rMinStartCell.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 'Ange Vilka kolumner (kolumnnummer) som som skall "paras" och kopieras, ' beroende på vilken kolumn som den valda cellen finns i ' fyll på med fler CASE om det behövs ' Select Case används istället för flera IF satser när du vill ' göra olika saker som beroende på värdet av en variabel Select Case rMinStartCell.Column Case 14 ' Kolumn N (nr 14) kopplas till kolumn D(nr 4) iParadKolumn = 4 Case 16 'kolumn P->v iParadKolumn = 22 End Select ' Gör om sökområdet så att det startar på rad6 'och slutar en rad ovanför den valda cellen 'starta på rad 6 i samma kolumn genom att förskjuta upp ' iStartRad - 6 rader Set rSökOmråde = rMinStartCell.Offset(-iStartRad + 6, 0) 'och sedan utvidga området till cellen ovanför Startcellen Set rSökOmråde = rSökOmråde.Resize(iStartRad - 6, 1) 'Sök rätt på en cell med värde. Avsluta om det inte finns With rSökOmråde Set rFunnenCell = .Find(what:="*", SearchDirection:=xlPrevious) If rFunnenCell Is Nothing Then Exit Sub End With ' anger att vald cells värde = hittad cells värde Selection.Value = rFunnenCell.Value ' Kollar vilken rad som det hittade värdet finns på iFunnenPåRad = rFunnenCell.Row 'Och sätter värdet i den parade kolumnen. ' Det är har du kanske vill skriva IF sats som kollar om värdet är >1 ' Jag kan inte lista ut vad du m,enar utifrån dina anteckningar Set rParadKällCell = Cells(iFunnenPåRad, iParadKolumn) Set rParadMålCell = Cells(iStartRad, iParadKolumn) rParadMålCell.Value = rParadKällCell.Value End Sub
 14. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Det är inte xLPrevious som du måste ändra på, den säger bara att du vill hitta det sista värdet i kolumnen. Det är startpunkten för sökningen som skall ädnras. Vi låste den till kolumn G förut: Range("G:G").find... Men du vill titta i aktuell kolumn Selection.EntireColumn.find... Jag la till "After:=selection" i nedanstående kod. Den är inte nödvändig men användbart om du står i en cell som redan är ifylld. då förstår den att du vill uppdatera med värden från en cell högre upp, inte cellen/raden du står i. Så, fråga1, kopiera värdet från en cell (koden skall stå på en rad) Selection.Value = Selection.EntireColumn.Find(what:="*", After:=Selection, SearchDirection:=xlPrevious).Value Alternativt så här om du vill avsluta makrot om det inte finns något ifyllt i kolumnen: With Selection.EntireColumn Set c = .Find(what:="*", After:=Selection, SearchDirection:=xlPrevious) If c Is Nothing Then Exit Sub Selection.Value = c.Value End With Fråga2, kopiera värdet för hela rader (koden skall stå på en rad) Selection.EntireRow.Value = Selection.EntireColumn.Find(what:="*", After:=Selection, SearchDirection:=xlPrevious).EntireRow.Value
 15. Hitta cell med innehåll med VBA-makro

  Något i den här stilen borde gå att använda som bas: Selection.Value = Range("G:G").Find(what:="*", SearchDirection:=xlPrevious).Value Du vill nog lägga till kringkod för att kolla att du bara markerat en cell, vad den skall göra om Kolumn G är tomt osv. Kanske fylla i fler av de valfria parametrarna som hör till .Find etc.
×