Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

MH_

Medlem
 • Antal inlägg

  917
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  22

Allt postat av MH_

 1. Här får du lite att leka med Sub Skicka() ' ' Kopiering Makro ' Kopierar till databas. ' Dim rKälldata As Range Dim rDatum As Range Dim rMålcellsStart As Range 'Ange var dina "rörliga" källdata börjar Set rKälldata = Sheets("Blad1").Range("i23:i25") 'Ange var ditt datum finns Set rDatum = Sheets("Blad1").Range("i28") 'Ange var din första lediga rad finns för måldata (med din metod) Set rMålcellsStart = Sheets("Blad2").Cells(Sheets("Blad2").Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1) ' Loppa tills första cellen i källdata tomt Do Until rKälldata(1, 1).Value = "" 'Tilldela målcellerna det tranponerade värdet från den rörliga delen av källdata + orörligt datum rMålcellsStart.Resize(1, 3) = Application.WorksheetFunction.Transpose(rKälldata) rMålcellsStart.Offset(0, 3) = rDatum ' flyttar områdena för käll- respektive måldata åt höger och nedåt Set rKälldata = rKälldata.Offset(0, 1) Set rMålcellsStart = rMålcellsStart.Offset(1, 0) Loop End Sub
 2. Det verkar ha varit en känd bugg redan för ett år sedan. https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/notification-your-data-controlled-by-you-kept/1056b499-e521-46d5-bca8-54f189278eab?page=1 Jag har inte kollat igenom tråden, det kanske finns en lösning.Men om någon hittar ett lösning brukar detflaggas som "bästa svar" i Microsoft-trådar. Den här är bara låst.
 3. Vi får väl hoppas att det är en positiv person (go' gubbe).
 4. Gantt finns t.om som färdig mall i excel (arkiv, nytt, fler mallar, sök efter Gantt). Men, om jag fattar dig rätt så är det händelser och inte perioder du är ute efter? Då blir du nästan tvungen att göra ett linjediagram, radera linjerna och sedan kopiera som en bild som du roterar. Då blir det någonting i stil med det här (du måste lägga rådata i fel ordning om du vill ha förklaringarna i en vettig ordning och det orkade jag inte...): Se bifogad excelfil för arbetsgång. Obs att den sista (roterad bilden) inte är länkad, så det steget måste man alltid göra manuellt. Men jag skulle nog gå på Monshis förslag och fixa en gantt. Döp om till period-namn istället för punktdatum (väntar på avtal, produktionsperiod, uppföljningsperiod, whatever) Inte Gantt.xlsx
 5. Har inte kollat Monshis länk. Men spontant: Om man låter en person hantera "slasken" för att hantera avrundningsfel så borde det ändå gå att hamna hyggligt rätt. Kräver en hjälptabell med slumptal + summa av slumptalen. Sen räknar du helt enkelt ut hur många procent varje gubbe skall ha och avrundar. avrunda(X*(Slump 1/summa(slump1:slump5))) ... avrunda(X*(Slump 5/summa(slump1:slump5))) Där den sista kanske måste trixas för att slippa avrundingsfel Ähh, kolla bifogad fil Slump.xlsx
 6. Nu läste jag din fråga en gång till. Ny gissning om vad du vill göra. Den här tar alltid kolumn C som nämnare. Så när du infogar en kolumn (i C-läge) så är det den som gäller: =B3/INDIREKT("C"&RAD())
 7. Vet inte om jag missförstår dig. Men det är väl enklast att ändra =$B3/D3 till =$B3/C3 Och kopiera ner (det blir naturlitvis fel så länge C är tomt). Eller menar du något krångligare? För övrigt: Skall du inte vända på formeln? Nu räknar du ut hur Budget var i förhållande till hur utfallet blev. Är det inte tvärs om som du är intresserad av? Dvs utfallet blev 200% av budget istället för att budgeten var 50% av utfallet? =D3/$B3 eller för Kvartal 2 =C3/$B3
 8. Kolla bifogad fil för några varianter. Om din excelversion klarar av XLETAUPP så är den enklast. Kolla om du hittar en kolumn som funkar. Formel excel från eforum.xlsx
 9. Men för i H£@€ Jag glömmer ju bort de nya funktionerna hela tiden (kräver uppdaterad 365): Så här kort kan formeln bli: =XLETAUPP(A2;Datablad!A:A;Datablad!B:B;"";;-1) "" betyder att den skall lämna tomt om inget hittas och den sista -1 betyder att den skall börja att leta nedifrån. Men du har fortfarande kvar problemet med "smutsiga" data (dina mellanslag) Städa båda tabellerna med Sök/ersätt eller kör formeln: =XLETAUPP(RENSA(STÄDA(A2));RENSA(STÄDA(Datablad!A:A));Datablad!B:B;"";;-1)
 10. Du kan få reda på det högsta radnummer som har "banan". Kan kräva olika formler beroende på vilken version av excel du har. =MAX((Datablad!A:A="banan")*RAD(Datablad!A:A)) eller så här om du vill hämta texten "banan" från tabellen på blad2: =MAX((Datablad!A:A=A2)*RAD(Datablad!A:A)) I Äldre excel måste du berätta att det är en matrisformel på något sätt: =produktsumma(MAX((Datablad!A:A=A2)*RAD(Datablad!A:A))) Sen använder du INDEX för att hämta värdet i B-kolumnen för den raden: =INDEX(Datablad!B:B;MAX((Datablad!A:A=A2)*RAD(Datablad!A:A))) Men, för att kunna dölja de rader som saknar värden får du göra en liten knorr som tvingar fram "rätt" felmeddelande när data saknas. INDEX(Datablad!B:B;1/(1/MAX((Datablad!A:A=A2)*RAD(Datablad!A:A)))) Lägg in i en OMFEL() formel =OMFEL(INDEX(Datablad!B:B;1/(1/MAX((Datablad!A:A=A2)*RAD(Datablad!A:A))));"") Om du envisas med att lägga in skräp i din tabell (som mellanslagen i slutet av "äpplen " i ditt exempel) så måste du även städa. Typ: =OMFEL(INDEX(Datablad!B:B;1/(1/MAX((RENSA(STÄDA(Datablad!A:A))=RENSA(STÄDA(A2)))*RAD(Datablad!A:A))));"") (det är naturligtvis bättre att städa rådata) Ähh, se bifogad fil Formel excel från eforum.xlsx
 11. Jag är ganska säker på att det är integrerat i både Teams och Zoom. Nu hittar jag naturligtvis bara inbjudningar till Zoom-möten när jag kollar (där finns det alltid ett telefonnummer att ringa in till). Men det går ju att Ringa ut med Teams så det borde gå att ringa in till möten också.
 12. Vi får väl backa några år, det här väl inte "too soon" längre? https://vimeo.com/19386692
 13. Nej, men det är väl logiskt att klara av det fallet föst? Alternativen är onödigt krångliga. En tom cell behandlas ju som 0 när du gör jämförelser så villkoret <30 inkluderar tomma celler. Det skulle du bli tvungen att hantera om du tog en annan ordning. Dessutom skulle du bli tvungen att definiera >=40 istället för att låta VG vara resten. Så din variant är helt enkelt det smartaste sättet att ställa upp det. För övrigt kan du slippa en del parenteser om du har ny excel. =IFS(C2="";"Ej ifylld";C2<30;"ig";C2<40;"g";C2>=40;"vg") Vet inte om det är tydligare, men det är skönt att slippa parentes-träsket.
 14. Kolla bifogad fil för inspiration. Jag har lekt med din fil. Det förekommer en del funktioner som kräver nyaste excel 365, men det är inte nödvändigt. ED och filnamnet skulle naturligtvis vara "till Wide". Men vem bryr sig (mer än jag då..) Ged_Till_Short_format.xlsx
 15. Nu lekte jag lite med en GED-com fil cell C2 =OM(ÄRFEL(SÖK("@ INDI";$A2));"";$A2) cell D2 =OM(C2="";"";OM(PASSA("*"&D$1&"*";$A3:$A$8000;0)<PASSA("*@ INDI*";$A3:$A$8000;0);INDEX($A3:$A$8000;PASSA("*"&D$1&"*";$A3:$A$8000;0));" ")) Kopiera högerut och kopiera ner formelraden Den kollar alltså efter "@ INDI" för att bestämma startrad. Sen tittar den efter texten i rubriken (rad1) och returnerar nästa förekomst före nästa "@ INDI" Ähh, lek med det.
 16. Jag vet fortfarande inte hur dina data ser ut. Men om cellen börjar med texten "ID" varje gång en ny person dyker upp OCH det alltid finns lika många poster på varje gubbe så kan du testa någonting i den här stilen (i cell C2). =OM(VÄNSTER($A2;1)<>"ID";"";FÖRSKJUTNING($A2;KOLUMN(C2)-KOLUMN($C:$C);0)) Kopiera ett lämpligt antal celler åt höger och hela vägen ned till rad 8000. Nu borde du få ut data radvis på "ID" raderna. Kopiera och klistra in som text någonstans och sortera. MEN. Det är ganska orealistiska förutsättningar. En GED-com fil är exempelvis inte alls så regelbunden. Den gräver VBA eller ett m-script. /M
 17. Kan du lägga in en liten tabell (röda) med hittepå-data (en liten men med ojämnheter och undantag du vill hantera). Du kan bifoga excelfiler här på forumet (rensa bort personlig info med hjälp av: Arkiv->Info->Kontrollera fel) Undringar: Det är väl fler än en post (annars funkar Automans lösning) Är det något slags oregelbundenhet? Eller kommer data alltid i samma ordning? Det kan inte finnas 2 telefonnummer t.ex?
 18. Om jag förstår dig rätt så vill du ha ut det minsta värdet av de byggklossar som ingår? Min(a;b;c) Eller, om man hämtar antalet: =MIN(SUMMA.OM(A:A;"skruv 1";B:B);SUMMA.OM(A:A;"plåt 1";B:B);SUMMA.OM(A:A;"hjul 2";B:B)) Den kan slås ihop till: =MIN(SUMMA.OM(A:A;{"skruv 1";"plåt 1";"hjul 2"};B:B)) OBS testat i ny excel, kräver förmodligen matrisformel i äldre Om ditt "recept" (de ingående varorna) står i cell K1:M1: =MIN(SUMMA.OM(A:A;K1:M1;B:B)) Förmodligen är den här snabbare, även om jag tycker att den är lite knepigare att förstå direkt: =MIN(INDEX(B:B;PASSA(K1:M1;A:A;0);1)) Eller så här om du gillar filter-pedagogiken: =MIN(FILTER(B:B;ELLER(A:A=K1;A:A=L1;A:A=M1)))
 19. Din formel och texten visar på helt olika saker. Formeln returnerar B-värdet om det även finns i A. Om du vill ha ut det du frågar efter så får du byta plats på A och B i Monshis formel. Har du en ny excel och bara vill ha ut listan (och struntar i var det står) så kan du även testa: =FILTER(A1:A149;ÄRFEL(PASSA(A1:A149;B1:B149;0))) eller =FILTER(A1:A149;ANTAL.OM(B1:B149;A1:A149)=0) Kanske rensa dubletter =UNIK(FILTER(A1:A149;ANTAL.OM(B1:B149;A1:A149)=0))
 20. Stor risk att jag missförstått dig. Men testa: =LETARAD(B2;A:C;3) =SUMMA.OM(A:A;B2;CC)
 21. Att du är 38 år + 0,14*365 dagar, eller 0,14*366 dagar om det är skottår Typ. Är lite olika beroende på vilken "Bas" du har på Årdel. Vet inte om man blir klokare av det här: https://support.office.com/sv-se/article/Årdel-funktionen-Årdel-3844141e-c76d-4143-82b6-208454ddc6a8
 22. I värsta fall ALT+F5 Jag är ingen powerpointmänniska. Men, några genvägar som du kommer att älska: https://www.ethos3.com/2018/11/5-powerpoint-shortcuts-every-presenter-know/
 23. <Ed> Ok, det hade du redan upptäckt... Ähh, får stå kvar ändå. </Ed> En variant är Datedif Datedif är något slags Lotus-kompatibilitetsfunktion du kan använda. https://support.office.com/sv-se/article/datedif-funktionen-datedif-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c =DATEDIF(A2;IDAG();"y") =DATEDIF(A2;IDAG();"YM") Månadsslask =DATEDIF(A2;IDAG();"MD") dagsslask OBS! kolla Microsofts reservationer på sidan jag länkade
 24. Jag antar (baserat på mångårig tankeläsnings-träning (eller en ren gissning)) att Christer tycker att vanlig Epost är lika mycket brevlåda som de "digitala brevlådorna". Men vad skall man kall det istället? Om man vill göra något slags koppling till den fysiska verkligheten så är väl rekommenderat brev det närmaste? Du får en avi till din vanliga epost (brevlåda) och måste legitimera dig för att få ut det riktiga brevet. Men hur tusan gör man om rekommenderat brev till ett vettigt digital-ord?
×
×
 • Skapa nytt...