Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

myalias

Medlem
 • Antal inlägg

  321
 • Gick med

 • Senaste besök

Om myalias

 • Medlemstitel
  Aktiv
 • Födelsedag 1978-10-10

Profil

 • Ort
  bagarmossen
 1. I har preciss deployat en liten web application till production. den innehåller några datalist eller repeater som deras item innehåller bland annat en knapp (btnDelete) för att ta bort Item:en. denna knappen har onclick och onclientClick som returnera en javascript confirm. när jag browsar till min productions maskin inuti själva maskinen genom att köra http://mindomän.com allting fungerar bra. men när jag browsar till det, utanför lokala nätverket, får jag confirm meddelandet men det spelar inte nån roll om man klickar på ok eller cancel den reloadar sidan tar bort item:en. tack för hjälpen
 2. Hej jag håller på en Stored proceudre. den skulle först hämta data från en tabell som sapara den i en tillfällig tabell sedan iterera genom den tillfälliga tabellen och hämta data från en annan tabell. men det blir ingen succeé. nånting så här CREATE TABLE #results ( AName NVARCHAR(100)) INSERT INTO #results SELECT ArtistName FROM Artists Where Artists.ArtistName <> '' Select @max = COUNT(DISTINCT AName) from #results SET @index=1 foreach AName in #results Select * from AudioFiles where AudioFiles.ArtistName = Select #results.AName End return jag vill sortera alla mina audio filer i en och samma tabell som tillhör samma artist. tack
 3. hej Jag håller på hämta data från sql 2005 express, filter parametern är en session parameter men har inte fått den funka, hämtar alla poster och ingen filtrering. min kod: asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyDBConnStr %>" SelectCommand="SELECT Id, CreatedDate, title, Body, MyCul from T1 where MCul = @MyCul"> <SelectParameters> <asp:SessionParameter Name="MyCul" SessionField="MyCul" Type="String" /> </SelectParameters> om i frågan skriver jag ...where MCul = @MyCul... då får jag felet Object reference not set to an instance of an object i codebehind:en där som gör (TextBox)(FormView1.FindControl("titleTextBox") som har ingenting att göra med session parameter. om i frågan skriver jag ...where MCul = MyCul... (utan @) då får jag inget fel men den hämtar alla poster och filtreringen funkar inte. Tackar och uppskattar all hjälp.
 4. hej alla, jag använder sql server 2005 express edition och windows 2003 server. jag har en kolumn som är ntext och visas på en sida genom: <p> <asp:Label Text='<%# Eval("Body") %>' runat="server" ID="descriptionLabel" /> </p> Jag använder en vanligt "Insert Into" query för att spara data i databasen genom att skriva texten i en vanligt textbox. problemet är att när texten visas innehåller inte radbryttningen som jag gjorde när jag skapade texten. all text är bara en enda rad, vad har hänt med radbrytningen tack för er hjälp Tråden flyttad från SQL Server av moderator [inlägget ändrat 2008-07-28 00:47:50 av Cluster]
 5. hej Jag skulle ändra cssClass för men meny item som är TD genom att använda mouseover, onmouseout och onclick. cellen innehåller en LinkButton som navigerar till relaterade (aktiva sidan) men problemet är att när gör den postback får TD:en sin cssClass från markup den gamla och ändras inte alls här är min kod: <td class="MenuItem" id="MyTD" onmouseover="SetClass('MyTD', 'ItemMouseOver')" onmouseout="SetClass('MyTD', 'ItemMouseOut')" onclick="SetClass('MyTD', 'ItemMouseClick') > <asp:LinkButton ID="lbHome" runat="server" Text="Home" OnClick="lbHome_Click"></asp:LinkButton> </td> //javascript function SetClass(id, myclass) { if (document.all(id).className != "ItemMouseClick") { document.all(id).className = myclass; } } void lblHOme_Click(....) { Response.Redirect("~/home.aspx"); }
 6. hej alla, Vi hade ett litet system under IIS 6.0 som innehöll två Asp.net 1.1 applikationer och klassisk Asp. Nu har vi gjort om våra asp.net 1.1 applikationerna till 2.0 och publiserat under en annan website som körs under 2.0 men det har blivit så longsam. är det nån som vet varför? tack så mycket
 7. Hej alla, Jag har provat några kod exempel från google to lösa mitt problem men ingen succeé. Jag har en gridview, varje rad innehåller en dropdownlist och en textbox. vad jag vill göra är att när man väljer nytt item från dropdownlistan skulle den skriva över den befintliga i textboxen för den aktiva raden. tack för hjälpen
 8. Hej Jag har gjort en enkel webbapplikation som använder sig av forms authenication och Active directory. problemet är att när jag kör mot http://localhost fungerar den utan problem men när jag kör mot http://maskinNamnet , dyker upp hela tiden login controlen (login.aspx). men det verkar authentisera mig för att när jag skriver fel användare eller password får felmeddelande i still med "login failed: bad password or unknown username" tack
 9. Hej alla, Jag använder iis 6.0 och VS 2005. Jag har gjort en liten login sida för att autentisera användare mot AD med LDAP. När jag klickar på F5 och debuggar min solution allt går bra. men när jag höger klickar på projektet och väljer publish web site, och sedan när jag kör mot websidan http://localhost och klickar på Login knappen, generarar den följande An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified) problemet är att jag har inte alls använd sql server. här är min web.config fil: <connectionStrings> <add name="ADConnectionString" connectionString="LDAP://boo.fine.com/DC=boo,DC=fine,DC=com"/> </connectionStrings> <system.web> <siteMap defaultProvider="default"> <providers> <clear/> <add name="default" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="web.sitemap" securityTrimmingEnabled="true"/> </providers> </siteMap> <roleManager enabled="true" /> <compilation debug="true" strict="false" explicit="true"> <assemblies> <add assembly="System.DirectoryServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/></assemblies></compilation> <pages> <namespaces> <clear/> <add namespace="System"/> <add namespace="System.Collections"/> <add namespace="System.Collections.Specialized"/> <add namespace="System.Configuration"/> <add namespace="System.Text"/> <add namespace="System.Text.RegularExpressions"/> <add namespace="System.Web"/> <add namespace="System.Web.Caching"/> <add namespace="System.Web.SessionState"/> <add namespace="System.Web.Security"/> <add namespace="System.Web.Profile"/> <add namespace="System.Web.UI"/> <add namespace="System.Web.UI.WebControls"/> <add namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts"/> <add namespace="System.Web.UI.HtmlControls"/> </namespaces> </pages> <authentication mode="Forms"> <forms name="HIQForms" loginUrl="HiQLogin.aspx" timeout="10"/> </authentication> <authorization> <deny users="?"/> <allow users="*"/> </authorization> <identity impersonate="true" /> </system.web> .... och dett är koden: protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) { string userName = txtUserName.Text; string password = txtPassword.Text; string domain = "hiq"; string LDAPPATH = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ADConnectionString"].ConnectionString; string domainAndUsername = domain + @"\" + userName; DirectoryEntry entry = new DirectoryEntry(LDAPPATH, domainAndUsername, password); try { Object obj = entry.NativeObject; DirectorySearcher search = new DirectorySearcher(entry); search.Filter = "(SAMAccountName=" + userName + ""; search.PropertiesToLoad.Add("cn"; SearchResult result = search.FindOne(); if (null == result) { FormsAuthentication.RedirectToLoginPage(); } else { // Update the new path to the user in the directory LDAPPATH = result.Path; ResultPropertyCollection myResultPropColl = result.Properties; //string name = myResultPropColl["sn"][0].ToString(); FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(userName, true); } } catch (Exception ex) { lblResults.Visible = true; lblResults.Text = "Unsuccessful login. Please re-enter your information and try again."; if ((Membership.GetUser(userName) != null) && (Membership.GetUser(userName).IsLockedOut == true)) lblResults.Text += " Your account has been locked out."; } }
 10. Hej, Jag har en application asp och vbscript och javascript. jag har några variablar som är sparade i Session. när jag kör mot min application genom http://localhost då får jag session och variabler inte är tomma men när jag kör mot http://machineName då sessionen är tom tack för er hjälp
 11. Hej, vad betyder följande i C# debug = usr.Length > 0; debug är bool and length är int. tack
 12. hej när jag kör följande script får jag några felmeddelande. jag tackar för all hjälp från er. Declare @numrows int SELECT @numrows= 65535 select Count(*) from LOGITEMS if(@numrows >65534) BEGIN DROP TABLE LOGITEMS CREATE TABLE [dbo].[LogItems] ( [EventId] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [LogDateTime] [datetime] NULL , [source] [char] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [Message] [varchar] (1000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [Form] [varchar] (4000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [QueryString] [varchar] (2000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [TargetSite] [varchar] (300) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [stackTrace] [varchar] (4000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [Referer] [varchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ) ON [PRIMARY] GO ALTER TABLE [dbo].[LogItems] ADD CONSTRAINT [PK_LogItems] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [EventId] ) ON [PRIMARY] GO END felmeddelanden är: Msg 102, Level 15, State 1, Line 16 Incorrect syntax near 'PRIMARY'. Msg 1779, Level 16, State 0, Line 2 Table 'LogItems' already has a primary key defined on it. Msg 1750, Level 16, State 0, Line 2 Could not create constraint. See previous errors. Msg 102, Level 15, State 1, Line 1 Incorrect syntax near 'END'. KOD-taggar tillagda av moderator [inlägget ändrat 2008-10-16 14:15:15 av Cluster]
 13. Hej Jag har en solution fil som innehåller 4 projekt (två assembly - class library -, en web application och en windows application). assembly nr1 innehåller .resx filer för exception handling från assembly nr2 använder följande kod för att komma åt .resx filrna. Assembly resourcesAssembly = Assembly.LoadFrom("CustomException.dll"); ResourceManager rm = new ResourceManager("CustomException.Resource1.kr-KD", resourcesAssembly); String text = rm.GetString("Test"); return text; från windows applikationen och web applikationen använder samma kod för att kasta en exception sedan anropar koden i assembly nr2 för att komma åt .resx filerna i assembly nr1 för att visa meddelandet. när jag testar min kod från windows applikationen allting går bra men när jag testar från web applikationen går den inte bra och kastar följande exception på första raden i ovanstående kod. Could not load file or assembly 'file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\CustomException\CustomException.dll' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. tack för hjälpen [inlägget ändrat 2008-02-24 11:11:17 av oranus]
 14. tack för det men jag kan inte hitta något i menyn (TV) som man ska ställa om till komposit eller s-video. Jag har hittat något på datorn heller. skulle du kunna förklara kort hur man ställa om? tack
×
×
 • Skapa nytt...