Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

mightymido

Medlem
 • Antal inlägg

  16
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. okej. var kan man köpa en sådan i Sthlm? svårt att hitta var man ska placera den i burken? krävs installering? tack på förhand
 2. Hej! Nu är det så här att våran dator som är 3 år gammal börjar bli seg och är lite efter när det är många program uppe. Har kört igenom sökningar efter virus och spywareprogram och loggarna ser bra ut. Nu undrar jag om man kan köpa en ny processor och få upp snabbheten på så sätt? Eftersom jag inte har så jättebra koll på processorer, så har jag lite fler enkla frågor. Passar vissa proc. till specifika datorer bara? Vi har en Fujitsu Siemens dator Pentium® 4CPU 3.06GHz 512 MB RAM, några rekommendationer? Ska/kan man utöka RAM minnet på ngt sätt? Skulle bli jättetacksam över lite hjälp hur man ska gå tillväga med detta! Tack på förhand
 3. tack så mycket för din hjälp! nu ser det mycket bättre ut.
 4. >> den enda som fanns var i adminstrator mappen. den tog jag bort. << >> Nu vet jag inte vad du menar med detta...tog du bort adminstrator mappen eller? << nej, tog bara bort c:\docume~1\administator\applic~1\adminf~1\ < mappen! fortfarande så hittar jag inte det du frågar om. När jag letar i C:\DOCUME~1\Johanna\APPLIC~1 finns ingen 16 proc~1 mapp. Men du ser att det ska finnas en sådan? tog bort de rutorna i hijack, här kommen den nya [log] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:15:13, on 2006-01-03 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dell.com/'>http://www.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.dell.com/ O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4657/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: ASF Agent (ASFAgent) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing) O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe (file missing) [/log] sony shared är ett program som inte används längre, borde inte vara kvar i loggen tycker jag. Vad finns kvar att rensa?
 5. gjort det du skrev. Hittade dock inte c:\docume~1\julia\applic~1\adminf~1\ < mappen c:\docume~1\mamma\applic~1\adminf~1\ < mappen c:\docume~1\jenny\applic~1\adminf~1\ <mappen c:\docume~1\johanna\applic~1\adminf~1\ < mappen c:\docume~1\torsten\applic~1\adminf~1\ < mappen när jag startade om i felsäkertläge. den enda som fanns var i adminstrator mappen. den tog jag bort. här kommer hijackloggen igen. sonicstage ska bort och R1 med den konstiga adressen. Vad ska jag göra? [log]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:42:55, on 2006-01-03 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.basntwyzencfn.com/VyZ2dQuB_R/08_x4zNJLzkhRz69XZVVpC9QTsI89viXWTdE7nsnojKRs1Myjd0Dm.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dell.com/'>http://www.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.dell.com/ O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: (no name) - {BDC7CEB9-02BD-88CB-6021-87404712EAF5} - C:\DOCUME~1\Johanna\APPLIC~1\16PROC~1\meet regs.exe (file missing) O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Way grim proc meta] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\64 poke way grim\ruleload.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4657/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: ASF Agent (ASFAgent) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing) O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe (file missing) [/log]
 6. jajamensan. här kommer loggen. [log] [TRACE] Enumerating jobs and queues [TRACE] Activating job '86D5B2BE901E5116.job' [TRACE] Printing all job properties ApplicationName: 'c:\docume~1\julia\applic~1\adminf~1\loudhopechin.exe' Parameters: '' WorkingDirectory: '' Comment: '' Creator: 'Julia' Priority: NORMAL MaxRunTime: 259200000 (3d 0:00:00) IdleWait: 10 IdleDeadline: 60 MostRecentRun: 12/29/2005 1:00:00 NextRun: 01/03/2006 17:00:00 StartError: 0x80070003 ExitCode: 0 Status: SCHED_S_TASK_READY ScheduledWorkItem Flags: DeleteWhenDone = 0 Suspend = 0 StartOnlyIfIdle = 0 KillOnIdleEnd = 0 RestartOnIdleResume = 0 DontStartIfOnBatteries = 0 KillIfGoingOnBatteries = 0 RunOnlyIfLoggedOn = 1 SystemRequired = 0 Hidden = 1 TaskFlags: 0 1 Trigger Trigger 0: Type: Daily DaysInterval: 1 StartDate: 02/20/1995 EndDate: 00/00/0000 StartTime: 00:00 MinutesDuration: 1440 MinutesInterval: 60 Flags: HasEndDate = 0 KillAtDuration = 0 Disabled = 0 [TRACE] Activating job 'AA9047DC9187FC04.job' [TRACE] Printing all job properties ApplicationName: 'c:\docume~1\mamma\applic~1\adminf~1\loudhopechin.exe' Parameters: '' WorkingDirectory: '' Comment: '' Creator: 'Mamma' Priority: NORMAL MaxRunTime: 259200000 (3d 0:00:00) IdleWait: 10 IdleDeadline: 60 MostRecentRun: 12/29/2005 18:00:00 NextRun: 01/03/2006 17:00:00 StartError: 0x80070003 ExitCode: 0 Status: SCHED_S_TASK_READY ScheduledWorkItem Flags: DeleteWhenDone = 0 Suspend = 0 StartOnlyIfIdle = 0 KillOnIdleEnd = 0 RestartOnIdleResume = 0 DontStartIfOnBatteries = 0 KillIfGoingOnBatteries = 0 RunOnlyIfLoggedOn = 1 SystemRequired = 0 Hidden = 1 TaskFlags: 0 1 Trigger Trigger 0: Type: Daily DaysInterval: 1 StartDate: 02/10/2001 EndDate: 00/00/0000 StartTime: 00:00 MinutesDuration: 1440 MinutesInterval: 60 Flags: HasEndDate = 0 KillAtDuration = 0 Disabled = 0 [TRACE] Activating job 'ABD0167991A38BAD.job' [TRACE] Printing all job properties ApplicationName: 'c:\docume~1\jenny\applic~1\adminf~1\loudhopechin.exe' Parameters: '' WorkingDirectory: '' Comment: '' Creator: 'Jenny' Priority: NORMAL MaxRunTime: 259200000 (3d 0:00:00) IdleWait: 10 IdleDeadline: 60 MostRecentRun: 12/29/2005 18:00:00 NextRun: 01/03/2006 17:00:00 StartError: 0x80070003 ExitCode: 0 Status: SCHED_S_TASK_READY ScheduledWorkItem Flags: DeleteWhenDone = 0 Suspend = 0 StartOnlyIfIdle = 0 KillOnIdleEnd = 0 RestartOnIdleResume = 0 DontStartIfOnBatteries = 0 KillIfGoingOnBatteries = 0 RunOnlyIfLoggedOn = 1 SystemRequired = 0 Hidden = 1 TaskFlags: 0 1 Trigger Trigger 0: Type: Daily DaysInterval: 1 StartDate: 02/12/1998 EndDate: 00/00/0000 StartTime: 00:00 MinutesDuration: 1440 MinutesInterval: 60 Flags: HasEndDate = 0 KillAtDuration = 0 Disabled = 0 [TRACE] Activating job 'AC7A99A791010BCB.job' [TRACE] Printing all job properties ApplicationName: 'c:\docume~1\johanna\applic~1\adminf~1\loudhopechin.exe' Parameters: '' WorkingDirectory: '' Comment: '' Creator: 'Johanna' Priority: NORMAL MaxRunTime: 259200000 (3d 0:00:00) IdleWait: 10 IdleDeadline: 60 MostRecentRun: 12/29/2005 22:00:00 NextRun: 01/03/2006 17:00:00 StartError: 0x80070003 ExitCode: 0 Status: SCHED_S_TASK_READY ScheduledWorkItem Flags: DeleteWhenDone = 0 Suspend = 0 StartOnlyIfIdle = 0 KillOnIdleEnd = 0 RestartOnIdleResume = 0 DontStartIfOnBatteries = 0 KillIfGoingOnBatteries = 0 RunOnlyIfLoggedOn = 1 SystemRequired = 0 Hidden = 1 TaskFlags: 0 1 Trigger Trigger 0: Type: Daily DaysInterval: 1 StartDate: 02/21/1998 EndDate: 00/00/0000 StartTime: 00:00 MinutesDuration: 1440 MinutesInterval: 60 Flags: HasEndDate = 0 KillAtDuration = 0 Disabled = 0 [TRACE] Activating job 'B1BD81C4902232D4.job' [TRACE] Printing all job properties ApplicationName: 'c:\docume~1\torsten\applic~1\adminf~1\loudhopechin.exe' Parameters: '' WorkingDirectory: '' Comment: '' Creator: 'Torsten' Priority: NORMAL MaxRunTime: 259200000 (3d 0:00:00) IdleWait: 10 IdleDeadline: 60 MostRecentRun: 12/24/2005 2:00:00 NextRun: 01/03/2006 17:00:00 StartError: S_OK ExitCode: 0 Status: SCHED_S_TASK_READY ScheduledWorkItem Flags: DeleteWhenDone = 0 Suspend = 0 StartOnlyIfIdle = 0 KillOnIdleEnd = 0 RestartOnIdleResume = 0 DontStartIfOnBatteries = 0 KillIfGoingOnBatteries = 0 RunOnlyIfLoggedOn = 1 SystemRequired = 0 Hidden = 1 TaskFlags: 0 1 Trigger Trigger 0: Type: Daily DaysInterval: 1 StartDate: 06/10/1999 EndDate: 00/00/0000 StartTime: 00:00 MinutesDuration: 1440 MinutesInterval: 60 Flags: HasEndDate = 0 KillAtDuration = 0 Disabled = 0 [/log] hoppas det säger dig någonting. tack!
 7. Min dator blir bara segare och segare. Har installerat Avast och Sygate som skydd, så jag tycker att datorn borde vara relativt ren. Bifogar hijackloggen om någon har lust att kolla igenom vad man kan ta bort för att få den lite snabbare.. [log] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 00:07:50, on 2005-12-31 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program\NETGEAR\WG121 Configuration Utility\wlancfg8.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\Mediadet.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy1.telia.com:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com;<local>;localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1601.0\sv\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [CTStartup] "C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /play O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Smart Wizard Wireless Settings.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {230C3D02-DA27-11D2-8612-00A0C93EEA3C} (SAXFile FileUpload ActiveX Control) - http://www.postfoto.se/SAXFile/saxfile.cab O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Dcfssvc - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe [/log] Andra tips på vad jag kan göra för att få tillbaka min snabba dator. Hårddisken är fylld till 25%, mestadels musik och några filmklipp. Gör det att datorn blir segare. Kommer inte riktigt på vart felet ligger.. tack på förhand
 8. Nu har vi gjort som du sagt.. [log] Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.basntwyzencfn.com/VyZ2dQuB_R/08_x4zNJLzkhRz69XZVVpC9QTsI89viXWTdE7nsnojKRs1Myjd0Dm.htm'>http://www.basntwyzencfn.com/VyZ2dQuB_R/08_x4zNJLzkhRz69XZVVpC9QTsI89viXWTdE7nsnojKRs1Myjd0Dm.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dell.com/'>http://www.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.dell.com/ O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: (no name) - {BDC7CEB9-02BD-88CB-6021-87404712EAF5} - C:\DOCUME~1\Johanna\APPLIC~1\16PROC~1\meet regs.exe (file missing) O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Way grim proc meta] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\64 poke way grim\ruleload.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4657/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: ASF Agent (ASFAgent) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing) O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe (file missing) [/log] Det vi undrar över nu är varför R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.basntwyzencfn.com/VyZ2dQuB_R/08_x4zNJLzkhRz69XZVVpC9QTsI89viXWTdE7nsnojKRs1Myjd0Dm.htm inte försvinner, har tagit bort den flera gånger på hijack O4 - HKLM\..\Run: [Way grim proc meta] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\64 poke way grim\ruleload.exe borde vi kunna ta bort? nåt mer du ser?.. tack!!
 9. Nu ser det lite bättre ut och ingen jobbig toolbar kommer när man startar explorer. Här kommer loggen igen, kanske finns mer skräp att ta bort? [log] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:44:06, on 2005-12-29 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.dell.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.wlelixllwhrofzbofw.us/VyZ2dQuB_R/08_x4zNJLzkhRz69XZVVpC9QTsI89viXPNbAx9ljUp6Rs1Myjd0Dm.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dell.com/'>http://www.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.dell.com/ R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide O4 - HKCU\..\Run: [City bike] C:\DOCUME~1\Johanna\APPLIC~1\ADMINF~1\aim grey.exe O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4657/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: ASF Agent (ASFAgent) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing) O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe (file missing) [/log] tack på förhand!
 10. Hej! När man startar internet explorer ploppar det upp en toolbar tillhörande "Search the web" eller dylikt. Man kommer in till sidan lop.com om man klickar på den. Dessutom lägger den in ikoner på skrivbordet av sig själv. Det kommer även massor med pop-ups. Hijackloggen ser ut som följande [log] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:39:14, on 2005-12-26 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\DOCUME~1\Julia\LOCALS~1\Temp\Temporary Directory 3 for hijackthis.zip\HijackThis.exe C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\64 poke way grim\01locks.exe C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\64 poke way grim\01locks.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: (no name) - {BDC7CEB9-02BD-88CB-6021-87404712EAF5} - C:\DOCUME~1\Julia\APPLIC~1\16PROC~1\meet regs.exe O2 - BHO: (no name) - {E6043B1F-9F63-8C93-3618-9CA683C77239} - C:\DOCUME~1\Mamma\APPLIC~1\16PROC~1\meet regs.exe O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4657/mcfscan.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: ASF Agent (ASFAgent) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\ASF Agent\ASFAgent.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing) O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing) O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe (file missing) [/log] Vad kan vi ta bort? Hjälp!!
 11. Du är så grym! =) Nu är allt 100 gånger bättre än innan den blev smittad. Bara att tacka så mycket. Nästan så man vill skicka en bukett med blommor över nätet.. Mvh -Shadi
 12. Glömde bifoga denna.. [log] Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe C:\Program\QuickTime\qttask.exe C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\Mediadet.exe C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\Program\NETGEAR\WG121 Configuration Utility\wlancfg8.exe C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy1.telia.com:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com;<local>;localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1601.0\sv\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Smart Wizard Wireless Settings.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Dcfssvc - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe [/log] Om det är till ngn nytta denna gång.. =)
 13. Hallådär.. Har följt dina råd, och installerat Avast och Sygate. De verkar fungera bra. Nu kan jag använda skrivbordsunderlägg från internet, dock är de ej centrerade. Utan ligger lite halvdåligt. Rullistan är tyvärr fortfarande gråmarkerad, trots att jag ändrade de 4 olika från kelly-sidan. Så rullistan, bläddra och position kan man inte ändra på, under egenskaper-skrivbord. hmm, väldigt skumt! Ett stort tack!
 14. Hej igen! Nu har jag gjort allt det du har skrivit. Här kommer loggarna: Här kommer det jag tog bort från scannen. [log] Spyware Name Spyware Type Action COOKIE_45 Cookie PassRemove COOKIE_50 Cookie PassRemove COOKIE_126 Cookie PassRemove COOKIE_130 Cookie PassRemove COOKIE_146 Cookie PassRemove COOKIE_222 Cookie PassRemove COOKIE_238 Cookie PassRemove COOKIE_442 Cookie PassRemove COOKIE_611 Cookie PassRemove COOKIE_650 Cookie PassRemove COOKIE_722 Cookie PassRemove COOKIE_763 Cookie PassRemove COOKIE_861 Cookie PassRemove COOKIE_878 Cookie PassRemove COOKIE_968 Cookie PassRemove COOKIE_1020 Cookie PassRemove COOKIE_1433 Cookie PassRemove COOKIE_1543 Cookie PassRemove COOKIE_1571 Cookie PassRemove COOKIE_1617 Cookie PassRemove COOKIE_1738 Cookie PassRemove COOKIE_1802 Cookie PassRemove COOKIE_2034 Cookie PassRemove COOKIE_2060 Cookie PassRemove COOKIE_2089 Cookie PassRemove COOKIE_2095 Cookie PassRemove COOKIE_2136 Cookie PassRemove COOKIE_2250 Cookie PassRemove COOKIE_2275 Cookie PassRemove COOKIE_2281 Cookie PassRemove COOKIE_2411 Cookie PassRemove COOKIE_2458 Cookie PassRemove COOKIE_2513 Cookie PassRemove COOKIE_2574 Cookie PassRemove COOKIE_2625 Cookie PassRemove COOKIE_2798 Cookie PassRemove COOKIE_2842 Cookie PassRemove COOKIE_2897 Cookie PassRemove COOKIE_2900 Cookie PassRemove COOKIE_2994 Cookie PassRemove COOKIE_3014 Cookie PassRemove COOKIE_3081 Cookie PassRemove COOKIE_3117 Cookie PassRemove COOKIE_3163 Cookie PassRemove SPYW_PPNETWORK.A Spyware RemovePass COOKIE_3182 Cookie PassRemove COOKIE_3188 Cookie PassRemove COOKIE_3189 Cookie PassRemove COOKIE_3191 Cookie PassRemove COOKIE_3194 Cookie PassRemove COOKIE_3195 Cookie PassRemove COOKIE_3196 Cookie PassRemove COOKIE_3201 Cookie PassRemove SPYW_PPNETWORK.B Spyware RemovePass COOKIE_6853 Cookie PassRemove COOKIE_3235 Cookie PassRemove COOKIE_3237 Cookie PassRemove ADW_ISTBAR.C Adware RemovePass [/log] Jag tog bort alla spywarefiler, allt annat var grönt. Här kommer hijackloggen: [log] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:01:29, on 2005-11-12 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe C:\Program\QuickTime\qttask.exe C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program\NETGEAR\WG121 Configuration Utility\wlancfg8.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\Mediadet.exe C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy1.telia.com:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com;<local>;localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1601.0\sv\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [CTStartup] "C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /play O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Smart Wizard Wireless Settings.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Dcfssvc - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe O23 - Service: F-Secure Windows Security Center Legacy Detection Service (Fswsclds) - Unknown owner - C:\Program\Telia\Telias Säkerhetstjänster\fswsclds.exe (file missing) O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe [/log] Valet av underlägg är fortfarande gråmarkerad dock. Tänkte på en sak, ska jag dölja alla systemfiler i utforskaren, den jag avmarkerade i felsäkertläge? Har plockat bort resterna av teliaprogrammet, men den går inte bort från loggen, trots att jag tog fix på den. Sen har jag flera program på "ta bort/lägg till program" som inte går bort, säger att den saknar ngn del. Däribland "Command", Nåt gammalt spel, "Hyperload"... Hur plockar man bort de? tack så mkt för din hjälp
 15. Hej! Nej, jag vet inte vad det var för något dumt som jag fick. Men jag installerade Spy Sweeper och Microsoft antispyware, och dessa tog bort allt förutom det här problemet. Hoppas ni ser vad man kan ta bort för att få det att fungera Kollade det du skrev om kontrollpanelen, där stämmer allt. 5 flikar och inget med security. [log]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:50:49, on 2005-11-11 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe C:\Program\QuickTime\qttask.exe C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program\Creative\ShareDLL\Mediadet.exe C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\Program\NETGEAR\WG121 Configuration Utility\wlancfg8.exe C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy1.telia.com:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com;<local>;localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1601.0\sv\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Smart Wizard Wireless Settings.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {BD11A280-2E73-11CF-B6CF-00AA00A74DAE} - file://C:\Information2.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\System32\msctl32.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TW9oYW1lZCBBYmJhcw\command.exe (file missing) O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Dcfssvc - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe O23 - Service: F-Secure Windows Security Center Legacy Detection Service (Fswsclds) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Säkerhetstjänster\fswsclds.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe [/log] tack på förhand
×
×
 • Skapa nytt...