Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

jbo

Medlem
 • Antal inlägg

  141
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  2

Allt postat av jbo

 1. Jag fick samma resultat - och nog är det konstigt (att det inte finns några officiella guider). Länken ovan handlar väl huvudsakligen om användningen av gmail resp googlemail i namnet för det egna e-postkontot, och verkar huvudsakligen handla om England och Tyskland, men jag känner igen debatten/striden även från svenska media för några år sedan - men säger ingenting om användningen av de bägge varianterna för inställningarna i Outlook/annan mailklient, så vitt jag kunnat utläsa. Det märkliga är ju att gmail fungerar för Outlook 2013 och tidigare, möjligen för 2016, men inte för 2019 - men där fungerar alltså googlemail. Hade varit intressant att veta vad som ligger bakom det.
 2. Toppen! Då vet man vad som skiljer de bägge alternativen åt. Bra att det blev tydligt. När det gäller värdena för in- & utgående mailserver har de dock endast "gmail.com"-alternativet. Vore intressant om någon hittade en auktoriserad guide (Microsoft eller Google) där googlemail.com används.
 3. AVSLUTANDE UPPDATERING Lösningen på problemet med synkning mellan G-mail och Outlook som beskrivits i inledningen av den här tråden är fånigt enkel. Först en kort repetition för att Lägga till eller ändra e-postkonton: För att skapa eller ändra e-postkonton finns två vägar för att nå och göra inställningarna: Det ena är via Kontrollpanelen (den för Windows): Kontrollpanelen > Mail (Microsoft Outlook...) > Visa profiler... > Egenskaper > E-postkonton... > Kontoinställningar > Ändra... Det andra är via Outlook: Arkiv > Kontoinställningar > Hantera Profiler > Installera e-postkonton och kataloger - E-postkonton... > Nytt... (eller Ändra... som ju gäller i just det här fallet) Från det näst sista steget ovan (E-postkonton) är det identiskt med hur det ser ut i de tidigare i tråden nämnda guiderna (och som det ser ut i Outlook 2013) Lösningen I proceduren med att skapa/lägga till ett e-postkonto (enligt ovan) kommer man till fälten för inkommande e-post (IMAP i det här fallet) och utgående e-post (SMTP) - och det är här lösningen till problemet finns. I dessa fält har anvisningarna i samtliga guider jag följt - och framgångsrikt använt - stått (och står i skrivande stund alltjämt): imap.gmail.com resp. smtp.gmail.com. Detta gäller inte för Office (Outlook) 2019. Ändra värdena till: imap.googlemail.com respektive smtp.googlemail.com Detta löste problemet med att få Outlook och G-mail att synka för min del. Och det är det supporten på Microsoft också föreskriver som allmän regel (man kan undra varför det inte syns i de officiella guiderna). Från Microsoft föreslår man, om det mot förmodan inte skulle fungera med lösningen ovan, att även testa att ändra värdet för serverportnumret för SMTP (nås, från samma fönster där man skriver in värdena som just beskrivits ovan, via Fler inställningar... > Avancerat). Standardinställningarna här för inkommande server (IMAP) är 993 och krypteringstyp SSL/TLS. Motsvarande för utgående server (SMTP) är 587 och krypteringstyp STARTTLS, men kan alltså enligt Microsoft även vara 465 (de föreslår även kryptering med TLS, men TLS finns inte som alternativ [i alla fall i min Outlookversion - däremot SSL/TLS men den krypteringstypen har aldrig fungerat för mig - med portvärde 587, jag har aldrig behövt testa 465]). Några ord om Sekretessinställningar - som lösning och problem En bit in i den här tråden kom förslag om att ändra sekretessinställningarna (Arkiv > Officekonto > Kontosekretess - Hantera inställningar). Som också tidigare nämnts i tråden testade jag detta med ytterst begränsad framgång - när det fungerade som minst dåligt fungerade det för en (1) inloggning sedan tog det stopp. Och det spelade ingen roll vilken typ av förändring man gjorde - bara att den skett på något sätt. Ändring av sekretessinställningar kräver alltid omstart av Outlook/Office. Det gäller även när man ändrar språk i någon del av Office. Jag testade därför med att just ändra språk - men inte sekretessinställningar. Efter omstarten kunde jag logga in på samma sätt som om jag ändrat sekretessinställningarna. Det vill säga en (1) gång. Det verkar m.a.o. som om själva omstarten av Outlook i sig var det som åstadkom förändringen (om än med begränsad framgång). Microsoft föreslår att man skall ha samtliga aktiveringar av "Anslutna funktioner" i kryssade. Jag föredrar dock att avbocka samtliga (jag har ingen användning av de onlinefunktioner etc. som erbjuds och vill minimera min personliga data som skickas till Microsoft) och har därför, efter att jag fått Outlook att fungera enligt ovan, i olika steg, avbockat samtliga som kan avbockas här. Detta (att jag avbockat) har lett till de mindre buggar som jag nämnt ovan. Dessa yttrar sig genom att Outlook, eller något annat Officeprogram, vid varje ny uppstart av datorn (om den varit avslagen) kräver en omstart varje gång programmet i fråga startats - TROTS att den omstart som alltid krävs vid förändringar av sekretessinställningar (som nämnt ovan) redan gjorts. Och detta upprepas om och om igen för varje gång som datorn varit avslagen och startas upp på nytt. Eller det vill säga inte varje gång utan lite hipp som happ, d.v.s. ett intermittent återkommande krav på omstart. Oftast räcker det, om man är on-line, med en omstart av ett (1) Officeprogram för att resterande skall kunna startas som vanligt - men, som sagt, inte alltid... Att starta om är visserligen en snabb affär (Alt + F4) så jag har inte haft någon större anledning att lägga särskilt mycket krut på detta, men det är ju ändå irriterande och samtidigt intressant att ta reda på vad som kan vara anledningen till det dysfunktionella beteendet. Så jag förde logg och har till slut landat i att den minsta gemensamma nämnaren för problemet (krav på omstart) är att det - så gott som alltid - uppstår när Officeprogrammet i fråga startas när datorn är ON-LINE. Är datorn OFF-LINE när programmen startas uppstår inget krav på omstart. Men då måste ALLA Officeprogram (som man tror sig vilja använda den dagen) först startas i off-lineläge. Har man t.ex. glömt att starta Word eller Excel kommer dessa att kräva omstart om man senare startar dessa on-line. Problemet har kvarstått trots ett antal olika uppdateringar av både Office och Windows 10. Jag har nämnt problemet, för vilket jag alltså inte funnit någon egentlig lösning, för Microsoft men inte fått något svar.
 4. KORT UPPDATERING Efter en del olika försök och kontakt med Microsoft lyckades jag för c:a två veckor sedan (2019-09-15), i stort sett, lösa problemet. Det har dock förekommit en del smärre buggar vid vissa efterföljande inställningar, vilket gör att jag väntar med att återkomma med en ev. lösning tills hela utvärderingen är gjord - något som har visat sig kunna sträcka sig över en rätt avsevärd tidsrymd av anledningar som jag samtidigt med utvärderingens slutpunkt också får återkomma till.
 5. UPPDATERING 7/9 -19 Märkliga ting har inträffat. Och fortsätter att inträffa: Först ingen förändring. Sedan (5/9) - utan att egentligen ha gjort några egentliga ändringar - fungerade inloggningen från Outlook till G-mail. Precis enligt "boken", för en (1) inloggning. Dagen efter var det tillbaks på ruta 1... Jag har lite för mycket annat på dagordningen för att helt ägna mig åt godtyckligheterna i Outlook 2019 men fördelarna med att använda Outlook som e-postklient (jämfört med g-mail på webben) är ändå så pass stora att en lösning av problemet måste till, så, lite i mån av tid: Fortsättning följer (och i den kommer en lite mer utförlig beskrivning vad som egentligen hände när det plötsligt fungerade - och sedan inte)...
 6. Tack för att du fortsätter att komma med förslag, Cecilia! Ja. Det är aktivt på alla konton. Jag skall ta en titt på länkarna när det blir en stund över. Allt som kan leda fram till en lösning är värt att beakta. Jag hör så klar av mig igen när något har visat sig ge en lösning - och det kanske finns fler tips på gång in till den här tråden?
 7. Tack igen! Länken du hänvisar till är väldigt snarlik länken jag själv hänvisade till: Problemet med guiden i länken du skickade är att instruktionen för att ändra inställningarna i Outlook inte stämmer med hur det egentligen ser ut i Outlook 2019 nuförtiden - som jag beskrev tidigare med bilderna ovan (ja, jag vet, det är väldigt konstigt att Microsoft fortfarande inte har ändrat detta i sin guider på webben). Jag fick hursomhelst tag på Microsofts kundtjänst och fick reda på hur det faktiskt går till (och ja, de bekräftade att det inte går till som i guiderna). Istället är det via Kontrollpanelen - som Polken redan föreslagit i sitt inlägg tidigare: Det är alltså den övergripande Kontrollpanelen i Windows han menar. Jag återkommer under kvällen, eller imorgon kväll, med en liten bildguide hur man når sitt Outlookkonto därifrån. Förhoppningsvis har jag då också hunnit uppdatera alla mina konton med nytt applösenord, lagt in dem i Outlook via Kontrollpanelen och, vem vet, kanske fått det att fungera... Tack för allt stöd hittills! UPPDATERING 2019-09-04 Detta har gjorts sedan senast: På G-mail: Uppdatering av samtliga g-mailkonton (2-stegsverifiering och applösenord) I Outlook 2019 på min dator: Uppdatering av de nya applösenorden (guiden "Importera Gmail till Outlook" fungerar som vägledning om man utgår från att göra inställningarna via Kontrollpanelen (den övergripande för Windows) (istället för Outlook > Arkiv) enligt: Kontrollpanelen > Mail (Microsoft Outlook...) > Visa profiler... > Egenskaper > E-postkonton... > Kontoinställningar > Ändra... (från det näst sista steget ovan är det identiskt med hur det ser ut i den ovan nämnda guiden (och som det ser ut i Outlook 2013) I "Ändra..": Efter att varje lösenord för respektive e-postkonto uppdaterats (samt kontroll av att portar och andra inställningar stämde för resp. konto) kördes den sedvanliga testen med att koppla upp mot IMAP och SMTP Samtliga tester godkändes för alla konton Dags att ansluta med Outlook mot nätet (gå online) och se om det fungerar: Tyvärr precis samma resultat som tidigare (samma inloggningsfönster från Google, etc., etc.)... De orsaker till varför detta kan inträffa och de lösningar som föreslås (under rubriken "Åtgärda problem med att lägga till Gmail-konton i Outlook" i samma guide som nämnts ovan) är genomgångna men har ingen aktualitet/effekt och löser inte mitt problem (det sista steget - att börja om från början har jag inte beaktat då guiden i fråga beskriver processen att helt från början lägga till ett e-postkonto, inte att konfigurera ett redan existerande, med alla de inställningar etc. som finns för det senare... det vill säga, jag följer egentligen Microsofts guide "Ändra eller uppdatera ditt e-postlösenord" till punk och pricka, om än via Kontrollpanelen.) I Outlook 2013 (installerat på gammal trög laptop som används som reservdator): Blev naturligtvis tvungen att där uppdatera alla nya applösenord (utom för mitt huvudkonto, där behöll jag det ursprungliga applösenordet från flera år tillbaka eftersom det ju tidigare redan fungerat), vilket jag gjorde via Kontrollpanelen den här gången (så att jag kunde ha Outlook offline men ändå utföra kontrollen för kontoinställningarna (IMAP och SMTP). Alla uppdateringar för samtliga konton (även huvudkontot med det gamla applösenordet) godkändes under kontrollen Gick online med Outlook och och allt fungerade som det skulle. Alla konton kan anslutas, hämta och skicka mail. Sammanfattning Inställningarna på Google är godkända och fungerande på Google-mail Inställningarna med uppdatering av de nya lösenorden för samtliga e-postkonton i Outlook 2019 får godkänt vid testkörning (IMAP och SMTP) Inloggning från Outlook 2019 till G-mail misslyckas trots ovan. Men inloggning från en annan dator med Outlook 2013 till G-mail fungerar utmärkt! Som jag ser det är det något relaterat till Office 2019 som går fel, frågan är vad... Jag har för stunden inte någon egen vettig lösning på detta Så, tillbaks på ruta 1 vänder jag mig åter med stort hopp till ett kunnigt eforum...
 8. Tack igen! Länken du hänvisar till är väldigt snarlik länken jag själv hänvisade till: Problemet med guiden i länken du skickade är att instruktionen för att ändra inställningarna i Outlook inte stämmer med hur det egentligen ser ut i Outlook 2019 nuförtiden - som jag beskrev tidigare med bilderna ovan (ja, jag vet, det är väldigt konstigt att Microsoft fortfarande inte har ändrat detta i sin guider på webben). Jag fick hursomhelst tag på Microsofts kundtjänst och fick reda på hur det faktiskt går till (och ja, de bekräftade att det inte går till som i guiderna). Istället är det via Kontrollpanelen - som Polken redan föreslagit i sitt inlägg tidigare: Det är alltså den övergripande Kontrollpanelen i Windows han menar. Jag återkommer under kvällen, eller imorgon kväll, med en liten bildguide hur man når sitt Outlookkonto därifrån. Förhoppningsvis har jag då också hunnit uppdatera alla mina konton med nytt applösenord, lagt in dem i Outlook via Kontrollpanelen och, vem vet, kanske fått det att fungera... Tack för allt stöd hittills!
 9. Tack för svar! Jo, det var alltså det jag gjorde (jag vet att det är jättemycket text i mitt inlägg, jag beskrev där, precis som du skriver, att man kanske kunde anta att Google kunde uppfatta mitt Outlook 2019 som en ny app och lade därför till ett nytt applösenord). Problemet är att jag inte kommer åt att ändra det i mina Outlookinställningar för kontot i fråga (som jag beskrev ovan med bifogade bilder). Har du någon lösning för den delen? Du har förmodligen rätt. Jag har i alla fall 2-stegsverifiering för mitt huvudkonto. Och på det har jag applösenord. För de andra kontona har jag inte lagt in någon motsvarande lösning.
 10. Tusen tack för svar ! Jag skall försöka följa dina råd. Först bara ett förtydligande. Det är alltså till mitt Outlook på min fysiska dator som jag vill kunna nå och synka mitt G-mailkonto (i mitt försök att lösa problemet, beskrivet i min edit ovan, förväxlade jag Outlook på webben med mitt Outlook på datorn). Av ditt svar att döma observerade du det, men det kan ju vara bra att göra det klart, för tråden här i allmänhet, då det numera blivit allt vanligare att sköta det mesta i molnbaserade appar. Det är riktigt. 7 stycken totalt (och ett outlook.com-konto). Ett par följdfrågor först (jag är rädd att de kommer att vara väldigt nybörjarmässiga, för det är precis så jag känner mig för närvarande - efter alla misslyckade försök): Jag antar att du menar kontrollpanelen i Outlook. Jag vet inget annat sätt att administrera konton än via den (Arkiv -> Kontoinställningar). Och jag kommer som sagt bara åt att göra saker i Outlook i offlineläge. Men det borde väl inte utgöra något problem - om jag först tar bort alla e-postkonton som jag tror du föreslår (se nästa punkt nedan). Med "Ta bort profilerna", menar du "profiler" liktydigt med e-postkonton? Tar jag bort e-postkontona förlorar jag antagligen alla dessas relaterade .ost-filer (User>AppData>Microsoft>Outlook; där en massa inställningar/konfigureringar finns). Jag säkerhetskopierar alltid dessa i likhet med .pst-filen och en del annat i Outlook. Frågan är om jag kan använda dem (.ost-filerna) igen, när jag lägger till "bara ett konto" i taget "(med rätt applösen)" utan att få tillbaks problemet? När du säger "med rätt applösen" - menar du då att jag först skall ta bort befintliga applösen på Google (de två jag har för mitt huvudkonto), innan jag börjar om från början? Det är ju också så att jag nu sköter min e-post från min reservdator med Office 2013 där Outlook fungerar som den skall. Jag kan ta bort det extra applösen jag, i samband med att lösa problemen här, lade till för mitt huvudkonto. Men det ursprungliga (från ett antal år tillbaka) fungerar ju bra och det vill jag inte äventyra. Så jag hoppas det fungerar att behålla det. Och, tycker man, borde inte mitt applösen för mitt huvudkonto fungera även på denna dator med Office 2019 då det fungerar på min dator med Office 2013? D.v.s. - jag skulle kunna bort alla konton utom det och utvärdera vad som händer (så har jag i alla fall minskat risken för att förlora inställningar/konfigurering för det)? I instruktionen från Google för applösenord står: "Öppna inställningarna för Google-kontot i appen eller på enheten som du vill konfigurera. Byt ut lösenordet mot det 16 tecken långa lösenordet ovan" Det är möjligt att det blev någon miss i just den delen i.o.m. nyinstallationen (jag behövde ju aldrig själv lägga till några e-postkonton - allt fanns där från början när installationen av Office 2019 var klar: Konton, Kontakter, Kalender... allt, t.o.m. mina Favoriter (e-postkontakter) fanns där de skulle. Det var bara mina signaturer för e-post som jag behövde lägga in själv. Jag har försökt att byta ut, eventuellt felaktigt, lösen för mitt huvudkonto (som har applösenord) i Outlook (Arkiv>Kontoinställningar>Kontoinställningar>E-post>Ändra...). Men i Office 2019 fungerar det inte. Man (jag) kommer inte åt några avancerade inställningar i det fönster som öppnas. Se bilder nedan. (Jag försökte även med "Reparera..." där det verkar finnas lite fler alternativ men i steg två dyker samma Google-fönster upp som beskrivits ovan... Någon som vet hur man kommer åt att ändra lösenord, eller andra väsentliga inställningar som portar, etc. (som man kunde i tidigare versioner av Office), i sitt Outlook (på datorn)? Det skulle förmodligen kunna lösa en hel del. Sedan tillkommer frågan om hur jag skall göra med 2-stegsverifiering. Skall jag eller skall jag inte. I Microsoft-guiden "Lägga till ett Gmail-konto i Outlook" trycker man starkt på 2-stegsverifiering. Vad anser ni här på eforum?
 11. Problembeskrivning Jag har sedan många år min G-mail synkad (IMAP) med min Outlook (Office 2007, 2010, 2013). Inställningarna hos G-mail är: IMAP - Aktiverad 2-stegsverifiering - Aktiverad (för ett av mina 7 G-mailkonton) Åtkomst för tredje part (med "Applösenord") - Aktiverad Med dessa inställningar har allt fungerat bra till och med Office 2013. Nyligen uppgraderade jag från Office 2013 till Office 2019 (ej 365-utgåva utan standardversion för användning för en enhet) Installationen av Office gjordes enl. sedvanlig av- och nyinstallation av Office med bibehållet OS, vilket är Windows 10). Allt gick förvånansvärt bra - utom att det nu inte går att logga in till G-mail från det nya Outlook (2019, alltså). När jag startar Outlook är det alltid offline (default får mig). Fram till dess ser allt bra ut. Men så snart jag ändrar från offline till online så dyker ett inloggningsfönster från Google upp och vill att jag skall ange e-postkonto och lösenord (och 2-stegsverifiering för det konto som kräver det). Jag fyller i alla uppgifter men nekas ändå inloggning. Nästa sak som händer är att Google-fönstret föreslår ett av de andra e-postkontona och vill att jag loggar in där på samma sätt, vilket jag gör, men ändå nekas inloggning. Osv. med alla konton tills det börjar om med första kontot igen. Det går inte heller stänga ner Googles inloggningsfönster. Och det går inte att komma åt Outlook överhuvudtaget så länge Googles inloggningsfönster är aktivt. Och det är det till dess man helt avslutar Outlook, vilket dock inte inte går att göra på vanligt sätt - det måste ske via Aktivitetshanteraren. Detta är ett välkänt, numer klassiskt, problem som löstes just med att aktivera "Åtkomst för tredje part" på sitt Google-konto, väl dokumenterat på webb, bl.a. i detta Youtubeklipp (TecknoMath). Men, som sagt, denna inställning är ju redan gjord och hade uppenbarligen ingen effekt efter uppgraderingen till Office 2019. Så jag loggade in på mitt Google-konto och lade till ytterligare en app (för "Åtkomst för tredje part"), vilken är Outlook igen alltså, för den skull att Google/G-mail identifierar mitt nya Office/Outlook 2019 som en ny/annan app än mitt Office/Outlook 2013. Men inte heller detta gav någon effekt på min Outlook i Office 2019 (med min andra dator som fortfarande kör Office 2013 är det inga problem att logga in från Outlook till G-mail). Försök till lösningar Jag har nu sökt runt en hel del på webben och svaren på problem verkar vara de samma: Googles guide för att "Logga in med applösenord" Och denna åtgärd har jag alltså redan gjort (och den fungerar alltså endast för Office 2013 på min andra dator som nämnts ovan). Nu har jag dock sett att det möjligen inte räcker att göra ändringarna på Google, utan man måste även göra dem på Outlook (för nyare versioner av Office som 2016 och 2019), t.ex. enligt guiden: Lägga till ett Gmail-konto i Outlook (kolla gärna den enkla steg för steg guide om ni inte är bekanta med den). Jag har försökt även detta (med valet för IMAP - som inte nämns i guiden ovan - eftersom jag inte har någon 365-version) men det slutar på samma sätt som ovan med att inloggningen nekas i fönstret från Google (enl. ovan). Eftersom jag endast kan kan komma åt Outlook i offline-läge (enl. ovan) så följer jag alltså guiden i offlne-läge (och är osäker på vilken betydelse det kan ha för resultatet - och skulle det ha betydelse så hamnar jag i en moment-22-situation eftersom jag i onlineläge inte kommer åt något som helst i Outlook, som beskrivits ovan). Längre än så här har jag inte kommit och hoppas nu på hjälp från ett kunnigt eforum. Eftersom jag helt sköter min e-post via Outlook är detta av stor vikt för mig. Alla förslag och tips är välkomna! EDIT: Det skall tilläggas att jag ännu inte har testat att gå in på Outlook.com för att där göra inställningar/förändringar - vilket beror på att jag aldrig haft något konto registrerat där (ett Microsoftkonto har jag dock såklart, men det är, väl, en annan sak) då jag alltid endast haft min Officemjukvara som applikationer på en bestämd fysisk enhet, och är osäker på om det skulle göra någon skillnad om jag nu skulle göra ett sådant försök. Men om någon som använder Office på samma sätt som jag och vet att det fungerar så är det så klart värt att prova. NY EDIT Jag loggade ändå in på Outlook.com (man når det både via Outlook.com och via sitt Microsoftkonto -> Fler åtgärder -> Visa Inkorgen). Det visade sig att det inte hade någon större effekt för min del, kanske p.g.a. att jag inte har något 365-konto. Till en början är allt jag ser är tomt e-post konto (https://outlook.live.com/mail/inbox) som till viss del påminner om mitt vanliga Outlook för mail (det är alltså första gången jag loggar in här) De inställningar som man kan komma åt, och som bl.a. visas i t.ex. det här Youtubeklippet "Outlook 2019 How to change your password", (som faktiskt löste just den personens problem med samma sak) är inte åtkomliga för mig på sätt som beskrivs där. Men i tråden "Anslutning av gmail till Olutlook 2019" (answers.microsoft.com) finns en annan väg att gå. Följer man anvisningarna där når man via "Inställningar" sitt konto och kan göra de inställningar för synkronisering av kontot som krävs. Jag fyllde glatt i allt som begärdes (valde att importera till befintliga mappar istället för att skapa ny mapp) för alla mina G-mailkonton och var nu helt säker på att allt äntligen skulle lösa sig. Det gjorde det emellertid inte. Problemen i min Outlook 2019 (på datorn) är desamma... Nu vet jag faktiskt inte riktigt vad mer jag kan göra, men hoppas att det finns andra som vet. Det måste ju bara finnas någon lösning någon stans... EDIT: Anledningen att det inte hade någon effekt på min Outlook på min fysiska dator är helt enkelt att de länkade trådarna närmast ovan behandlar Outlook på webb - inte på den egna fysiska datorn - för mig framgick det inte helt tydligt Kanske är det sedan en tid tillbaka så pass allmänt att använda molnbaserade appar - jämför med mjukvara i den egna datorn - att skribenterna i de aktuella trådarna ovan inte lagt ned alltför mycket möda på att tala om vilket slags Outlook som avses. Detta blir tydligare förklarat längre ned i tråden.
 12. Precis! Det var denna info jag länkade till i inlägg #5 (Sweclocker) och #9 (Notbookcheck) Och, jo, det skall vara 1920x1080 (slarvfel av mig). Kan f.ö. meddela att köpet nu är hävt.
 13. Mina frågor var: Svaret på dessa var att skärmpanelen sätter gränsen för upplösningen. Oavsett vilket eller vilka grafikkort som används. Det du citerar var en beskrivning av utgångssituationen för att ge en bakgrund till frågorna ovan. Jag uppskattar att du tar dig tid men det är bara det att svaren/tipsen du så vänligt bistår med inte är adekvata för frågorna jag ställt. Jag har några gånger försökt upplysa om detta men det kan man naturligtvis välja att bortse från.
 14. Nix. Jag vet inte om du tog till dig infon från ovan - det är skärmpanelen som sätter förutsättningarna. Det extra grafikkortet ökar prestanda (effekt, hastighet, etc. - används mest i spelsammanhang - det är därför man kör en mjukvarulösning - MUXless - på businessdatorer, de använder sällan applikationer där det extra kortet kommer till användning - min ursprunliga förhoppning var att det även skulle kunna påverka upplösningen - på något sätt, men, alltså, nej, inte på något sätt!). Med options/valmöjligheter för upplösning på en dator är det på samma sätt som med bilar. Du kan få en röd eller grön. Stor eller liten motor. Läder- eller plastklädsel. Men du måste välja något av alternativen. Antingen eller. Inte bägge. (Du kanske också la märke till att det står "Anti-Glare" efter bägge - föreställ dig att det lika gärna kunde ha stått "Glossy".) På Notebookcheck kan du läsa mer om 6540:an.
 15. Tack för att du tar dig tid. Men som jag nämnde i svaret ovan är det alltså skärmpanelen som sätter gränsen - alldeles oavsett vilket grafikkort du använder (se länken till SweClocker), och skärmpanelen håller bara 1366x768, vilket också framgår av BIOS. Om du skulle ha någon annan info om detta får du gärna hänvisa till den. Jag hade tänkt att även kolla via ID-numret på panelen (Enhetshanteraren) men datorn la helt plötsligt av och hårddisken svarar inte vid uppstart :/. Den här säljaren av laptopen har nog ett och annat att svara för... Har jag tid så slänger jag in en annan disk, installerar ett OS och kollar ID-numret, men det känns inte så aktuellt under rådande förhållanden (dessutom kan det vara kontakten mellan disken och något annan kontakt på datorn som är felet..).
 16. Ställde samma fråga på SweClocker och fick svaret där: Skärmpanelen är den som ger förutsättningarna för skärmens upplösning. Grafikkort, oavsett om det är ett eller dubbla, ändrar inte på det. Andra länken ovan är den jag själv länkade till inledningsvis.
 17. Har nyss köpt en Dell Latitude E6540. Installerat OS: Win10 Säljaren specade bildskärmen till Full HD - 1920x1080. Skärmen visade sig endast kunna leverera 1366x768 som max. (Skärmarna på Latitude E6540 finns i två grundutförande: 1920x1020 och 1366x768) Aktivt grafikkort på laptopen är det integrerade Intel HD Graphics 4600 I Enhetshanteraren finns både AMD Radeon HD 8790M och Intel HD Graphics 4600 Någon möjlighet att aktivera AMD-kortet från Aktivitets- eller Meddelandefältet finns inte. Inte heller från Appar under Startknappen – eller från någon av undermenyerna i Kontrollpanelen. Enligt tråden "Latitude E6540 with BOTH Intel and AMD Graphics Controllers?" på Dell-Community använder Latitude-datorer s.k. MUXless (mjukvarubaserat) videosystem för att växla mellan dubbla grafikkort (i motsats till MUX-system, hårdvarubaserade "Multiplexer design" som på hårdvarunivå kan skifta mellan två grafikkort). Jag antar att detta (MUXless - mjukvarubaserade - system) inverkar på funktion och prestanda i användarupplevelsen, men vet för lite för att vara säker - och på vilket sätt. Innan jag eventuellt kommer in på hur jag skall aktivera AMD-kortet vill jag reda ut grundförutsättningarna (jag avser att returnera datorn då den faktiskt inte har genuin Full HD, 1980x1020 och jag är osäker på vad den eventuellt kan prestera med AMD-kortet aktivt): Två frågor: Kommer AMD-kortet, när jag väl fått det aktivt, att ge mig Full HD 1920 x 1080 i alla lägen och i alla applikationer (allt från upplösningen i Windows på skrivbordet och Utforskaren till mjukvara som Office, Adobes alla olika program, småprogram från små och stora utvecklare, etc.? Kommer det att vara någon skillnad i HD-upplevelsen jämfört med om laptopen hade haft en skärm som i sitt grundutförande hade haft en upplösning på 1920x1020?
 18. Upprätthåller en gammal tradition och vana jag haft de senaste åren här på eforum: Att lösa problemet på egen hand och återkomma med redovisning om hur. Även om jag inte var 100% säker på att det var efter nyinstallationen av drivrutiner från Dell som problemet uppstod så låg det närmast till hands som problemkälla och jag bestämde mig för att avinstallera de senast installerade drivrutinerna därifrån. Jag börjar med Dell Unified Wireless Suite Det löste problemet. Så här såg processen ut: Efter att avinstallationen var gjord började datorn att söka nya drivers Nätverksstyrenhet - Hittade inga drivers USB Universal Bus – Hittade inga drivers Med skrivaren ansluten började Windows WinUpdate söka drivers för skrivaren över nätet I ”Enheter och skrivare” visas skrivarens status som köad med en svart klockikon (pågående utskrift) (hann inte ta en skärmbild på detta) Efter ett tag hittar WinUpdate drivers (de som är standrad: ” HP LaserJet 1200 Series PCL 5”; de fungerar men har en del buggar varför jag, vanligen, i nästa steg alltid installerar HP 1200 PS-drivrutiner, men i det här fallet kör jag på PCL 5) och installerar dem. När det är klart beskrivs skrivaren som ”inte ansluten”, vilket är lite märkligt eftersom statusen i ”Enheter och skrivare” är OK (se bilder för förloppet) Jag tar bort och återansluter anslutningen till skrivaren Tar fram ett Worddokument och startar utskrift Skrivuppdraget utförs Problemet löst (installation av HP 1200 PS-drivrutiner sker under morgondagen). Eftersom inga andra drivers till den borttagna drivrutinen hittades i steg 2 ovan fick jag tillbaks den tidigare varningen i Enhetshanteraren (se bild nedan), men i det här fallet får det väl anses befogat att låta det vara så.
 19. Gick in på Intel och körde "Intel Driver Update Utility". Föreslagna uppdateringar på bilderna nedan. Jag känner mig tveksam till om de kan lösa problemet. Vad tror du, ni?
 20. Precis. Så som också Cecilia påpekade. Frågan är alltså hur jag nu går vidare för att lösa problemet. Så här uppträder felet mer i detalj om man tar det från Windows felsöknings- och statusindikationssystem: Jag väljer utskrift från ett öppnat dokument Processen startar Processen avstannar I "Enheter och skrivare" har min förvalda skrivare fått utropstecken (den var ok från början) - se bild nedan. Startar felsökning via högerklick på skrivaren i "Enheter och skrivare". Felet diagnostiseras som köat utskriftsjobb (samma information jag får via skrivarikonen i meddelandefältet) och åtgärdas via Windows - se bild nedan. Statusen för skrivaren markeras som OK (grön bock) Via ikonen i meddelande fältet kan jag se att statusen för det avstannade utskriftsuppdraget har ändrats från "Fel - Skriver ut" till "Skriver ut", men bara för ett tag. Snart ändras den till "Fel - Skriver ut" igen - se bild nedan. Statusen för skrivaren i "Enheter och skrivare" har åter fått utropstecken. Högerklickar jag är det tillbaks till ruta ett (punkt 6 ovan). Så vad göra?
 21. Detta kan kanske vara en ledtråd. Förutom de två ovan nämnda uppdateringarna listade Dell ytterligare tre drivers för datorn. Två ville inte alls installeras. Den tredje, "Chipset | Intel 8 Series Driver Chipset Device Software Driver", uppgavs som installerad, men när jag sedan har gjort om autodetekteringen hos Dell har denna driver fortfarande listats för sådant jag bör ladda ner & installera, d.v.s. den detekteras inte som om den faktiskt installerats, märkligt nog. Jag har testat detta flera gånger med samma resultat. Möjligheten att något gått fel med denna kan alltså vara en ledtråd. Frågan är vad man gör utifrån det?
 22. Se bif. bild. Det har dock sett ut så även tidigare då skrivaren fungerade som den skall.
 23. Situation: Min HP LaserJet 1200 har nyligen slutat att ta emot skrivuppdrag från min laptop (Dell Latitude E5540). När jag anger utskrift för ett dokument (oavsett vilken applikation jag har dokumentet i) händer ingenting. Skrivaren reagerar inte. Normalt indikerar en ledlampa med blinkande grönt sken att skrivprocessen är igångsatt. Efter ett ganska bra tag kan jag via ikonen för skrivaren se att utskriften markerats som fel. Hårdvara och konfiguration: Laptop: Dell Latitude E5540 med Windows Professional, x64, SP1 och alla uppdateringar, svensk version. Min HP är satt som standardskrivare. Uppdaterat en drivrutin (Dell-Wireless WiFi-Bluetooth Driver) samt BIOS från Dell Efter uppdatering testat all hårdvara via Dell och godkänts i alla delar, bortsett från ”USB-enhet (sammansatt)” där statustestet resulterat i ”Det går inte att köra” (se vidare nedan) Enehetshanteraren visar upp två utropstecken, det ena för avaktiverad webbkamera, den andra för USB-styrenhet (Universal Serial Bus). Se bild nedan. Skrivare: HP LaserJet 1200, ansluten via USB och satt som standardskrivare i datorn. Problembeskrivning: Fram till nyligen har jag inte någon gång råkat ut för detta problem. I och med anmärkningen för USB-styrenheten i Enhetshanteraren och Dells hårdvarutest misstänkte jag först detta. USB-portarna fungerar dock för andra anslutningar som t.ex. extern hårddisk som jag utan problem kan ansluta och arbeta emot från datorn på olika sett och med diverse applikationer från samma USB-port som jag ansluter skrivaren till. Det enda som, hittills, inte fungerar är just skrivaren. Vidtagna åtgärder hittills: Skrivaren: Testutskrift direkt på skrivaren – OK Avstängd under ett dygn (helt utan el-kontakt, brukar lösa det mesta) Borttagen som enhet i datorn Nyinstallerat skrivaren (samma drivrutiner som tidigare) Testkört utskrift från datorn RESULTAT: Ingen förändring, skrivaren reagerar inte på utskriftskommando från datorn. Dell E5540 Testad på dell.com – Hela testet RESULTAT: Allt OK, utom: USB-enhet (sammansatt) USB statustest Det går inte att köra Dell Autodetect (för drivrutiner, etc.): Hittar inga drivrutiner för USB-styrenhet Samma sak via manuell sökning på Dell. Felsökt skrivaren och datorn via Windows eget felsökningssystem (via ”Enheter och skrivare” där skrivaren inte rapporterade något fel (innan utskrift) men Dell_L_E5540 var markerad med utropstecken; USB-styrenheten detekterades som anledningen, felhanteringen kördes men WinUpdate kunde inte hitta några drivrutiner). Sammanfattning: Skrivaren genererar inga utskrifter från datorn, men väl via sitt eget självtest. Skrivaren är satt som standardskrivare USB-styrenhet utropsteckenmarkerad i Enhetshanteraren och hittills inte åtgärdad. USB-porten fungerar dock för alla andra enheter utom skrivaren. En drivrutin och BIOS uppdaterade via Dell (är osäker på om skrivaren för första gången efter det började krångla) Fråga: Vad göra nu? Tacksam för alla tips och råd!
 24. Inställningar för IMAP (åtminstone när man kör G-mail och motsvarande Outlook) är: Inkommande (d.v.s. IMAP): port 993 och SSL Utgående (d.v.s. SMTP): port 587 och TLS Och som jag skrev ovan - min e-post finns (lokalt) i .ost-filerna. .pst-filen innehåller i princip allt utom just e-post. Du har helt rätt i att Åge N:s guide är utmärkt ! Jag har både framgångsrikt använt och hyllat den här i tråden, samt länkat till den från andra relaterade trådar på E-forum, vilket jag skrivit om tidigare i denna tråd.
 25. Intressanta och användbara svar, Åge och Flyfisherman, angående TB Tidigare använde jag Outlook på samma sätt som du (Åge N) - mest bara för mail och kontakter. På senare tid har jag i allt större utsträckning kommit att bekanta mig med, och använda, även de övrig funktionerna och funnit dem väldigt praktiska och tidsbesparande. Jättebra att känna till hur jag skall gå tillväga vid en eventuell migration från Windows/Outlook och Linux/TB! Jag kör för övrigt 32-bitars Office (ser inga fördelar med 64-bitas, snarare tvärtom i mitt fall), vilket ju var bra även i fallet med export/import till TB. Angående hur e-post sparas lokalt då man (jag) använder IMAP (och Google): Jag tog en titt på hur jag gjorde förr, då jag backupade e-posten tillsammans med allt övrigt i Outlook. Förutom .pst-filen (som i mitt fall innehåller allt utom mailen) och som är lokaliserad enligt: C:\Users\Användarnamnet\Documents\Outlook-filer hade jag alltså en del andra filer som innehöll e-posten. Filerna i fråga är .ost-filer (en fil för vart konto), något som Mikael63 var inne på i början av tråden (i inlägg #2) De är lokaliserade i en av de (minst) tre Outlook-mappar som skapas vid installationen. Just denna Outlook-mapp finner man enligt sökvägen: C:\Users\Användarnamnet\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Här finner man även mapparna: "gliding" och "RoamCache"; i den senare är ett antal .DAT-filer lokaliserade. Som jag skrev tidigare gjorde jag för många år sedan mina inställningar på G-mail-servern när det gäller hämtandet och lämnandet av e-post (jag använder nästan aldrig webbmailen och kommer därför i skrivande stund inte ihåg hur konfigurationen på webben ser ut), men det kan kanske förklara varför dessa .ost-filer skapas istället för att samla all info endast i .pst-filen (som i fallet med POP) - eller så är det så här det alltid blir när man använder IMAP? Vore intressant att få ett bra svar på det. Det finns även ett par mindre filer (en .srs- och en .xml-fil) som jag också tog med i min backup när det begav sig: C:\Users\Användarnamnet\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook Har ingen aning vad de här småfilerna är till för. Men jag sparade allt som jag kunde associera med Outlook för att vara säker på att det skulle fungera vid en ev. krasch med återinstallation där jag behövde all data (en vana från den tid då jag använde POP3, men som jag fann meningslös för mailen när jag gick över till IMAP i.o.m. att all e-post då alltid finns på servern (utom den som rensas från Papperskorgen en gång per månad), vilket medförde att jag idag endast backupar .pst-filen).
×
×
 • Skapa nytt...