Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

maz0

Medlem
 • Antal inlägg

  12
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. Det går inte med bara HTML, så vitt jag vet. Beror på en bug i IE. Står en del om det på microsofts hemsida.
 2. Vet inte om SQL server stödjer XMP, men om den gör det så kan det ju va en lösning för att spara bilder i en databas
 3. Nej det går inte....... Sorry
 4. Går det att spara inmattningarna från ett formulär till en text fil och sedan hämta upp den från en annan sida. Om ja hur ???? Tack på förhand
 5. Jag har en onLoad="window.moveTo(x,y)funktion på min sida...problemet är att jag vill ha fönstret i mitten av skärmen ovesäntligt skärm upplösning.....går det att göra på ett enkelt sätt?????? Tack på förhand
 6. Håller på med ett skol arbete i VB och har nu stöt på ett prblem som jag ej kan lösa. Jag skapar ett recordset till disk i XML format..... det funkar skit bra, men jag kan inte hämta tillbaka den.....då får jag run-Time error.... Run-time error’3001’: Arguments are of the wrongtype, are out of acceptable range, or are in conflict with one another Koden ser ut så härPrivate Sub Command1_Click() 'Spara kund recordset till disk/fil Dim rst As New ADODB.Recordset Dim strFile As String 'Öppna recordsetet från databasen rst.CursorLocation = adUseClient rst.Open "SELECT * FROM ZO_KND_Kund_TB", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\ZotterOrder\Order.mdb;Persist Security Info=False", adOpenStatic, adLockPessimistic 'Skapa filnamet strFile = App.Path & "\kunder.xml" 'Förstör existerande fil On Error Resume Next Kill strFile On Error GoTo 0 'Spara recordsetet til disk/fil rst.Save strFile, adPersistXML 'Ta bort den från minnet rst.Close Set rst = Nothing End Sub Private Sub Command4_Click() Dim rst As New ADODB.Recordset Dim cnn As New ADODB.Connection Dim strFile As String strFile = App.Path & "\Kunder.xml" 'Kolla om filen finns If Len(Dir(strFile)) > 0 Then 'öppna recordset från filen rst.Open strFile, , adOpenStatic, asLockPessimistic 'Visa att data finns MsgBox rst.RecordCount & " records found" 'Koppla tillbaka den till databasen cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\ZotterOrder\Order.mdb;Persist Security Info=False" Set rst.ActiveConnection = cnn End If End Sub Vad skall jag göra?????? H/Manfred
 7. Under stuff så är bild nr9&10 den samma när man klickat på den.......annars en bra sida Manfred
 8. Kanske har postat detta i helt fel forum??? Men min fråga är vad det är för skillnad mellan SQL och Oracel. Tacksam för svar.
 9. Tack för all hjälp.....problemet är löst....det är så pinsamt att jag blir röd i hela ansiktet.....de tre första disketerna var gjorda när hårddisken var i FAT32, så jag var ju tvungen att göra ny i när HD´n var i FAT16.... Man lär sig något nytt varje dag. H/MZ
 10. Först försökte jag att köra över win98, vilket inte fungerade, så jag tömde datorn (formaterade HD) och försökte igen, utan lyckat resultat. Då fick jag veta att sen skall göras under FAT16, så jag gick in i Fdisk och raderade den partitionen (den enda som fanns) för att sedan lägga till en ny, kollade sedan på info i fdisk och där stod det FAT16. När jag startade installationen första gången så blev jag ombed att ha tre tomma disketter.....vilket jag nu har och det är de som jag använder vid bootning. Provade igen att installera utan lyckat resultat.....får hela tiden samma fel meddelande. [inlägget ändrat 2000-08-16 13:00:18 av kingzotter1]
 11. prova <a href="länk.htm" target="mainFrame">länk</A>
 12. Försöker att installera NT på min dator (som är ny formaterad och har FAT16). Får upp detta meddelande, "Setup is uable to locate the harddrive parition by the MS-DOS portion of setup. When you run the MS-DOS Windows NT setup program, you must specifiy a temorary drive that is supported by Windows NT." Vad skall jag göra?????? Tack på förhand. mz
×
×
 • Skapa nytt...