Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Tufsan

Medlem
 • Antal inlägg

  95
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. ok...spybot rensar och blacklistar, CW Shredder verkar också funkat. Han får tillbaka skräpet igen dock, minnet tryter. Han har IstBar o CoolWebsearch-problem. När Housecall körs stängs datorn av. Är också fundersam till om han kanske låtit spybot tex ta bort sånt som ej bör tas bort. T.ex listade SB backweb för mig, men den används av mitt virusprogram så den vill man ju inte plocka bort. Han kör Norton, kanske kan vara en idé att installera om det i så fall? Eller vad tror ni? Jag undrar: avaktivera systemåterställning? köra scans i felsäkert läge? - är det nästa steg? Har jag fattat det rätt att man isf: 1. Gör backups 2. Avaktiverar och raderar systemåterställningspunkter 3. Kör i felsäkert läge
 2. Great! Har redan bett han köra housecall & Spybot, men ska lägga till det andra också eftersom det rekommenderas här! De problem som uppstår har främst varit återkommande nedloggning från internet. Så det är lite besvärligt för han att själv regga sig här, vilket jag tipsat om E-forum är ju ett "måste" för datoranvändare jue!
 3. Jo... ser det. Antog att han kört Spybot men får väl fråga. Finns det något han kan fixa här direkt eller ska han köra lite olika scans först?
 4. Kan nån titta lite på denna röriga log? Fixar inte själv... Polare har problem : [log]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:52:06, on 2005-05-30 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe C:\Program\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\kzgojxqp.exe C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\p2pnetworking.exe C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\mrkkra.exe C:\WINDOWS\system32\msxct.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe c:\temp\salm.exe C:\Program\ISTsvc\istsvc.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Messenger\msmsgs.exe C:\Hjt\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://www.isearch.com/index.php?app=SE&affjump=1&affiliate=ODQ6NTo5&Terms='>http://www.isearch.com/index.php?app=SE&affjump=1&affiliate=ODQ6NTo5&Terms='>http://www.isearch.com/index.php?app=SE&affjump=1&affiliate=ODQ6NTo5&Terms='>http://www.isearch.com/index.php?app=SE&affjump=1&affiliate=ODQ6NTo5&Terms= R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.isearch.com/index.php?app=SE&affjump=1&affiliate=ODQ6NTo5&Terms= R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.isearch.com/index.php?app=SE&affjump=1&affiliate=ODQ6NTo5&Terms= R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.isearch.com/index.php?app=SE&affjump=1&affiliate=ODQ6NTo5&Terms= R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar R3 - URLSearchHook: (no name) - _{1C78AB3F-A857-482e-80C0-3A1E5238A565} - (no file) O2 - BHO: BTGrabObj Class - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - C:\WINDOWS\BTGrab.dll (file missing) O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: IE Update Class - {5B4AB8E2-6DC5-477A-B637-BF3C1A2E5993} - C:\WINDOWS\isrvs\sysupd.dll (file missing) O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program\SideFind\sfbho.dll (file missing) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\system32\msbe.dll (file missing) O3 - Toolbar: (no name) - {8B224779-3B0E-4FEA-8AE1-B66C20DD840F} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program\ISTbar\istbarcm.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Search] C:\WINDOWS\isrvs\desktop.exe O4 - HKLM\..\Run: [ffis] C:\WINDOWS\isrvs\ffisearch.exe O4 - HKLM\..\Run: [frpobebmitvca] C:\WINDOWS\system32\kzgojxqp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -minimize O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [winupdate] C:\Program\winupdate\winupdate.exe /auto O4 - HKLM\..\Run: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe O4 - HKLM\..\Run: [srirsv] C:\WINDOWS\srirsv.exe O4 - HKLM\..\Run: [dmjN21g7] C:\WINDOWS\mrkkra.exe O4 - HKLM\..\Run: [iST Service] C:\Program\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe O4 - HKLM\..\Run: [internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe" O4 - HKLM\..\Run: [switp] C:\WINDOWS\switpa.exe O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program\Power Scan\powerscan.exe O4 - HKLM\..\Run: [bop] C:\WINDOWS\bop.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [AutoUpdate] C:\Program\Spel\Serials3k\s3k_autoupdate.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: &iSearch The Web - res://C:\WINDOWS\system32\toolbar.dll/SEARCH.HTML O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program\SideFind\sidefind.dll (file missing) O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM) O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by17fd.bay17.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {9AA73F41-EC64-489E-9A73-9CD52E528BC4} (ZoneAxRcMgr Class) - http://zone.msn.com/binGame/ZAxRcMgr.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab O16 - DPF: {D77EF652-9A6B-40C8-A4B9-1C0697C6CF41} (TikGames Online Control) - http://zone.msn.com/bingame/shpo/default/shapo.cab O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://zone.msn.com/bingame/dim2/default/popcaploader_v6.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O18 - Filter: text/html - {950238FB-C706-4791-8674-4D429F85897E} - (no file) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe[/log] -Hjälp- Tack på förhand! [inlägget ändrat 2005-05-31 00:23:19 av Tufsan]
 5. Halloj! Sorry sent svar, haft annat för mig i veckan. Läser! Ska kolla Europecar mm (har studentkort, men betraktar mig knappt som student på sista tiden) Måste iväg igen, svarar mer senare!
 6. Litet wildcard men, finns det nån som kan lite swahili? Skriva alltså? Tenta på G....
 7. Har en minisemester coming up... funderar på att bila lite i Småland! Har hyrt av Hertz innan, men tycker de har högt pris för simpla bilar... Vad tror ni om mackar istället för specialiserade uthyrningsfirmor? T.ex OK/Q8? Tänkte mig nåra dar iallafall... kanske 4-5? (Ska ju betala boende också ju !)
 8. Här är en till som letar låt ! Det gäller Hockey-VM:s låt från iår. Youre not gonna see us fall tror jag var en fras... Fler hockeyfantaster här på forum? btw? Edit: Nu ska jag vara pinsam å föreslå vad jag tycker en fras låter som (ni vet, som när man sjöng på engelska när man var liten innan man kunde engelska...) well... here goes: Gånnabitjostar.... eeh.. finns ingen som vet vad det e? [inlägget ändrat 2005-05-25 17:15:49 av Tufsan]
 9. Usch...blev så grymt besviken på omröstningen...Vad hade Lettland uppe i toppen att göra?? Tycker det är ok att det gått från "ren" musiktävling till musik (?) och showtävling, men nu vet jag varken ut eller in. Detta är för bedrövligt helt enkelt. Nä...hädanefter ska jag titta på festivalen bara för att se bidragen. Jag själv vet ju vad jag gillar bäst! Så kan de få rösta som de vill...
 10. Eeeehh...sorry men jag apgarvade här mitt i din misär! Vilken komikertalang! ....eller beroende på vicken sida man ser det från.. Hadé!
 11. Definitivt....är nog det själv till viss del och jag är 29. Följdfråga: När är man vuxen? Vid 18 eller när man lämnar tonåren vid 20? Eller aldrig?
 12. Hehe...nej jag är ingen sån där antiexplorerfanatiker....använder det också, men gillar även mycket med FF som inte finns i IE! Använder oftast FF pga det. Edit: har testat IE nu - ser likadant ut....*kliar mig i huvudet* [inlägget ändrat 2005-05-13 00:07:48 av Tufsan]
 13. Aha...AdBlock.... Problem: hittar det inte för nedladdning...?
 14. Jo...kan jag definitivt tänka mig...syftade på "lägg till/ta bort program".
 15. Har inte heller kvar gamla versioner i listan...däremot finns andra program som ligger kvar vid uppdateringar. Mitt Adobe t.ex har en radda...
×
×
 • Skapa nytt...