Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

dani_1

Medlem
 • Antal inlägg

  20
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. Jag har nu skapat ett installationspaket i VB6, PDW el vad det heter. Den skapade då en setupfil + andra biblioteksfiler. Men när jag kör setupen kommer meddelande att Win XP måste uppdateras för vissa systemfiler är out of date. Jag uppmanas att starta om för att den ska uppdatera Win och jag har gjort så 3 ggr, men får samma fel. Detta utförs på jobbet. Hemma fungerade det fint, men jag uppdaterar mitt XP jämt o ständigt. Hur löser jag detta, hittar ingen Win update på arbetsdatorn. /Dani [inlägget ändrat 2005-09-02 10:25:12 av dani_1]
 2. Jag har utvecklat en applikation som öppnar 2 filer (1 excel o 1 textfil) och jämför sedan dessa. För att öppna filerna har jag 2 textboxar med tillhörande knappar vid sidan om. Applikationen funkar fint på min dator och arbetsdatorn på jobbet (båda dessa har VB installerat). När man testar på andra datorer funkar det inte ibland (den går in i error handlern). Följ kod är kopplad till knappen för att öppna en av filerna: Private Sub Command3_Click(Index As Integer) ' VB Script File (*.VBS) by Chris '--------------------- ' Get file to manipulate On Error Resume Next Dim CDObj Set CDObj = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog") If Err Then MsgBox "Can't create Dialog Object!?" WScript.Quit End If CDObj.MaxFileSize = 260 ' Init buffer (NECESSARY!) CDObj.Flags = &H1004 ' File Must Exist + no ReadOnly checkbox CDObj.ShowOpen Dim fname fname = CDObj.FileName 'Cancel or no file name? If fname <> vbNullString And InStr(fname, ".xls") > 0 Then Text1.Text = fname FilenameExcel = fname End If Set CDObj = Nothing End Sub Alltså den går in i 'If Err Then' och skriver ett felmeddelande "Can't create Dialog Object!?". När jag testade med personen som ska använda den första gången funka det perfekt. Nu när han körde det själv + när jag körde det på en annan dator funka det inte. Hur löser jag denna sjuka buggen, och varför blir det så? /Dani
 3. Just precis, Tusen tack, funkar hur bra som helst! Coolt exempel, det jag dricker just nu... /Dani
 4. Skulle vilja lägga in textförklaringar när man drar musen över en knapp, som man kan i tex html. Jag har alltså en knapp, när jag drar musen över knappen ska det visas en textruta som beskriver knappen närmre. Går detta att göra i VB, vad heter det i så fall?
 5. Hittade följ skript som öppnar en file dialog window och sparar filnamnet i en variabel fname2. Problemet är att jag inte kan skriva ut sökvägen i textboxen. Detta trodde jag var lätt: TextBox.Text = fname2. Detta fungerade inte, varför? Private Sub OpenKdp_Click(Index As Integer) ' VB Script File (*.VBS) by Chris '--------------------- ' Get file to manipulate On Error Resume Next Dim CDObj Set CDObj = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog") If Err Then MsgBox "Can't create Dialog Object!?" WScript.Quit End If CDObj.MaxFileSize = 260 ' Init buffer (NECESSARY!) CDObj.Flags = &H1004 ' File Must Exist + no ReadOnly checkbox CDObj.ShowOpen Dim fname2 fname2 = CDObj.FileName ' Cancel or no file name? If fname2 <> vbNullString Then TextBox2.Text = fname2 End If Set CDObj = Nothing End Sub För körning: skapa 1 textbox + 1 knapp, koppla koden ovan till knapp_Click. Kör formuläret ---------------------------------------------------- Nej löste det, enkelt! Lås Tråd! /Dani [inlägget ändrat 2005-08-18 22:25:24 av dani_1]
 6. [inlägget ändrat 2005-08-18 22:17:17 av dani_1]
 7. Ok, hittade ett skript som hämtar data från en worksheet och ett visst område. Men då behöver jag följ: 1 Returnera vilken cell en sträng finns i, t ex strängen "hello" skall returnera cell A2. 2 Hur får jag in ett område i en SQL-sats, detta anv jag nu hårdkodat: GetWorksheetData "C:\books.xls", "SELECT * FROM [book$A19:C21]; ", ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A1") Alltså i excelfilen books.xls finns woorksheet book. I book hämtar jag data från område A19 till C21. Behöver sätta in cellen på strängen här. Hur gör jag det? /Dani
 8. Tack för tipsen! Kollade på hans exempel på www.xldennis.com och testade lite. Problemet för mig är att jag inte har fasta värden i min källfil. Jag måste söka efter värden i filen och därför varierar platsen på datan. I hans exempel hämtade han data från ett fast område (från B1->D6). Jag försökte komma på hur man kan välja ett värde men förstod inte hur. Om jag kan välja att hämta ett värde från källfilen så kan det gå, men då krävs att: 1 jag tar reda på platsen på strängen jag vill åt (tex B6) 2 det går att hämta endast 1 värde Men enligt honom så går det bra att använda ADO, men då skapas overhead i VB-projekten. Vad menas med detta? /Dani
 9. Trodde det var så gott som kört med att förändra utseende på text och rad(ändra färg) i en listbox i VB. Lyckades på något sätt att formatera text med följande kod: Ändra Fonts Private Sub Form_Load() With List1.Font .Name = "Arial" .Size = 30 .Italic = True .Underline = True .Strikethrough = True End With End Sub Skriptet ovan ändrar dock fonten på alla rader, jag vill endast ändra på vissa rader! Detta får mig att hoppas på att det bör gå att ändra bakgrundsfärg på en rad i en listbox. Testade att göra samma med Listindex(gick att välja efter List1.). Men när jag skriver .backgroundcolor = "red" kommer det inte fram någon lista med val. Den klagar dessutom på With object must be User defined type, object or variant. Förstår inte detta. Någon som har ide hur man kan lösa detta? Har nu 2 problem jag behöver lösa: 1 Ändra bakgrundsfärg på rad i en listbox 2 Ändra storlek, font etc på en viss textrad i en listbox, ej alla rader
 10. Behöver skriva ut en mängd info i en listbox. Hur gör jag för att skriva ut det som jag vill, dvs så här: Fil1 Fil2 godis 16,50 Bil 200.000 Kaffe 20,50 Hus 1 000 000 Läsk 30,80 Båt 3 000 000 Går det att skriva ut data i en listbox, i table format. Hur gör jag det, finns det nån tutorial hur man gör? Det går ju att ställa in antal kolumner i listboxen men frågan är hur man skriver till de olika kolumnerna? [inlägget ändrat 2005-06-06 11:31:37 av dani_1]
 11. Hittade ett skript som gör det jag behöver, dvs att läsa en excel fil: 'Add a reference to Microsft excel object library: Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dim xlApp As Excel.Application 'ger felmedd Dim wb As Workbook 'ger felmedd Dim ws As Worksheet 'ger felmedd Dim var As Variant Set xlApp = New Excel.Application Set wb = xlApp.Workbooks.Open("C:\test.xls") Set ws = wb.Worksheets("Sheet1") 'Specify your worksheet name var = ws.Range("A1").Value 'or var = ws.Cells(1, 1).Value wb.Close xlApp.Quit Set ws = Nothing Set wb = Nothing Set xlApp = Nothing End Sub När jag körde det fick jag felmeddelandet User-defined type not defined. Hittade en lösning att lägga till reference till C:\Windows\System32\stdole2.tlb. Gjorde detta men det funka ändå inte. Vad är fel? [inlägget ändrat 2005-06-02 22:21:31 av dani_1]
 12. Har ett exempel på hur man läser en textfil i VB. Problemet jag har är att jag inte får den att fungera. Hur ska jag gå tillväga i VB studio 6, var ska jag placera koden? Imports System Imports System.IO Try ' Create an instance of StreamReader to read from a file. Dim sr As StreamReader = New StreamReader("TestFile.txt") '* Dim line As String ' Read and display the lines from the file until the end ' of the file is reached. Do line = sr.ReadLine() '* Console.WriteLine (line) Loop Until line Is Nothing sr.Close() Catch E As Exception '* ' Let the user know what went wrong. Console.WriteLine ("The file could not be read:") Console.WriteLine (E.Message) End Try '* Det som händer är att det blir rött när jag compilerar koden(raden markerad med *). Klagar på expected end of statement. Vad är fel?
 13. Du menar att en XP 2400+ och 2600+ skulle fungera om jag startar upp med en 2000+. Måste jag skaffa en sådan eller går det bra med min T-bird 1,4GHz som jag har nu? Risken är att den inte startar upp som den gjorde med dig.
 14. Jag har kopplat mitt grafikkort Radeon 9800 Pro till TV:n med en adapter och en composite kabel. Mitt graffe har en 9pins VIVO kontakt. Jag har installerat drivrutiner för stöd av VIVO. När jag väljer egensk-inställningar-avancerat får jag upp ATI:s meny. Där väljer jag fliken bildskärmar. Där har jag möjlighet att aktivera TV:n om jag vill. När jag gör detta går inte bilden över till TV:n och datorskärmen blir svart. Detta händer när TV:n är vald och monitorn avaktiverad. Då måste jag starta om datorn iom att bilden inte går att hitta på TV:n. Varför blir det så? /Dani
×
×
 • Skapa nytt...