Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

nsky

Medlem
 • Antal inlägg

  236
 • Gick med

 • Senaste besök

Om nsky

 • Medlemstitel
  Aktiv
 • Födelsedag 1978-10-10

Profil

 • Ort
  Umeå
 1. Hej, kommer inte åt internet på min bärbara dator. Har tidigare fungerat och det fungerar från en annan dator. Får felmeddelandet att dns-servern inte svarar, men när jag pingar googles dns så får jag svar. Någon som har en idé om vad som kan vara fel? Kör med Windows 7 professional och Telias adsl.
 2. Hej, sitter i ett cms-system och försöker skriva en funktion för att retunera en sträng för redigeringsikoner. Strängen ska se ut ungefär så här: <span CategoryID="20823" ElementID='<%# Eval("Document_ID") %>' ElementName="" id="editspantagnew" AdminURL="http://v01/cs/" doPermissionCheck="True"></span> Den hjälp man får i dokumentationen ser ut så här: Public Function CS_CreateEditIcon ( _ categoryId As CategoryId, _ documentId As DocumentId, _ parentDocumentId As DocumentId, _ documentName As String, _ doPermissionCheck As Boolean, _ iconType As SiteBase.CS_EditIconTypes _ ) As String Har aldrig gjort sånt här förut, och får inte till det. Mvh
 3. Ok, har satt left: 0; men hover fungerar inte i Ie6 men det fungerar bra i FF. Åh vad less jag blir att behöva anpassa för IE6.
 4. Tack för hjälpen, men får det fortfarande inte att fungera. Har lagt till raden i .css:en och ändrat i .js filen men fungerar tyvärr inte ändå. Edit: Såg att det var samma kod.
 5. Hej, har hittat en meny som jag har modifierat lite men som tyvärr fungerar den inte i IE6. Tyvärr måste jag få den att fungera även för 6:an, hade helst skippat men tyvärr går inte det. Det är hover i underrubrikerna som inte fungerar. Ni kan se menyn här www.webnstuff.se/utv/hover.html
 6. Tack det fungerar! Som jag har letat en lösning på det här, åter igen tack så mycket!
 7. Hur gör jag det? Har aldrig behövt använda det tidigare, har det att göra med gmail eller vad beror det på?
 8. Hej, har byggt ett enkelt formulär i .net, och jag använder mig av gmails smtp-server. Men i meddelande fältet (tbComment.Text) så visas inte å, ä och ö rätt utan det blir frågetecken (?) istället. Det som är skumt är att i ärende fältet (tbSubject.Text) så visas det rätt. Här kommer min kod. protected void btSend_Click(object sender, EventArgs e) { { SmtpClient smtpClient = new SmtpClient(); NetworkCredential basicCredential = new NetworkCredential("test@gmail.com", "losen"); MailMessage message = new MailMessage(); smtpClient.EnableSsl = true; smtpClient.Host = "smtp.gmail.com"; smtpClient.UseDefaultCredentials = false; smtpClient.Credentials = basicCredential; smtpClient.Port = 587; if (string.IsNullOrEmpty(tbSubject.Text)) { lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta"; } else if (string.IsNullOrEmpty(tbName.Text)) { lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta"; } else if (string.IsNullOrEmpty(tbEmail.Text)) { lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta"; } else if (string.IsNullOrEmpty(tbComment.Text)) { lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta"; } else if (tbCheck.Text != "4") { lblError.Text = "Du måste skriva siffran fyra för att du ska posta"; } else { try { string @from = tbEmail.Text; MailAddress fromAddress = new MailAddress(@from); message.From = fromAddress; message.Subject = tbSubject.Text; message.To.Add("test@mail.com"); message.IsBodyHtml = true; message.Body = "<h2>" + tbName.Text + " har kontaktat dig" + "</h2>"; message.Body += "<b>Text:</b>" + "<br />" + tbComment. + "<br />" + "<br />"; message.Body += "<b>Email:</b> " + tbEmail.Text; smtpClient.Send(message); lblSent.Text = "Ditt meddelande har skickats"; } catch (Exception ex) { lblSent.Text = "Tvyärr blev det fel, försök igen"; throw (ex); } } } }
 9. Tack! Ska försöka hinna titta på det under dagen.
 10. Har en sida där jag vill visa en bild som är sparad i en sql-databas, har inte valt själv att spara bilden direkt i databasen utan det är bestämt så sen innan. Har hittat ett exempel för detta men får det inte att fungera. Exempel Där bilden ska visas (ligger även en Image-kontroll på .aspx-sidan) Default.aspx.vb Dim persID As Integer = Request.QueryString("ID") Image1.ImageUrl = "ShowImage.ashx?ID=" & persID ShowImage.ashx Imports System.Web Imports System.Web.Services Imports System.IO Imports System.Data.SqlClient Public Class ShowImage1 Implements System.Web.IHttpHandler Private myConnection As New SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings("connectToSQL")) Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest Dim empno As Int32 If Not context.Request.QueryString("ID") Is Nothing Then empno = Convert.ToInt32(context.Request.QueryString("ID")) Else Throw New ArgumentException("No parameter specified") End If context.Response.ContentType = "image/jpeg" Dim strm As Stream = ShowEmpImage(empno) Dim buffer As Byte() = New Byte(4095) {} Dim byteSeq As Integer = strm.Read(buffer, 0, 4096) Do While byteSeq > 0 context.Response.OutputStream.Write(buffer, 0, byteSeq) byteSeq = strm.Read(buffer, 0, 4096) Loop 'context.Response.BinaryWrite(buffer); End Sub Public Function ShowEmpImage(ByVal empno As Integer) As Stream Dim sql As String = "SELECT a.FOTO FROM NAMNDPERSON AS np INNER Join ADRESS a ON np.PERSONID = a.PERSONID where np.PERSONID = @ID" Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(sql, myConnection) cmd.CommandType = CommandType.Text cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", empno) myConnection.Open() Dim img As Object = cmd.ExecuteScalar() Try Return New MemoryStream(CType(img, Byte())) Catch Return Nothing Finally myConnection.Close() End Try End Function Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable Get Return False End Get End Property End Class Någon som kan se varför det inte fungerar? SQL-satsen ska fungera alla fall SELECT a.FOTO FROM NAMNDPERSON AS np INNER Join ADRESS a ON np.PERSONID = a.PERSONID where np.PERSONID
 11. Det tvivlar jag på, men har dock inte testat. Men när jag debugar så nitar den direkt på 3:e raden Dim MailMsg As New MailMessage()
 12. Dim from As String = tbEmail.Text Dim fromAddress As New MailAddress(from) tbEmail.Text är en textbox där besökaren får fylla i sin epost adress.
 13. Hej, förstår inte varför detta inte fungerar, använder exakt samma kod i ett annat projekt och det fungerar men inte här. Får felmedelande: Den angivninga strängen har inte det format som krävs för en e-postadress. och det är här den kör fast: Dim MailMsg As New MailMessage() Har lagt till Imports System.Net.Mail Imports System.Net Protected Sub btSend_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btSend.Click Dim smtpClient As New SmtpClient() Dim basicCredential As New NetworkCredential("mail@gmail.com", "losen") Dim MailMsg As New MailMessage() smtpClient.Host = "smtp.gmail.com" smtpClient.EnableSsl = True smtpClient.UseDefaultCredentials = False smtpClient.Credentials = basicCredential smtpClient.Port = 587 If tbSubject.Text = "" Then lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta" ElseIf tbName.Text = "" Then lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta" ElseIf tbEmail.Text = "" Then lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta" ElseIf tbComment.Text = "" Then lblError.Text = "Du måste fylla i alla fält för att du ska posta" Else Try Dim from As String = tbEmail.Text Dim fromAddress As New MailAddress(from) MailMsg.From = fromAddress MailMsg.[To].Add("minMail@gmail.com") MailMsg.Subject = tbSubject.Text MailMsg.IsBodyHtml = True MailMsg.BodyEncoding = System.Text.Encoding.[Default] MailMsg.Body = "<h2>" & tbName.Text & " har kontaktat dig" & "</h2>" MailMsg.Body += "<b>Text:</b>" & "<br />" & tbComment.Text & "<br />" & "<br />" MailMsg.Body += "<b>Email:</b> " & tbEmail.Text smtpClient.Send(MailMsg) lblError.Text = "" tbComment.Text = "" tbEmail.Text = "" tbName.Text = "" tbSubject.Text = "" lblSent.Text = "Ditt meddelande har skickats" Catch ex As Exception lblSent.Text = "Tvyärr blev det fel, försök igen" Throw (ex) End Try End If End Sub Nån som ser vad som är fel?
 14. Hej, sitter och jobbar i ett stort cms-system där jag håller på att bygga en användarkontroll för att användarna ska kunna infoga media-filer på ett enkelt sätt. Har aldrig gjort något sådant här förut, utan då bara använd tinymce och liknande och då är detta inbyggt. Men nu har jag gjort så att från webbitorn som dom använder finns en knapp där man kan välja att infoga användarkontroller, sen får användarna dubbelklicka på användarkontrollen för att tex lägga in en embeded kod. private string EmbedCode; [DisplayName("EmbedKod"), Category("Multimedia Inbäddad"), Description("Komplett Embed-kod från extern webbplats")] public string embedCode{ get { return this.EmbedCode; } set { this.EmbedCode= value; } } Sen tänkte jag skriva ut det i en Literal men det är där jag kör fast. if (!String.IsNullOrEmpty(EmbedCode)) { ContentLiteral.Text = "<object width=\"425" height="350" data= type="application/x-shockwave-flash"> <param name="src" value="EmbedKod" /></object>"; } Vet inte hur jag skriver för att få det rätt med dubbelfnuttar osv, och sen kanske jag är helt ute och cyklar och man måste göra på något helt annat sätt. Men hjälp på förslag mottages tacksamt
 15. Tyvärr måste jag anpassa sidan för IE6, är det något i den här CSS:en som inte fungerar för IE6, det ser bra ut i FF och IE8 men i IE6 ryms inte allt på en rad och det blir radbrytning. #nav { float: left; width: 50em; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 1em 0; } #nav ul { float: left; width: 32em; list-style: none; line-height: 1; padding: 0; margin: 0; } <div id="nav" <ul> <li><a href="#">Ämnesområde</a> <ul> <a href="#">TEST</a> </ul> </li> </ul> </li> <li><a href="#">Verksamhet</a> <ul> <a href="#">TEST</a> </ul> </li> </ul> </li> <li><a href="">Frågor och svar</a></li> </ul><input name="SearchValue" value="" size=15 maxlength=100> sök</div> <div class="headerRight"> <img src=<Computed Value>ogotyp.gif alt="loggan" /> </div>
×
×
 • Skapa nytt...