Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

webbaccess.net

Medlem
 • Antal inlägg

  817
 • Gick med

 • Senaste besök

Allt postat av webbaccess.net

 1. Det finns under skärmsläckare... antingen så förlänger du skärmsläckarens tid eller så klickar du ur den rutan med lås datorn
 2. Suck. Nu har jag installerat om min dator och installerat tvkortet, med det medföljande programmet så fungerar det att titta på tv, men när jag försöker konfigruera det i media center så får jag Finns det något att lösa detta med?
 3. Det lättaste du kan göra är att gå in här: //eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=954431#954431 och följ inlägget...
 4. Tack för hjälpen! Det fungerar utmärkt nu...
 5. Skulle rekomendera att du följde denna guiden... http://www.brutalcs.nu/?p=tutorial&id=12 den vet jag att den fungerar, då jag själv kör det
 6. Hej! Håller på med ett jmail script men har ett problem... Msg.Subject = "Tidbokning hos M.B. Trimshop för " & namn Den skriver ut "Tidbokning hos M.B. Trimshop för Pelle" det är rätt, men raden under är det som är bekymmer! Msg.Body = "Tack för din bokning "" & namn "" med bil "" & regnr & "" såfort vi ser din bokning kommer vi att kontrollera tiden så att den är möjlig för oss. Med vänliga hälsningar. Trimmad.com Bokningsystem. OBSERVERA! Detta e-postmeddelande går inte att svara på." det get "Tack för din bokning " & namn " med bil " & regnr " såfort vi ser din bokning kommer vi att kontrollera tiden så att den är möjlig för oss. Med vänliga hälsningar. Trimmad.com Bokningsystem. OBSERVERA! Detta e-postmeddelande går inte att svara på." så frågan är hur ska man skriva för att den ska skriva ut "Pelle" där det står & namn? sen en följdfråga, hur gör man för att det ska vara radbrytningar? det fungerar inte med att använda <br> för texten är oformatterad.
 7. som jag förstr det så r det att den bytar port varje gång du startar HLDS servern. du skriver till i startvariablen med "-port 27015" tex så blir det 200.000.0.00:27015 alltid.
 8. Phenomen: Vad får dig att tro det? Cecilia: Tack för guiden, nu har jag bara ett problem.... qbot@debian:~# /usr/sbin/sendmail -bv admin@webbaccess.net No local mailer defined QueueDirectory (Q) option must be set
 9. Hej! Har ett program i Debian 4.0 som jag måste använda sendmail till. men min ISP kräver att jag använder deras smtp server för utgående trafik. så min fråga är: Hur i hela världen får jag smtp relay på sendmail? Har suttit i timmar och letat efter en lösning men hittar inget. finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
 10. det innebär? att jag uppdaterar tabellen?
 11. såja, nu ser jag allafall formuläret... men nu får jag felet:
 12. koden ser ut såhär: [log]<% If Request("Action") = "Save" Then Dim MinCon, ConnString, strInsertSql, namn, adress, telefon, epost, epostb, bil, atgard, tid, telefonb, regnr, bekraftelse, anteckningar, objJmail, Msg namn = Trim(Request.Form("namn")) adress = Trim(Request.Form("adress")) telefon = Trim(Request.Form("telefon")) epostb = Trim(Request.Form("epostb")) bil = Trim(Request.Form("bil")) atgard = Trim(Request.Form("atgard")) tid = Trim(Request.Form("tid")) telefonb = Trim(Request.Form("telefonb")) regnr = Trim(Request.Form("regnr")) bekraftelse = Trim(Request.Form("bekraftelse")) anteckningar = Trim(Request.Form("anteckningar")) Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db1.mdb") MinCon.Open ConnString strInsertSql = "INSERT INTO bokning (namn,adress,telefon,epost,epostb,bil,atgard,tid,telefonb,regnr,bekraftelse,anteckningar) VALUES ('"& namn &"','"& adress &"','"& telefon &"','"& epost &"','"& epostb &"','"& bil &"','"& atgard &"','"& tid &"','"& telefonb &"','"& regnr &"','"& bekraftelse &"','"& anteckningar &"')" MinCon.Execute strInsertSql,,128 MinCon.Close : Set MinCon = Nothing Dim namn, adress, telefon, epost, epostb, bil, atgard, tid, telefonb, regnr, bekraftelse, anteckningar, objJmail, Msg namn = Trim(Request.Form("namn")) adress = Trim(Request.Form("adress")) telefon = Trim(Request.Form("telefon")) epostb = Trim(Request.Form("epostb")) bil = Trim(Request.Form("bil")) atgard = Trim(Request.Form("atgard")) tid = Trim(Request.Form("tid")) telefonb = Trim(Request.Form("telefonb")) regnr = Trim(Request.Form("regnr")) bekraftelse = Trim(Request.Form("bekraftelse")) anteckningar = Trim(Request.Form("anteckningar")) 'Skicka epost Set Msg = Server.CreateOBject( "JMail.Message" ) ' Set Logging to false in production environment Msg.Logging = true Msg.Silent = true Msg.From = "info@trimmad.com" Msg.FromName = "Trimmad.com Websystem" Msg.AddRecipient epost Msg.AddRecipientBCC "info@webbaccess.net" Msg.Subject = "Tidbokning hos M.B. Trimshop för " & namn Msg.Body = "Tack för din bokning ' & namn ' med bil ' & regnr ' såfort vi ser din bokning kommer vi att kontrollera tiden så att den är möjlig för oss.<br><br>Med vänliga hälsningar<br>Trimmad.com Bokningsystem.<br><br><b>OBSERVERA! Detta e-postmeddelande går inte att svara på.</b>" ' Skicka epost och om det blev fel så skriv ut ett felmeddelande istället (skall ej köras i produktion) If Not Msg.Send("smtp.trimmad.com") Then Response.write "<pre>" & Msg.Log & "</pre>" Else Response.Redirect "?ida=hem" End If End If %>[/log]
 13. Tack Micke_skane... nu får jag bara: Microsoft VBScript compilation error '800a0411' Name redefined /nya/sida/bokning.asp, line 26 Dim namn, adress, telefon, epost, epostb, bil, atgard, tid, telefonb, regnr, bekraftelse, anteckningar, objJmail, Msg ----^ och pilen pekar på namn.
 14. Raden som felet skrivs ut i är RS.Addnew Det är det att någon tråd tidigare som där databaskoden skrivs ut.
 15. Bokning är en tabell som den ska skriva i.
 16. okej... kan beskriva hur jag gör men det finns säkert lättare saker vi har en fil som heter apa.tar.gz och i den så heter mappen apan. för att packa upp den så skriver man (-zxf säger att paketet slutar med tag.gz) sen för att flytta det så skriver du då flyttar du inne hållet i mappen du precis har packat upp till en annan mapp. http://www.aota.net/Telnet/unzip.php4 Där finns fler kommandon om hur du packar upp paketen.
 17. vad är du inloggad som? har du skrivnings access i mappen? vad använder du för kommandon?
 18. Nu har jag ändrat det och nu har det uppstått ett annat fel i samma kodsnutt... Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e2f' [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]Error in row /nya/sida/bokning.asp, line 28 Är det något som medför felet?
 19. Phenomen, Jag har inget att dölja i den koden så det är lugnt.... Anjuna Moon: Adressen finns inte inlagd någonstans, trodde inte att den var tvungen till det
 20. Använder Jmail... Har en Databassparande och jmail kod i ett så du får hela den koden... [log]<% If Request("Action") = "Save" Then Dim MinCon Dim RS Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") MinCon.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db1.mdb") RS.Open "bokning", MinCon, 1, 2 RS.Addnew RS("namn") = Request.Form("namn") RS("adress") = Request.Form("adress") RS("telefon") = Request.Form("telefon") RS("epost") = Request.Form("epost") RS("epostb") = Request.Form("epostb") RS("bil") = Request.Form("bil") RS("atgard") = Request.Form("atgard") RS("tid") = Request.Form("tid") RS("telefonb") = Request.Form("telefonb") RS("regnr") = Request.Form("regnr") RS("bekraftelse") = Request.Form("bekraftelse") RS("anteckningar") = Request.Form("anteckningar") RS.Update RS.Close Set RS = Nothing Set MinCon = Nothing Dim namn, adress, telefon, epost, epostb, bil, atgard, tid, telefonb, regnr, bekraftelse, anteckningar, objJmail, Msg namn = Trim(Request.Form("namn")) adress = Trim(Request.Form("adress")) telefon = Trim(Request.Form("telefon")) epostb = Trim(Request.Form("epostb")) bil = Trim(Request.Form("bil")) atgard = Trim(Request.Form("atgard")) tid = Trim(Request.Form("tid")) telefonb = Trim(Request.Form("telefonb")) regnr = Trim(Request.Form("regnr")) bekraftelse = Trim(Request.Form("bekraftelse")) anteckningar = Trim(Request.Form("anteckningar")) 'Skicka epost Set Msg = Server.CreateOBject( "JMail.Message" ) ' Set Logging to false in production environment Msg.Logging = true Msg.Silent = true Msg.From = "no-replay@trimmad.com" Msg.FromName = "Trimmad.com Websystem" Msg.AddRecipient epost Msg.AddRecipientBCC "info@webbaccess.net" Msg.Subject = "Tidbokning hos M.B. Trimshop för " & namn Msg.Body = "Tack för din bokning ' & namn ' med bil ' & regnr ' såfort vi ser din bokning kommer vi att kontrollera tiden så att den är möjlig för oss.<br><br>Med vänliga hälsningar<br>Trimmad.com Bokningsystem.<br><br><b>OBSERVERA! Detta e-postmeddelande går inte att svara på.</b>" ' Skicka epost och om det blev fel så skriv ut ett felmeddelande istället (skall ej köras i produktion) If Not Msg.Send("smtp.trimmad.com") Then Response.write "<pre>" & Msg.Log & "</pre>" Else Response.Redirect "?ida=hem" End If End If %>[/log]
 21. Har ett problem i ett annat script... får felet [log]The message was undeliverable. All servers failed to receive the message .execute() { Trying server mail:smtp.trimmad.com <- 220 s29.loopia.se ESMTP -> EHLO s82 <- 250-s29.loopia.se 250-PIPELINING 250-SIZE 209715200 250-STARTTLS 250-AUTH LOGIN PLAIN 250 8BITMIME -> MAIL FROM: <- 250 ok -> DATA <- 503 RCPT first (#5.5.1) Error: 503 RCPT first (#5.5.1) .execute() { Trying server mail:smtp.trimmad.com <- 220 s29.loopia.se ESMTP -> EHLO s82 <- 250-s29.loopia.se 250-PIPELINING 250-SIZE 209715200 250-STARTTLS 250-AUTH LOGIN PLAIN 250 8BITMIME -> MAIL FROM: <- 250 ok -> DATA <- 503 RCPT first (#5.5.1) Error: 503 RCPT first (#5.5.1) 1 of 1 servers failed }[/log] handlar det om att Jmail inte finns installerat på servern? LOG-taggar tillagda av moderator [inlägget ändrat 2007-06-18 21:07:55 av Cluster]
 22. [log]<!-- #include file="checklogin.asp" --> <% connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db1.mdb") Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.open connStr Set RS = conn.Execute("SELECT id, namn, bil, regnr FROM bokning ASC") If Not (RS.EOF And RS.BOF) Then %> <div align="center"> <table width="554" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top" colspan="2"> <strong class="mainText">Inbox<br /> <br /> </strong> <table border="0" width="100%" id="table1"> <tr> <td>Kort meddelande</td> <td width="244">Namn på avsändare</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="554" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <% Do While not RS.EOF %> <tr> <td width="305"><a href="?ida=admin/bokning1&id=<% Response.Write RS("ID") %>" class="menuText"><% Response.Write RS("Regnr") %> <% Response.Write RS("bil")%></a></td> <td> <a href="?ida=admin/bokning1&id=<% Response.Write RS("ID") %>" class="menuText"> <% Response.Write RS("Namn") %> </a></td> <td width="18"> </td> </tr> <% RS.MoveNext Loop %> </table> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Tillbaka" onclick="window.location='?ida=admin/default'" /></p> <% Else %> <table width="554" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top" colspan="2"> <strong class="mainText">Inbox<br /> <br /> </strong> <table border="0" width="100%" id="table1"> <tr> <td>Kort meddelande</td> <td width="244">Namn på avsändare</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="554" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="305"> Inga Meddelanden!</a></td> <td> Inga Meddelanden!</td> <td width="18"> </a></td> </tr> </table> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Tillbaka" onclick="window.location='?ida=admin/default'" /></p> <% End If %></div>[/log] Såhär ser koden ut.
 23. Hej! Har fått detta fenomenet innan men vet inte hur jag löste det... Microsoft JET Database Engine error '80040e14' Syntax error in FROM clause. /nya/admin/bokning.asp, line 9 Det är vad jag får. och line 9 är MinCon.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)} DBQ=" & Server.MapPath("db1.mdb") förstår inte var felet är?!
 24. Vilken Webläsare öppnar du detta i? Jag använder FireFox och har inga problem med att logga in på konton.
×
×
 • Skapa nytt...