Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Gargon

Medlem
 • Antal inlägg

  237
 • Gick med

 • Senaste besök

Om Gargon

 • Medlemstitel
  Aktiv
 • Födelsedag 1984-05-23

Profil

 • Ort
  Björketorp
 1. Den mappen tog jag bort i första omgången. Datorn funkar mycket bättre nu, den är snabbare, hänger sig inte vid minsta belastning och det poppar inte upp en massa reklam fönster Tack så mycket! /Andreas ------------------------------------------------------------ Jag började banta och svor nykterhetseden. På fjorton dagar förlorade jag två veckor. - Joe E Lewis
 2. Hej! Nu har jag gjort de punkter du nämnde, och bifogar två loggar. Det enda jag inte kudne göra var att ta bort några av de programmen i lägg till ta bort program, inget av dem var listade där. Tack för all hjälp! [log] Malwarebytes log Malwarebytes' Anti-Malware 1.12 Databasversion: 760 Skanningstyp: Snabb skanning Antal skannade objekt: 39663 Förfluten tid: 6 minute(s), 38 second(s) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 5 Infekterade registervärden: 4 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 4 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9afb8248-617f-460d-9366-d71cdeda3179} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registervärden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSServer (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSServer (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cmds (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\BM7d51b9e3 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: C:\Users\Familjen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IJGHQRU6\query[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Familjen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\XIIPGKLO\moorate[1].0 (Trojan.AVKiller) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Familjen\AppData\Local\Temp\opnoLDSM.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. C:\Users\Familjen\AppData\Local\Temp\ufxmvvxl.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. [/log] [log] HJT log Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 14:26:01, on 2008-05-18 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\hp\support\hpsysdrv.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\System32\jureg.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Windows\system32\schtasks.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe C:\Windows\system32\conime.exe c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\hp\kbd\kbd.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\Taskmgr.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - (no file) O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Users\Familjen\Desktop\nero\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user') O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 8018 bytes [/log]
 3. Vi har stora problem med en dator, någon som har lust att kolla på hjt logg? Tack på förhand! /Andreas [log] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:54:52, on 2008-05-16 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\hp\support\hpsysdrv.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\system32\schtasks.exe C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\hp\kbd\kbd.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9c.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com'>http://www.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\ssQkHASI.dll,#1 O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Users\Familjen\Desktop\nero\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\Familjen\AppData\Local\Temp\opnoLDSM.dll,c O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\Familjen\AppData\Local\Temp\qoMeFyvW.dll,#1 O4 - HKCU\..\Run: [7e628a7f] rundll32.exe "C:\Users\Familjen\AppData\Local\Temp\xhwyvqkh.dll",b O4 - HKCU\..\Run: [bM7d51b9e3] Rundll32.exe "C:\Users\Familjen\AppData\Local\Temp\lgqlmgjn.dll",s O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user') O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 9199 bytes [/log]
 4. Blir väl inte lika kul för barnen i framtiden antar jag.. vem kommer egentligen tro på att dom är tvillingar? =) /Andreas ------------------------------------------------------------ Jag började banta och svor nykterhetseden. På fjorton dagar förlorade jag två veckor. - Joe E Lewis
 5. Hade också hoppats på det, men icke, den syns inte i routern =/ Knepigt fel.. kanske borde uppgradera firmwaren i routern..
 6. Nu testar jag med en annan dator.. Och via IP config så ser jag att den får en IP precis som den ska, fast, jag kommer varken ut på nätet eller kommer åt nätverket på nått sätt.. =/ EDIT: Nu funkar internet på dator två, jag vågar knappt säga vad som var fel det sista.. sladden hade hoppat ur.. *skäms* Men i routerns meny så finns den ännu inte med, fastän att den får en IP tilldelad sig.. Men det löser sig kanske vid en formatering.. [inlägget ändrat 2006-02-20 21:54:14 av Gargon]
 7. Nej, den syns inte i routern, den får ingen IP av DHCP, men jag får se vad som händer, ska byta ut den datorn mot en nyare, och då blir det ju nya nätverksinställningar också, en fräsch start så att säga..
 8. Nepp, inget funkar =/ Och nu har jag gjort om det så att datorerna är direkt inkopplade i routern.. Men det funkar inte på dator 2 ändå.. Och det funkade för ett tag sen, men en annan router iof, men denna routern funkar, det vet jag eftersom den har vart inkopplat med fler datorer för endast några dagar sedan.. Kan det ha att göra med att det är WIN98 på den ena? Blir det bättre med xp kanske? har nämligen fått tag på en annan dator som ska agera som dator 2, och den är snabb nog för xp.. Tack för att ni tar er tid! =)
 9. Hur kollar man om en dator med win98 fått nått IP nummer? Jag kan inte komma åt routerns inställningssida från dator 2 iallafall.. Vet inte riktigt om det spelar roll vilken sorts kabel det används i detta fallet, både routern och switchen ska känna av det, och fixa d om det är fel. om jag inte är helt ute och cyklar vill säga? =/
 10. Jo, det skulle jag ju kunna göra, men mitt problem är nu att det finns redan lite av ett fast nät här i huset, så att bara koppla datorn direkt in i routern skulle innebära omdragning av kablar och dylikt =) Och det är ju inte det man har lust med direkt.. =/
 11. Hur lägger jag upp en fast IP till den datorn som inte får nån av routern genom switchen då? =)
 12. Hej! Har lite nätverksproblem här.. =/ Har just nu inkopplat en router (Level1 FBR 1415TX) i nätverket, i denna router är adslmodemet, en dator och en switch (Canyon CN-D08P) inkopplade. Och i switchen är en annan dator kopplad. Alla link lamporna lyser som dom ska, så det verkar vara kontakt överallt, både i switchen och routern. Men internet funkar bara i den datorn som är inkopplad direkt i routern.. Hur ska jag gå till väga för att få internet till dator nummer två också? (orsaken till att jag krånglat till det på detta viset är att jag ska koppla in fler grejer på nätverket i framtiden) Nån som har en bra lösning på detta? =) Tack på förhand! /Andreas
 13. Du hade inga värme problem? /Andreas ------------------------------------------------------------ Jag började banta och svor nykterhetseden. På fjorton dagar förlorade jag två veckor. - Joe E Lewis
 14. Så lite så, huvudsaken är att du löste det =) /Andreas ------------------------------------------------------------ Jag började banta och svor nykterhetseden. På fjorton dagar förlorade jag två veckor. - Joe E Lewis
 15. Testa en annan tangent kombination =) CTRL + ALT + 2 /Andreas ------------------------------------------------------------ Jag började banta och svor nykterhetseden. På fjorton dagar förlorade jag två veckor. - Joe E Lewis
×
×
 • Skapa nytt...