Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

karpaj

Medlem
 • Antal inlägg

  27
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Hej Laston, jag ber om ursäkt att jag postade fel test med Hijackthis. Jag glömde att radera föra resultat. Jag hittade ingenting i datorn och nu avinstallerade jag FlashPlyer helt och hållet därför är resultatet bra. Tack så mycket för hjälpen. [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:34:51, on 2009-03-31 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\System32\smss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Update 3\VAIOUpdt.exe C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe C:\Users\ja\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe C:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsAuxs.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsSvc.exe C:\Windows\system32\stacsv.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsTray.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\TFEngine\TFService.exe C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.club-vaio.com/'>http://www.club-vaio.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MarketingTools] C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\ja\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [smartRAM] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe" /m O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [iLike] C:\Program Files\iLike\1.2.13\ilikesidebar.exe /checkforupdate (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [iLike] C:\Program Files\iLike\1.2.13\ilikesidebar.exe /checkforupdate (User 'Default user') O4 - Startup: Audio Filter.lnk = C:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\stacsv.exe O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\TFEngine\TFService.exe O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (HTTP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (UPnP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exe O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 13699 bytes [/log]
 2. Hej Laston, det tog litte tid men nu är allt gjort. Det gick inte att avinstallera dessa: C:\ProgramFiles\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\BAE.dll För: C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe jag gjorde så: öppnade Aktivitetshanteraren och avslutade processen sen gick jag i mappen C:\Programfiles\Google\GoogleToolbarNotifier och slängde hela mappen i papperskorgen. Jag har inte tömt papperskorgen eftersom känner mig osäker om jag gjort bra. Jag har fortfarande 3 st. iexplore.exe i processer. Sen gjorde jag djup skaning med Malwaresbytes`Anti Malware och Hijackthis, använde Nortons avinstallationverktig. Testade igen med antivirus program. [log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.35 Databasversion: 1922 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 2009-03-31 12:33:01 mbam-log-2009-03-31 (12-33-01).txt Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|F:\|) Antal skannade objekt: 202266 Förfluten tid: 3 hour(s), 9 minute(s), 36 second(s) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 0 Infekterade registervärden: 0 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 0 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registervärden: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: (Inga illasinnade poster hittades) [/log] [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:13:19, on 2009-03-27 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\System32\smss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsTray.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Users\ja\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Update 3\VAIOUpdt.exe C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Browser Defender\BDTUpdateService.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsAuxs.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsSvc.exe C:\Windows\system32\stacsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\TFEngine\TFService.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.club-vaio.com/'>http://www.club-vaio.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Browser Defender\PCTBrowserDefender.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\BAE.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: Browser Defender Toolbar - {23B0D39A-E245-41B7-BF86-1238CF62625E} - C:\Program Files\Browser Defender\PCTBrowserDefender.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MarketingTools] C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\ja\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O4 - Startup: Audio Filter.lnk = C:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {23B0D39A-E245-41B7-BF86-1238CF62625E} - (no file) O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Browser Defender Update Service - Threat Expert Ltd. - C:\Program Files\Browser Defender\BDTUpdateService.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\stacsv.exe O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\TFEngine\TFService.exe O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (HTTP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (UPnP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exe O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe End of file - 13580 bytes [/log] [bild bifogad 2009-03-31 13:16:42 av karpaj] LOG-taggar inlagt av moderator [inlägget ändrat 2009-03-31 14:18:22 av Maratonmannen]
 3. Tackar så mycket Jag försökte att avinstallera rester av Norton men detta inte gick. Men, det är någonting konstig med Flash Player för Firefox (just nu använder jag version 3.1 Beta 3). Firefox krävde att jag ska installera Flash Player för Firefox och så fort gjorde jag detta CPU användningen gick upp till 100%. Jag avinstallerade Flash Player för Firefox och allt går bra igen. Hur ska jag göra?
 4. [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:13:19, on 2009-03-27 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\System32\smss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsTray.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Users\ja\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Update 3\VAIOUpdt.exe C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Browser Defender\BDTUpdateService.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsAuxs.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsSvc.exe C:\Windows\system32\stacsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe C:\Program Files\PC Tools Internet Security\TFEngine\TFService.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.club-vaio.com/'>http://www.club-vaio.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\Browser Defender\PCTBrowserDefender.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\BAE.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: Browser Defender Toolbar - {23B0D39A-E245-41B7-BF86-1238CF62625E} - C:\Program Files\Browser Defender\PCTBrowserDefender.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MarketingTools] C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\ja\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O4 - Startup: Audio Filter.lnk = C:\Program Files\Sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {23B0D39A-E245-41B7-BF86-1238CF62625E} - (no file) O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Browser Defender Update Service - Threat Expert Ltd. - C:\Program Files\Browser Defender\BDTUpdateService.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\pctsSvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\stacsv.exe O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Internet Security\TFEngine\TFService.exe O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (HTTP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Content Collection (UPnP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exe O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 13580 bytes[/log]
 5. Hej Laston, det hjälpte inte med CleanMem och jag hittade Advanced System Care3 och installerade den. Så fort kopplade jag upp mig till InternetExplorer 8 eller Firefox CPU användningen var 100%. Av slump såg jag idag att Macromedia Flash Player (version 10) tar upp över 20% av CPU och jobbar ständigt. Jag avinstallerade Macromedia Flash Player och installerade på nytt. I nuvarande stund visas att CPU användning går till max 45% Logfiler gjorda med Trend Micro HijackThis separat. Tackar så mycket för hjälpen [inlägget ändrat 2009-03-30 12:08:29 av karpaj]
 6. Hej Laston, jag själv upptäckte att jag har 3st IE.exe igång och tyckte att det är konstig. Jag är vanlig användare och försökte allt möjligt: sökte med online antivirus program och den har inte hittat någonting. Jag har kört med Malwarebytes också. Ska försöka med din tips. Tackar så mycket
 7. Maratonmannen, tack för tipset men detta har jag gjort. Jag har ominstllerat Firefox, tagit bort applikationer...ingenting hjälper. Kunde inte svara under dit svar. Det krävs att jag är inloggad oavsett att jag är inloggad.
 8. Hej, jag behöver hjälp med Windows Vista Home Premium i Sony Vaio VGN-FZ31M Processor: IntelCore 2DuoCPU T7250 @2.00GHz, 2.00GHz Minne (RAM) 2,00GB System: 32-bitars Datorn är uppdaterat med service pack 1. Har PC Tools Internet Security som skydd och inte hittat virus i datorn. Har två partitioner. Dator är köpt i på slutet av januari 2008 och allt har fungerat perfekt tills före ca 1 månad sen. Då började dator vara slö, löste sig, musen löste sig osv. Före ca 2 veckor sen fårmaterade jag datorn men, men...fortfarande har problem att datorn hänger sig, säger att jag inte har tillreckligt med minne oavsett att bara weblesare är på, osv. Användning av datorns minne är ca 58% men CPU användning med bara InternetExplorer 8 (eller Firefox 3) och antivirusen är 100%. Tex InternetExplorer/Firefox använder till 82% av CPU! Kan någon hjälpa mig hur och var ska jag hitta lösningen på problem? [inlägget ändrat 2009-03-21 19:29:11 av karpaj] [bild bifogad 2009-03-21 19:33:34 av karpaj]
 9. Det var synd att du hade problem med Megaphone. Jag hade problem i början. Då inte fungerade gateway Vood 322 och Megaphone har bytt gateway på 12 timmar. Efter detta har jag bra ljudkvalitet och ingen alls avbrott (med 10Mbit bredband via stadsnätt). Jag själv inte ser ngt problem med att Megaphone använder Resursbank eftersom jag inte betalar ngt fakturaavgift. Förresten, Megaphone ägs av Resursbank. OK det bli lättare med autogiro men många andra företag och banker inte accepterar autogiro. Jag skulle bytta Megaphone om jag hade haft problem.
 10. Då jag skaffade min nuvarande internetleverantör fick jag erbjudande att skaffa domännamn. Nu är jag tvungen att byta internetleverantör och har ingen aning hur ska jag hantera domänhosting, det vill säga e-post kopplad till domän. Jag frågade några IT leverantörer och de säger att jag måste skaffa webbhotell. Jag har inte webbsida och inte häller tänker mig skaffa någon sådan dvs vill bara koppla e-post till domän. Eftersom jag inte är teknisk erfaren behöver hjälp med detaljerad förklaring. Tacksam för svar. /karpaj
 11. Jag själv har IP-telefoni via Megaphone från mars år 2007. Det var lite problem i början men nu fungerar de utan någon störe problem.
 12. Länk till Microsoft med svar om MUI: http://www.microsoft.com/globaldev/DrIntl/faqs/Muifaq.mspx#MUIques12
 13. Tackar för alla svar!
 14. Har svensk version av Windows XP home, går det att byta språk till engelska? Hur gör jag?
×
×
 • Skapa nytt...