Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

jan-erik

Medlem
 • Antal inlägg

  334
 • Gick med

 • Senaste besök

Allt postat av jan-erik

 1. följande funkar inte heller: function UpdaterBokning(evid) { var evid=evid; var mydiv='mitten'; alert(evid); var url='../a/bokning.php'; new Ajax.Updater(mydiv,url,{method: 'get',parameters: 'param1='+evid}); } och i body <script type="text/javascript" > var val=3;alert(val); new Ajax.UpdaterBokning(val); </script> inga livstecken alls!
 2. jan-erik

  onunload

  vilka anledningar kan det finnas att följande inte funkar: <body onunload="alert "slut"; funkA(par)"> funktionen funkA är definierad och fungerar i annat sammanhang. Det händer inte ett dyft, inte heller med alert. Tråden flyttad från Webblayout & -design av moderator [inlägget ändrat 2008-07-27 18:35:39 av Cluster]
 3. jan-erik

  xml till mysql

  Jag har ett antal tabeller i en mysql-databas på webhotell, och har plockat ner databasen lokalt med hjälp av phpmyadmin/export, både som sql och xml. nu är frågan hur jag ska kunna göra restore på dessa om det skulle behövas. Kan man på ett hyfsat enkelt sätt återföra en databas som ligger kopierad med denna struktur: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <!-- - - phpMyAdmin XML Dump - version 2.11.6 - http://www.phpmyadmin.net - - Värd: localhost - Skapad: 21 juli 2008 kl 12:37 - Serverversion: 4.1.22 - PHP-version: 5.2.6 --> <!-- - Databas: 'jease_tjlist' --> <jease_tjlist> <!-- Tabell attg --> <attg> <attgidnr>040731</attgidnr> etc. eller är det bättre att använda sql-kopian?
 4. I ett php-script har jag en textarea, och i denna skulle jag vilja kunna styra textutseende med hjälp av html-attribut som <b> <i> etc. Men det vill sig inte, det kommer ut som vanlig text. Jag jobbar med DW och MYSQL, och misstänker att det är någon liten abruvinkel nånstans som hamnat på sniskan. Tråden flyttad från Webblayout & -design av moderator [inlägget ändrat 2008-06-15 14:06:21 av Cluster]
 5. jan-erik

  update/indexerat

  kan man i en update använda index? xvis field='$a[1]', ?
 6. Kan ingen försöka förklara för mej hur det kan komma sig att jag inte får ut "ä" i tränintg, utan en 4kant? Vad jag förstår så kan det ju inte bli enklare.
 7. databas TJLIST har kollationering utf-8, enligt phpmyadmin. så här ser tabellen "events" ut: events 1 254 MyISAM utf8_swedish_ci så här ser tabellfältet "txt01" ut: txt01 varchar(50) utf8_swedish_ci värdet i fältet txt01 = "träning" enl phpmyadmin i följande starkt bantade phpsnutt läser jag tabell "events" och skriver ut "txt01" med echo. Php ligger som utf-8, kollat med Anteckningar. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Untitled Document</title> </head> <body> <? include "TJanslut.php"; $w1=1373; $query=("SELECT * FROM events WHERE evid=$w1") or die(mysql_error()); $result=mysql_query($query); $num=mysql_numrows($result); $txtj=mysql_result($result,0,"txt01"); echo $txtj;?> </body> </html> Resultatet blir att "ä" i träning blir en fyrkant i IE, och ?fyrkant i FF. obegripligt.
 8. Jag kan inte hitta nåt som skulle kunna vara utf-8 som inte är det. menar du att i stället för att ändra php/mysql-object till utf-8 så skulle man i stället regenerara till utf-8? Låter som en god ide, då kan man ju samtidigt passa på att sätta lite vettiga namn, rensa bort skräp etc. Det som är mest frustrerande är att när jag väl kom underfund med hur jag skulle tillämpa lite modern teknik (ajax etc) så kan jag inte längre få ut nåt vettigt på skärmen, vilket aldrig tiidgare varit något som helst problem. I Dreamweaver har jag nu fixat så att när jag skapar en ny sida/script så blir det med encoding utf-8. Då borde jag ju kunna öppna de nuvarande scripten, och sen använda mej av "spara som" för att skapa nya script som utf-8, eller hur. Och vad gäller mysql borde jag kunna göra nåt motsvarande, dvs kopiera nuvarande tabeller (allt i en databas, 50 tabeller) till nya tabelelr i en ny databas. Eftersom jag även här nu valt encoding utf-8 så borde detta ju funka. Om det då ändå inte funkar så kommer jag att gå omkull.
 9. Nä, har gett upp tanken att kunna få någon vett i vad som egentligen gäller, och uppenbarligen vet ingen annan i heller. jag har gjort precis allt till utf-8, (skript, mysql, etc), allting ser helt rätt ut i mysql, men jag får ändå ut skräp på skärmen. Om jag däremot lägger in en header/8859-1 så blir det ok i de flesta fall, men inte i alla. Kom inte o säg att det är räta linjer i webben. Det är tydligen så att ajax stökar till en del i detta avseende.
 10. i mysql har fältet PGNAME varchar(12) kollationering utf8_bin innehåll i PhpMyAdmin: å,ä,ö korrekta. I pgix.php har jag <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head lang="sv"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> När jag i "anteckningar" kollar pgix.php så är denna kodad som utf-8. i pgix.php hämtar jag fältet PGNAME så här: $name[$i]=mysql_result($result,$i,"PGNAME"); när jag direkt efter gör echo $name[$i]; så är å,ö,ö fyrkanter! Jag kan absolut inte se var felet kan ligga, jag har skalat bort allt som kan tänkas påverka, alltså är antagligen förklaringen så enkel att klockorna stannar. [inlägget ändrat 2008-05-04 11:49:01 av jan-erik]
 11. jag har två problem som båda är relaterade till vilka webläsare som användes. Det första gäller tabeller som läggs ut, oclh där vertical scrolling är nödvändig (många poster), men där horisontell inte behövs (fast bredd). I IE funkar det precis som det ska, men i FF verkar det som om vertical och hor scrolling är knutna till varandra. jag har gett gott om utrymme för tabellen inne i sin div, men det hjälper inte i FF. Det andra gäller charset. Några av användarna som använder FF får missbildade å,ä,ö när dom lägger in text i databasen. dessa missbildningar förs förstås vidare. jag har en känsla av att det inte gäller alla som använder FF, men har inte testat klart. Däremot är det inga problem med Mac/Safari. Är det något jag kan göra åt detta? Ändrar jag encoding så blir det bara fel på andra hållet. Skulle jag kanske låta browser styra encoding, om nu detta är möjligt. Jag har provat att försöka med att ersätta dessa monstertecken i databasen med hjälp av PHP/str_replace, men det blev inte så bra, för även där fick jag felet i IE-raderna i stället. Om ni vill kolla hur det ser ut så kan ni gå in på www.jea.se/a/promain.php. Problemen finns i fönsterna till höger och i Forum som man öppnar i vänstermenyn. Om ni försöker läsa texterna så kommer ni att få en rappakalja, jag rör nämligen till det för dom som inte logagt in i stället för att stänga ute. [inlägget ändrat 2008-04-20 08:27:47 av jan-erik]
 12. De data som förs in i den aktuella tabellen kommer från en annan tabell. Mottatgarefältet är definierat som utf-8, och då bör det väl inte spela nån roll vad sändarefältet har? Om jag skriver ut tabellen direkt i phpMyAdmin så ser allting ut precis som det ska. Att "ö" blir 4KANT/td, tyder inte det på en förskjutning av nåt slag? å och ä blir bara 4Kant i IE, men ? i ff.
 13. jag använder mig av Spacepro som webhotell, och upptäcker nu att man inte längre svara på supportfrågor via mail, och dessutom kan man inte ringa till dom på de nummer de anger. Är det någon annan här som använder Spacepro?
 14. Jag har spånat lite på nätet, och detta är tydligen ett problem för många, utan entydig lösning. jag har följt de råd jag hittat: Alla filer sparade som utf-8 i notepad I .htaccess har jag lagt till "AddCharset UTF-8 .php" I alla <script> har jag lagt till 'charset="utf-8"' i Head har jag <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> I mysql har jag def fälten som utf-8. men det funkar ändå inte.
 15. Nu gjorde jag så att jag sparade dom två php-scripten som utf i notepad, och skickade sedan upp dom till servern. men det förefaller inte hjälpa. Antagligen är jag lite för trött o rör säkert till det.
 16. plockade fram php-scriptet i notepad, och det är tydligen kodat som ANSI. Då måste jag väl kolla i DW om detta är nåt jag kan påverka med en inställning. Lite märkligt är det, jag har jobbat med DW i 3 år och aldrig stött på nåt prolem med detta förrän nu. Och det är helt klart kopalt till Ajax/Js, eftersom det blir rätt om jag lägger ut det strax innan jag skickar det med ajax updater.
 17. Jag använder DW, och vet inte riktigt vilket format som DW sparar filer i. Vad blir det i stället, frågar du. Mycket konstigt. ö blir FYRKANTtd> ä blir fyrkant, men mer än så: träning bli trFYRKANTng
 18. Nu har har jag angett utf-8 för det aktuella fältet vid skapandet av tabellen i mysql. Det är ett php-script som lägger in poster i tabellen, och i detta har jag angett header...utf-8. Jag läser in tabellen i ett annat php-script, och lägger ut texten på skärmen med echo. Allting är helt ok. Sedan använder jag mig av ajax/updater för att länka till ett tredje php-script, och när detta lägger ut på skärmen så är åäö förvrängda. Några tips, jag vet inte vad som mer kan göras.
 19. Det är mysql-filer, och jag vet inte riktigt hur jag ska kola dom i notepad. Men, om jag har anget utf-8 när jag skapade tabellen i mysql, och sedan anger utf8 även inför läsning i PHP, då borde det väl funka?
 20. jan-erik

  charset

  Är det så att javascript använder sig av UTF-8, och att detta kan vara skälet till att så snart jag använder mig av ajax.updater så får jag problem med åäö? Allting ser ok ut när jag kollar i mysql, allting blir ok om jag direkt lägger ut på skärmen, men så snart jag anropar ett annat script med hjälp av updater så blir det snett. Man får vissa belägg för att det är så när man googlar "charset ajax updater", men jag är inte säker. I så fall antar jag att jag måste definera all fält i mysql som utf-8, och ändra headern som nu är 8859-1? [inlägget ändrat 2008-04-15 15:46:48 av jan-erik]
 21. fortfarande stämmer det inte med mina charsets. jag har en mysqltabell med ett textfält def som latin1_swedish_ci. Jag läser denna tabell i php, och om jag har header('Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1'); överst i detta php så -ser allting bra ut på skämen både i IE o FF om jag skriver texten i IE -blir åäö förvrängda i både IE o FF om jag skriver texten i FF. Jag misstänker att det skumma ligger i att jag behöver headern, vad kan ställa till det på vägen?
 22. jag har följande i min indexfil: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> I ett phpscript som hämtar data från mysql (där allt ser ok ut) så blir texten förvrängd så att ordet "ännu" blir "&#65533;u " och "gårkväll" blir "g&#65533;kv&#65533;". om jag i phpscriptet lägger till i början header('Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1'); så blir resultatet i ovanstående helt ok, men däremot hårdkodat som "igår" blir "igÃ¥r". Något händer på vägen, kan någon skicka mig i rätt riktning?
 23. JS <script type="text/javascript" language="Javascript"> var xmlHttp function showCustomer(str,pgm) { xmlHttp=GetXmlHttpObject(); alert (str+pgm); if (xmlHttp==null) { alert ("Your browser does not support AJAX!"); return; } var url=pgm; url=url+"?q="+str; url=url+"&sid="+Math.random(); xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged; xmlHttp.open("GET",url,true); xmlHttp.send(null); } function stateChanged() { if (xmlHttp.readyState==4) { document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText; } } function GetXmlHttpObject() { var xmlHttp=null; try { // Firefox, Opera 8.0+, Safari xmlHttp=new XMLHttpRequest(); } catch (e) { // Internet Explorer try { xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } } return xmlHttp; } </script> VÄLJARE <input name="clist " type="button" value="lista" onclick="ShowContent('clista'); return true;" href="javascript:ShowContent('clista')"> DIV <div id="clista" style="display:none;" ><? echo date('His'); include "showlist.php";?> </div> Så här ser det i princip ut nu, och det funkar väldigt bra vad gällar navigering etc, jag har massor av funktioner och laddar bara om sidan ett fåtal gånger. Men, en fråga. Om jag väljer knappen ovan, så presenteras snyggt o prydligt output från showlist.php. Men om jag klickar en gång till så uppdateras inte skärmen, vilket jag kollat genom att lägga ut klocktid 'His'. Stämmer mina iakttagelser?
 24. funkar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 25. har upptäckt det och tagit bort det, men det vill sig ändå inte
×
×
 • Skapa nytt...