Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

jan-erik

Medlem
 • Antal inlägg

  334
 • Gick med

 • Senaste besök

Allt postat av jan-erik

 1. Jag försöker skapa en xml-fil fråm ne mysqltabell med hjälp av denna kod: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <title>Untitled Document</title> </head> <body> <? $host="supremecenter12.co.uk"; $user="*"; $psw="*"; $db="*"; mysql_pconnect($host,$user,$psw); @mysql_select_db($db) or die( "Fel"); $n=0; $query=("SELECT * FROM wpg where wpgkod='*' or wpgkod='i' limit 16"); $result = mysql_query($query); $xml = ""; while($array = mysql_fetch_array($result)) { $plats = $array['wpgplats']; $name = $array['wpgname']; $xml .= "<pagang>"; $xml .= "<plats>$plats</plats>"; $xml .= "<name>$name</name>"; $xml .= "</pagang>"; } header('Content-Type: application/xml; charset=ISO-8859-1'); echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>"; echo "<pagang>"; echo $xml; echo "</pagang>"; ?> </body> </html> jag får följande meddelande: Det går inte att visa XML-sidan Det går inte att visa XML-indata med formatmallen . Korrigera felet och klicka sedan på knappen Uppdatera eller försök igen senare. -------------------------------------------------------------------------------- Tecknet > förväntades. Det gick inte att behandla resursen http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd. kan någon ge mig en liten hint?
 2. Har ni några tips på prisvärda webhotell, med betoning på driftsäkerhet?
 3. jan-erik

  tips videokamera?

  jag filmar ganska mycket i sportsammanhang (hundträning och -tävling) och funderar på att byta upp mej. Jag har inga krav på hög bildkvalite, men däremot god zoom och att det funkar skapligt i dåliga ljusförhållanden. Det bör nog vara en HDbaserad, men det räcker bra med 20gb, tankar ju över till dator successivt. Prisläge ca 5-8000. Några förslag?
 4. Verkar som om det bara funkar i IE!
 5. Jaha, det var ju enkelt. Min hemsida kör en loop som var 10:e sekund uppdaterar de avsnitt på skärmen som är förändrade. Jag la in detta anrop i denna loop, så om du går in på www.jea.se så kan du höra att det funkar. Sen ska jag bara flytta in det till de ställen där det verkligen ska höras, men det klarar till o med jag! Tack så väldigt för hjälpen, jag förökte 2 ggr ge dej en poäng, men då hängde sig hela IDG. Du kanske har för många poäng????
 6. Aha! Tack! jag har tydligen stirat mig blind på jquery. Jag gjorde så här: <html> <head> <title></title> <script type="text/javascript"> function alarm() { obj = document.getElementById("VIDEO"); obj.URL= '../a0/BARK.wav'; } </script> </head> <body> <OBJECT id="VIDEO" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject" style="visibility: hidden; position: absolute; z-index: 1;"> <PARAM NAME="URL" VALUE="The Killers - Human.MP3"> <PARAM NAME="SendPlayStateChangeEvents" VALUE="false"> <PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True"> <PARAM name="uiMode" value="none"> <PARAM name="PlayCount" value="1"> </OBJECT> <script type="text/javascript"> alarm(); </script> </body> </html> BARK.wav är ett hundskall. På detta sätt kan jag helt enkelt trigga funktionen "alarm" när aktuellt läge uppstår. Rätt uppfattat?
 7. jag hade tänkt att bygga in "sound notification", dvs att användaren i vissa lägen skall få en ljudsignal, xvis om h*n fått ett mess i ett forum. Det funkade utnärkt i protptype/scriptacolous, men jag får inte till det i jquery. Filen är en wav, men det ska väl inte ha nån betydelse?
 8. Nåja, nog tycker jag att något som heter xxx.php är ett phpscript och inte en phpsida. jag tycker dessutom att det är hårklyveri att anmärka på att jag skriver att ett phpscript anropar i stället för en händelse i scriptet. vad gäller anrop från databas: Ett script sätter en timestamp i en tabell. Et annat script jämför denna timestamp med en sessionsvariable, och vid ett visst utfall anropas en jsfunktion. På så vis kan man från en databas anropa en funktion utan aktivering via knapp etc. Du svarade inte på om det är så ett en funktion ska omslutas av document.ready... eller om det bara är ibland.
 9. Jag ska sätta mig in i dina tips och prova ut dom i en "rå" sida. Tack för att du lagt ner tid o skrivit tydliga kommentarer. Annras vet jag inte hur jag ska uttrycka mig för att det inte ska bli luddigt, jag kan inte komma fram till nåt enklare o mera generellt än detta: 1) Om jag i ett phpscript "A" anropar en js-funktion J1 , och från denna funktion vill köra script B med parameter P, och få resultatet utlagt i div D: Hur utformar jag denna funktion med jQuery? utgå ifrån att B är php. men lite följdfrågor: Om anropet i "A" inte är en knapp etc, utan xvis ett intervall (loop) eller triggats av en databashändelse, hur ser då anropet ut? Dvs inget "klick". Kan du sätta in mina A,J1,B,P,D i dina exempel? vad gäller $(document).ready(function(){ : är det ändå så att detta ska vara med i alla funktioner? Med uppgift att invänta att allting är startklart? Om man då i en funktion kör två script efter varandra, ska man då omge varje "load" med detta, eller gäller detta för en funktion i sin helhet?
 10. Jag håller på att göra en beskrivning av hur sidan är tänkt att arbeta, tills dess lite generella frågor: 1) Om jag i ett phpscript "A" anropar en js-funktion J1 , och från denna funktion vill köra script B med parameter P, och få resultatet utlagt i div D: Hur utformar jag denna funktion med jQuery? 2) Om jag dessutom i samma funktion vill ha kört script C efter att B är klart med output i div D, hur ser det då ut? Vad innebär egentligen $(document).ready(function() { och i vilka sammanhang användes den? jag tycker att i alla beskrivningar om Jquery man hittar så står ett att man ska omsluta sina funktioner med denna funktion.
 11. Pagang3 uppdaterar en bokningsfil (mysql) med de parametrar som jag angett. Information från denna bokningsfil läggs ut på skärmen, kolla på www.jea.se. Där finns 4 fönster till höger med liknande upplägg, det är den översta (Pågång) som är aktuell här. För att snabba upp skärmuppdat så gör jag ett extract ur bokningsfilen, med rätt urval av poster o fält, rätt sortering och styling, etc. Det är detta som crtpg.php svara för, och input till detta är alltså den fil som ändrats av pagang3. När någon bokar sig i Pågång uppdateras filen som sagt med hjälp av pagang3.php, en loop som snurrar runt uppdaterar i sin tur de delar av skärmen som ändrats, och en röd markering visar vad som ändrats. om xvis någon bokar sig så sätter jag timestamps, vilket styr om användaren får en markering eller inte. På motsvarande sätt gör jag med de tre andra fönsterna till höger, och med Forum i vänstermenyn, fast där har jag desutom ett hundskall som varsel. Som jag ännu inte fått att funka, men det är mindre viktigt. Allting funkar faktiskt i övrigt, men jag har en bestämd känsla av att "oktantalet inte är det rätta", vilket ju du bekräftar! jag har konverterat från prototype/scriptacoulus, vilket kanske är knepigare än vad man tror.
 12. Hur skriver man rätteligen nedanstående så att det stämmer me js/jquerys sätt att vara o tänka? jag har en känsla av att saker o ting inte kommer i rätt ordning. Symptomen är att det ibland funkar fint, men ibland tar låg tid och även hänger sig. function boknytt(evid,hid,hnm,txt,avg) {$(document).ready(function() { [color="#0000ff"]$.get("../a0/pagang3.php", { evid: evid, hid: hid, hnm: hnm, txt:txt, avg: avg });[/color][color="#ff0000"]var par=evid;jqload2('../a0/pagang1.php?val=',par);[/color] [color="#006400"]$.get("../a0/crtpg.php");[/color] }); }; Funktionen kallas från samma script som den återvänder till i den röda raden. Alltså ett hopp tillbaka och utskrift av mysqldata som uppdaterats från den blå raden. Anropet ser ut så här (orange): $('#content').load('../a0/pagang1.php', { val: par}) ;
 13. Hur gör man för att på ett enkelt sätt spela upp ljud med hjälp av jquery? jag har hittat en plug in (se nedan) men när jag kör $.sound.play("bark.wav"); så hänger det sig. ljudfilen har funkat i prototype. 36 37 (function($) { 38 39 $.sound = { 40 tracks: {}, 41 enabled: true, 42 template: function(src) { 43 return '<embed style="height:0" loop="false" src="' + src + '" autostart="true" hidden="true"/>'; 44 }, 45 play: function(url, options){ 46 if (!this.enabled) 47 return; 48 var settings = $.extend({ 49 url: url, 50 timeout: 2000 51 }, options); 52 53 if (settings.track) { 54 if (this.tracks[settings.track]) { 55 var current = this.tracks[settings.track]; 56 current.Stop && current.Stop(); 57 current.remove(); 58 } 59 } 60 61 var element = $.browser.msie 62 ? $('<bgsound/>').attr({ 63 src: settings.url, 64 loop: 1, 65 autostart: true 66 }) 67 : $(this.template(settings.url)); 68 element.appendTo("body"); 69 70 if (settings.track) { 71 this.tracks[settings.track] = element; 72 } 73 74 setTimeout(function() { 75 element.remove(); 76 }, options.timeout) 77 } 78 }; 79 80 })(jQuery);
 14. Tack alla som svarat. Det var som sagt en principfråga och inte nåt som är aktuellt ge sig i kast med just nu, men om man fått lite sån här input är det nog lättare att välj rätt vägar sen. En annan fråga: Har någon av er använt Wavemaker, Silverlight eller Flex? Om så, vad har ni för uppfattning om dessa verktyg?
 15. ok, jag förstår. hur varje användare upplever svarstider etc blir mera beroende av vilken kapacitet h*n har i sin egen dator, om man byter från php till js. Skulle man kunna tänka sig att de script som hanterar databas ligger kvar som php, medan övriga utom kanske de allra största skrivs om till JS? jag inser att denan fråga i stort sett är lika omöjlig som frågan "hur långt är ett snöre?".
 16. Tack så mycket Jonas_Bo för din hjälp med jquery, nu har jag fått bra snurr på det. Jag har en fråga som kanske är att skjuta över målet i mitt fall, fast å andra sidan kan det ju bli stolpe in av ett långskott om man tar på uppstuds. Jag har ett antal phpscript i en ajaxmiljö, vilket ju innebär att det blitt ganska mycket javascript med tiden. Till skillnad från php arbetar ju JS hos användaren, vilket rimligen borde innebära att ju mera JS, desto snabbare o smidigare applikationer. Eller är detta en förenklad syn på saken? Om det är så skulle jag kunna tänka mig att man skrev om en del php till JS, det verkar ju inte oöverkomligt svårt med js när man fått in tänket.
 17. Jonas_Bo, tack för dim hjälp. Jag placerade det i onclick så länge, kompleterade med .val() som du angav, och det funkar. Ska kolla den andra metoden lite fristående. FRÅGA1: Om jag vill köra ett script i jquery utan att lägga ut nåt, xvis en databasuppdat, hur ser detta ut i princip? Säg att jag vill köra 'updat.php' med parametern 'par'? FRÅGA2: Om jag kör $('div1').load('updat1.php') och direkt efter detta vill köra $('div2').load('updat2.php') hur ser detta ut i princip? Det finns en massa info om jquery på nätet, men precis som med det mesta annat är det i stort sett omöjligt att hitta info om det allra enklaste. [inlägget ändrat 2009-01-20 07:44:27 av jan-erik]
 18. javisst, andra jq.funktioner funkar.
 19. Måste finnas nån liten mackagrejs kvar, det händer lixom inget. Så här ser formulärknapparna ut: <input name="logpswx" id="psw" size="6" maxlength="6"> <input name="sndlog" id="loginbutton" type="button" value="login"> Så här ser scriptet ut som jag lagt sist i head: <script type="text/javascript"> $().ready(function(){ $("#loginbutton").click(function(){ var psw = $("#psw").val(); alert(psw); }); }); </script> Det kommer inte nån alert!
 20. tack jonas! kom på rätt spår! Är poängsystemet borta?
 21. jan-erik

  jquery

  jg har börjat lära mej lite om jquery, och skulle gärna vilja ha lite hjälp med följande: jag har ett formulär: <form> <input name="logpswx" id="pswx" type="password" size="6" maxlength="6" style="background-color: #aabbcc;" /> <input name="sndlog" type="button" value="login" onclick='var psw=$("#pswx");alert(psw);' /> </form> jag skriver in nåt och klickar o får av alert: [object Object] i stället för det inslagna värdet. Säkert nåt hemskt enkelt.
 22. I vilket sammanhang använder man en sån här variabel i js: var [b]$par[/b]=...
 23. Veberöd i mysql blir Veber&#65533;size= Vallmovägen blir Vallmov&#65533;n
 24. ja, jag gör så i DW/cs3 att jag går in i "ändra/sidegenskaper/titel/kodning" och kollar att det står utf8 där, vilket det gör default. När jag väljer "spara som" står det förvalt "C (kanonisk upplösning, följd av kanonisk uppbyggnad)" efter rubriken Normaliseringsformat för Unicode:". Förbockat är oxå "inkludera Unicodesignatur", vilket det kanske inte ska vara?
 25. jag har en tabell med textfält, kolationerat UTF8-swedish-ci. Detta läses in i ett phpsript, gjort i DW, och med kodning Unicode (UTF8). i php har jag oxå header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); . Men när jag plockar ut värden på skärmen från php så fumkar inte å,ä och ö. Var kan felet ligga?
×
×
 • Skapa nytt...