Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Dani_deliani

Medlem
 • Antal inlägg

  15
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. Måste byta telefonuttag från modularkontakt till "vanlig" telefonkontakt. Har försökt leta på Internet men det finns knappt något om detta. Hos mina föräldrar finns endast tre sladdar (2 bruna och en blå). En sladd kopplades nere (inkommande, brun) och 2 uppe (utgående). Hos mig finns 4 st, en blå, grön, brun och vit. Jag tror att endast 2 sladdar skall kopplas in undertill då jag endast har ett telefonuttag. Vilka sladdar som skall kopplas vet jag däremot inte? Någon som har gjort detta? /Dani
 2. Jag har nu en knapp inom ett formulär(METHOD="get"). När jag trycker på knappen skickas ett antal queries till en annan sida. Jag är intresserad av att skriva ut sidan där knappen finns och det är därför viktigt att inga "fula" objekt finns med, som tex en grå ful knapp . Jag undrar om det finns någon motsvariget till knappens funktion, dvs om en länk eller bild kan utföra samma(submit) som knappen? Det skulle även gå att gömma knappen så att bara labeln visades. Min bakgrundsfärg på sidan är vit så om jag gör knappen vit kanske bara labeln visas?? /Dani [inlägget ändrat 2004-05-13 21:46:11 av Dani_deliani]
 3. Har följ. kod: editHREF = "<a target=_parent href=editera-fabrstri.asp?Lopnr=" & Server.URLEncode(Lopnr) & "&count=0>Ändra</a>" Response.Write("<TR><TD>" & editHREF & "</TD></TR>") Resultatet uppträder märkligt. Ibland skriver den ut märkliga tecken Ã,, eller så suddar den ut Ä:et,hmm?? Går det göra något åt detta? mvh Dani
 4. Har stirrat mig blind på ett obegripligt typfel. Antagligen någon miss någonstans: for x=1 To t temp2 = Request.Form(t2) temp3 = Request.Form(t3) Diff = (CInt(temp2) - CInt(temp3)) <-Klagar här if (RS6.EOF=False) Then RS6.MoveNext tint=CStr(x) SQL11 = "Update Goods SET Differans= '" & Diff & "' Where Lopnr = '" & Lopnr & "' " set RS11 = MinCon.Execute(SQL11) Else if ( (temp1 <> "") AND (temp2 <> "") AND (temp3 <> "")) Then RS6.AddNew RS6.Fields("Lopnr")=Lopnr RS6.Fields("Beskr")=temp1 RS6.Fields("Ankvikt")=temp2 RS6.Fields("Avgvikt")=temp3 RS6.Fields("Differans")=Diff RS6.Fields("Nr")=x RS6.Update end if End if sumdiff=sumdiff+Diff Next Har kollat typen på värdena temp2/3(sträng) och Diff(Int) med Vartype. Intvärden räknas ut och sparas tom i databasen. Den ger felmeddelandet: Inkompatibla typer: 'CInt'. Någon pigg som ser felet? mvh /Dani
 5. Jag undrar om man i Mysql kan ordna ett antal poster i numerisk ordningsföljd. Se följ: besk|Datum |index hej |040505| 1 da |030404| 2 ha |030402| 3 ja |030201| 4 Vi säger att jag tar bort posten med index 2. Då återstår posterna med index 1,3 o 4. Sedan vill jag ha posterna i index-ordningsföljd, dvs 1,2,3: besk|Datum |index hej |040505| 1 ha |030402| 2 ja |030201| 3 Jag vill alltså byta ut t.ex. 1, 3, 4 mot 1, 2, 3? Går detta att göra med ett mysql-kommando? mvh /Dani
 6. Har aningen problem med att behandla poster i mysql som inte finns. Får ofta felet: "Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats; åtgärden som programmet begärt kräver en aktuell post." Gör man tex så här SQLQuery5 = "SELECT * FROM Fluid Where Lopnr = '" & Lopnr & "' " set RS5 = conn2.Execute(SQLQuery5) <%=RS5("Antbed")%> Då klagar den om inte en post där Lopnr=Lopnr finns. Går det att kontrollera om SQLQuery är tom el. om post ej finns på ett smidigt sätt? mvh /Dani
 7. Stämmer, rörde till värdena i for-loopen. Mkt tacksam för hjälpen! mvh /Daniel
 8. Jag skulle vilja gå igenom utvalda poster i en db. När den har läst den sista posten ska den avsluta loopen. Problemet är att när jag är på sista posten i db och går till nästa klagar den på att en post saknas. RS4.MoveFirst i=0 Do While (RS4.EOF = False) vara = RS4("Beskr") Falt(i)=vara Response.Write(Falt(i) & ", ") For x=0 to i if (Falt(x)=Falt(i)) AND (i > 0) Then RS4.MoveNext end if Next i=i+1 RS4.MoveNext 'klagar på att Loop Vi säger att vi har 2 poster(RS4). RS4("Beskr"): bad, sol. 1) Skriver ut bad, går ej in i if-satsen i for-loopen, går till nästa post 2) Skriver ut sol, går ej in i if-satsen i for-loopen, går till nästa post Nu är posten tom och den klagar på detta. Detta är märkligt då jag måste gå vidare i db för att se om nästa post är tom. Går det lösa på annat sätt? /Dani
 9. Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RS3 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") MinCon.Open "DSN=tidrapport" 'db SQL3 = "SELECT * From Kontroll" 'Tabell RS3.Open SQL3, MinCon, 1, 2 Använder denna koden kan du läsa o skriva till tabellen Kontroll i access-db tidrapport. Tror jag fick med allt, testa! /Daniel
 10. Undrar om det finns någon funktion i VBscript som omvandlar minuter till h och min. Tex så ska 125 min omvandlas till 2h 5 min /Dani
 11. Jag har lite problem att komma åt text som skrivs i ett textfält. Det finns: ett textfält(forber1) & en länk(ny rad). När jag klickar på länken vill jag komma åt värdet jag skrev i textfältet. När länken klickas går den in i if-satsen. Här vill jag skriva ut den text som skrevs i textfältet(forber1) i samma textfält(forber1). Anledningen är att sidan laddas om och värdet i textfältet försvinner när jag klickar på länken(ny rad). Har försökt med(VBscript) Document.forms(0).forber1.Value men då säger den att objekt krävs, och även javascript som query?? <form name="my"> <input name="forber1" type="text" size="10"> <a href="?forber1=true&Lopnr=<%=Lopnr%>">ny rad</a><br> If Request.QueryString("forber1") = "true" Then . . . End if </form> Tacksam för alla tips /Dani [inlägget ändrat 2004-04-14 14:56:36 av Dani_deliani]
 12. Blev något ställd av svaren jag fick. Trodde inte det skulle gå att lösa. Kom på ett sätt där den laddar om sidan och skriver ut det jag vill: <% Sub PrintTextField() Response.Write("Tjenna") End Sub %> <a href="?skriv=hello">ny rad</a> <% If Request.QueryString("skriv") = "hello" Then Call PrintTextField() End if %> Hoppas detta kan vara något mvh /Daniel
 13. Undrar om det går att få förloppet i minuter från en starttid t ex 08:34 till en stopptid 10:43. Finns det någon funktion i VBScript som går att använda? Den ska alltså ge 26+60+43min=129min mvh Daniel [inlägget ändrat 2004-04-08 12:36:41 av Dani_deliani]
 14. Min önskan är att anropa en subrutin när jag klickar på en länk. Den ska då skriva ut 6 st textfält efter varandra. Den verkar acceptera koden men anropar inte subrutinen. <head> <% Sub PrintTextField() num=1 i=1 For i = 1 To 6 Response.Write("<input name=textfield_'" & num & "_" & i & "' type='text'") Next End Sub %> </head> <body> <% Lopnr = 545 %> <a href="?Lopnr=<%=Lopnr%>" ONCLICK="<%=PrintTextField()%>">Klicka</a> </body> Tacksam för all hjälp! /Dani
×
×
 • Skapa nytt...