Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Cluster

Moderator
 • Antal inlägg

  8 125
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  46

Cluster vann dagen: 22 januari

Cluster hade det mest gillade innehållet!

3 följare

Om Cluster

 • Medlemstitel
  Omniscient

Kontaktinformation

 • Hemsida
  http://eforum.kicks-ass.net

Profil

 • Kön
  Man

Senaste profilbesöken

42 802 profilvisningar
 1. Problem med Outlook kalender

  Ok, då får du vända dig till den systemadministratör som sköter Exchange (eller vad det nu är för rumskalendersystem ni har).
 2. Problem med Outlook kalender

  Varför måste rummet vara bokat om mötet redan har varit? Enklast vore väl annars att ta bort rummet från din mötesinbjudan, då borde rumsbokningen cancelleras. Dock lite osäker på hur det fungerar i det förflutna...
 3. Google chrome is (not responding) fryser?

  Förstår inte riktigt varför du tog illa upp av Cecilias svar och följdfrågor. Det är bra sådana och alla med syfte att hjälpa dig med detta problem. Cecilia är dessutom väldigt duktig på detta och har hjälpt väldigt många under åren. Passar även på att påminna om https://eforum.idg.se/guidelines/
 4. Trycka t-shirts och sälja online

  Om verksamheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget Näringsverksamhet. Enstaka försäljningar (dvs. ej varaktiga men självständigt och med vinstsyfte) beskattas i inkomstslaget Kapital. Vinst från försäljning av personliga tillgångar (alltså som till övervägande del används av dig eller din familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål) upp till 50 000 kr per år är skattefria. Hobbyverksamhet (dvs. varaktigt och självständigt men ej med vinstsyfte) beskattas i inkomstslaget Tjänst Hobby är något du själv utövar på din fritid. Hobbyn är inte din huvudsakliga försörjning. Du utför inte arbetet på uppdrag av någon annan. Hobbyverksamhet skiljer sig från annan inkomst av tjänst genom att: * Resultatet av verksamheten beräknas för sig. * Om det blir underskott behandlas det på särskilt sätt. * Om det blir överskott ska du betala egenavgifter. Observera att du ska deklarera överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration, på blankett T2 (SKV 2051). Varje hobbyverksamhet deklareras på en egen blankett. Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som utvisar underskott.
 5. En vän som tecknat abonnemang

  Har din vän fått information om sin ångerrätt på ett korrekt sätt? Dvs. enligt 2 § första stycket 9 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar inte löpa innan det gjorts nämligen, dock med en begränsning på ett år. Det innebär alltså att om man inte fått den informationen på korrekt sätt så har man ånger rätt på upp till ett år till dess att man fått informationen. 2 kap. 12 § 4 st. Men som tidigare nämnts i tråden, ta hjälp.Kontakta Telekområdgivarna, kommunens konsumentvägledare och ARN.
 6. Windowslicens

  Notera även att Windows 7 inte kommer gå att installera på en dator med nyare CPU. https://www.idg.se/2.1085/1.647572/windows-skylake https://support.microsoft.com/en-us/help/4012982/the-processor-is-not-supported-together-with-the-windows-version-that För övrigt är 10:an på det hela taget en mycket bättre produkt.
 7. Öppna finansbolag

  Det handlar då om vad som idag benämns som finansieringsrörelse/kreditinstitut (tidigare finansbolag). Grunden för vad som gäller dessa är Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2004297-om-bank--och-finansieringsrorelse_sfs-2004-297 2 kap. 1 § anger att finansieringsrörelse kräver tillstånd (med undantag för det som anges i 2 kap. 3 §). Vad som krävs för att få tillstånd anges i 3 kap. Bland annat så krävs det lämplighet/erfarenhet hos ägare/styrelse/företrädare (2 § 3-5 pt.). Vidare så krävs ett startkapital motsvarande minst fem miljoner euro, alternativt minst 1 miljon euro om balansomslutningen beräknas uppgå till högst 100 miljoner euro (7 §). Det är Finansinspektionen som prövar och ger tillstånd (8 §). Även utländska bolag omfattas av denna lag. På vilket sätt det sker, samt under vilka förutsättningar, anges i 4 kap. Utöver det så omfattas finansieringsrörelser av Finansinspektionens olika föreskrifter.
 8. Kommer inte åt gamla mail i pst filer.

  På vilket sätt kommer du inte åt mailen, får du felmeddelande (i så fall vilket) eller är det bara tomt när du öppnar dem i Outlook?
 9. Naturligtvis kan en leverantör (som ej omfattas av kontraheringsplikt) säga upp ett avtal, förutsatt att det görs i enlighet med avtalslagen (1915:218) samt de villkor som ev. finns för avtalet ifråga. Utgår från att det i ditt avtal med Bredbandsbolaget antingen explicit anges på vilket sätt avtalet kan sägas upp eller ändras av parterna eller att det finns en hänvisning till gällande Allmänna villkor. källa: https://www.bredbandsbolaget.se/published_images/allmanna-villkor.pdf Som Mellin säger så har du rätt att välja att inte godta de nya villkoren och säga upp avtalet. Men du har, så vitt jag kan se, ingen rätt att kräva att få behålla dina nuvarande villkor.
 10. Som vinylsamlaren redan nämnt så är det egentligen varken konstigt eller motstridigt upphovsrätten. Om du som upphovsman vill ingå avtal (med eller utan ersättning) med någon om rätt att få publicera ditt verk och denne har som krav att det skall vara en exklusiv rättighet (att ingen annan skall få rätt att publicera verket ifråga) så är det upp till dig att avgöra om du vill gå med på det eller ej. Eller förhandla fram ett bättre avtal om det låter sig göras.
 11. HTTPS - HTTP och asp

  Ja, du har förstått det rätt, koden fungerar oavsett vilken port kommunikationen går igenom. Utöver att skapa ett self signed cert (vilket är lite krångligt och ger varningar i webbläsaren) så kan du kolla på gratiscert från t.ex: https://letsencrypt.org/ https://ssl.comodo.com/free-ssl-certificate.php
 12. HTTPS - HTTP och asp

  Du kan köra vilken serversideskod (inklusive asp) som helst på vilken port som helst. Med andra ord, ja koden kommer fungera precis likadant oavsett vilken port som besökaren kommer via. Koden på sidan du länkar till är för att mha asp hantera besökare som surfar till http:// så att de digereras om till https istället. Jag tycker dock att det är bättre att hantera det direkt i webbservern. Se t.ex. https://blogs.msdn.microsoft.com/kaushal/2013/05/22/http-to-https-redirects-on-iis-7-x-and-higher/
 13. Som nämnts finns knappast "ha en hemsida" med som explicit krav för att bli godkänd för F-skatt. Villkoret för att bli godkänd för F-skatt är att du bedriver näringsverksamhet avser att bedriva näringsverksamhet har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.3 https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt/foretagfskattfaq/vemkanbligodkandforfskattochvadinnebardet.5.18e1b10334ebe8bc8000118949.html Visst kan det vara så, beroende på vilken näringsverksamhet man avser att bedriva, att en handläggare kan tycka att det hjälper till i bedömningen av hur väl man uppfyller villkoret. Dock bör det inte vara några som helst problem att förklara läget för handläggaren.
 14. Du kan ju svara med en upplysande länk :-) https://www.metro.se/artikel/nej-fabrizio-brambilla-kommer-inte-hacka-din-facebook
 15. LÖST Inaktivera maskinvaruacceleration i Chrome

  Det är ju som det mesta enkelt att hitta genom att söka :-)
×