Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

soj

Medlem
  • Antal inlägg

    2
  • Gick med

  • Senaste besök

    Aldrig
  1. Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 22:28:46, on 2004-10-07 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\Dit.exe C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program\Spyware Doctor\spydoctor.exe C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\DitExp.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Yvonne Boss\Lokala inställningar\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis[1].zip\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://s-redirect.com/?a=2&b=cfh'>http://s-redirect.com/?a=2&b=cfh'>http://s-redirect.com/?a=2&b=cfh'>http://s-redirect.com/?a=2&b=cfh R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://s-redirect.com/?a=2&b=cfh R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,SearchURL = http://s-redirect.com/?a=2&b=cfh R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,SearchURL = http://s-redirect.com/?a=2&b=cfh R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar R3 - URLSearchHook: (no name) - {1C78AB3F-A857-482e-80C0-3A1E5238A565} - (no file) F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {ACB3E0B7-7D0C-40B7-99B3-3EEACDF86BFB} - C:\WINDOWS\mslagent\4b_1,0,1,1_mslagent.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {E38BC957-DCDC-4E73-B044-45A3ED93C166} - C:\WINDOWS\System32\pbof.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "C:\Program\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-aware.exe" +c O4 - HKLM\..\Run: [MSNSysRestore] C:\WINDOWS\System32\pc32.exe bg O4 - HKLM\..\Run: [bouncer RunStartup] C:\Program\Bouncer\liveupdate.exe 110 O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [spyware Doctor] "C:\Program\Spyware Doctor\spydoctor.exe" /Q O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {1538D4E0-B2C4-402D-B71A-BA6A04BC7A5D} (PictureChooser.picChooser) - http://direct.fotomenyn.com/direct/PictureChooser.cab O16 - DPF: {1C78AB3F-A857-482E-80C0-3A1E5238A565} - ms-its:mhtml:file://C:\ss.MHT!http://toolbar.isearch.com/install/00022/chm.chm::/files/initial.cab O16 - DPF: {2C52AF58-B9B1-11D5-9DF6-00508B755B44} (AXClientUtil2 Control) - http://www.smartforce.com/v2.1/applications/liveplay/Activex/AXClientUtil.cab O16 - DPF: {469C7080-8EC8-43A6-AD97-45848113743C} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/nethv32_EN_XP.cab O16 - DPF: {50AD557E-3426-41FD-AFDD-2AF39BB1C387} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_5_EN_XP.cab O16 - DPF: {5E8FD788-C323-4357-AB76-7CBCEFBA573C} (SpyBouncer.SBDownloader) - http://spybouncer.com/downloader.ocx O16 - DPF: {65F77758-B822-45FB-8F0C-08E85705EC4A} (Upload.ctlUpload) - http://direct.fotomenyn.com/direct/upload.cab O16 - DPF: {706F3805-27D7-478D-80E5-E25D2BB030B3} (VacPro.internazionale_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/internazionale_ver3.CAB O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O18 - Filter: text/html - {4F78A3CB-F7CE-4BF6-B348-7E3AD717F39F} - C:\WINDOWS\System32\pbof.dll O18 - Filter: text/plain - {4F78A3CB-F7CE-4BF6-B348-7E3AD717F39F} - C:\WINDOWS\System32\pbof.dll O21 - SSODL: System - {4ED618D5-0B6D-484D-9455-3937BBB75F21} - C:\WINDOWS\system32\system32.dll Så här ser det ut. Hoppas jag gjort rätt. Tack för hjälp/SOJ
  2. Jag har problem med spyware. Jag har kört adaware och tagit bort spyware. Kommer tillbaka. Jag har kört spybot&d. Kommer tillbaka. Jag har kört spywareblaster Kommer tillbaka. Nu blir jag snart desperat. Jag har sett att hkey filer är smittade och att documents setting är smittade. De sistnämda vågar jag ta bort men inte filerna. Kan någon hjälpa mig. Tac på förhand.
×
×
  • Skapa nytt...