Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

ruud

Medlem
 • Antal inlägg

  49
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. Min dotter har problem med att inte kunna logga in på MNS. Felmeddelande 80048820 och 80048439 kommer upp. Kan det ha med brandväggar att göra? Vi har en router Netgear RP 614 och på min dator har jag Panda antivirusprogram och min dotter Norton. Har kontaktat Netgear-support som bad mig minska MTU size till 1100, har ej hjälpt. Har varit inne på de sidor som Cecilia angav (Tack, men blir nervös när jag ser att inställningar ska sparas och att det är på engelska ) men börjar tro att det är MSN som krånglar (anslutningen bryts oftast när min dotter loggar in) Vore väldigt tacksam för hjälp Ruud
 2. Upptäckte nu när jag gick in på min dotters dator att det bröts samtidigt som ett meddelande kom upp "Trådlös nätverksanslutning är inte ansluten. Det trådlösa nätverket är inte tillgängligt." Vi har inget trådlöst nätverk. Vad är Firmware? Ruud
 3. Hej, har comhem bredband och en router (netgear) och två datorer. Problemet är att man flera gånger dagligen måste dra ur strömkabeln till routern för uppkopplingen bryts. Efter det fungerar det ett tag. Min dotter använder MSN på sin dator, som nu slutat fungera. Något samband? Är det någon som har kan hjälpa mig med detta blir jag riktigt glad, för det är väldigt irriterande. Förstår att jag kanske måste lämna mer uppgifter men börjar med detta för att sedan få er hjälp att komma vidare. Ruud
 4. Tach för hjälpen, det gick fort och smidigt att avinstallera Norman. Du hittar inte något skumt i loggen? jag har kört Adaware och Spybot och tagit bort det de rekomenderat. Måste man alltid stänga av antivirusprogrammet när man kör adaware? Tack // Ruud
 5. Hej, Har en hel del problem med datorn. 1. Norman antivirusprogram går inte att "starta genomsökning vid åtkomst". Hur avinstallerar man programmet när det inte finns i "lägg till/ta bort program"? Måste göra det för att kunna installera det igen, har ej någon skiva men en verifieringsnyckel. Har XP och i säkerhetscenter går det ej att sätta på antivirusprogrammet. 2. Har comhem bredband och nu har det dagligen varit problem med att komma ut på nätet, det finns ingen ip-adress och när jag reparerar anslutningen går det ej att få en ny. Det jag har gjort är att systemåterställa till ett tidigare skede och då fungerar det igen. Kan jag ha fått något slags virus i datorn? Skickar med log och hoppas att någon kan hjälpa mig. mvh Ruud Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 16:49:43, on 2005-06-21 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Norman\bin\ZANDA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\Norman\bin\ZLH.EXE C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program\QuickTime\qttask.exe C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program\Outlook Express\msimn.exe C:\Program\Messenger\msmsgs.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Maria.DITT-FZ4SA8C9AM.000\Skrivbord\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {A82BE883-EE51-4FAB-85B4-9432C6056673} - C:\WINDOWS\system32\diskperff.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Microsoft Works\WkDetect.exe O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\Program\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe" O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Påminnelser för Kalendern i Microsoft Works.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol (HKLM) O9 - Extra button: Informationshanteraren (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 6. Tack jag ska kolla det när jag kommer hem mvh Ruud
 7. Ja det har han. men jag undrar över loggen, särskilt: O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program\Vanliga filer\CMEII\CMESys.exe" O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY Kazaa ligger ej under "Ta bort program" i kontrollpanelen. Tack/Ruud
 8. Hej En vän till mig har en dator som blivit väldigt slö. Jag undrar om någon kan titta på hans HiJackThis-log och se om något är galet. Tacksam för svar/ Ruud Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 15:17:34, on 2004-10-10 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program\Vanliga filer\CMEII\CMESys.exe C:\Program\Kazaa\kazaa.exe C:\Program\com hem internetsäkerhet\Common\FSM32.EXE C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program\Messenger\msmsgs.exe C:\Program\Microsoft Office\Office\Osa.exe C:\Program\PrecisionTime\PrecisionTime.exe C:\Program\Date Manager\DateManager.exe C:\Program\Vanliga filer\GMT\GMT.exe C:\Program\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE C:\Program\com hem internetsäkerhet\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program\com hem internetsäkerhet\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program\com hem internetsäkerhet\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe C:\Program\com hem internetsäkerhet\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program\com hem internetsäkerhet\Common\FSMA32.EXE C:\Program\com hem internetsäkerhet\Common\FSMB32.EXE C:\Program\com hem internetsäkerhet\Common\FCH32.EXE C:\Program\com hem internetsäkerhet\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Program\com hem internetsäkerhet\Common\FAMEH32.EXE C:\Program\com hem internetsäkerhet\backweb\8910145\Program\BackWeb-8910145.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program\com hem internetsäkerhet\DFW\Program\fsdfwd.exe C:\PROGRAM\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE C:\Documents and Settings\xx\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZISZFT85\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.comhem.se/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX (file missing) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program\Vanliga filer\CMEII\CMESys.exe" O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\com hem internetsäkerhet\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\com hem internetsäkerhet\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE O4 - Global Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = C:\Program\PrecisionTime\PrecisionTime.exe O4 - Global Startup: Date Manager.lnk = C:\Program\Date Manager\DateManager.exe O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program\Vanliga filer\GMT\GMT.exe O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O12 - Plugin for .qt: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37753.5582291667 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B7AD184-243E-4458-A371-2326884929E8}: Domain = telia.com
 9. Okey, tack men kan det ha ställt till något i datorn? mvh Ruud
 10. Min kompis får mängder med e-post från okända människor. Alltid med texten "please read the document". Är det någon som känner till detta och i så fall vet hur man ska göra? Hon har inget antivirusprogram. Tacksam för svar mvh /ruud
 11. F-secure har hittat ett virus som de ej kan ta bort: TrojanDropper.Win32.Small.fl Ruud
 12. Hej igen De två virusprogramen hittade ej något virus, men F-Secure indikerar hela tiden att det är ett virus i C:\Program\TransProxy\metaload.exe men kan inte ta bort det. Datorn är full av nya Favoriter och ikoner på skrivbordet bl a Casino Online. Går ej att ta bort C:\Program\TransProxy\metaload.exe, åtkomst nekad. Finns det något mer att göra///Ruud
 13. Hej min dotter tog hem MSN messenger+ och har nu fått virus. F-secure, AdAwere, HiJackthis tar inte bort det. Är det någon som vet något om nedanstående: O4 - HKLM\..\Run: [showBlue] C:\Program\TRANSP~1\metaload.exe mvh Ruud
 14. ruud

  Datorn låser sig

  Hej Tar upp ett gammalt problem som kvarstår. Datorn låser sig, särskilt när jag gör snabba moment som klippa in och kopiera och nästan alltid när jag skall bränna en cd med hjälp av Windows media player. I loggboken står det fel; Egenskaper under felkällan Preflib står det: "Öppningsproceduren för tjänsten WmiApRpl i DLL-filen C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiaprpl.dll har tagit längre tid än normalt för att slutföras. Ett problem kan ha uppstått med den utvidgbara räknaren eller tjänsten som den samlar in data ifrån. Eller så var systemet upptaget när anropet gjordes." Egenskaper under felkällan Perfnet står det: "Det gick inte att öppna tjänsten Server. Prestandadata för tjänsten Server kommer inte att returneras. Den returnerade felkoden anges av DWORD-värde-0" Egenskaper under felkällan TrueVector Service: "TrueVector engine: File C:\WINDOWS\Internetlogs\RUUD.Idb was corrupt and has been copied to C:\WINDOWS\Internetlogs\xDB3.tmp. File C:\WINDOWS\Internetlogs\RUUD.Idb was corrupt and has been deleted." Annat felmeddelande om TrueVector: TrueVector engine: Error restoring corrupt file C:\WINDOWS\Internet Logs\IAMDB.RDB from backup C:\Windows\Internet Logs\BACKUP.RDB. Annat felmeddelande om TrueVector: TrueVector engine: File C:\WINDOWS\Internet Logs\IAMDB.RDB was corrupt and has been copied to C:\Windows\Internet Logs\xDB2.tmp. File C:\WINDOWS\Internet Logs\IAMDB.RDB was corrupt and has been deleted. Tacksam för hjälp, har ingen aning om dessa felmeddelande har med låsningarna att göra Ruud
 15. Hej alla som vill hjälpa mig. Har ej tillgång till infekterad dator just nu men sluta inte komma med förslag som jag kan göra för att få bort viruset. Återkommer när jag är hemma igen. Tack! Ruud
×
×
 • Skapa nytt...