Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

bambus

Medlem
 • Antal inlägg

  29
 • Gick med

 • Senaste besök

Om bambus

 • Medlemstitel
  Användare
 • Födelsedag 1977-10-08
 1. Hei! Nybegynner i ASP.Net her. Jeg har en Access-database som jeg henter ut data fra i en DataGrid. http://kunde.xtrava.no/databasetesting/default.aspx I tillegg har jeg en form http://kunde.xtrava.no/databasetesting/insertcustomer.aspx som jeg vil benytte til å spara informasjon inn i databasen, når jeg klicker "Store Customer". Hva er komplett koden for å spare(sql insert) innholdet i form''en inn i databasen når jeg klicker "Store customer"? default.aspx ser slik ut:[log]<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">'>http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"'>http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowPaging="True" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="BestillerID" DataSourceID="AccessDataSource1"> <Columns> <asp:BoundField DataField="BestillerID" HeaderText="BestillerID" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="BestillerID" /> <asp:BoundField DataField="Navn" HeaderText="Navn" SortExpression="Navn" /> <asp:BoundField DataField="Adresse" HeaderText="Adresse" SortExpression="Adresse" /> <asp:BoundField DataField="Postnr" HeaderText="Postnr" SortExpression="Postnr" /> <asp:BoundField DataField="Poststed" HeaderText="Poststed" SortExpression="Poststed" /> <asp:BoundField DataField="Tlf" HeaderText="Tlf" SortExpression="Tlf" /> <asp:BoundField DataField="Epost" HeaderText="Epost" SortExpression="Epost" /> <asp:BoundField DataField="IP" HeaderText="IP" SortExpression="IP" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/App_Data/sommerrevy07_ny.mdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tblBestiller]"></asp:AccessDataSource> <br /> <a href="insertcustomer.aspx">insert new customer</a></div> </form> </body> </html>[/log] insertcustomer.aspx ser slik ut:[log] <%@ Page Language="C#" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <script runat="server"> </script> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title></title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <table> <tr> <td>Navn:</td> <td><asp:TextBox ID="Navn" runat="server"></asp:TextBox></td> </tr> <tr> <td>Adresse:</td> <td><asp:TextBox ID="Adresse" runat="server"></asp:TextBox></td> </tr> <tr> <td>Postnr:</td> <td><asp:TextBox ID="Postnr" runat="server"></asp:TextBox></td> </tr> <tr> <td>Poststed:</td> <td><asp:TextBox ID="Poststed" runat="server"></asp:TextBox></td> </tr> <tr> <td>Epost:</td> <td><asp:TextBox ID="Epost" runat="server"></asp:TextBox></td> </tr> <tr> <td>Tlf:</td> <td><asp:TextBox ID="Tlf" runat="server"></asp:TextBox></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><asp:Button ID="Submit" runat="server" Text="Save customer" /></td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html>[/log] LOG-taggar tillagda av moderator [inlägget ändrat 2007-09-13 21:03:50 av bambus] [inlägget ändrat 2007-09-15 17:34:19 av Cluster]
 2. bambus

  fckeditor

  Hei! Jeg har laget en side med fckeditor. Utfordringen min er å få hentet ut innhold fra Access databasen og presentert den i det redigerbare feltet som fckeditor har. Nå får jeg hentet ut innhold fra databasen, og presentert det i en formview. Men altså ikke i det redigerbare området. Noen tips? <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %> <%@ Register Assembly="FredCK.FCKeditorV2" Namespace="FredCK.FCKeditorV2" TagPrefix="FCKeditorV2" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource_test" runat="server" DataFile="~/App_Data/bc.mdb" SelectCommand="SELECT [Artikkel] FROM [provekjoring]"></asp:AccessDataSource> <FCKeditorV2:FCKeditor ID="FCKeditor1" runat="server" BasePath="FCKeditor/"> </FCKeditorV2:FCKeditor> <asp:FormView ID="FormView1" runat="server" DataSourceID="AccessDataSource_test"> <ItemTemplate> Artikkel: <asp:Label ID="ArtikkelLabel" runat="server" Text='<%# Bind("Artikkel") %>'></asp:Label><br /> </ItemTemplate> </asp:FormView> </div> </form> </body> </html>
 3. Jepp, det stemmer nok. Nå benytter jeg ikke web.config lengre, da fungerer det bra.
 4. Jeg får feil på http://www.idelayout.no/arti/red/bestiller.aspx Web.Config er helt standard og ser slik ut: <?xml version="1.0"?> <configuration> <appSettings/> <connectionStrings/> <system.web> <compilation debug="true"/> <authentication mode="Forms"/> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration>
 5. Er det mulig via vbscript å telle antall komma i en string? Feks når en string består av teksten ”1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 23”
 6. YES! i=0 For each Item in rs.fields if Item.Value = "on" Then i=i+1 Next Dette funker! Tack til alla som hjalp til!
 7. den linjen gir meg en felmelding: ADODB.Recordset error '800a0cc1' Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal. dvs at Item inte er et felt i tabellen, det skal den jo inte vara hellre... den skal inte søka bara i en felt, men hela recordsetet.
 8. tack, fikk ur recordsetet riktig antall felt, men kommer ikke frem til hvilke som har "on" i sej. Hur ser For-satsen ur?? For each ¤on¤ in rs.fields i = i +1 Next Arrays kan jag också veldig lite om...
 9. ja(fälter) och ja(textsträng)
 10. Hei! Finnes det noen måte å telle antall felter i en post som har en spesiell verdi? Feks hvor mange felter med "on" i en post i databasetabellen.
 11. Hei og takk for svar. Jeg ønsker at varje biljett får sin egen unik post i databasen. Slik som det er nå lagres varje bestilling med navn, adresse, postnr og sted, telefon og epost, plass1, plass2, plass3, plass4,..., plass 151.
 12. Hei Jeg lurer på om det er mulig å lagre innholdet i et skjema(form) i flere poster i en access-database? ex: Om en kunde bestiller tre billetter til et arrangement, ønsker jeg at navn og annen info skal lagres i de tre postene som tilsvarer det tre billettene.
 13. Hei Fant en søkefunksjon på et eller annet nettsted. Har nå fått den til å fungere, men ønsker nå noen upgrades. Den funksjonen søker bare i en Table i Access-databasen, nyhetstabellen. Jeg ønsker at man skal få hits på både nyheter, produkter og annen informasjon som ligger i andre tabeller. Så hvordan kan jeg søke i flere tabeller samtidig? eller at det deles opp i en og en tabell, men alt gjøres i en prosess etter at man har klikket på Submit. Fra sok.asp: <form action="sok.asp" method="get"> Friteksts&oslash;k:<br> <input type="text" name="sok"><input type="submit" value="S&oslash;k"> </form> <% sok = trim(request.querystring("sok")) if len(sok)>0 then ord = split(sok, " ") SQL = "SELECT * FROM tblNyheter WHERE " for i = 0 to Ubound(ord) sokord = replace(ord(i), "'", "") sokord = trim(sokord) if sokord<>"" then if left(sokord,1)="-" then sokord = right(sokord, len(sokord)-1) SQL = SQL & "(NyhetsOverskrift & Tekst & Dato & Forfatter) NOT LIKE '%" & sokord & "%' AND " else SQL = SQL & "(NyhetsOverskrift & Tekst & Dato & Forfatter) LIKE '%" & sokord & "%' AND " end if end if next SQL = left(SQL, len(SQL)-4) SQL = SQL & " ORDER BY NyhetsID desc" Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/bs.mdb")) set rs = conn.Execute(SQL) Response.Write "<table border='0'><tr><td colspan='3'><h2 class='h2'>" & "Søkeresultater:" & "</h2>" & "</td></tr>" Response.Write "<tr><td><strong>" & "Nyhet: " & "</strong></td><td><strong>" & "Dato: " & "</strong></td></tr>" & Vbcrlf Do Until rs.EOF Response.Write "<tr><td><a href=vissok.asp?id=" & rs("NyhetsID") Response.Write ">" & rs("NyhetsOverskrift") & "</td><td>" & rs("Dato") & "</a></td>" 'Response.Write "<td>" & rs("Forfatter") & "</td></tr>" & Vbcrlf rs.MoveNext Loop Response.Write "</table>" conn.Close end if %>
 14. Heisann Noen som vet hvordan jeg kan få hentet ut alle postene fra en tabell, unntatt den nyeste? Den skal nemlig presenteres for seg selv. Bruker i dag dette for å hente ut fra tabellen: <% Page = Trim(Request("page")) If Page = "" Then Page = 1 SQL3 = "SELECT * FROM tblNyheter ORDER BY NyhetsID desc" Set rs3 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rs3.CursorType = 3 rs3.CursorLocation = 3 rs3.PageSize = 8 rs3.Open(SQL3), conn If Not rs3.EOF Then rs3.AbsolutePage = cINT(Page) rowCount = 0 End If %> <% While Not rs3.EOF and rowCount < rs3.PageSize Response.Write "<h2>" & rs3.fields("Overskrift") & "</h2>" Response.write "<a href=nyheter2.asp?Nyhetsid=" & rs3("Nyhetsid") & ">" & "les mer..." & "</a>" Response.write "<br>" rowCount = rowCount + 1 rs3.MoveNext Wend rs3.Close set rs3 = Nothing %>
 15. Hei og takk for svar. Jeg har kommet litt lengre. Koden fungerer slik at den skriver ut første post i databasen, men ikke de neste 2 postene. Dermed tipper jeg på at MoveNext ikke fungerer helt som den gjør i: <% ColoursRS.MoveNext() Wend If (ColoursRS.CursorType > 0) Then ColoursRS.MoveFirst Else ColoursRS.Requery End If %> Response.Write "ColourRS.MoveNext() Wend If (ColoursRS.CursorType > 0) Then ColoursRS.MoveFirst ColoursRS.Requery End If </select>" <% Response.Write "<select name='Colour'> While(Not ColourRS.EOF) <option value=(ColoursRS.Fields.Item('Colour').Value)>" & (ColoursRS.Fields.Item("Colour").Value) & "</option>" & vbcrlf Response.Write "ColourRS.MoveNext() Wend If (ColoursRS.CursorType > 0) Then ColoursRS.MoveFirst ColoursRS.Requery End If </select>" %>
×
×
 • Skapa nytt...