Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

roger_malmö

Medlem
 • Antal inlägg

  1 408
 • Gick med

 • Senaste besök


Anseende-aktivitet

 1. Gilla
  roger_malmö gav anseende till Cluster i Tack sida i Firefox   
  sendordermail.asp är skriptet som tar emot formulärdatat och skickar mailet. Ersätter alltså i ditt fall formmail.asp
  Du måste ange dina e-postserverinställningar (myMailServer, myUsername och myPassword) samt avsändar- och mottagaradress (strMailSender, strMailRecipient) för mailet.
  <%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% '----------------------| INSTÄLLNINGAR |----------------------------- ' Anpassa dessa att motsvara din mailleverantör myMailServer = "mail.mindoman.nu" myUsername = "anvandarnamn" myPassword = "losenord" intServerPort = 25 ' Namn på filen med formuläret strGoToPage = "mailform3.asp" ' Avsändare av mailet (om besökaren inte anger sin e-postadress) strMailSender = "annan.adress@dindomän.nu" ' Mailets ärende strMailSubject = "Bokbeställning" ' E-Postadress till mottagaren av formuläret strMailRecipient = "redaktionen@xxxxx.se" ' Obligatoriska formulärfält (namnen avgränsas med kommatecken) strRequiredFields = "namn,adress,pnr,ort" ' Namn på filen med formuläret strGoToPage = "orderform.asp" ' Till vilken sida skall besökaren skickas om allt går bra? strGoToPageSuccess = "http://www.xxxxx.se/tack2.html" '-------------------------------------------------------------------- IF Request.Form("action")<>"doSend" THEN ' BESÖKAREN KOM EJ FRÅN FORMULÄRET PÅ RÄTT SÄTT ' Skickar tillbaks till formulärsidan strGoToPage = strGoToPage&"?sendmail=failed" ELSE ' KOLLAR ATT ALLA FÄLT ÄR KORREKT IFYLLDA allFieldsOk = True haveMissingFields = False FOR Each item IN Request.Form ' Strunta i vissa standardformulärvärden IF lCase(item)<>"submit" AND lCase(item)<>"action" THEN ' Kolla om obligatoriska fält är ifyllda 'Response.Write item &" = "& Request.Form(item) &" ("&inStr(lCase(strRequiredFields),lCase(item))>0&")" IF inStr(lCase(strRequiredFields),lCase(item))>0 AND Trim(Request.Form(item))="" THEN allFieldsOk = False haveMissingFields = True strMissing = strMissing & item & "," END IF ' Skapa en sträng med alla formulärfält och deras värden IF trim(request.form(item))<>"" THEN strFormFields = strFormFields & uCase(item) & ": " & Trim(Request.Form(item)) & vbCrLf END IF END IF Next IF haveMissingFields THEN strMissing = "&missing="&strMissing strMailError = strMailError & "missingFields," END IF IF Right(strMissing,1)="," THEN strMissing=Left(strMissing, (len(strMissing)-1)) END IF ' Här skulle man kunna kolla att det är en korrekt formaterad e-postadress IF 1=0 THEN allFieldsOk = False strMailError = strMailError & "faultyEmail," END IF ' Använder besökarens e-post som avsändare om den angivits, annars standardadress från ovan IF Trim(Request.Form("email"))<>"" THEN strMailSender = Trim(Request.Form("email")) END IF IF NOT allFieldsOk THEN ' FEL PÅ NÅGOT INMATAT ' Skicka tillbaks till formulärsidan med felmeddelande strMailError = "&error="&strMailError IF Right(strMailError,1)="," THEN strMailError=Left(strMailError, (len(strMailError)-1)) END IF strGoToPage = strGoToPage&"?sendmail=failed"&strMailError&strMissing ELSE ' SKAPA MAILETS INNEHÅLL strMailBody = ""&_ "ANGIVNA FÄLT"&vbCrLf&_ "=========================================="&vbCrLf&_ strFormFields&_ "=========================================="&vbCrLf ' SKAPAR HTML-FORMATERAT INNEHÅLL strHTMLbody=Replace(strMailBody, vbCrLf, "<br>") strHTMLbody=Replace(strHTMLbody, " ", " ") ' SKAPAR MAILET MED INSTÄLLNINGAR OCH SKICKAR DET cdoAnonymous = 0 cdoBasic = 1 cdoNTLM = 2 cdoSendUsingPickup = 1 cdoSendUsingPort = 2 SET objMail = server.CreateObject("CDO.message") SET objConf = server.CreateObject("CDO.configuration") objMail.TextBody = strMailBody objMail.HTMLBody = strHTMLbody objMail.From = strMailSender objMail.Sender = strMailSender objMail.Subject = strMailSubject objMail.To = strMailRecipient objConf.Fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = cdoSendUsingPort objConf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = myMailServer objConf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = intServerPort objConf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = cdoBasic objConf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = myUsername objConf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = myPassword objMail.Configuration = objConf objMail.Configuration.fields.update On error resume next objMail.Send SET objMail=nothing SET objConf=nothing ' LITEN FELHANTERING IF Err.Number <> 0 THEN strGoToPage = strGoToPage&"?sendmail=failed&error=unknown" ELSE strGoToPage = strGoToPageSuccess END IF END IF END IF ' SKICKAR ANVÄNDAREN VIDARE ' beroende av vad som hänt ovan Response.Redirect(strGoToPage) %>
   
  orderform.asp är formulärsidan. Surfa till den och fyll i formuläret för att skicka mail.
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>bestform</title> <style type="text/css"> <!-- body { background-color: #333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 0.85em; color: #FFF; } #orderForm { width: 470px; margin:auto; } #orderForm fieldset { border:2px solid #CCC; margin-bottom:15px; padding:6px; } #orderForm legend { font-size:90%; font-weight:bold; color: #FFF; } #orderForm label { display:block; float:left; clear:none; width: 50px; } #orderForm input { width:150px; } #orderForm .numberField{ width:40px; } #orderForm .smallNumberField{ width:20px; } #orderForm .noWidth { display:inline; float:none; width:auto; } .messageBox { width:465px; margin:auto; margin-bottom:10px; padding:2px; border:2px solid; } .error { border-color:#990000; background-color:#FFE8E8; color:#990000; } .heading { text-align:center; font-weight:bold; } --> </style> </head> <body> <% ' TA EMOT SVAR FRÅN MAILSKRIPTET strMissing = Request.QueryString("missing") strError = Request.QueryString("error") ' OM NÅGOT GICK FEL IF Request("sendmail")="failed" THEN Response.Write("<div class=""messageBox error"">") Response.Write("<p class=""heading"">Ett fel uppstod!</p>") IF strError="missingFields" THEN ' Skriver ut vilka obligatoriska fält som saknas (beroende på svar från sendmail.asp) Response.Write("<p> Obligatoriska uppgigfter saknas.<br> Du måste ange:</p><ul>") IF inStr(strMissing,"namn")>0 THEN Response.Write("<li>Namn</li>") IF inStr(strMissing,"adress")>0 THEN Response.Write("<li>Adress</li>") IF inStr(strMissing,"pnr")>0 THEN Response.Write("<li>Postnummer</li>") IF inStr(strMissing,"ort")>0 THEN Response.Write("<li>Ort</li>") Response.Write("</ul>") END IF IF strError="unknown" THEN ' Skriver ut att okänt fel uppstod Response.Write("<p class=""heading"">Anledning okänd, meddelandet kunde ej skickas.</p>") END IF Response.Write("</div>") END IF %> <form name="orderForm" id="orderForm" method="post" action="sendordermail.asp"> <fieldset> <legend>Namn & Adress</legend> <p><label for="namn">Namn</label> <input type="text" name="namn" id="namn"><p> <p><label for="adress">Adress</label> <input type="text" name="adress" id="adress"></p> <p><label for="pnr">Post nr</label> <input type="text" name="pnr" id="pnr" size="8" class="numberField"></p> <p><label for="ort">Ort</label> <input type="text" name="ort" id="ort"></p> <p><label for="ort"></label></p> <p><label for="email">Epost</label> <input name="email" type="text" id="email"></p> </fieldset> <fieldset> <legend>Jag beställer</legend> <p> <input type="text" name="antalstaffanstorp" id="antalstaffanstorp" value="1" maxlength="3" class="smallNumberField"> <label for="antalstaffanstorp" class="noWidth">ex av "Entreprenörererna skapade Staffanstorp" á 150kr</label> </p> <p> <input type="text" name="antalexkrydda" id="antalexkrydda" value="1" maxlength="3" class="smallNumberField"> <label for="antalexkrydda" class="noWidth">ex av "Krydda med hjärtat 142 sätt att krydda brännvin" á 150kr</label> <P> <input type="checkbox" name="badabockernabestall" id="badabockernabestall" class="noWidth"> <label for="badabockernabestall" class="noWidth">Jag beställer båda böckerna för 250:-</label> </p> </fieldset> <div style="text-align:center;"> <input type="submit" id="submit" value="Skicka" class="noWidth">   <input type="reset" id="reset" value="Rensa" class="noWidth"> <input type="hidden" name="action" value="doSend"> </div> </form> </body> </html>
   
  Bifogar även dessa två filer i en zip-fil som du bara kan packa upp och lägga på webbserver.218730.zip
 2. Gilla
  roger_malmö gav anseende till Cluster i Tack sida i Firefox   
  Alltid kul att kunna hjälpa till
   
  Poäng ger du genom att klicka på plus-symbolen i inläggets nedre högra hörn:
 3. Gilla
  roger_malmö gav anseende till Cluster i Tack sida i Firefox   
  Ja varför inte klistra in lite kod
×
×
 • Skapa nytt...