Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

pontuska

Medlem
 • Antal inlägg

  99
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. pontuska

  Fax

  Hej, Jag är i behov av att faxa och även att ta emot fax. Det jag inte vill är att använda mig av analogt modem utan jag vill att denna tjänst ska finnas på nätet och helst vara gratis. De krav jag har är egentligen att jag ska faxa från denna webtjänst till alla länder i Asien och kunna ta emot fax från Asien till denna webtjänst. Någon som vet om detta finns ? Tacksam för URL tips osv.. Jag har hittat tjänster där man kan skicka fax men inte ta emot osv.... Det måste också finnas möjlighet att kunna faxa med bilder osv... Tack på förhand
 2. Hjälp mig :-) Jo jag har ett par nycklar he he. Jag är skitdålig på HW men om du har lust att hjälpa mig så är jag tacksam. Har du ICQ ? eller MSN ?
 3. Hur kör jag avbryt + a från en hyperterminal i Windows ? Har windows tagentbord också tyvärr. Någon som kan hjälpa mig eftersom jag inte kan logga på maskinen längre med root lösen via consolen. Därför vill jag boota om och hoppas att det hjälper Tack på förhand /Petter Jo
 4. Har försökt implementera detta i den befintliga php-koden. Har du några förslag på hur man ska lösa detta ? länken har jag läst tidigare men jag är grön på detta med php. Tacksam för hjälp
 5. Hej, Hur får jag upload av filer,bilder att fungera i denna kod ? Koden nedanför är från reg.php och den körs från registration.htm där alla fält osv.. ingår $Message = ""; if (!is_array($HTTP_POST_VARS)) return; reset($HTTP_POST_VARS); while(list($key, $val) = each($HTTP_POST_VARS)) { $GLOBALS[$key] = $val; if (is_array($val)) { $Message .= "<b>$key:</b> "; foreach ($val as $vala) { $vala =stripslashes($vala); $Message .= "$vala, "; } $Message .= "<br>"; } else { $val = stripslashes($val); if (($key == "Submit") || ($key == "submit")) { } else { if ($val == "") { $Message .= "$key: - <br>"; } else { $Message .= "<b>$key:</b> $val<br>"; } } } } // end while $Message = "<font face=verdana size=2>".$Message; mail( $MailToAddress, $MailSubject, $Message, "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\nFrom: ".$email."\r\nBCc: ".$Mai lToCC); header("Location: ".$redirectURL);
 6. Hej, Någon som vet något bra order formulär som man kan använda som template. I formuläret ska "rullgardins menyer" och även upload av filer fungera. Någon som har något tips om en bra länk ? eller kanske har en färdig template som bara behöver modifieras med namn osv... tack på förhand
 7. Nej det är vanlig plain html dvs det som finns i dreamweaver. Jag har skapat förmuläret i html med hjälp av kommandot form t ex. Nu vill jag ha lite tips om vad som är bäst för att få detta att fungera. Länkar osv... Jag har börjat titta lite på php som jag har lärt mig ganska bra. Du kanske har några bra länkar med färdiga formulär ? jag har sökt på nätet men det finns för mycket helt enkelt för att kunna hitta något riktigt bra. tack på förhand
 8. Jag har ett formulär som ska kunna innehålla en bifogad fil och övrig info. Submit skickar ett mail till mig med all information. Hur får man upload att fungera ? några exempel ? länkar ?
 9. Härligt, det funkar nu, jag måste snart ge dig betalt, ge mig ditt kontonr :-) Känns pinsamt att fråga men det här med paging ger jag också snart upp på, förstör bara den fungerande biten :-) jag vill ju bara lista 10 per sida men det är inte enkelt blääää
 10. Nu fungerar "denna sökning gav inget resultat" + om jag väljer något i country och category men det fungerar inte om jag väljer All Countries och All Categories ??? Error Type: Microsoft JET Database Engine (0x80040E14) Syntax error in WHERE clause. /asp_files/resultat.asp, line 53 Koden ser ut så här nu.... <html> <body> <SCRIPT language=JavaScript> <!-- function OpenNewWin(URL,width,height){ if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){ if (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion)<5){ var tools = new Packages.java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(); screen=tools.getScreenSize(); } x = screen.width; y = screen.height; } window.open(URL,"PasswordWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height); } --> </SCRIPT> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("databas/statistik_sodra.mdb") conn.open ConnectString IF request.form("namn")<>"" THEN whereOptions="Companyname LIKE '%"&Replace(request.form("namn"),"'", "''")&"%'" IF request.form("Country")<>"" THEN whereOptions=whereOptions&" AND Country='" & request.form("Country") & "'" END IF IF request.form("select")<>"" THEN whereOptions=whereOptions&" AND Category='"&request.form("select")&"'" END IF ELSE IF request.form("Country")<>"" AND request.form("select")<>"" THEN searchCriteria="Country" whereOptions=" Country='" & request.form("Country") & "' AND Category='"&request.form("select")&"'" END IF IF request.form("Country")<>"" AND request.form("select")="" THEN searchCriteria="Country" whereOptions=" Country='" & request.form("Country") & "'" END IF IF request.form("Country")="" AND request.form("select")<>"" THEN searchCriteria="Category" whereOptions=" Category='"&request.form("select")&"'" END IF END IF %> <br> <table width="733" border="0"> <tr> <td width="10">&nbsp;</td> <td width="713"> <table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF"> <% SET RS=conn.execute("SELECT Companyname,Country,OrgNr,URL,Category FROM Customers WHERE "&whereOptions&" ORDER BY CompanyName") IF rs.EOF THEN %> <tr> <td>Din s&ouml;kning gav ingen tr&auml;ff! </td> </tr> <% ELSE DO Until rs.EOF %> <tr> <td> <strong> </strong> <table width="691" border="0"> <tr> <td width="168"><strong> <% =RS("companyname") %> </strong><br> <% =RS("OrgNr") %> <br> <A HREF="<% =RS("URL")%>" TARGET="_blank"> <% =RS("URL")%> </A></td> <td width="513"><IMG SRC="images/logos/<%=RS("companyname")%>"></td> </tr> </table> <br> <a href="merinfo.asp" onClick="OpenNewWin('merinfo.asp?companyname=<% =RS("CompanyName") %>',400,400); return false;">More Information</a></strong></td> </tr> <% RS.MoveNext Loop rs.close conn.Close set rs=Nothing set conn=Nothing END IF %> </table></td> </tr> </table> <p> </p> </body> </html>
 11. Det gick nu bra att lista alla företag och alla categories och även fritext funkade men inte när man väljer t ex någon kategori eller när man väljer något land då får jag följande fel Error Type: Microsoft JET Database Engine (0x80040E14) Syntax error (missing operator) in query expression 'Companyname LIKE '%%' Category='Energy''. /asp_filer/resultat.asp, line 49 Error Type: Microsoft JET Database Engine (0x80040E14) Syntax error (missing operator) in query expression 'Companyname LIKE '%%' Country='India' AND Category='Energy''. /asp_filer/resultat.asp, line 49 Error Type: Microsoft JET Database Engine (0x80040E14) Syntax error (missing operator) in query expression 'Companyname LIKE '%%' Country='India''. /asp_filer/resultat.asp, line 49 Sen har jag funderingar på felmeddelande när man inte får någon träff i sökningen , du har inte några exempel ?
 12. Nu ska vi se Fritextsökning funkar när jag inte har de andra alternativen valda men bara vissa fritextsökningar hmmmm Däremot så funkar inte om jag väljer att bara ha All Categories och All Countries Annars börjar det ju se riktigt trevligt ut
 13. Jag får kombinationen Country och Category att fungera men inte fritextsökningen när jag kör den samtidigt som de övriga Några tips ??? Det andra funkade när jag gjorde lite editering
 14. undra om jag gjorde fel nu men det ser ut så här i koden men jag får inte ut något från databasen ??? hmmm den här har jag lagt in i resultat.asp <html> <body> <SCRIPT language=JavaScript> <!-- function OpenNewWin(URL,width,height){ if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){ if (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion)<5){ var tools = new Packages.java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(); screen=tools.getScreenSize(); } x = screen.width; y = screen.height; } window.open(URL,"PasswordWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height); } --> </SCRIPT> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("databas/statistik_sodra.mdb") conn.open ConnectString IF request.form("namn")<>"" THEN searchCriteria="Companyname" whereOptions="Companyname LIKE '"&request.form("namn")&"'" IF request.form("Country")<>"" THEN whereOptions=whereOptions&" AND Country='" & request.form("Country") & "'" END IF IF request.form("select")<>"" THEN whereOptions=whereOptions&" AND Category='"&request.form("select")&"'" END IF ELSE IF request.form("Country")<>"" AND request.form("select")<>"" THEN searchCriteria="Country" whereOptions=" Country='" & request.form("Country") & "' AND Category='"&request.form("select")&"'" END IF IF request.form("Country")<>"" AND request.form("select")="" THEN searchCriteria="Country" whereOptions=" Country='" & request.form("Country") & "'" END IF IF request.form("Country")="" AND request.form("select")<>"" THEN searchCriteria="Category" whereOptions=" Category='"&request.form("select")&"'" %> <br> <table width="733" border="0"> <tr> <td width="10">&nbsp;</td> <td width="713"> <table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF"> <% SET RS=conn.execute("SELECT Companyname,OrgNr,URL FROM Customers WHERE "&whereOptions&" ORDER BY "&searchCriteria&"") DO Until rs.EOF %> <tr> <td> <strong> </strong> <table width="691" border="0"> <tr> <td width="168"><strong> <% =RS("companyname") %> </strong><br> <% =RS("OrgNr") %> <br> <A HREF="<% =RS("URL")%>" TARGET="_blank"> <% =RS("URL")%> </A></td> <td width="513"><IMG SRC="images/logos/<%=RS("companyname")%>"></td> </tr> </table> <br> <a href="merinfo.asp" onClick="OpenNewWin('merinfo.asp?companyname=<% =RS("CompanyName") %>',400,400); return false;">More Information</a></strong></td> </tr> <% RS.MoveNext Loop rs.close conn.Close set rs=Nothing set conn=Nothing %> </table></td> </tr> </table> <p> <% END IF %> <% END IF %> </p> </body> </html>
 15. Hej nu har jag försökt fram och tillbaka och sökt på forum osv... men jag behöver hjälp bara att erkänna Jag har 3 st alternativ på startsidan dvs 1. En fritextsökning 2. Category 3. Country Dessa ska kunna kombineras på olika sätt , en kan vara att man har bara fritext och en kan vara en kombination mellan fritext och land eller bara land eller också bara category osv.... Company: Hello Category: Energy Country:Japan left_frame file <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"><LINK href="lframe_sok_files/ffakta2.css" type=text/css rel=stylesheet> <META content="MSHTML 6.00.2800.1276" name=GENERATOR> </HEAD> <BODY class=bgcolor style="BORDER-RIGHT: #666666 1px solid; MARGIN-LEFT: 10px"> <FORM method=post action="resultat.asp" target=main> <DIV align=center> <CENTER> <TABLE id=tbl height="99%" cellSpacing=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD><IMG src="lframe_sok_files/icon_searchcompany.gif"> </TD></TR> <TR> <TD>Company</TD> </TR> <TR> <TD><INPUT class=text_vansterspalt id=nam size=24 name=namn> </TD></TR> <TR> <TD>Category</TD> </TR> <TR> <TD><SELECT class=text_vansterspalt size=1 name=select> <option value="">All Categories</option> <option>Aerospace</option> <option>Chemical Industri</option> <option>Clothing & Textile</option> <option>Construction & Real Estate</option> <option>Consultants</option> <option>Crafts & Gifts</option> <option>Electric Appliance & Electronics</option> <option>Energy</option> <option>Environment Protection</option> <option>Finance & Investment</option> <option>Food & Beverages</option> <option>Garden & Landscape</option> <option>Home Supplies</option> <option>Information Industries</option> <option>Machinery & Tools</option> <option>Metals,Minerals & Materials</option> <option>News & Media</option> <option>Office Supplies</option> <option>Pharmacy & Health</option> <option>Recreation, Hobbies & Outdoor</option> <option>Scientific & Technological</option> <option>Research & Exchange</option> <option>Services</option> <option>Software Companies</option> <option>Sports/Fitness & Paraphernalia</option> <option>Telecom</option> <option>Tertiary Industri & Commercial</option> <option>Tourism</option> <option>Transportation</option> <% do until rs.EOF response.write("<option") if rs.fields("Category")=Category then response.write(" selected") end if response.write(">") response.write(rs.fields("Category")) rs.MoveNext loop rs.Close set rs=Nothing %> </SELECT> </TD> </TR> <TR> <TD> Country</TD> </TR> <TR> <TD><SELECT name=Country class=text_vansterspalt id="Country"> <option value="">All Countries</option> <option>China</option> <option>India</option> <option>Japan</option> <% do until rs.EOF response.write("<option") if rs.fields("Country")=Country then response.write(" selected") end if response.write(">") response.write(rs.fields("Country")) rs.MoveNext loop rs.Close set rs=Nothing %> </SELECT> </TD></TR> <TR> <TD vAlign=center height=50><INPUT type=image src="lframe_sok_files/bn_search.gif"> <IMG src="lframe_sok_files/pixel.gif" width=13> </TD> </TR> <TR> <TD><html> <body> <p> </p> </body> </html> </TD></TR> <TR vAlign=bottom height="100%"> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <div align="left" class="copyrighttext">Asia-EuroLink HB ©</div></TD> </TR></TBODY> </TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <br> </CENTER></DIV></FORM> <% end if %> </BODY></HTML> resultat.asp <html> <body> <SCRIPT language=JavaScript> <!-- function OpenNewWin(URL,width,height){ if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){ if (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion)<5){ var tools = new Packages.java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(); screen=tools.getScreenSize(); } x = screen.width; y = screen.height; } window.open(URL,"PasswordWindow","top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height); } --> </SCRIPT> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("databas/statistik_sodra.mdb") conn.open ConnectString IF request.form("Country")<>"" THEN %> <br> <table width="733" border="0"> <tr> <td width="10"> </td> <td width="713"> <table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFFF"> <% SET RS=conn.execute("SELECT Companyname,OrgNr,URL FROM Customers WHERE Country='" & request.form("Country") & "' ORDER BY CompanyName") DO Until rs.EOF %> <tr> <td> <strong> </strong> <table width="691" border="0"> <tr> <td width="168"><strong> <% =RS("companyname") %> </strong><br> <% =RS("OrgNr") %> <br> <A HREF="<% =RS("URL")%>" TARGET="_blank"> <% =RS("URL")%> </A></td> <td width="513"><IMG SRC="images/logos/<%=RS("companyname")%>"></td> </tr> </table> <br> <a href="merinfo.asp" onClick="OpenNewWin('merinfo.asp?companyname=<% =RS("CompanyName") %>',400,400); return false;">More Information</a></strong></td> </tr> <% RS.MoveNext Loop rs.close conn.Close set rs=Nothing set conn=Nothing %> </table></td> </tr> </table> <p> <% END IF %> </p> </body> </html> Tacksam för hjälp, även om det kan kännas som jag vill att andra ska göra jobbet, Men det är ju ändå jul :-)
×
×
 • Skapa nytt...