Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Inkan

Medlem
 • Antal inlägg

  102
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig

Allt postat av Inkan

 1. Hej! En kort fråga. Inte går det väl att kopiera/spara en flashanimation från Internet till sin egen dator? /Imman
 2. Inkan

  Ramar

  Hej Jag har gjort det, men det funkar i alla fall inte.
 3. Inkan

  Ramar

  Hej! Har ett enkelt problem-tror jag. Jag har en sida uppbyggd med ramar. När jag minimerar sidan, alltså förminskar med hjälp av ikonen högst upp till höger på skärmen, flyttar sig allt innehåll i respektive ram med så att text mm förskjuts. Lite krångligt att förklara, men jag vill att innehållet inte ska flytta på sig. Har för mig att det är ett enkelt problem som det finns en kod för, men jag kommer inte ihåg hur man fixar detta. Mycket taxam om nån kan hjälpa mig. /Imman
 4. Hej! Jag har gjort en tabell som ska ligga i mitten på skärmen, oavsett om det är 800x600 (fyller ut hela skärmen) eller 1024x768(i mitten med luft runtom). Det ska finnas en javascript-kod för detta har jag för mig. Kan någon vänlig själ hjälpa mig? Tack tack. /Imman
 5. Inkan

  webbshop

  Hej, Är det någon som känner till någon litteratur som på ett enkelt sätt lär ut hur man skapar en webbshop? /Imman
 6. Ok, tack! Har inte möjlighet att köra PHP på servern, men prövar enligt ditt råd med att försöka hitta något annat script. Tack för tipset! Hälsningar
 7. Förlåt, men jag är visst ute och cyklar på okänd mark . Har dessvärre inte något uppladdningsskript. Jag trodde att filen skickades direkt till ftp genom FORM ACTION-taggen. Kan uppladdningen ske med hjälp av ASP-kod?
 8. Hej! Vad är det för fel på denna kod? Jag vill skicka t ex bildfiler till en katalog i ftp, men det fungerar inte. Taxam för all hjälp <html> <head> <title>(Type a title for your page here)</title> <meta name="GENERATOR" content="Arachnophilia 4.0"> <meta name="FORMATTER" content="Arachnophilia 4.0"> </head> <body bgcolor="#ffffff" text="#000000" link="#0000ff" vlink="#800080" alink="#ff0000"> <FORM ACTION=http://www.domannamn.se/public_html/bin/upload ENCTYPE="multipart/form-data" METHOD="POST">Fil<INPUT TYPE="file" NAME="filer"><br><INPUT TYPE="submit" VALUE="Skicka"><br><INPUT TYPE="reset" VALUE="Börja om"> </body> </html> /Imman
 9. Att jag inte såg det! Nu fungerar det! Stort tack båda två!!
 10. Mycket bättre med texten som försvinner när man kryssar i rutan. Tyvärr står problemet kvar med att felmeddelandet dyker upp trots rätt inskriven mailadress. Konstigt att det fungerar hos dig men inte hos mig?
 11. Hej! Tack för tipset men det funkar inte riktigt som jag tänkte, även om koden är mycket användbar i flera sammanhang. Dels så får jag felmeddelandet även när jag skriver mailadressen i textrutan, dels så står mailadressen kvar även när jag kryssar i rutan. Meningen är att texten ska försvinna när man kryssar i rutan och tvärtom.
 12. Ciao, Jag letar efter en funktion där man i ett formulär ska välja mellan att skriva sin e-mailadress i en textruta eller markera i en kryssruta att man inte har någon e-mailadress. En alert-ruta ska popa upp om något av alternativen inte är ifyllda. Kan någon hjälpa mig med det? Tackar /Imman
 13. Tyvärr, koden fungerar inte.
 14. [log]<% <%@ Language=VBScript %> <% Option Explicit %> <!--#include file="theCounter.asp" --> <html> <head> <title>(Type a title for your page here)</title> <meta name="GENERATOR" content="Arachnophilia 4.0"> <meta name="FORMATTER" content="Arachnophilia 4.0"> <style type="text/css"> .tunn{font-family: verdana; font-weight:100; color: rgb(0,0,0);font-size:8pt;} .fet{font-family: verdana; font-weight:600; color: rgb(0,0,0);font-size: 9pt;} A{color:333333;font-family:verdana;font-size:8pt;} A:hover{color:red;font-family:verdana;font-size:8pt;} #idCount{position:absolute;top:400px;left:15px;z-index:2;width:150px; height:75;visibility:visible;} </style> </head> <body bgcolor="#ffffff" marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0"> <table border="0"> <td rowspan="17" ><img src="clear.gif" width="10" height="290"></td> <td><img src="clear.gif" height="30" width="20"></td><td></td></table> <!--Lager för räknare --> <div id='idCount'> <STRONG>Denna sida är ett exempel på hur man lägger upp UNIC counter.</STRONG> <p>Totalt antal besök på denna sida: <%=TotalVisits%></p> <p>Totalt antal unika besökare på denna sida: <%=TotalUniqueVisits%></p> <p><a href="counter.asp">Mer statistik &raquo;</a></p> <id> </body> </html>[/log]
 15. Var ska hakparenteserna in? På själva index-sidan eller på counter-sidan? Ska de innesluta HELA koden, dvs hela koden med script och allt?
 16. Ok, det funkar lokalt men inte på webben. Detta trots att jag har rättigheter. Det enda som ev syns är antalet unika besökare idag, men inte totalt.
 17. Är det någon som vet hur man gör en besöksräknare som INTE startar om från 1 varje gång man startar om datorn? /Inkan
 18. Inkan

  Addition

  Tjohej nu fukar det! Det var Cint och parenteserna som gjorde susen. 1000 tack!
 19. Inkan

  Addition

  Tack för ditt snabba svar. Dumt av mig att lägga in <br> efter Request. Tyvärr hjälpte inte ditt förslag, det blir fortfarande två sammanslagna siffror istället för summa.
 20. Inkan

  Addition

  Hej! Jag matar in två tal i ett formulär, värdena skickas till en sida som hämtar upp värdena i variabler och ska även skriva ut summan de två talen. Problemet uppstår vid själva additionen. De två talen summeras inte utan skrivs ut ett och ett efter varandra. Vad gör jag för fel? Först koden i formuläret: <!doctype html public "-//w3c//dtd html 3.2//en"> <html> <head> </head> <body> <FORM METHOD=POST ACTION="statistik2.asp"> <INPUT TYPE="text" NAME="antal1"><br> <INPUT TYPE="text" NAME="antal2"> <INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="rakna" VALUE="Räkna"><br> </body> </html> ..och den behandlande sidan som även skriver ut resultatet: <%@ Language=VBScript %> <% Option Explicit %> <html> <head> </head> <body> <% Dim iSumma,iAntal1,iAntal2 iAntal1=Request.Form("antal1") &"<br>" iAntal2=Request.Form("antal2")& "<br>" Response.Write "Antal 1=" & iAntal1 Response.Write "Antal 2=" & iAntal2 iSumma=(iAntal1 + iAntal2) Response.Write "Summa =" & iSumma %> <p><a href="admin2.html">Tillbaka</a> </body> </html>
 21. Hej! Hur skriver man kod för att anpassa en sida efter användarens skärmupplösning? Om t ex en sida ser bra ut i 800 x 600, så ska den visas likadant i 1024 x 768. Tack på förhand /Inkan
 22. Hej! Vad är det för fel på denna kod? Det är meningen att text ska synas i ett lager till denna popupsida, men det fungerar inte i Mac. Texten syns däremot i PC. <%@LANGUAGE=VBScript%> <%Option Explicit Dim objNL,iIndex,iNumPages %> <% Dim objConn, sql Set objConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/losdb.mdb") 'Hämta värden från tabellen Popup Dim objRS Set objRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql="SELECT * FROM Popup WHERE popid =xx" objRS.Open sql, objConn %> <html> <head> <title><%=objRS("kund")%></title> <meta name="GENERATOR" content="Arachnophilia 4.0"> <meta name="FORMATTER" content="Arachnophilia 4.0"> <style type="text/css"> .tunn {font-family:verdana; font-size:9pt;font-weight:100;color:black;} .fet {font-family:verdana; font-size:9pt; font-weight:600;} #idText{position:absolute; top:<%=objRS("topp")%>px;left:<%=objRS("vanster")%>px;z-index:2;width:200px; height:120;} </style> </head> <body bgcolor="#cccccc" text="#000000" marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0" scrolling="auto" link="#ffffff" vlink="#ffffff" alink="#ffffff"> <table border="0"> <% Response.Write"<td><img src=" & objRS("bild") & "></td><tr></tr>" %> <td> <!----Hämta värden från textfil-------> <% Set objNL=Server.CreateObject("MSWC.NextLink") 'Bläddrar tillnästa länk om det finns iIndex=objNL.GetListIndex("textdokument.txt") 'Hämta länk från textdodument iNumPages=objNL.GetListCount("textdokument.txt") If iIndex > 1 Then 'Gå tillbaka till förra länken %> <img src="clear.gif" width="25" height="10"> <a href="<%=objNL.GetPreviousURL("textdokument.txt")%>"> <<<%=objNL.GetPreviousDescription("textdokument.txt")%> </a> <% End if%> </td><td align=right> <% If iIndex < iNumPages then %> <a href="<%=objNL.GetNextURL("textdokument.txt")%>"> <%=objNL.GetNextDescription("textdokument.txt")%>>> </a> <% End If %> <% Set objNL = Nothing %></td></tr></table> <!----Lager för text----------> <% 'Lager för text Response.Write"<div id='idText'>" Response.Write"<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' width='200'>" Response.Write"<td><img src='clear.gif' width='200' height='20'></td><tr></tr>" Response.Write"<pre>" Response.Write"<td><font class='tunn'>"& objRS("rubrik") & "</font></td><tr></tr>" Response.Write"<td><font class='tunn'>"& objRS("bildtext") & "</font></td>" Response.Write"</pre>" Response.Write"</table>" Response.Write"</div>" 'Loopa genom hela tabellen objRS.Close Set objRS=Nothing objConn.Close Set objConn=nothing %> </body> </html>
 23. Hej! Jag har ett formulär där man skriver text och bryter rader med "enter", dvs jag har lagt in <pre> i koden. Kruxet är att det blir alldeles för stort mellanrum mellan raderna i dokumentet som texten ska ligga. Hur gör jag för att det ska bli "normalstora" mellanrum? Så här ser koden ut. Den är kopplad till en databas. Response.Write"<pre><div class='tunn'><a href='javascript:popUp"&objRS("lankid")&"()'>"&objRS("lank")&"</a> "&objRS("txt") Response.Write"</div><pre>"
 24. Jag har prövat att skriva ut hela sökvägen men får då till svar att den måste vara virtuell och inte fysisk. c:\Inetpub\wwwroot\katalog\texfil.txt
 25. Hej! Jag har för avsikt att från databas uppdatera olika popupsidor. Med hjälp av ForAppending vill jag hämta värden från en databas som sedan via koden nedan slussas vidare till olika textfiler beroende på vilken popupsida som valts. Man ska via ett formulär kunna lägga in olika värden i databasen som sedan bearbetas av en asp-sida. Mitt problem är att det inte går att hämta värden från kolumnen "linklist" där adressen till textfilerna finns ("strlink"). Sökvägen måste vara virtuell. Det uppstår inga felmeddelanden, men textfilen förblir tom. Min fråga är nu går det att hämta värden från databas och göra dem till virtuella sökvägar? I så fall hur gör man? <% Dim db,rs,sql,strlink Set db=Server.CreateObject("ADODB.connection") db.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &_ Server.MapPath("db\databas.mdb") Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open "SELECT * FROM Popup",db strlink=rs("linklist") Const ForAppending = 8 Dim objOpenFile, objFSO, strPath strPath=Server.MapPath("strlink") 'Här är problemet Set objFSO=_ Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If objFSO.FileExists(strPath) Then Set objOpenFile =_ objFSO.OpenTextFile(strPath, forAppending) Else Set objOpenFile =_ objFSO.CreateTextFile(strPath) End if objOpenFile.WriteLine Request.Form("link") objOpenFile.Close Set objOpenFile = Nothing Set objFSO = Nothing rs.Close Set rs=Nothing db.Close Set db=Nothing /Inkan
×
×
 • Skapa nytt...