Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

cochese

Medlem
 • Antal inlägg

  199
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Tack för länken, då vet jag att det är en bugg som är uppmärksammad. Ctrl+Z verkar funka när problemet uppstår (fattar inte hur Esc kan hjälp, då hoppar man ju ur editeringsläget). Jag jobbar mot OneDrive så det har väl till stor del på syncningen, har dock även upplevt det tidigare när jag jobbat mot nätverk.
 2. Hej När jag ska byta namn på en fil i utforskaren använder jag snabbkommando F2. Men hela filnamnet markeras hela tiden även om jag klickar med markören nånstans i filnamnet så automarkeras hela filnament direkt ändå. T ex jag kopierar en fil som då erhåller namnet Filnamn - kopia.docx. Ska jag sedan ersätta "kopia" med något annat måste jag skriva om hela filnamnet för jag kan inte ställa markören vid "kopia" och sedan skriva något. Finns någon inställning som löser det. Banalt problem kanske men döper man om många filer i utforskaren blir det ytterligare moment hela tiden att skriva om filnamnet.
 3. Det är skumt, jag har som sagt inte upplevt detta tidigare men nu blir jag inte av med det. Raderar den del av länken som pekar mot en annan fil och då funkar det fint, tills jag kopierar filen igen. Irriterande när man har fem regioner x 10 pivottabeller att justera varje gång. Kanske ska göra om alla pivottabeller i en ny fil bara för att se om det slutar :-/
 4. Ska fundera på VBA, kanske borde utforska det mer. Är idag rätt novis Vad gäller kopiering så kopieras filen i utforskaren till en nya mapp. Har även provat att spara som. Har Excel 2016.
 5. Tack, kan prova med VBA, dock ska fler användare ha tillgång och kunna filtrera tabellerna så lite synd att det inte går att ordna utan VBA. Hittade den sidan också när jag sökte runt innan, men kände att den inte funkade för ändamålet då jag har ett flertal pivot-tabeller. En helt annan fråga. När jag kopierar Excelfilen med dessa pivottabeller så behålls länken till ursprunglig fil. Säg att jag kopierar Resultat_mars.xlxs och döper om till Resultat_april.xlsx. Då är källan i Pivottabellerna i den nya filen länkade till [Resultat_mars.xlsx]DATA!A:AH så jag måste manuellt plocka bort [Resultat_mars.xlsx] för att de ska peka internt i den nya filen. Har inte upplevt detta tidigare?! Kan man ändra detta i inställningarna (har kollat runt men inte löst det) Stort tack!
 6. Hej Har ett Excel-dokument (Excel 2013) med ca 10 flikar med en pivot-tabell i respektive flik kopplade mot samma flik med data. Vill jag växla filter mellan t ex Stockholm till Malmö måste jag göra detta i varje pivot-tabell. Finns det något sätt att sätta ett "master-filter" som alla pivot-tabeller är kopplade mot. D v s ändra på ett ställe och uppdatera alla så slår filtret igenom. Skulle spara en del tid och minimera risken att man glömmer uppdatera ett filter när man plockar ut info. Tack!
 7. Hej igen Jag får det inte att funka. Mitt makro ligger i Alla öppna arbetsböcker, spelar det någon roll?
 8. Sub test() Dim c As Range With Blad1.Cells Set c = .Find("DBR", LookIn:=xlFormulas) While Not c Is Nothing c = c.Value Set c = .FindNext(c) Wend End With End Sub Får det inte att funka. Formleran innehåller mer än DBR, spelar det någon roll?
 9. Tack vad skriver jag istället för referensen Me om jag vill hänvisa till aktiv flik?
 10. Function bCommandBarExists(sCmdBarName As String) As Boolean 'test if a given menu exists Dim bCbExists As Boolean Dim cb As CommandBar bCbExists = False For Each cb In Application.CommandBars If cb.Name = sCmdBarName Then bCbExists = True Exit For End If Next bCommandBarExists = bCbExists End Function Sub DeleteTM1Formulas() 'replace TM1 formulas with their current values Dim ws As Worksheet, AWS As String, ConfirmReplace As Boolean Dim i As Integer, OK As Boolean If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub i = MsgBox("Replace all TM1 formulas with their current values?", _ vbQuestion + vbYesNo) ConfirmReplace = False If i = vbNo Then Exit Sub ConfirmReplace = False AWS = ActiveSheet.Name Application.ScreenUpdating = False For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets OK = DeleteLinksInWS(ConfirmReplace, ws) If Not OK Then Exit For Next ws Set ws = Nothing Sheets(AWS).Select Application.ScreenUpdating = True End Sub Private Function DeleteLinksInWS(ConfirmReplace As Boolean, _ ws As Worksheet) As Boolean 'replace formulas with their values Dim cl As Range, cFormula As String, i As Integer DeleteLinksInWS = True If ws Is Nothing Then Exit Function Application.StatusBar = "Deleting external formula references in " & _ ws.Name & "..." ws.Activate For Each cl In ws.UsedRange cFormula = cl.Formula If Len(cFormula) > 0 Then If Left$(cFormula, 5) = "=SUBN" Or Left$(cFormula, 4) = "=-DB" Or Left$(cFormula, 3) = "=DB" Or Left$(cFormula, 5) = "=VIEW" Then If Not ConfirmReplace Then cl.Formula = cl.Value Else Application.ScreenUpdating = True cl.Select i = MsgBox("Replace the formula with the value?", _ vbQuestion + vbYesNoCancel, _ "Replace external formula reference in " & _ cl.Address(False, False, xlA1) & _ " with the cell value?") Application.ScreenUpdating = False If i = vbCancel Then DeleteLinksInWS = False Exit Function End If If i = vbYes Then On Error Resume Next ' in case the worksheet is protected cl.Formula = cl.Value On Error GoTo 0 End If End If End If End If Next cl Set cl = Nothing Application.StatusBar = False End Function Hittade denna kod som ersätter specifika formler med värden. Men denna rensar hela arbetsboken medan jag vill ändra så det bara sker i aktuell flik. (har noll kunskaper i VBA)
 11. Hej Har ett ark med specifika formler som kopplar cellen ner till en databas (IBM Cognos TM1). Kopplingen görs via formel =DBRW. När jag skall skicka filen till annan person som inte har åtkomst till databasen vill jag ersätta alla formler/kopplingar med värden. Markera hela arket och kopiera - klistra in värden funkar såklart men då tappar jag alla vanliga beräkningar och summeringar och den andra personen kan inte arbeta vidare med analysen. Det borde väl gå att skriva ett makro som söker alla formler och de som innehåller DBRW ska ersättas med värden (ibland ligger DBRW inbakat i en annan formel t ex =OM(A1=1;DBRW( Makrot ska bara söka i aktuell flik, inte hela arbetsboken för jag vill ha en flik med kopia kvar med kopplingen till databasen. Kanske går att skriva in i koden att först spara en kopia av fliken i samma arbetsbok.... Går det att lösa? Vore grymt tacksam om det gick! /Erik
 12. DBR-formeln hämtar upp ett värde från en databas (IBMs heter TM1, funkar ung. som en SQL vad jag förstår). Men för att läsa värdet måste man vara inloggad på TM1 vilket alla som nyttjar excelfilen inte kan vara. Därför måste jag "döda" all koppling till databasen men då behålla värdet som hämtas. Detta kan ju göras manuellt med att markera en cell, välja kopiera och klistra in värde. Men det är inte görligt då det är massa olika celler det handlar om.
 13. Det enda jag skulle lösa själv var att sätta My Range och det lyckas inte. Antar att det ska vara My. Range och inte Me.Range? Fick kompileringsfel när jag skrev in Me.Range. Vill egentligen att den ska söka igenom hela den öppna Arbetsboken och köra ersättningen där. Hur sätter jag "rangen" då? Tack för hjälpen! Sub MyReplace() Dim myRn As Range Dim c As Range Set myRn = My.Range("A:ZZ") With myRn Set c = .Find("dbr", LookIn:=xlFormulas) If Not c Is Nothing Then Do c.Interior.ColorIndex = 3 c = c.Value Set c = .FindNext© Loop While Not c Is Nothing End If End With End Sub
 14. Hej igen, vid närmare eftertanke hade en kod varit väldigt bra. Som sagt. Vill att alla celler i en flik där formeln bl a innehåller DBR ska markeras och därefter ska formlerna skrivas över med aktuellt värde (kopiera - klistra in värde). Övriga formler i filen ska behållas såsom Summa-formler m m. Bara de som innehåller DBR ska påverkas. Hade varit väldigt snällt om du kunde ta fram en sådan VBA-kod. /Erik
 15. Tack, det var snällt men det behövs inte! /Erik
×
×
 • Skapa nytt...