Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

KarlGunnar

Medlem
 • Antal inlägg

  172
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  1

KarlGunnar vann dagen: 19 februari 2010

KarlGunnar hade det mest gillade innehållet!

Om KarlGunnar

 • Medlemstitel
  Aktiv

Profil

 • Ort
  Lund
 1. Jag försöker lägga in en "Wait Dialog" i form av en progress-bar. I "Button1.ClientScript" har jag vid frågetecknen provat med olika alternativ, men har inte fått det att fungera. Jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig att lösa detta problem? Sub Page_Load(Source As Object, E As EventArgs) If Not Page.IsPostBack Then Button1.ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(),"???","???",true); End If End Sub <script type="text/javascript"> var myApp; myApp = myApp || (function () { var pleaseWaitDiv = $('<div class="modal hide" id="pleaseWaitDialog" data-backdrop="static" data-keyboard="false"><div class="modal-header"><h1>Processing...</h1></div><div class="modal-body"><div class="progress progress-striped active"><div class="bar" style="width: 100%;"></div></div></div></div>'); return { showPleaseWait: function() { pleaseWaitDiv.modal(); }, hidePleaseWait: function () { pleaseWaitDiv.modal('hide'); }, }; })(); </script> <form id="form1" runat="server"> <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePageMethods="True" /> <div class="modal hide" id="pleaseWaitDialog"> <div class="modal-header"> <h1>Vänta.....</h1> </div> <div class="modal-body"> <div class="progress progress-striped active"> <div class="bar" style="width: 100%;"></div> </div> </div> </div> <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Button" /> </form>
 2. Jag har en Button som skall välja om en ConfirmBox (ja eller nej) skall visas eller inte. När val=1 i nedanstående kod skall inte ConfirmBoxen överhuvudtaget inte visas. Kodexempel aspx Sub btnTest_Click(sender As Object, e As EventArgs) If val = 1 Then Exit Sub Else End If Dim confirmValue As String = Request.Form("confirm_value") If confirmValue = "Yes" Then Label1.Text = "Du har valt att köra" Else Label1.Text = "Ingen körning" End If End Sub <script type = "text/javascript"> function Confirm() { var confirm_value = document.createElement("INPUT"); confirm_value.type = "hidden"; confirm_value.name = "confirm_value"; if (confirm("text?")) { confirm_value.value = "Yes"; } else { confirm_value.value = "No"; } document.forms[0].appendChild(confirm_value); } </script> HTML <form id="form1" runat="server"> <asp:Button ID="btnTest" runat="server" OnClick = "btnTest_Click" Text = "Välja" OnClientClick = "return Confirm()"/> </form> Genom att Button har OnClientClick så kommer ConfirmBoxen upp så fort man trycker på knappen. Hur kan man lösa detta så att OnClick får "första prioritet"? Jag är tacksam om någon har en lösning på detta problem.
 3. Jag löste det genom att lägga in följande kod under Page Load: If MultiView1.ActiveViewIndex = 0 Then ScriptManager.RegisterStartupScript(Me, Me.GetType(), "divTest", "divTest();", True) End If
 4. Jag får samma fel med <%= divTest.ClientID %>
 5. Jag har här lite kod som gör så att radmarkeringen i en GridView stannar vid den markerade raden. Jag har använt det flera gånger och det fungerar perfekt. <%@ Page Language="vb" Debug="true" EnableEventValidation = "false" maintainscrollpositiononpostback="true" %> <script runat="server"> Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim a(100) As String Dim i As Integer For i = 0 To 100 a(i) = i Next GridView1.DataSource = a GridView1.DataBind() If Not Me.Page.IsPostBack Then End If End Sub Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged GridView1.Rows(GridView1.SelectedIndex).BackColor = Drawing.Color.Aqua End Sub </script> <html> <head> <script type="text/javascript"> window.onload = function () { var strCook = document.cookie; if (strCook.indexOf("!~") != 0) { var intS = strCook.indexOf("!~"); var intE = strCook.indexOf("~!"); var strPos = strCook.substring(intS + 2, intE); document.getElementById("divTest").scrollTop = strPos; } } function SetDivPosition() { var intY = document.getElementById("divTest").scrollTop; document.title = intY; document.cookie = "yPos=!~" + intY + "~!"; } </script> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div style="width:500px; height:200px; overflow-y:scroll; overflow-x:hidden;" runat="server" id="divTest" onscroll="SetDivPosition()"> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateSelectButton="True"> </asp:GridView> </div> </form> </body> </html> Nu skall jag lägga in en GridView i en MultiView och då funkar det inte , får följande felmeddelande: Körningsfel i JavaScript: Det går inte att ange egenskapen scrollTop för en referens som är odefinierad eller null. HTML-koden med MultiView ser ut så här: <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:MultiView ID="MultiView1" runat="server"> <asp:View ID="View1" runat="server"> <div style="width:500px; height:200px; overflow-y:scroll; overflow-x:hidden;" runat="server" id="divTest" onscroll="SetDivPosition()"> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateSelectButton="True"> </asp:GridView> </div> </asp:View> <asp:View ID="View2" runat="server"> <div> XXXXXXX </div> </asp:View> </asp:MultiView> </div> </form> </body> Det som strular är säkerligen PostBack! Är det någon som har en idé hur man kan komma förbi detta problem?
 6. Jag har ett lokalt webbprojekt framtaget i Visual Web Developer 2010 Express (ASP.NET 4.5, vb och MySQL) som ligger i C:\inetpub\wwwroot\projektnamn. Detta projekt fungerar utan några problem. Nu skulle jag göra en identisk kopia av projektet (...projektnamn - Kopia) som en säkerhet. När jag öppnar kopian i VWD kommer det inte upp någon Solution Explorer utan här står det endast: projektnamn (incompatible). Är det någon som vet vad detta kan bero på? Har tidigare kopierat på detta sättet och det har fungerat bra.
 7. Jag hämtar värden från en MySQL-databas där vissa värden står som NULL. Kolumnen har datatyp TimeSpan. Jag omvandlar till String i ASP.NET (VB). Det fungerar bra när värdet är skiljt från NULL. Jag vill ha alla värden till String för att sedan lättare kunna överföra till andra databaser. Jag har följande: While objDR.Read() If IsDBNull(objDR("kolumn")) Then (Vad skall stå här för att få DBNull till en sträng??) Else Dim ts = objDR("kolumn") Dim dt As DateTime = Convert.ToDateTime(ts.ToString()) Dim ex As String = dt.ToString("HH:mm:ss") Label1.Text = ex End If End While Är det någon som kan hjälpa mig med detta?
 8. Jag skall konvertera datum från String till Date i ASP.NET (VB). Datumsträngen är följande: txtDatum.text="2014-03-13" Jag skriver följande kodrad för att konvertera detta till Date: Dim datum As Date=Convert.ToDateTime(txtDatum.text) Jag får då felmeddelandet: Strängen identifierades inte som en giltig DateTime-sträng. Sätter jag txtDatum.text="2014-03-13 15:35:00" fungerar det. Jag har dock bara ett datum och ingen DateTime. Hur gör jag för att konvertera en "ren" date såsom exvis 2014-03-13?
 9. Jag håller med det är mystiskt, har jobbat med Excel i 20 år och det har aldrig inträffat tidigare. Det finns inget i den sökväg du angav. Det händer ingenting när jag går till Arkiv --> Avsluta. Jag hittar inget konstigt i inställningar och tillägg. Kommer du på något så hör gärna av dig.
 10. Det är lika för alla arbetsböcker. Vad jag vet så har jag inte gjort något tillägg till Excel. Jag har ominstallerat Excel men det hjälper inte.
 11. Det går inte att stänga Excel med "kryssknappen" längst upp till höger utan är tvungen att stänga ner genom att gå via Aktivitetshanteraren och avsluta aktivitet. Det fungerar i de övriga Office-programmen. Vad gör jag för att få det att fungera igen?
 12. Jag skall lägga in en tidsangivelse i en MySQL-databas: Dim sql As String = "INSERT INTO testData(namn,tid) VALUES('" & name & "',NOW())" Detta fungerar men jag vill ha tiden formaterad till %H:%i (exvis. 15:35). Hur lägger jag in detta i koden?
 13. Har precis börjat lära mig att använda MySQL istället för Access. Har därför börjat med ett enkelt testprogram där jag skall registrera tre stycken indata till databasen (MySQL). Har OS:Windows 7 (64bit), webbutveckling: ASP.NET Framework 4.5 (VB). Har lagt in filen MySql.Data.dll v.6.6.5 i mappen Bin. Följande ligger i MySQL Workbench under Manage Server Connections: Hostname: localhost Port: 3307 Username: root När jag trycker på knappen 'Test Connection' får jag följande meddelande: Connected to MySQL at localhost:3307 with user root. Connection parameters are correct. Är detta en bekräftelse på att kontakten med databasen är OK eller säger det något annat? Jag har följande aspx-fil: <%@ Page Language="vb" Debug="true" %> <%@ import Namespace="System.Data" %> <%@ Import Namespace="System.Data.Odbc" %> <%@ Import Namespace="MySql.Data.MySqlClient" %> <script runat="server"> Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Dim mysql_password As String = "QWER1234" Dim mysql_host As String = "localhost" Dim mysql_user As String = "root" Dim mysql_database As String = "test" Dim strConn As String = "SERVER=" & mysql_host & "" & _ "PORT=3307" & _ "DATABASE=" & mysql_database & "" & _ "UID=" & mysql_user & "" & _ "PWD=" & mysql_password & "" Dim sql As String = "INSERT INTO data1(namn,postort,telefon) VALUES('" & txtNamn.Text & "','" & txtPostort.Text & "','" & txtTelefon.Text & "')" Dim conn As New MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(strConn) Dim Cmd As New MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(sql, conn) Dim objDR As MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader conn.Open() objDR = Cmd.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection) conn.Close() End Sub </script> När jag kör detta får jag följande felmeddelande: Unable to connect to any of the specified MySQL hosts. Jag har testat med olika servernamn men det blir samma fel.... ingen kontakt! Är det någon som kan hjälpa mig som MySQL-nybörjare att lösa detta problem? Bifogar min web.config: <?xml version="1.0"?> <configuration> <appSettings/> <connectionStrings/> <!-- NR 4 For a description of web.config changes see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235367. --> <system.web> <customErrors mode="Off"/> <compilation debug="true" targetFramework="4.5"> <assemblies> <add assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> <add assembly="System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/> <add assembly="System.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/> <add assembly="System.Web.Extensions.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/> <add assembly="*"/> </assemblies> </compilation> <pages controlRenderingCompatibilityVersion="3.5" clientIDMode="AutoID"> <namespaces> <add namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting"/> </namespaces> </pages> </system.web> </configuration>
 14. Tack för denna länken, det löste problemet på ett utmärkt sätt.
×
×
 • Skapa nytt...