Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Springaren

Medlem
 • Antal inlägg

  7
 • Gick med

 • Senaste besök

Om Springaren

 • Medlemstitel
  Nykomling

Senaste profilbesöken

Blocket med senaste besökare är inaktiverat och visas inte för andra besökare.

 1. Skapade en AID " Set RS=Conn.Execute("Select bild From annonser Where id=" & AID) " följt av: Set UpdateConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") UpdateConn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/db/members.mdb")&";" Detta kollar vilka värden som skickas till sidan. <script language="JavaScript"> <!-- console.log('SESSION_ID', <%=Session("id")%>) console.log('SESSION_AID', <%=Session("aid")%>) console.log('AID', <%=AID%>) document.location="mina_annonser.asp?id=<%=Session("aid")%>"; //--> </script>
 2. Jag och en granne som jobbar med databas hantering satt igår kväll och löste detta. Det fungerar nu! Stort tack ALLA som har skrivit och läst!
 3. <form action="" method="post"> <B>Annons ID:</b>&nbsp;<input type="text" name="id" value="<%=RecSet("id")%>" size="5"><br> </form>
 4. Testar när jag kommer hem från jobbet....
 5. Inloggning skapar ID från tabell Members. Sen har jag en tabell annonser. Där också ID. Varje annons är kopplad till Members ID. När jag redigerar Annons har jag klick till Upload sidan. Ladda upp fil. Mitt problem ser ut så här. Jag har session ur = 30. Mitt ID vid inloggning. När jag gör upload idag så hamnar min bild i en mapp samt bildnamn hamnar i tabell annonser ID 30.....fast annons jag gjorde upload hade ID exempel 118.
 6. Jag testade att ändra id till en id2 och det funkar exakt lika.. gjorde det innan sängdags igår kväll.
 7. Hej, Jag har ett dilemma. Är inloggad som medlem (session ("id") och sen har jag annonser. Där vill jag lägga upp en bild på varje annons. När jag kör detta så får jag fram <%=RecSet("id")%> ALLTSÅ ID PÅ ANNONSER. <% Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/db/members.mdb")&";" Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT * FROM annonser WHERE id=" & Request.Querystring("id") RecSet.Open SQL, Conn, 1, 3 %> <form action="" method="post"> <B>Annons ID:</b>&nbsp;<input type="text" name="id" value="<%=RecSet("id")%>" size="5"><br> </form> Sen lägger upp denna kod för att ladda upp min bild: <%Response.Buffer=True Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/db/members.mdb") If Request.Querystring("action")= "picin" Then byteCount = Request.TotalBytes RequestBin = Request.BinaryRead(byteCount) Set UploadRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary") BuildUploadRequest RequestBin contentType = UploadRequest.Item("fil").Item("ContentType") filepathname = UploadRequest.Item("fil").Item("FileName") filename = Right(filepathname,Len(filepathname)-InstrRev(filepathname,"\")) value = UploadRequest.Item("fil").Item("Value") Bild = filename ' hämtar filextension extension = right(Bild,len(Bild) - instr(Bild,".") +1) Filen = "bild_" & trim(Session("id2")) ' bygger ihop det nya filnamnet newfilename = Filen & extension Make_upload = False Filetype = lCase(right(Filename, len(Filename)-instrRev(Filename,"."))) Select Case Filetype Case "jpeg" Make_upload = True Case "jpg" Make_upload = True Case "png" Make_upload = True Case "gif" Make_upload = True End Select If Make_upload = True Then If (byteCount / 1000) > 100 then Session("mess") = "Bilden får max vara <b>100 kb</b>. <br>Din bild var <b>" & Round(byteCount / 1000,1) & "</b> kb!" Response.Redirect "upload_test.asp" Else Set RS=Conn.Execute("Select bild From annonser Where id=" & Session("id2")) Set Mappkoll = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Mapp = Mappkoll.GetFolder(Server.MapPath("mempic")) If Mappkoll.FileExists(Mapp & "/" & RS("bild")) Then Mappkoll.DeleteFile(Mapp & "/" & RS("bild")) End If Set ScriptObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-14 Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.mappath("mempic/" & newfilename)) For i = 1 to LenB(value) MyFile.Write chr(AscB(MidB(value,i,1))) Next MyFile.Close Conn.Execute("Update annonser Set bild='" & newfilename & "' Where id=" & Session("id2")) Session("mess") = "Bilden är nu uppladdad!"%> <script language="JavaScript"> <!-- window.opener.location.reload(); window.opener.location="upload_test.asp?id=<%=Session("id2")%>"; Close = window.close() //--> </script> <!--#Include file="inc/function.asp"--> <%End If Else Session("mess") = "<b>" & extension & "</b> är inte tillåten. <br>Endast <b>.jpg</b>, <b>.jpeg</b> och <b>.gif</b> är tillåtna." Response.Redirect "upload.asp" End If End If%> <html> <head> <title>Ladda upp bild</title> <link rel="stylesheet" href="inc/style.css" type="text/css"> <script src="inc/js.js"></script> </head> <body bgcolor="#000000" onLoad="<%=mess%>"> <table width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="3" style="Border: 1px solid #000000" bgcolor="#D5D2DA"> <form name="frmUpload" method="post" enctype="multipart/form-data" action="upload_test.asp?action=picin" onSubmit="return Mempic()"> <tr> <td align="center" valign="top"><br><b><font size="2">Ladda upp foto till din annons!</font></b> <br><input type="file" name="fil"> <br><div align="left"> &nbsp; <input type="submit" value="Ladda upp"></div> </td> </tr> </form> </table> Nu hamnar bilden i en mapp / Mempic/ med namn: bild_30.jpg Men hamnar fel i access databasen. Den hamnar på rad 30 i tabell ANNONSER. När jag loggar in så är min session ("id") =30. Men jag har en RECSET ("id") och den är EXEMPEL 130. Alltså id 130. Vad gör jag för fel.........?? Tack på förhand. Lite bråttom.
×
×
 • Skapa nytt...