Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

X-Men

Medlem
 • Antal inlägg

  96
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  4

X-Men vann dagen: 20 januari

X-Men hade det mest gillade innehållet!

Om X-Men

 • Medlemstitel
  Användare

Senaste profilbesöken

Blocket med senaste besökare är inaktiverat och visas inte för andra besökare.

 1. Jag vet att den är specificerad som klass A men schemat ser ut som klass AB. Inte nog med det, schemat i länken visar också att båda kanalerna är bryggkopplade. 1. Ja, det betyder att förstärkaren inte är ansluten till jord i vägguttaget. 2. Nej, det är inte farligt då det sitter en transformator i förstärkaren som omvandlar nätspänning till lågvoltsspänning. 3. Nej, det är sannolikt inte orsaken. 4. Du bör undvika att jorda förstärkaren själv. Det är möjligt att reparatören sett sidan. Din förstärkare verkar vara allt annat än inbjudande för att utföra service. Det finns kanske ändå någon annan som kan tänka sig se över den. Det är inte säkert att man måste plocka isär den för att felsöka.
 2. Du kanske bor i närheten av TS och har för avsikt att hjälpa honom? 😉
 3. Mikael63, det första man bör göra är att säkerställa att spänningen ligger mellan 85-100mV innan man går vidare med felsökningen. Det är viktigt att den ligger där. Är den för låg blir det övergångsdistorsion, då schemat visar på en Klass AB-förstärkare. Är den för hög ”bränner” slutsteget energi i onödan och det i sin tur kan kan ge upphov till pop-ljud eller det ljud som TS upplever. Ja, båda kanalerna bör kontrolleras så att spänningen ligger inom nämnda nivåer (allt taget från det schema som Thirtheen länkat till). Vilken multimeter som helst går att använda eftersom resistansen är så låg på de motstånd som man mäter över. Det fina med att kontrollera spänningarna är, om de ligger fel, går att ändra så de hamnar inom gränsvärdena med hjälp av trimpotentiometrarna RW3 och RW4. Går de inte att ställa kan man konstatera att felet ligger i slutsteget. Felet kan ligga mellan de transistorer som sitter kring trimpotentiometrarna och fram till sluttransistorerna. Allt före dem bör kunna vara okej i det läget. Ja, TS kan, om TS har kunskapen i att använda en multimeter, mäta själv och se om spänningarna går att justera. Det gäller bara att komma åt att mäta över resistorerna och hitta trimpotentiometrarna. Jag skulle föreslå en skruvmejsel ämnad för trimpotentiometrar eller en mejsel som motverkar att eventuellt ”brum” eller likande kan överföras till kretsen som stör justeringen. En mejsel i plast är att föredra. Jag använde en sådan här mejsel när jag jobbade med service på ljudprodukter: https://www.electrokit.com/produkt/trimmejsel-spectrol/ Ovanstående information baseras på det schema som Thirtheen länkat till. Förhoppningsvis överensstämmer det med TS förstärkare.
 4. När det gäller tjänster regleras dessa i Konsumenttjänstlagen. Även om du säger att du låter reparatören göra vad han (förmodar att det är en ”han”) kan utan garantier kan reparatören ändå inte komma undan ansvaret som han har, enligt Konsumenttjänstlagen. Denna lag ger kunden mycket fördelaktiga villkor och den som utför tjänsten kan komma i ”kläm”, trots en överenskommelse mellan kund och tjänsteutövaren. Med andra ord, en överenskommelse mellan dig och utövaren kan ändå kringgås via Konsumentköplagen. Om reparatören misslyckas med att åtgärda felet kan reparatören dels tappa tid för andra jobb, där han inte kan debitera dig fullt ut samt drabbas av ersättningskostnader till dig. Om du förstår vad jag skriver innebär det att reparatören kan få betala för att inte kunna hjälpa dig. Konsumenttjänstlagen är snårig och en liten aktör väljer sannolikt de jobb som innebär minst risk för kostnader som kan uppstå i samband med de jobb som de utför. Konsumenttjänstlagen reglerar också, ganska kraftfullt, de regler som gäller för hur mycket som kostnaden får uppgå till för en reparation. Maxkostnaden regleras i hur mycket restvärde (värde på en produkt som är begagnad) det är på produkten och avräkning sker, på liknande sätt som försäkringsbolagen gör, vilket innebär att värdet på elektronik oftast är ganska låg. Ponera att din förstärkare kostade 20000 kronor när den var ny. Nu är den 5 år gammal och värdet på den är mindre än hälften av nypriset, förmodligen. Eftersom den dessutom är behäftad med ett fel minskar värdet ytterligare. Från det värde som kvarstår får en reparation, normalt, inte överstiga en procentsats av värdet. Jag kan tänka mig att det i detta exempel kanske hamnar runt 2500-3000 kronor. Felsökning i en timme kostar kanske runt 500 kronor, lågt räknat. Kostnadsförslag bygger oftast på att man faktiskt lagar produkten, om felet inte redan är känt och åtgärdsprogram finns. Det är många gånger det enda sättet att få ett korrekt pris. Själva jobbet med din förstärkare, som är tung och gedigen, tar kanske 2,5 till 3,5 timmar i bästa fall. Ponera att reparationstiden hamnar på 2,5 timmar. Timpriset för reparatören kanske ligger på låga 500 kronor. Med timpris och felsökningstid är kostnaden redan uppe i 1500-2000 kronor. Komponentkostnaden kanske hamnar på 1000 kronor. Då har kostnaden för att reparera förstärkaren hamnat runt 2500-3000 kronor, vilket är maximalt av vad reparatören får debitera dig. Att reparatören avsäger sig jobbet bygger nog på det faktum att felet är svårt att åtgärda, tidskrävande och riskerna för följdfel föreligger. Om reparatören dessutom inte lyckas med jobbet kan det uppstå kostnader för reparatören i enlighet med Konsumenttjänstlagen. Har reparatören dessutom ingen eller mycket marginell erfarenhet av att reparera enheter av den dignitet som din förstärkare är (de är inte särskilt vanliga hos ”Svensson”) finns risken att reparatören får ägna alltför mycket tid åt den utan att kunna debitera kostnaden. Det enda jag i nuläget kan föreslå är att du hör med någon annan återförsäljare av ”tung” hi-fi om de har en reparatör som vill ta på sig uppgiften, tyvärr.
 5. Om länken Thirtheen lagt ut stämmer med din förstärkare betyder det att den förstärkare du har är ett slutsteg. Du har inga ingångar för skivspelare, radio eller annat utan enbart ingång för ett försteg. Dessutom är slutsteget enligt schemat byggt som ett klass AB-slutsteg. Det går att få ett klass AB-slutsteg att arbeta som ett klass A-slutsteg men jag ser ingen sådan elektronisk koppling i det schema som Thirtheen länkar till. Om schemat ändå stämmer med din förstärkare, be då den tekniker som tittar över den att kontrollera viloströmmen över utgångstegen. Det sitter en trimpotentiometer i slutsteget som används för att justera viloströmmen, det som också kallas för BIAS. I slutsteget sitter det ett effektmotstånd med tre ben. Det är egentligen två motstånd i en kapsel. När ingen signal finns in på slutsteget (lämpligt att kortsluta ingången så att man är säker på att varken brus eller annan störning kan komma in) skall spänningen i viloläge vara 85-100mV över mittenbenet och ett av de yttre benen. Allt enligt schemat. Enligt schemat har trimpotentiometern för vänster kanal beteckningen RW4. Motsvarande för höger kanal är RW3 (logiskt borde det vara tvärt om men inte så i schemat jag ser). Det är viktigt att denna vilospänning är justerad korrekt. Låt förstärkaren vara påslagen i 30 minuter så den blir varm innan justeringen görs. Är BIAS-spänningen felaktigt inställd kan det orsaka störningar då det innebär att det flyter för hög eller för låg ström genom slutsteget.
 6. Att föreslå byte av kondensatorer på ett moderkort är inte heller ett bra förslag. För att göra det krävs att man är skicklig med lödpennan. Ett moderkort består av flera lager (vissa kort upp till 7 lager) av banor som kopplas ihop med genomplätteringar av lödöarna. Risken att förstöra dessa genomplätteringar är mycket stor, även för en erfaren tekniker. Dessutom kan kondensatorer vara defekta utan att de för den sakens skull är ”bulliga” eller har läckt. Felsökning av kondensatorer (för all del även andra komponenter) är inte tillförlitligt så länge de är monterade på ett kretskort. Mitt förslag att starta datorn i Felsäkert läge är fortfarande en enklare väg att gå för att utesluta om det är Windows som har problem eller ej.
 7. Om det är kondensatorerna på moderkortet som är defekta, på vilket sätt löser ett nytt nätaggregat då problemet?
 8. Jag skulle inte tillråda att byta kondensatorer i ett switchat nätaggregat. Kondensatorerna i sådana har mycket lågt ESR-värde och utbyteskondensatorer måste hålla minst samma värde för att det skall fungera. De kostar också en del så i slutändan blir det mer kostnadseffektivt att köpa ett nätaggregat av högre kvalitet. Billiga nätaggregat innehåller billiga komponenter. Billiga komponenter har generellt kortare hållbarhetstid. Innan du ger dig på att köpa ett nytt nätaggregat och gör jobbet med att byta ut det föreslår jag att du startar datorn i ”Felsäkert läge”. Startar datorn normalt i ”Felsäkert läge” är det mer troligt att det är en drivrutin, uppdatering eller program som ställer till det för dig.
 9. Återkom gärna med resultatet. Har du möjlighet att skicka schemat eller länka till schemat skulle jag kunna ta en titt på det.
 10. Vad du skulle kunna göra är att höra med några av de välrenommerade hifi-butiker i Stockholm vem de använder sig av för reparationer. En del av dessa butiker har ingen egen serviceverkstad utan anlitar en utomstående aktör. Det är ju möjligt att några använder sig av samma serviceverkstad och då skulle du kunna vända dig till den. Lycka till med felfixandet.
 11. Att vidröra en ingång med en banankontakt innebär att balansen på ingångssteget rubbas men var i kretsloppet som det slår tillbaka är svårt att säga utan att ha schema, förstärkaren och ett mätinstrument som oscilloskop tillhanda. Det är många år sedan jag jobbade professionellt med reparationer på ljudutrustning. Erfarenheten i mitt svar bygger på Yamahas försteg, C2a, som är uppbyggd kring FET och får besynnerliga sprakljud med åldern. Den är extremt svårlagad. I princip byter man ut alla kondensatorer och FET i hela förstärkaren för att få bukt med problemet. Tyvärr har jag inte någon i Stockholm som jag känner till längre som jag kan rekommendera. Hade vi varit 20 år tillbaka i tiden skulle jag kanske fortfarande ha kännedom om vilka som är duktiga.
 12. Felet du har kan bero på lite olika saker beroende på hur din förstärkare är uppbyggd. Är det en modernare förstärkare kan felet ligga i en IC. IC är vanliga i modernare förstärkare. IC är en förkortning av Integrerad krets (Integrated Circuit) vilket i sig betyder att det sitter en massa komponenter i en kapsel. Är det en äldre förstärkare eller en exklusivare modell är den sannolikt byggd på diskreta komponenter. Diskreta komponenter innebär transistor, diod, motstånd, kondensator, spole med mera var för sig. En del av dessa är FET, fälteffekttransistor och de är kända för att kunna ge ifrån sig ”sprakande” ljud när de är defekta eller om spänningsmatningen till dem är instabil. Felet kan också utgöras av kondensatorer som sitter i tonkontrollstegen. Om du har en knapp som heter ”Bypass”, ”Direct” eller liknande, som kopplar bort tonkontrollstegen bör du testa att aktivera den. Försvinner felet kan du börja ringa in felet kring tonkontrollsteget. Har du ”Pre out” och möjlighet att koppla in ett separat slutsteg till din förstärkare kan du testa om felet följer med den vägen. Följer felet med ligger felet i försteget i din förstärkare. Följer felet inte med ligger det i slutsteget i din förstärkare. Har du Pre Out och Main In men inte tillgång till ett separat slutsteg kan du koppla vänster Pre Out till höger Main In och höger Pre Out till vänster Main In. Följer felet med även då är det försteget i vänster kanal som är defekt. Följer felet inte med, d.v.s. det är fortfarande vänster kanal som sprakar, då ligger felet sannolikt i vänster kanals slutsteg. Ibland går det att felsöka med hjälp av ett oscilloskop. Problemet är, tyvärr, om det är en FET eller kondensator som är defekt, att felet kan ”spridas” i förstärkaren och svårt att lokalisera exakt var det uppstår. Med bakgrund till felets karaktär kan jag förstå att en verkstad inte hittar felet. De ägnar nog inte den tid det tar för att hitta felet då arbetskostnaden för detta inte motsvarar värdet på din förstärkare.
 13. Självklart vill Asus se till att kunder köper deras argument. Visst, japanska komponenter anses hålla högre kvalitet, vilket jag kan skriva under på. Skillnaden mellan det moderkort jag valt ut och det du köpt handlar mer om stöd för flera grafikkort och Intels Turbo boostversioner (3.0 mot 2.0), om man nu har användning för den. Maximerad prestanda anser jag det inte vara utan mer åt ”med hyfsad råge”. Maximerad prestanda nås, anser jag, först när i7-9700 och högre används. Här kan du själv jämföra korten (hoppas länken fungerar). https://www.asus.com/se/Product-Compare/?products=KqzNAInQ59omFm3X,LvsIWThtKVeBL5MG&b=0 Just gällande elektroniken för stabilitet är det ingen skillnad. Det billigare kortet har stöd för 128GB minne medan det dyrare har stöd för 64GB minne. Jag hoppas att du blir nöjd ändå och sörj inte dina val.
 14. Jag skulle vilja ställa motfråga. Varför lägga 2190 kronor på ett moderkort och sedan bestycka det med en hyfsad processor? Varför måste processorn köpas som boxad inkl. kylare? Varför bestycka moderkortet med så vassa minnen när processorn är den klenaste delen av dem alla? Vad är det som du inte vill missa som finns på det valda moderkortet? Är det prestanda som avses har prioriteringarna gjorts fel, anser jag. Varför låsa sig till att köpa allt från Inet? Angående Corsairminnena så finns det oklarheter i varför blåskärm visats. Läser man recensionerna på Inet är det enstaka som haft problem. Frågan man kan ställa sig är om de själva är orsaken till problemen eller ej. ESD är en orsak till blåskärm och minnena kan ha hanteras på ett sätt som skadat dem genom ESD. Något som ignoreras av alltför många. De köpt kanske byggt själva och skadat dem vid monteringen på moderkortet. Det finns så många faktorer som kan vara inblandade men visst, det finns minnen som kan vara defekta redan vid köp. Moderkortstillverkarna kan inte ta med alla minnestyper i sina listor. Det är ett enormt arbete att testa alla typer av minnen. Listorna ger en vägledning om vilka minnestyper som fungerar. Min erfarenhet av Corsair är enbart mycket goda. Om priserna du betalat för dina komponenter stämmer med de uppgifter som finns i denna tråd har du betalat 4779 kronor för moderkort, minnen, processor och kylaren som medföljer. För dessa pengar hade jag, om det var jag som skulle handla, valt följande produkter: Processor Intel i5-9400, en kraftfullare processor än i3-8100. Pris just nu: 2190 kronor. https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/processor/intelsocket1151/intel-core-i5-9400-290ghz/1007375.11749/ Moderkort Asus TUF Z390-Plus Gaming. Bra moderkort med bättre spänningsregulatorer än enklare moderkortsmodeller. Pris just nu: 1490 kronor https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/moderkort/intelsocket1151/asus-tuf-z390-plus-gaming/1006767.11748/ Corsair Vengeance 16GB 3000MHz CL15 snabba minnen. Pris just nu: 849 kronor https://www.inet.se/produkt/5310200/corsair-16gb-2x8gb-ddr4-3000mhz-cl15-vengeance-lpx-svart Eftersom jag inte vet hur stor lådan är väljer jag en mindre kylare. Det blir BeQuite Rock Slim som inte är så hög. Pris just nu: 299 kronor. https://www.inet.se/produkt/5320051/be-quiet-pure-rock-slim Summa: 4828 kronor. Visst, det är 49 kronor mer än det du handlat men så mycket trevligare då prestandan är klart bättre. Det är dock mindre än vad du hade tänkt betala från början, med en i3-8350K i paketet. Då hade ditt paket blivit 500 kronor dyrare med enbart processorn plus kostnaden för kylare till den då kylare inte ingår i processorboxen. Byter jag ut i5-9400 mot den betydligt bättre i5-9600K ökar priset på mitt förslag med enbart 269 kronor och då är kylaren med i priset! https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/processor/intelsocket1151/intel-core-i5-9600k-37ghz/1004996.11749/ Paketet hade blivit klart billigare än ditt ursprungliga paket och med betydligt bättre prestanda. Men nu är det för sent för detta så det blir överkurs.
 15. Intel i3-8350K säljs utan kylare hos Inet för 2090 kronor och är en beställningsvara. Varför köpa en generation 8 av intels processorer till ett moderkort som är gjort för generation 9? Om du istället väljer i3-9350K får du en generation 9 av Intels processorer som dessutom drar nytta av Z-chipsetet på moderkortet. Den presterar också en aningen bättre än föregångaren. Visserligen marginellt men ändå. Inet tar 2390 kronor för den utan kylare. Det är 300 kronor mer än föregångaren men den finns i lager! https://www.inet.se/produkt/5301766/intel-core-i3-9350k-4-0-ghz Om du sedan väljer Corsair 16GB minne med hastigheten 3000MHz och CL15 får du näst intill samma hastighet som de Predator-minnen du valt. Minneshastigheten är marginellt mindre och kompenseras delvis av den kortare accesstiden CL15 är kortare accesstid än CL16). Inet tar 849 kronor för 16 GB vilket är 150 kronor mindre än de 999 kronor för Predatorminnena. https://www.inet.se/produkt/5310200/corsair-16gb-2x8gb-ddr4-3000mhz-cl15-vengeance-lpx-svart Med facit i hand blir kostnaden 150 kronor mer för en marginellt bättre processor tillsammans med marginellt långsammare minnen men allt finns i lager för leverans omgående! Notera att du måste köpa en kylare till processorn oavsett om du väljer 8350K eller 9350K.
×
×
 • Skapa nytt...