Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Serenity28

Medlem
 • Antal inlägg

  14
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Jag såg att om man använder sig av evenCounter utanför for-loopen anger den hur många jämna nr det finns. Men så som uppgiften ska se ut så blir allt krångligt. Det ska stå System.out.print ("dessa" + evenCounter + "tal är i jämna") och följt av de jämna talen. Skriver jag detta innan for-loopen har ju evenCounter inget värde. Och anger jag arrayen utanför for-loopen har den inget värde. En annan fråga: varför kan jag tex inte skriva System.out.print(); före else satsen, varför får else ett rött understreck?
 2. Vi får inte använda oss av arraylist. Kan man inte ha någon räknare som räknar de jämna och ojämna talen , och iså fall hur gör jag det?
 3. Tusen tack för din hjälp! Jag själv lyckades få programmet att placera jämna och ojämna i två olika arrayer. men jag kan inte använda arrayerna utanför if- satsen. och förstår inte hur jag ska göra. samt att jag behöver skriva ut antalet jämna och ojämna tal och alla värden. Allt blir konstigt eftersom jag ej kan skriva ut de jämna talen utanför if-satsen...
 4. Det verkar som att arrayerna som ska hålla jämna och ojämna tal ej har några värden. vad gör jag för fel?
 5. Hej! Jag förstår inte varför de slumpvalda talen inte placeras i arrayerna för jämna och ojämna tal. Och slumptalen skrivs inte ut, trots att jag vet att den första delen i koden om att slumpa fram tal fungerar. Den delen slutar att fungera när jag tar bort "{ " efter den första for-loopen. Vet någon vad som behöver rättas till? här e koden: import java.util.Scanner; public class Siffror { public static void main(String[] args) { //Scanner in = new Scanner(System.in); int evenCounter = 0; int oddCounter = 0; Scanner input = new Scanner(System.in); System.out.println("Hur många slumptal i intervallet 0 - 999 önskas?"); int antal = input.nextInt(); System.out.println("Här är de slumpade talen:"); int[] arrayen = new int[antal]; for (int i = 0; i < arrayen.length; i++) { arrayen = (int) (Math.random() * 999 + 1); } int[] evenArray = new int[evenCounter]; int[] oddArray = new int[oddCounter]; evenCounter = 0; oddCounter = 0; for ( i =0; i < arrayen.length ; i++){ if ((arrayen % 2) == 0) { evenArray[evenCounter] = arrayen; evenCounter++; System.out.print("jämna tal " +evenArray [evenCounter]); } else { oddArray[oddCounter] = arrayen; oddCounter++; System.out.print("Ojämna tal " + oddArray[oddCounter]); } } } }
 6. Hej! Jag har googlat och sökt men kan inte finna hur jag ska skriva ut alfabetet i c++. Kan man använda sig av en array eller en loop? Hur ska jag gå tillväga. försökte med denna kod men inget hände, fick bara en massa fel på kompilatorn for (char c='A'; c <='Z'; c++) cout<<c; kan nån vänlig själ berätta hur jag gör!
 7. Jag upptäckte det också att det blir ju samma sak, svar är fortfarande noll. Menar du att jag behöver returnera parametrarna min och max?
 8. helst vill jag använda mig av en for loop men det fungerade inte i heller. Jag fick inget svar. Den här använde jag mig av innan. Men samma sak där. int berakna (int min, int max, char op) { int i; int svar = 0; if (op == 'a'){ for (i=min;i<=max;i++) { svar=svar+i+i; }
 9. tack för din hjälp! Jag har försökt att bygga på mitt program. Men funktionen "lasOp" upprepas två gånger utan att göra någon nytta. Jag får inget resultat. Det är precis som att variabeln op inte skickas till funktionen beräkna. #include <iostream> using namespace std; void skrivInfo (); int lasEttTal(); char lasOp(); void ordna (int tal1, int tal2, int min, int max); int berakna(int min, int max); void skrivResultat (int result); int main() { int tal1, tal2, min, max, svar; char op; skrivInfo(); tal1 = lasEttTal(); tal2 = lasEttTal(); op=lasOp(); ordna(tal1, tal2, min, max); svar = berakna(min,max); skrivResultat(svar); return 0; } void skrivInfo () { cout << "Hej och välkommna! Programmet gör enkla beräkningar med de tal som matas in" << endl; } int lasEttTal() { int nr; cout<<"Mata in tal ";cin>>nr; return nr; } char lasOp() { char op; cout<<"Gör val för typ av beräkning."<<endl; cout<<"Skriv a för addera"<<endl; cout<<"Skriv m för multiplicera"<<endl; cout<<"Skriv k för kvadratsumman"<<endl; cin>>op; return op; } void ordna (int tal1, int tal2, int min, int max) { if (tal1<tal2) { min=tal1; max=tal2; } else { min=tal2; max=tal1; } } int berakna (int min,int max) { int i; int svar=0; switch (lasOp()) { case 'a': for (i=min;i<=max;i++) svar=svar+i+i; break; case 'm': for (i=min;i<=max;i++) svar=(svar*1)*i*i; break; case 'k': for (i=min;i<=max;i++) svar=svar*i; break; } return svar; } void skrivResultat (int svar) { cout<<"Resultatet är"<<svar<<endl; }
 10. Hej! Jag håller på att göra en uppgift i funktioner. den går ut på att skriva in två heltal som ska adderas, multipliceras eller kvadreras i ordningsföljd. I följande kod (som är en liten del av uppgiften) ska de två talen som angetts ordnas i ordningsföljd. Men hur jag än gör så blir det inte de siffrorna jag matar in, utan stora tal. vad har gått fel? behöver ni kanske mer info? void ordna (int tal1, int tal2, int min, int max) { if (tal1<tal2) { min=tal1; max=tal2; } else min=tal2; max=tal1; cout << min << "och" << max; }
 11. okej så då kommer syntaxfelen efter "kompilering och länkning med standardbibliotek". Men exekvera måste ju vara före "ge ev indata och utdata", eftersom man testar olika värden och programmet räknar ut det?
 12. jag har fått för mig att när man ska köra sitt program( testa sin kod) att det är det som kallas för exekvera. och när man trycker på att den ska köras så dyker ev syntaxfel upp som gör att programmet ej kan köras.
 13. så exekvera ska vara efter editera? och sedan ge ev indata?
 14. Jag har en uppgift att ordna de nedanstående påståendena i rätt ordning. Jag har försökt flera gånger och får inte rätt på det. Ordningen jag har skrivit upp påståendena i är enligt datorn fel. Vart gör jag fel? Installera editor + kompilator på sin dator öppna editorn, skriv in c++ koden och spara kompilera och länka med standardbiblioteket etc exekvera programmet Om kompileringsfel dyker upp: editera, kompilera/länka igen. Ge ev. indata, vänta på beräkningar, titta på ev. utdata
×
×
 • Skapa nytt...