Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Larzz

Medlem
  • Antal inlägg

    5
  • Gick med

  • Senaste besök

  1. Lite osäkert hur länge, men ingen längre tid. Typ 2 veckor. Jag gjorde en omstart av FF utan några tillägg och gjorde (av misstag) en återställning. Även om det blev en liten overkill verkar det ha gjort susen. Om och när jag successivt återställer med tillägg osv kanske problemet återkommer. Misstänker dock att det kom sig av installationen av tillägget Lastpass - lösenordshanteraren. Ska se hur det blir när jag lägger in det igen. Eller så hoppar jag över det tillägget öht. Vore bra att veta vad som orsakade problemet dock, för att undvika det i framtiden och inte behöva återställa FF varje gång. 1000 Tack för hjälpen! Hoppas jag slipper återkomma! God Jul & Gott Nytt År!
  2. Hej! Tack för hjälpen! Jag har gjort som du anvisade mig och för ett ögonblick trodde jag att jag blivit kvitt problemet. Men... Av någon konstig anledning dyker det fortfarande upp reklam i form av att ord på webbsidan ser ut som länkar men vid "move over" blåser upp en liten reklamruga - eller om man klickar öppnar en reklamsida. Samma problem, med andra ord. Jättetacksam för fler förslag eller tips på hur detta går att lösa. Så här blev DDS-loggen efter avinstalering och omstart: DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64 Internet Explorer: 9.0.8112.16457 Run by Lars at 4:14:54 on 2012-12-19 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.8148.6551 [GMT 1:00] . AV: AVG Internet Security Network Edition *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0} SP: AVG Internet Security Network Edition *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D} SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes =============== . C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgchsva.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgrsa.exe C:\windows\system32\lsm.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgcsrva.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\windows\system32\nvvsvc.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe C:\windows\system32\nvvsvc.exe C:\windows\system32\WLANExt.exe C:\windows\System32\spoolsv.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BBSvc.exe C:\windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe C:\windows\system32\taskhost.exe C:\windows\system32\Dwm.exe C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe C:\windows\Explorer.EXE C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry.exe C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry64.exe C:\Program Files\IDT\WDM\Beats64.exe C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe C:\Users\Lars\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaWiFi.exe C:\Program Files (x86)\Telia\Autostore\AutoStore.exe C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgam.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgnsa.exe C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtsvc.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\tgsrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\windows\system32\SearchIndexer.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\windows\System32\WUDFHost.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgcsrva.exe C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPSFMessenger\HPSFMsgr.exe C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\windows\System32\cscript.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . uURLSearchHooks: {7473b6bd-4691-4744-a82b-7854eb3d70b6} - <orphaned> mWinlogon: Userinit = userinit.exe BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL BHO: Inloggningshjälp för Microsoft-konto: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO: LastPass Vault: {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - C:\Program Files (x86)\LastPass\LPToolbar.dll BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL BHO: Bing Bar Helper: {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll TB: Bing Bar: {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - TB: LastPass Toolbar: {9f6b5cc3-5c7b-4b5c-97af-19dec1e380e5} - C:\Program Files (x86)\LastPass\LPToolbar.dll uRun: [spotify Web Helper] "C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" uRun: [skyDrive] "C:\Users\Lars\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background uRun: [AdobeBridge] <no file> mRun: [HP Software Update] c:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe mRun: [PDF Complete] C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe mRun: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices mRun: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe mRun: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe mRun: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin mRun: [Telia] "C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtcmd.exe" /P TeliaDA StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\RALINK~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaWiFi.exe StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\TELIAA~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Telia\Autostore\AutoStore.exe mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1 mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1 mPolicies-Explorer: EnableShellExecuteHooks = dword:1 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: HideFastUserSwitching = dword:0 IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000 IE: LastPass - C:\Users\Lars\AppData\LocalLow\LastPass\context.html?cmd=lastpass IE: LastPass-formulärifyllning - C:\Users\Lars\AppData\LocalLow\LastPass\context.html?cmd=fillforms IE: Se&nd to OneNote - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105 IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll IE: {43699cd0-e34f-11de-8a39-0800200c9a66} - {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - C:\Program Files (x86)\LastPass\LPToolbar.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{2AC4608A-6FF4-4E9E-BE9F-54D90ECF8BF2} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{9F3CB18A-6B77-4B97-A4BB-A07D4544031A} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL mASetup: {438363A8-F486-4C37-834C-4955773CB3D3} - msiexec /fu {438363A8-F486-4C37-834C-4955773CB3D3} /qn x64-mWinlogon: Userinit = C:\windows\System32\userinit.exe x64-BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssiea.dll x64-BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL x64-Run: [beatsOSDApp] C:\Program Files\IDT\WDM\beats64.exe x64-Run: [HPSYSDRV] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\HPSYSDRV.EXE x64-Run: [sysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL x64-Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgppa.dll x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned> x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned> x64-SSODL: WebCheck - <orphaned> x64-SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\ FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - RockBox FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.blabbermouth.net/ FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL FF - plugin: c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrlui.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll FF - plugin: C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_135.dll FF - ExtSQL: 2012-10-22 14:16; {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}; C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi FF - ExtSQL: 2012-11-14 19:29; support@lastpass.com; C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\extensions\support@lastpass.com FF - ExtSQL: 2012-12-16 06:08; firefox@ghostery.com; C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\extensions\firefox@ghostery.com . ---- FIREFOX POLICIES ---- user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0); ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 AvgRkx64;avgrkx64.sys;C:\windows\System32\drivers\avgrkx64.sys [2012-8-21 56008] R1 AvgLdx64;AVG AVI Loader Driver x64;C:\windows\System32\drivers\avgldx64.sys [2012-8-21 269904] R1 AvgMfx64;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x64;C:\windows\System32\drivers\avgmfx64.sys [2012-8-21 35664] R1 AvgTdiA;AVG Network Redirector x64;C:\windows\System32\drivers\avgtdia.sys [2012-8-21 317520] R2 avg9wd;AVG WatchDog;C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2012-8-22 308136] R2 BBSvc;BingBar Service;C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BBSvc.EXE [2012-2-14 193816] R2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows;C:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe --> C:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe [?] R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-3-29 94264] R2 pdfcDispatcher;PDF Document Manager;C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [2012-6-21 1134584] R2 RalinkRegistryWriter;RalinkRegistryWriter;C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry.exe [2012-6-21 372736] R2 RalinkRegistryWriter64;RalinkRegistryWriter64;C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry64.exe [2012-6-21 447488] R2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-7-13 160944] R2 sprtsvc_teliada;SupportSoft Sprocket Service (teliada);C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtsvc.exe [2012-10-6 206120] R2 tgsrvc_teliada;SupportSoft Repair Service (teliada);C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\tgsrvc.exe [2012-10-6 185640] R3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver;C:\windows\System32\drivers\netr28x.sys [2012-7-5 1874016] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2012-4-11 676968] R3 tihub3;TI USB3 Hub Service;C:\windows\System32\drivers\tihub3.sys [2012-4-23 136000] R3 tixhci;TI XHCI Service;C:\windows\System32\drivers\tixhci.sys [2012-4-23 410944] S2 AutostoreTelia;Telia Autostore;C:\Program Files (x86)\Telia\Autostore\AutoStoreSvc.exe [2012-11-28 231304] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576] S2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSA_Service.exe [2011-9-10 86072] S2 NAUpdate;Nero Update;C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2012-7-13 769432] S2 RaMediaServer;Ralink UPnP Media Server;C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaMediaServer.exe [2012-6-21 625728] S3 BBUpdate;BBUpdate;C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.EXE [2012-2-14 240408] S3 GamesAppService;GamesAppService;C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:\windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-11-14 19456] S3 s1039bus;Sony Ericsson Device 1039 driver (WDM);C:\windows\System32\drivers\s1039bus.sys [2010-3-15 127600] S3 s1039mdfl;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC Modem Filter;C:\windows\System32\drivers\s1039mdfl.sys [2010-3-15 19568] S3 s1039mdm;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC Modem Driver;C:\windows\System32\drivers\s1039mdm.sys [2010-3-15 161904] S3 s1039mgmt;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\windows\System32\drivers\s1039mgmt.sys [2010-3-15 141424] S3 s1039nd5;Sony Ericsson Device 1039 USB Ethernet Emulation (NDIS);C:\windows\System32\drivers\s1039nd5.sys [2010-3-15 34416] S3 s1039obex;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC OBEX Interface;C:\windows\System32\drivers\s1039obex.sys [2010-3-15 137328] S3 s1039unic;Sony Ericsson Device 1039 USB Ethernet Emulation (WDM);C:\windows\System32\drivers\s1039unic.sys [2010-3-15 158320] S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-10-8 155320] S3 SwitchBoard;SwitchBoard;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-11-14 57856] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-11-14 30208] S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-8-26 1255736] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-12-12 08:17:29 -------- d-----w- C:\windows\Migration 2012-12-12 06:28:59 887296 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iedvtool.dll 2012-12-12 06:21:16 2048 ----a-w- C:\windows\SysWow64\tzres.dll 2012-12-06 07:02:16 96224 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\webapprt-stub.exe . ==================== Find3M ==================== . 2012-12-12 17:22:45 73656 ----a-w- C:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-12-12 17:22:45 697272 ----a-w- C:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe 2012-11-22 03:26:40 3149824 ----a-w- C:\windows\System32\win32k.sys 2012-11-14 06:11:44 2312704 ----a-w- C:\windows\System32\jscript9.dll 2012-11-14 06:04:11 1392128 ----a-w- C:\windows\System32\wininet.dll 2012-11-14 06:02:49 1494528 ----a-w- C:\windows\System32\inetcpl.cpl 2012-11-14 05:57:46 599040 ----a-w- C:\windows\System32\vbscript.dll 2012-11-14 05:57:35 173056 ----a-w- C:\windows\System32\ieUnatt.exe 2012-11-14 05:52:40 2382848 ----a-w- C:\windows\System32\mshtml.tlb 2012-11-14 02:09:22 1800704 ----a-w- C:\windows\SysWow64\jscript9.dll 2012-11-14 01:58:15 1427968 ----a-w- C:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl 2012-11-14 01:57:37 1129472 ----a-w- C:\windows\SysWow64\wininet.dll 2012-11-14 01:49:25 142848 ----a-w- C:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe 2012-11-14 01:48:27 420864 ----a-w- C:\windows\SysWow64\vbscript.dll 2012-11-14 01:44:42 2382848 ----a-w- C:\windows\SysWow64\mshtml.tlb 2012-11-09 05:45:09 2048 ----a-w- C:\windows\System32\tzres.dll 2012-11-05 21:35:16 46080 ----a-w- C:\windows\System32\atmlib.dll 2012-11-05 20:41:32 367616 ----a-w- C:\windows\System32\atmfd.dll 2012-11-05 20:32:16 295424 ----a-w- C:\windows\SysWow64\atmfd.dll 2012-11-05 20:32:09 34304 ----a-w- C:\windows\SysWow64\atmlib.dll 2012-11-02 05:59:11 478208 ----a-w- C:\windows\System32\dpnet.dll 2012-11-02 05:11:31 376832 ----a-w- C:\windows\SysWow64\dpnet.dll 2012-10-16 08:38:37 135168 ----a-w- C:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll 2012-10-16 08:38:34 350208 ----a-w- C:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll 2012-10-16 07:39:52 561664 ----a-w- C:\windows\apppatch\AcLayers.dll 2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\windows\System32\dhcpcsvc6.dll 2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\windows\System32\dhcpcore6.dll 2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll 2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\windows\SysWow64\dhcpcore6.dll 2012-10-04 17:46:16 362496 ----a-w- C:\windows\System32\wow64win.dll 2012-10-04 17:46:15 243200 ----a-w- C:\windows\System32\wow64.dll 2012-10-04 17:46:15 13312 ----a-w- C:\windows\System32\wow64cpu.dll 2012-10-04 17:45:55 215040 ----a-w- C:\windows\System32\winsrv.dll 2012-10-04 17:43:28 16384 ----a-w- C:\windows\System32\ntvdm64.dll 2012-10-04 17:41:16 424960 ----a-w- C:\windows\System32\KernelBase.dll 2012-10-04 16:47:41 5120 ----a-w- C:\windows\SysWow64\wow32.dll 2012-10-04 16:47:41 274944 ----a-w- C:\windows\SysWow64\KernelBase.dll 2012-10-04 15:21:55 338432 ----a-w- C:\windows\System32\conhost.exe 2012-10-04 14:46:46 7680 ----a-w- C:\windows\SysWow64\instnm.exe 2012-10-04 14:46:46 25600 ----a-w- C:\windows\SysWow64\setup16.exe 2012-10-04 14:46:44 14336 ----a-w- C:\windows\SysWow64\ntvdm64.dll 2012-10-04 14:46:43 2048 ----a-w- C:\windows\SysWow64\user.exe 2012-10-04 14:41:50 6144 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll 2012-10-04 14:41:50 4608 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll 2012-10-04 14:41:50 3584 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll 2012-10-04 14:41:50 3072 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\windows\System32\drivers\tcpip.sys 2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\windows\System32\nlaapi.dll 2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\windows\System32\nlasvc.dll 2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\windows\System32\netcorehc.dll 2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\windows\System32\netevent.dll 2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\windows\System32\ncsi.dll 2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\windows\System32\iphlpsvc.dll 2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\windows\SysWow64\netevent.dll 2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\windows\SysWow64\netcorehc.dll 2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\windows\SysWow64\ncsi.dll 2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\windows\System32\drivers\tcpipreg.sys 2012-09-25 22:47:43 78336 ----a-w- C:\windows\SysWow64\synceng.dll 2012-09-25 22:46:17 95744 ----a-w- C:\windows\System32\synceng.dll . ============= FINISH: 4:15:37,40 =============== Attach.txt
  3. Tusen tack för tipsen, Jannejanne! Det gav tyvärr inget resultat. Får försöka med något annat eller kanske installera om typ webbläsaren och hoppas på det bästa. Är inte speciellt kunnig på datorer eller dess innehåll. I synnerhet inte när det strular och trilskas på ett eller annat sätt. Ha en bra jul och nyår!
  4. Hej, Detta skrevs i loggen: DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64 Internet Explorer: 9.0.8112.16457 Run by Lars at 16:31:23 on 2012-12-17 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.8148.5475 [GMT 1:00] . AV: AVG Internet Security Network Edition *Enabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0} SP: AVG Internet Security Network Edition *Enabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D} SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes =============== . C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgchsva.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgrsa.exe C:\windows\system32\lsm.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgcsrva.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\windows\system32\nvvsvc.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe C:\windows\system32\nvvsvc.exe C:\windows\system32\WLANExt.exe C:\windows\System32\spoolsv.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe C:\windows\system32\Dwm.exe C:\windows\system32\taskhost.exe C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe C:\windows\Explorer.EXE C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry.exe C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry64.exe C:\Program Files\IDT\WDM\Beats64.exe C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe C:\Users\Lars\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaWiFi.exe C:\Program Files (x86)\Telia\Autostore\AutoStore.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgam.exe C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgnsa.exe C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtsvc.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\tgsrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\windows\system32\SearchIndexer.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\windows\System32\WUDFHost.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlvknlg64.exe C:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Program Files (x86)\Telia\Autostore\AutoStoreSvc.exe C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe C:\windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgcsrva.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.exe C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_135.exe C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_135.exe C:\windows\system32\sppsvc.exe C:\windows\System32\svchost.exe -k swprv C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\windows\System32\cscript.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . uURLSearchHooks: uTorrentControl_v2 Toolbar: {7473b6bd-4691-4744-a82b-7854eb3d70b6} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl_v2\prxtbuTor.dll mURLSearchHooks: uTorrentControl_v2 Toolbar: {7473b6bd-4691-4744-a82b-7854eb3d70b6} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl_v2\prxtbuTor.dll mWinlogon: Userinit = userinit.exe BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL BHO: uTorrentControl_v2 Toolbar: {7473b6bd-4691-4744-a82b-7854eb3d70b6} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl_v2\prxtbuTor.dll BHO: Inloggningshjälp för Microsoft-konto: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO: LastPass Vault: {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - C:\Program Files (x86)\LastPass\LPToolbar.dll BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL BHO: Bing Bar Helper: {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll TB: uTorrentControl_v2 Toolbar: {7473B6BD-4691-4744-A82B-7854EB3D70B6} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl_v2\prxtbuTor.dll TB: Bing Bar: {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - TB: uTorrentControl_v2 Toolbar: {7473b6bd-4691-4744-a82b-7854eb3d70b6} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl_v2\prxtbuTor.dll TB: LastPass Toolbar: {9f6b5cc3-5c7b-4b5c-97af-19dec1e380e5} - C:\Program Files (x86)\LastPass\LPToolbar.dll uRun: [spotify Web Helper] "C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" uRun: [skyDrive] "C:\Users\Lars\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background uRun: [AdobeBridge] <no file> mRun: [HP Software Update] c:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe mRun: [PDF Complete] C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe mRun: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices mRun: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe mRun: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe mRun: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin mRun: [Telia] "C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtcmd.exe" /P TeliaDA StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\RALINK~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaWiFi.exe StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\TELIAA~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Telia\Autostore\AutoStore.exe mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1 mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1 mPolicies-Explorer: EnableShellExecuteHooks = dword:1 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: HideFastUserSwitching = dword:0 IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000 IE: LastPass - C:\Users\Lars\AppData\LocalLow\LastPass\context.html?cmd=lastpass IE: LastPass-formulärifyllning - C:\Users\Lars\AppData\LocalLow\LastPass\context.html?cmd=fillforms IE: Se&nd to OneNote - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105 IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll IE: {43699cd0-e34f-11de-8a39-0800200c9a66} - {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - C:\Program Files (x86)\LastPass\LPToolbar.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{2AC4608A-6FF4-4E9E-BE9F-54D90ECF8BF2} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{9F3CB18A-6B77-4B97-A4BB-A07D4544031A} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL mASetup: {438363A8-F486-4C37-834C-4955773CB3D3} - msiexec /fu {438363A8-F486-4C37-834C-4955773CB3D3} /qn x64-mWinlogon: Userinit = C:\windows\System32\userinit.exe x64-BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssiea.dll x64-BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL x64-Run: [beatsOSDApp] C:\Program Files\IDT\WDM\beats64.exe x64-Run: [HPSYSDRV] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\HPSYSDRV.EXE x64-Run: [sysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL x64-Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgppa.dll x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned> x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned> x64-SSODL: WebCheck - <orphaned> x64-SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\ FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.blabbermouth.net/ FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL FF - plugin: c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrlui.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll FF - plugin: C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_135.dll FF - ExtSQL: 2012-10-22 14:16; {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}; C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi FF - ExtSQL: 2012-11-14 19:29; support@lastpass.com; C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\extensions\support@lastpass.com FF - ExtSQL: 2012-12-16 06:08; firefox@ghostery.com; C:\Users\Lars\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\luzdn2pj.default\extensions\firefox@ghostery.com . ---- FIREFOX POLICIES ---- user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0); ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 AvgRkx64;avgrkx64.sys;C:\windows\System32\drivers\avgrkx64.sys [2012-8-21 56008] R1 AvgLdx64;AVG AVI Loader Driver x64;C:\windows\System32\drivers\avgldx64.sys [2012-8-21 269904] R1 AvgMfx64;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x64;C:\windows\System32\drivers\avgmfx64.sys [2012-8-21 35664] R1 AvgTdiA;AVG Network Redirector x64;C:\windows\System32\drivers\avgtdia.sys [2012-8-21 317520] R2 AutostoreTelia;Telia Autostore;C:\Program Files (x86)\Telia\Autostore\AutoStoreSvc.exe [2012-11-28 231304] R2 avg9wd;AVG WatchDog;C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2012-8-22 308136] R2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows;C:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe --> C:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe [?] R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSA_Service.exe [2011-9-10 86072] R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-3-29 94264] R2 NAUpdate;Nero Update;C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2012-7-13 769432] R2 pdfcDispatcher;PDF Document Manager;C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [2012-6-21 1134584] R2 RalinkRegistryWriter;RalinkRegistryWriter;C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry.exe [2012-6-21 372736] R2 RalinkRegistryWriter64;RalinkRegistryWriter64;C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry64.exe [2012-6-21 447488] R2 RelevantKnowledge;RelevantKnowledge;C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe [2012-10-12 111664] R2 sprtsvc_teliada;SupportSoft Sprocket Service (teliada);C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\sprtsvc.exe [2012-10-6 206120] R2 tgsrvc_teliada;SupportSoft Repair Service (teliada);C:\Program Files (x86)\Telia\Supportassistenten\bin\tgsrvc.exe [2012-10-6 185640] R3 BBUpdate;BBUpdate;C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.EXE [2012-2-14 240408] R3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver;C:\windows\System32\drivers\netr28x.sys [2012-7-5 1874016] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2012-4-11 676968] R3 tihub3;TI USB3 Hub Service;C:\windows\System32\drivers\tihub3.sys [2012-4-23 136000] R3 tixhci;TI XHCI Service;C:\windows\System32\drivers\tixhci.sys [2012-4-23 410944] S2 BBSvc;BingBar Service;C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BBSvc.EXE [2012-2-14 193816] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576] S2 RaMediaServer;Ralink UPnP Media Server;C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaMediaServer.exe [2012-6-21 625728] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-7-13 160944] S3 GamesAppService;GamesAppService;C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:\windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-11-14 19456] S3 s1039bus;Sony Ericsson Device 1039 driver (WDM);C:\windows\System32\drivers\s1039bus.sys [2010-3-15 127600] S3 s1039mdfl;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC Modem Filter;C:\windows\System32\drivers\s1039mdfl.sys [2010-3-15 19568] S3 s1039mdm;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC Modem Driver;C:\windows\System32\drivers\s1039mdm.sys [2010-3-15 161904] S3 s1039mgmt;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\windows\System32\drivers\s1039mgmt.sys [2010-3-15 141424] S3 s1039nd5;Sony Ericsson Device 1039 USB Ethernet Emulation (NDIS);C:\windows\System32\drivers\s1039nd5.sys [2010-3-15 34416] S3 s1039obex;Sony Ericsson Device 1039 USB WMC OBEX Interface;C:\windows\System32\drivers\s1039obex.sys [2010-3-15 137328] S3 s1039unic;Sony Ericsson Device 1039 USB Ethernet Emulation (WDM);C:\windows\System32\drivers\s1039unic.sys [2010-3-15 158320] S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2012-10-8 155320] S3 SwitchBoard;SwitchBoard;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-11-14 57856] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-11-14 30208] S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-8-26 1255736] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-12-12 08:17:29 -------- d-----w- C:\windows\Migration 2012-12-12 06:28:59 887296 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iedvtool.dll 2012-12-12 06:21:16 2048 ----a-w- C:\windows\SysWow64\tzres.dll 2012-12-06 07:02:16 96224 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\webapprt-stub.exe . ==================== Find3M ==================== . 2012-12-12 17:22:45 73656 ----a-w- C:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-12-12 17:22:45 697272 ----a-w- C:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe 2012-11-22 03:26:40 3149824 ----a-w- C:\windows\System32\win32k.sys 2012-11-14 06:11:44 2312704 ----a-w- C:\windows\System32\jscript9.dll 2012-11-14 06:04:11 1392128 ----a-w- C:\windows\System32\wininet.dll 2012-11-14 06:02:49 1494528 ----a-w- C:\windows\System32\inetcpl.cpl 2012-11-14 05:57:46 599040 ----a-w- C:\windows\System32\vbscript.dll 2012-11-14 05:57:35 173056 ----a-w- C:\windows\System32\ieUnatt.exe 2012-11-14 05:52:40 2382848 ----a-w- C:\windows\System32\mshtml.tlb 2012-11-14 02:09:22 1800704 ----a-w- C:\windows\SysWow64\jscript9.dll 2012-11-14 01:58:15 1427968 ----a-w- C:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl 2012-11-14 01:57:37 1129472 ----a-w- C:\windows\SysWow64\wininet.dll 2012-11-14 01:49:25 142848 ----a-w- C:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe 2012-11-14 01:48:27 420864 ----a-w- C:\windows\SysWow64\vbscript.dll 2012-11-14 01:44:42 2382848 ----a-w- C:\windows\SysWow64\mshtml.tlb 2012-11-09 05:45:09 2048 ----a-w- C:\windows\System32\tzres.dll 2012-11-05 21:35:16 46080 ----a-w- C:\windows\System32\atmlib.dll 2012-11-05 20:41:32 367616 ----a-w- C:\windows\System32\atmfd.dll 2012-11-05 20:32:16 295424 ----a-w- C:\windows\SysWow64\atmfd.dll 2012-11-05 20:32:09 34304 ----a-w- C:\windows\SysWow64\atmlib.dll 2012-11-02 05:59:11 478208 ----a-w- C:\windows\System32\dpnet.dll 2012-11-02 05:11:31 376832 ----a-w- C:\windows\SysWow64\dpnet.dll 2012-10-16 08:38:37 135168 ----a-w- C:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll 2012-10-16 08:38:34 350208 ----a-w- C:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll 2012-10-16 07:39:52 561664 ----a-w- C:\windows\apppatch\AcLayers.dll 2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\windows\System32\dhcpcsvc6.dll 2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\windows\System32\dhcpcore6.dll 2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll 2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\windows\SysWow64\dhcpcore6.dll 2012-10-04 17:46:16 362496 ----a-w- C:\windows\System32\wow64win.dll 2012-10-04 17:46:15 243200 ----a-w- C:\windows\System32\wow64.dll 2012-10-04 17:46:15 13312 ----a-w- C:\windows\System32\wow64cpu.dll 2012-10-04 17:45:55 215040 ----a-w- C:\windows\System32\winsrv.dll 2012-10-04 17:43:28 16384 ----a-w- C:\windows\System32\ntvdm64.dll 2012-10-04 17:41:16 424960 ----a-w- C:\windows\System32\KernelBase.dll 2012-10-04 16:47:41 5120 ----a-w- C:\windows\SysWow64\wow32.dll 2012-10-04 16:47:41 274944 ----a-w- C:\windows\SysWow64\KernelBase.dll 2012-10-04 15:21:55 338432 ----a-w- C:\windows\System32\conhost.exe 2012-10-04 14:46:46 7680 ----a-w- C:\windows\SysWow64\instnm.exe 2012-10-04 14:46:46 25600 ----a-w- C:\windows\SysWow64\setup16.exe 2012-10-04 14:46:44 14336 ----a-w- C:\windows\SysWow64\ntvdm64.dll 2012-10-04 14:46:43 2048 ----a-w- C:\windows\SysWow64\user.exe 2012-10-04 14:41:50 6144 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll 2012-10-04 14:41:50 4608 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll 2012-10-04 14:41:50 3584 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll 2012-10-04 14:41:50 3072 ---ha-w- C:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\windows\System32\drivers\tcpip.sys 2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\windows\System32\nlaapi.dll 2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\windows\System32\nlasvc.dll 2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\windows\System32\netcorehc.dll 2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\windows\System32\netevent.dll 2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\windows\System32\ncsi.dll 2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\windows\System32\iphlpsvc.dll 2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\windows\SysWow64\netevent.dll 2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\windows\SysWow64\netcorehc.dll 2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\windows\SysWow64\ncsi.dll 2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\windows\System32\drivers\tcpipreg.sys 2012-09-25 22:47:43 78336 ----a-w- C:\windows\SysWow64\synceng.dll 2012-09-25 22:46:17 95744 ----a-w- C:\windows\System32\synceng.dll . ============= FINISH: 16:31:45,30 =============== Attach.txt
  5. Av någon anledning som jag inte förstår har det helt plötsligt dykt upp ett fenomen när jag surfar. Jag använder Firefox. Helt oprovocerat och utan uppenbar anledning blir flertalet ord understrukna på de sidor jag besöker. Inte riktigt alla men väldigt många sidor producerar dessa understrukna ord i den ordinarie texten, så de ser klickbara ut. När jag rör med muspekaren över ordet poppar en liten ruta med reklam upp som då hänger kvar ett tiotal sekunder för att sedan försvinna. Klickar jag på ordet kommer jag till en reklamsida för samma "produkt" som i den lilla rutan. Vad är detta för cookie eller kanske virus som spökar? Hur får jag bort det och vad skall jag göra för att inte få in detta irritationsmoment igen? Stort tack om någon har lösningen!
×