Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Skalmannen

Medlem
 • Antal inlägg

  12
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Hårddisken mår bra, och drivrutinerna verkar vara de senaste!
 2. Fick igång det nu! Läste igenom det, och skaffade den där hotfixen. Tyvärr möttes jag av meddelandet att "Uppdateringen kan inte tillämpas på datorn". Så jag har fortfarande ingen aning om lösning!
 3. Tyvärr, länken ledde inte till att jag blev klokare. Dessutom bruten länk i den. Dell Inspiron 1545 sitter jag på, 4 gig minne, 250 GB hårddisk (nästan tom). Ca 1,5 år gammal. Verkar inte vara det som är problemet. Fler förslag?
 4. En Dell Inspiron 1545, 1 1/2 år gammal. 4 gig minne osv... Se bild
 5. Tydligen svchost.exe som tar upp allt... Har googlat lite om problemet. och det kan antingen vara ett virus eller legitima processer i Windows. Har dock inte vågat mig på att ändra några inställningar via ProcessExplorer eller liknande, då det avråds om man inte är kunnig. Så hur göra?
 6. Verkar inte gå... "Det går inte att slutföra åtgärden. Åtkomst nekad."
 7. Ingen process tar upp mycket CPU enligt aktivitetshanteraren. Det har varit såhär ett tag, och kan inte påminna mig om att det har uppkommit i samband med någon installation, uppdatering eller liknande.
 8. Ja, det syns. Nej, allt där är grönt. (Och datorn är fortfarande lika seg).
 9. Har gjort allt ovanstående - utan framgång. Malwarebytes hittade inget skumt. Har haft lite problem med brandväggen. Enligt kontrollpanelen är Antivirus & Anti-Spyware inaktiverat, men det går inte att aktivera därifrån. Startsidan när man startar McAfee säger att "Datorn är skyddad (ingen åtgärd krävs)" Brandvägg: På. Fler tips på åtgärd?
 10. Har väldiga problem med häg CPU-användning - allt går mycket långsamt. Logg: . DDS (Ver_11-03-05.01) - NTFS_AMD64 Run by Victor at 22:14:26,30 on 2011-03-13 Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 1.6.0_22 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.4056.2407 [GMT 1:00] . AV: McAfee Anti-Virus och Anti-Spyware *Disabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637} SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} SP: McAfee Anti-Virus och Anti-Spyware *Disabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A} FW: McAfee Firewall *Disabled* {BE0ED752-0A0B-3FFF-80EC-B2269063014C} . ============== Running Processes =============== . C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\system32\WLANExt.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt C:\Windows\system32\mfevtps.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\scheduler\STService.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Toaster.exe C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.EXE C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\System32\vds.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Users\Victor\Downloads\dds.scr C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://www.svenskafans.com/start/default.asp mWinlogon: Userinit=userinit.exe BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll BHO: McAfee Phishing Filter: {27b4851a-3207-45a2-b947-be8afe6163ab} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll BHO: BitComet Helper: {39f7e362-828a-4b5a-bcaf-5b79bfdfea60} - C:\Users\Victor\Mina program\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll BHO: scriptproxy: {7db2d5a0-7241-4e79-b68d-6309f01c5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101111124346.dll BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9fdde16b-836f-4806-ab1f-1455cbeff289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll TB: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File TB: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - No File EB: HP Smart Web Printing: {555d4d79-4bd2-4094-a395-cfc534424a05} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_bho.dll mRun: [<NO NAME>] mRun: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey mRun: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" mRunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\scheduler\Launcher.exe mRunOnce: [sTToasterLauncher] C:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\toasterLauncher.exe mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1) mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1) mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5) mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) IE: E&xportera till Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 IE: La&dda ner allt med BitComet - C:\Users\Victor\Mina program\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm IE: Ladda ner alla &videor med BitComet - C:\Users\Victor\Mina program\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm IE: Ladda ner med &BitComet - C:\Users\Victor\Mina program\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Users\Victor\Mina program\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll/206 IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} TB-X64: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File EB-X64: {555D4D79-4BD2-4094-A395-CFC534424A05} - No File mRun-x64: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe mRun-x64: [sysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe mRun-x64: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe mRun-x64: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe mRun-x64: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe mRun-x64: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.exe . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - C:\Users\Victor\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jbtynkz2.default\ FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll FF - plugin: C:\Users\Victor\Mina program\MpcStar\Codecs\Real\browser\plugins\nppl3260.dll FF - plugin: C:\Users\Victor\Mina program\MpcStar\Codecs\Real\browser\plugins\nprpjplug.dll FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} FF - Ext: Greasemonkey: {e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781} - %profile%\extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781} . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 mfehidk;McAfee Inc. mfehidk;C:\Windows\System32\drivers\mfehidk.sys [2010-9-18 529128] R0 PxHlpa64;PxHlpa64;C:\Windows\System32\drivers\PxHlpa64.sys [2009-11-21 55280] R1 mfenlfk;McAfee NDIS Light Filter;C:\Windows\System32\drivers\mfenlfk.sys [2010-9-11 75032] R1 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk;C:\Windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [2010-9-18 283360] R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904] R3 CryptOSD;Phoenix CryptOSD Device Driver;C:\Windows\System32\drivers\CryptOSD.sys [2009-6-25 431488] R3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\CtClsFlt.sys [2009-11-21 172704] R3 mfeavfk;McAfee Inc. mfeavfk;C:\Windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [2010-9-18 190136] R3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;C:\Windows\System32\drivers\mfefirek.sys [2010-9-18 441328] R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:\Windows\System32\drivers\RtsUStor.sys [2009-11-21 215552] R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;C:\Windows\System32\drivers\yk62x64.sys [2009-9-28 395264] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576] S3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;C:\Windows\System32\drivers\cfwids.sys [2010-9-18 62800] S3 fssfltr;fssfltr;C:\Windows\System32\drivers\fssfltr.sys [2010-12-30 48488] S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-9-23 1493352] S3 ivusb;Initio Driver for USB Default Controller;C:\Windows\System32\drivers\ivusb.sys [2010-3-10 29720] S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;C:\Windows\System32\drivers\mferkdet.sys [2010-9-18 94864] S3 PCDSRVC{1E208CE0-FB7451FF-06020101}_0;PCDSRVC{1E208CE0-FB7451FF-06020101}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver;C:\Program Files\Dell Support Center\pcdsrvc_x64.pkms [2010-11-18 25072] S4 DockLoginService;Dock Login Service;C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe [2009-6-9 155648] . =============== Created Last 30 ================ . 2011-03-13 20:45:46 388096 ----a-r- C:\Users\Victor\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe 2011-03-13 20:45:46 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Trend Micro 2011-03-12 21:28:27 7947600 ----a-w- C:\PROGRA~3\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{43701577-50DA-493F-9428-667EA9B41606}\mpengine.dll 2011-02-23 21:00:06 367104 ----a-w- C:\Windows\System32\wcncsvc.dll 2011-02-23 21:00:06 276992 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wcncsvc.dll 2011-02-23 08:02:33 662528 ----a-w- C:\Windows\System32\XpsPrint.dll 2011-02-23 08:02:33 442880 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XpsPrint.dll 2011-02-23 08:02:32 475648 ----a-w- C:\Windows\System32\XpsGdiConverter.dll 2011-02-23 08:02:32 288256 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XpsGdiConverter.dll . ==================== Find3M ==================== . 2011-02-19 06:37:44 1135104 ----a-w- C:\Windows\System32\FntCache.dll 2011-02-19 06:37:10 1540608 ----a-w- C:\Windows\System32\DWrite.dll 2011-02-19 06:36:49 902656 ----a-w- C:\Windows\System32\d2d1.dll 2011-02-19 05:32:48 1074176 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\DWrite.dll 2011-02-19 05:32:35 739840 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d2d1.dll 2011-02-02 16:11:20 270720 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe 2011-01-26 06:53:10 982912 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys 2011-01-26 06:53:10 265088 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgmms1.sys 2011-01-26 06:31:20 144384 ----a-w- C:\Windows\System32\cdd.dll 2011-01-07 08:06:50 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll 2011-01-07 07:27:11 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll 2011-01-07 05:49:20 366080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll 2011-01-07 05:33:11 294400 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll 2011-01-05 06:20:30 612352 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll 2011-01-05 05:37:33 428032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll 2011-01-05 04:00:16 3127808 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys 2010-12-23 06:07:50 1118720 ----a-w- C:\Windows\System32\sbe.dll 2010-12-23 06:07:49 961024 ----a-w- C:\Windows\System32\CPFilters.dll 2010-12-23 06:07:49 723968 ----a-w- C:\Windows\System32\EncDec.dll 2010-12-23 06:02:33 259072 ----a-w- C:\Windows\System32\mpg2splt.ax 2010-12-23 05:28:29 850432 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\sbe.dll 2010-12-23 05:28:28 642048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\CPFilters.dll 2010-12-23 05:28:28 534528 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\EncDec.dll 2010-12-23 05:24:02 199680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mpg2splt.ax 2010-12-21 06:16:27 97280 ----a-w- C:\Windows\System32\wscsvc.dll 2010-12-21 06:16:27 62976 ----a-w- C:\Windows\System32\wscapi.dll 2010-12-21 06:16:16 214016 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll 2010-12-21 06:16:14 442880 ----a-w- C:\Windows\System32\winhttp.dll 2010-12-21 06:16:14 1197056 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll 2010-12-21 06:16:09 258048 ----a-w- C:\Windows\System32\WebClnt.dll 2010-12-21 06:15:55 264192 ----a-w- C:\Windows\System32\upnp.dll 2010-12-21 06:15:31 15360 ----a-w- C:\Windows\System32\slwga.dll 2010-12-21 06:13:03 2003968 ----a-w- C:\Windows\System32\msxml6.dll 2010-12-21 06:13:03 1880576 ----a-w- C:\Windows\System32\msxml3.dll 2010-12-21 06:10:22 100864 ----a-w- C:\Windows\System32\davclnt.dll 2010-12-21 05:38:24 51200 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wscapi.dll 2010-12-21 05:38:22 981504 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll 2010-12-21 05:38:22 350720 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\winhttp.dll 2010-12-21 05:38:21 204800 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\WebClnt.dll 2010-12-21 05:38:19 204288 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\upnp.dll 2010-12-21 05:38:16 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\slwga.dll 2010-12-21 05:36:17 1389568 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msxml6.dll 2010-12-21 05:36:16 1236992 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msxml3.dll 2010-12-21 05:34:12 80384 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\davclnt.dll 2010-12-20 17:08:40 24152 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys 2010-12-18 06:12:28 3138048 ----a-w- C:\Windows\System32\mstscax.dll 2010-12-18 06:11:41 57856 ----a-w- C:\Windows\System32\licmgr10.dll 2010-12-18 06:11:34 714752 ----a-w- C:\Windows\System32\kerberos.dll 2010-12-18 06:08:15 1097216 ----a-w- C:\Windows\System32\mstsc.exe 2010-12-18 05:30:20 2690560 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mstscax.dll 2010-12-18 05:29:40 44544 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\licmgr10.dll 2010-12-18 05:29:31 541184 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\kerberos.dll 2010-12-18 05:26:55 1034240 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mstsc.exe 2010-12-18 04:55:03 482816 ----a-w- C:\Windows\System32\html.iec 2010-12-18 04:20:55 386048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\html.iec 2010-12-18 04:13:40 1638912 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb 2010-12-18 03:47:59 1638912 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb . ============= FINISH: 22:16:11,80 =============== Attach.txt
×
×
 • Skapa nytt...