Hoppa till innehåll

Just nu i M3-Nätverket
Foto

kommer inte ut på internet


 • Vänligen logga in för att kunna svara
14 svar till detta ämne

#1 farad

farad

  Användare

 • Medlemmar
 • PipPip
 • 34 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 14:49

avinstallerade mitt virusprogram på min stationära kommer nu inte ut på internet , den kopplar upp men visar inga sidor , det står bara att sidan inte kan visas fick upp ett konstigt meddelande en gång också can't bind to localhost något tips på vad jag kan göra


#2 Stefan Eklinder

Stefan Eklinder

  Beroende

 • Medlemmar
 • PipPipPipPipPipPip
 • 22 295 inlägg
 • Ort:HELSINGBORG

Postad 1 augusti 2009 klockan 14:59

Hur avinstallerade du antivirusprogrammet? Antivirusprogrammet avinstalleringsverktyg, som man kan hämta från dess hemsida?

Det kan finnas rester kvar, som gör att du inte kan komma ut på internet.

Ladda ned och kör HijackThis:
http://www.spychecke...hijackthis.html
Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:
Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret
Klistra in loggen
Tryck igen på LOG-knappen

...sen kan du säkert få hjälp med nödvändig rensning av experterna här.

---
C:\Eforum\Stefan Eklinder>|


#3 farad

farad

  Användare

 • Medlemmar
 • PipPip
 • 34 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 15:12

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:01:47, on 2009-08-01
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\hp\support\hpsysdrv.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
C:\hp\kbd\kbd.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.h...&pf=desktop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.h...&pf=desktop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Users\Niclas\AppData\Local\Octoshape\Octoshape Streaming Services\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Köa aktuell sida med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidqueue.htm
O8 - Extra context menu item: Köa länkmål med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkqueue.htm
O8 - Extra context menu item: Öppna aktuell sida med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebid.htm
O8 - Extra context menu item: Öppna länkmål med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlink.htm
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
O9 - Extra button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\norman\npc\bin\nlf.dll' missing
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebo...toUploader5.cab
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewi...oOnlineScan.cab
O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.goo...6/uploader2.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail....NPUplden-us.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitd...can8/oscan8.cab
O16 - DPF: {6CCE3920-3183-4B3D-808A-B12EB769DE12} (CSS Web Installer Class) - http://www.commandon...cabs/cssweb.cab
O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www.ca.com/us...nfo/webscan.cab
O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-sec...m/ols/fscax.cab
O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://mppv2flash3....bet/FlashAX.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.ad...Plus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcaf...293/mcfscan.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D53C8769-1E58-40E1-8C49-33C670DFA245}: NameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
O23 - Service: Intel® Alert Service (AlertService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CyberGhost VPN Client (CGVPNCliSrvc) - mobile concepts GmbH - C:\Program Files\S.A.D\CyberGhost VPN\CGVPNCliService.exe
O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Intel DH Service (IntelDHSvcConf) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Tools\IntelDHSvcConf.exe
O23 - Service: Intel® Software Services Manager (ISSM) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Intel® Viiv™ Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
O23 - Service: Intel® Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
O23 - Service: Intel® Remoting Service (Remote UI Service) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--
End of file - 14115 bytes
[/log]


#4 Stefan Eklinder

Stefan Eklinder

  Beroende

 • Medlemmar
 • PipPipPipPipPipPip
 • 22 295 inlägg
 • Ort:HELSINGBORG

Postad 1 augusti 2009 klockan 15:29

Jo, där är ju rester kvar. Men överlåter vidare åtgärder till experterna.

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\norman\npc\bin\nlf.dll' missing


Kan hända att där finns mera som jag inte ser eller har missat.

Så avvakta innan du gör något.


---
C:\Eforum\Stefan Eklinder>|


#5 Laston

Laston

  Flitig

 • Medlemmar
 • PipPipPipPip
 • 1 921 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 15:32

Hmm länken till Normans avinstallationsverktyg funkar inte längre men detta program ska även ta bort Norman så du kan ju testa det!

http://www.appremover.com/

Mvh Laston
Edit:ahh fick den av den vänlige zipp
http://download.norm...lic/Delnvc5.exe
[Inlägget ändrat 2009-08-01 16:32:13 av Laston]

#6 farad

farad

  Användare

 • Medlemmar
 • PipPip
 • 34 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 16:10

tack för feedback men appremover gick inte tyvärr något annat förslag mvh
Niclas


#7 Laston

Laston

  Flitig

 • Medlemmar
 • PipPipPipPip
 • 1 921 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 16:20

kolla mitt förra inlägg,har lagt in länk till normans avinstallationsverktyg i efterhand:)


#8 farad

farad

  Användare

 • Medlemmar
 • PipPip
 • 34 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 16:23

tack provade men får till svar can't find Norman installed


#9 Laston

Laston

  Flitig

 • Medlemmar
 • PipPipPipPip
 • 1 921 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 16:31

Hmm ok starta upp datorn i felsäkert läge(tryck F8 vid uppstart) o kör verktyget igen,starta sen om datorn i normalt läge igen och gör en ny scan med hijackthis och posta loggan så får jag se hur det ser ut!


#10 farad

farad

  Användare

 • Medlemmar
 • PipPip
 • 34 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 17:19

sa samma sak här är min log[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:04:18, on 2009-08-01
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
Boot mode: Safe mode

Running processes:
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.h...&pf=desktop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.h...&pf=desktop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Users\Niclas\AppData\Local\Octoshape\Octoshape Streaming Services\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Köa aktuell sida med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidqueue.htm
O8 - Extra context menu item: Köa länkmål med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlinkqueue.htm
O8 - Extra context menu item: Öppna aktuell sida med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebid.htm
O8 - Extra context menu item: Öppna länkmål med Bulk Image Downloader - file://C:\Program Files\Bulk Image Downloader\iemenu\iebidlink.htm
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
O9 - Extra button: HP Klippbok - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Smart markering - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\norman\npc\bin\nlf.dll' missing
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebo...toUploader5.cab
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewi...oOnlineScan.cab
O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.goo...6/uploader2.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail....NPUplden-us.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitd...can8/oscan8.cab
O16 - DPF: {6CCE3920-3183-4B3D-808A-B12EB769DE12} (CSS Web Installer Class) - http://www.commandon...cabs/cssweb.cab
O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www.ca.com/us...nfo/webscan.cab
O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-sec...m/ols/fscax.cab
O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://mppv2flash3....bet/FlashAX.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.ad...Plus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcaf...293/mcfscan.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
O23 - Service: Intel® Alert Service (AlertService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CyberGhost VPN Client (CGVPNCliSrvc) - mobile concepts GmbH - C:\Program Files\S.A.D\CyberGhost VPN\CGVPNCliService.exe
O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Intel DH Service (IntelDHSvcConf) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Tools\IntelDHSvcConf.exe
O23 - Service: Intel® Software Services Manager (ISSM) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Intel® Viiv™ Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
O23 - Service: Intel® Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
O23 - Service: Intel® Remoting Service (Remote UI Service) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--
End of file - 12661 bytes
[/log]


#11 Laston

Laston

  Flitig

 • Medlemmar
 • PipPipPipPip
 • 1 921 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 17:50

Jaha undrar varför dessa verktyg inte fungerar på din dator,kör du som admin när du använder dom??

Skanna med HijackThis och bocka för:
O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

Avsluta alla andra program.
Tryck Fix checked.

Starta sen om datorn och kör detta verktyg!

Se om WinsockFix kan fixa till internetanslutningen:
http://www.downloads.../WinsockFix.zip
Fråga om det är något oklart.

Mvh Laston


#12 farad

farad

  Användare

 • Medlemmar
 • PipPip
 • 34 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 18:03

tack för att du försöker verkar vara hjälplöst fall nu säger den registry import information not found


#13 farad

farad

  Användare

 • Medlemmar
 • PipPip
 • 34 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 18:59

gick in och kollade vad det stod när jag försöker logga in

DHCP aktiverat NEJ så ska det väl inte vara heller#14 Laston

Laston

  Flitig

 • Medlemmar
 • PipPipPipPip
 • 1 921 inlägg

Postad 1 augusti 2009 klockan 19:25

Ändra till ja och se om det inte fungerar då


#15 Cecilia

Cecilia

  Beroende

 • Huvudmoderator
 • 92 117 inlägg
 • Ort:Stockholm

Postad 2 augusti 2009 klockan 20:18

Om inte Winsockfix hjälper så kan man försöka med LSPFix.
Ladda hem LSPFix t ex till Skrivbordet:
http://www.cexx.org/LSPFix.exe
Starta programmet.
Gör en skärmdump av fönstret som kommer upp och bifoga ditt inlägg.

0 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar

Hetast just nu


 

Senaste trådarna

pc för alla Senaste nytt


Aktuella jobb

Prenumerera på nyheter

Missa inte PC för Allas
smarta nyhetsbrev
Läs mer om nyhetsbreven här!
Beställ brevet här
PC för Alla-nätverket